Svetový deň obezity 4.3.2021 World obesity day Europe 2021 - mimoriadne online

Písmo: A- | A+

Pre ochorenie Covid-19 a pandemické opatrenia náš projekt k Svetovému dňu obezity 2021 mal online formu. Súčasťou  Týždňa prevencie nadváhy a obezity  bol webinár , články o príčinách - koreňoch obezity a výzva na aktívny pohyb.

Na rozdiel od dvoch predchádzajúcich rokov, kedy sme v rámci Svetového dňa obezity robili merania zloženia tela a poradenskú činnosť o nadváhe a obezite vo verejných lekárňach, v tomto roku pandemické opatrenia situáciu podstatne zmenili a prešli sme na online spôsob komunikácie. 
Čo všetko sme pripravili ?
Už od januára tohto roku beží na stránke www.mojstob.sk český edukačný projekt Výzva 52, ocenený ako najlepší vzdelávací projekt pre verejnosť Európskou asociáciou pre výskum obezity (EASO ) v roku 2018. Každý týždeň počas roka je uverejnené video, blog, článok a recept s motiváciou na zlepšenie zdravia a životného štýlu, Sme veľmi radi, že sme mohli tento projekt sprístupniť našej verejnosti. 

Projekt k Svetovému dňu obezity sme nazvali “ Týždeň prevencie nadváhy a obezity “ a trval od 26.2.- 4.3.2021. Bol zameraný na zvýšenie povedomia o nadváhe a obezite, na ochorenia, ktoré obezita spôsobuje a možnosti účinnej prevencie formou pohybových aktivít a zmenou životného štýlu. 

Začali sme webinárom dňa 25.2.2021 , na tému " Čo vieme o obezite a jej následkoch na naše zdravie ". Jeho hosťami bolo 5 odborníkov z oblasti medicíny, farmácie a športu.
V úvodnom príhovore pani Vicki Mooney, výkonná riaditeľka ECPO (Európska koalícia ľudí žijúcich s obezitou) nás informovala o súčasnej situácii v uznaní obezity ako chronického ochorenia v Európskom Parlamente, programe ochorení Covid-19 a jeho súvislosť s obezitou. 

Svetový deň obezity  WOD Europe 2021
Svetový deň obezity WOD Europe 2021 (zdroj: Hanka Vrabcová)

Doc. MUDr. Mária Belovičová PhD. mim. prof., vo svojej prednáške o obezite a jej vplyve na pečeň predstavila tukovú chorobu pečene, ktorá môže viesť k jej cirhóze napriek tomu, že človek vôbec nekonzumuje alkohol. Uviedla možnosti diagnostiky a liečby nealkoholovej choroby pečene. 

MUDr. Pavel Malovič, PhD., MPH telovýchovný lekár, a prednosta Ústavu telovýchovného lekárstva Slovenskej zdravotníckej univerzity vo svojej prezentácii sa zameral na pohyb ako prirodzenú a nevyhnutnú aktivitu človeka, na jeho preventívne účinky pred rôznymi ochoreniami a ako iek pre zachovanie zdravia a udržiavanie fyzickej aj psychickej kondície v každom veku. 
Katarína Árendáš certifikovaná inštruktorka Nordic Walking v rozhovore priblížila Nordic Walking – severskú chôdzu, ako ozdravno-pohybová aktivita vhodnú pre každého, bez obmedzenia vekom, pohlavím alebo kondíciou.
Webinár pripravila a moderovala Dr. Hanka Vrabcová, členka Rady Európskej koalície ľudí žijúcich s obezitou ( ECPO ). 

Pre lepšie pochopenie príčin obezity bola urobená pekná infografika. A počas nášho týždňa sme odkrývali korene obezity, každý deň článok o príčinách/koreňoch obezity a možnostiach jej prevencie . 

Projekt k Svetovému dňu obezity nemôže byť bez pohybu, v tomto roku sme uverejnili online výzvu “ Hýbme sa zdravo - stop sedeniu” , do ktorej sa aktívne zapojili lektori a nahrali pre verejnosť videa, ktoré sú voľne prístupné na našej stránke. Každý deň iná pohybová aktivita , môžete si sami zvoliť čo komu vyhovuje ( Nordic Walking, Salsa, Pilates, yoga, zdravotné cvičenie, aerobic ). 

Chcela by som touto cestou povedať jedno veľké ĎAKUJEM hosťom webinára, lektorom pobybových aktivít, mojim spolupracovníkom, ktorí sa zúčastnili tohto jedinečného projektu k Svetovému dňu obezity v tomto roku a najmä Európskej koalícii ľudí žijúcich s obezitou za veľkú podporu a pomoc. 

Celý projekt a jeho jednotlivé časti sú voľne prístupné na našej webstránke. 

Skryť Zatvoriť reklamu