Nová kategorizácia obezity ako chronického ochorenia

Písmo: A- | A+

Európska komisia uverejnila k Svetovému dňu obezity v Európe dňa 4.marca 2021 správu o primárnej prevencii obezity a kategorizovala obezitu ako chronické recidivujúce ochorenie, ktoré je bránou pre ďalšie ochorenia.

Európska komisia uverejnila k Svetovému dňu obezity v Euŕope ( World Obesity Day Europe ) dňa 4.marca 2021 správu o primárnej prevencii obezity a kategorizovala obezitu vedecky presným vyjadrením definície : 

" Pre-obezita ( nadváha ) a obezita sú zdravotné stavy poznačené abnormálnym a / alebo nadmerným hromadením telesného tuku, ktorý predstavuje riziko pre zdravie ( WHO ). Obezita je chronické recidivujúce ochorenie, ktoré zasa slúži ako brána k radu ďalších neprenosných ochorení, ako je cukrovka, kardiovaskulárne ochorenia a rakovina " . 

Predsedníčka úradu Európskej asociácie pre výskum obezity ( EASO ) , doktorka Nathalie Farpour-Lambert, uvádza: „Je to skutočne míľnik, v ktorom je potrebné uznať, že Európania, ktorí sú ohrození alebo majú už rozvinutú obezitu, trpia obezitou. Aj keď je primárna prevencia ideálna, smutným faktom je, že takmer 60% populácie EÚ už žije s pre-obezitou alebo obezitou."

Publikácia Krátke informácie o prevencii obezity Európskej komisie preto predstavuje začiatok spoločného úsilia zameraného na účinné riešenie obezity ako chronického recidivujúceho ochorenia, ktoré zahŕňa politické intervencie, ktoré môžu presahovať rámec primárnej prevencie. “

Skupina popredných poslancov EP z rôznych politických skupín, ktorú vedie europoslankyňa Pernille Weiss (EPP-DK) sa spojili, aby založili záujmovú skupinu poslancov EP pre obezitu a systém zdravotnej starostlivosti. Bude sa zameriavať na hľadanie spôsobov k implementácii nového dokumentu EK o obezite a primárnej prevencii, ktorý bol uverejnený 4.marca 2021 a klasifikuje obezitu ako chronické ochorenie. 

EÚ môže vypracovať rámec pre národné plány obezity, obdobne ako existujú pre ostatné chronické ochorenia. Europoslankyňa Susana Solís Pérez (Renew Europe Group - ES) uvádza: „ chceme umožniť riešenie obezity tak, ako to robíme pri iných závažných chronických ochoreniach. 

V prípade, že máte záujem získať viacej informácií o obezite, príčinách jej vzniku a ako tomuto chronickému ochoreniu predchádzať, pozrite si informácie na www.sklon.sk.

Skryť Zatvoriť reklamu