Ľahkovážne návrhy zrušiť VUC

Písmo: A- | A+

Posledné roky, ak si už niekto z politickej scény trúfol vytiahnuť nejakú tému z oblasti verejnej správy, väčšinou to bol návrh na zrušenie samosprávnych krajov. Dôvod? Lebo “sa neosvedčili”.

Posledné roky, ak si už niekto z politickej scény trúfol vytiahnuť nejakú tému z oblasti verejnej správy, väčšinou to bol návrh na zrušenie samosprávnych krajov. Dôvod? Lebo “sa neosvedčili”. Za tým, že sa neosvedčili alebo nefungujú tak, aká bola pôvodná predstava pri decentralizácii, stojí nepochybne pár solídnych argumentov. Nízka volebná účasť, nízke povedomie ľudí, čo vôbec kraje robia a tiež to, že primárnu funkciu, na ktorú boli vytvorené - znižovanie regionálnych rozdielov - v súčasnosti jednoducho nenapĺňajú. Vymenujme len pár faktov na margo toho, prečo si samosprávne kraje nemôžu za nenaplnenie očakávaní:

- počet samosprávnych krajov bol politický kompromis a nereflektuje historicko-politické a funkčné územia; práve toto môže za to, že tu máme kraje, ktoré nekopírujú prirodzené regióny

- samosprávne kraje dostali nejaké kompetencie, avšak zďaleka to nepostačuje na reálne riešenie regionálnych problémov: vysoká nezamestnanosť, hospodársky rast, životná úroveň

- samosprávne kraje nie sú v hierarchickom vzťahu k obciam a mestám a miestnych pánov je veľa – takmer 3000. Ako majú samosprávne kraje realizovať v spolupráci s obcami a mestami jednotný rozvoj kraja?

- dostanú tieto kraje reálne financie od štátu a zo štrukturálnych fondov, o ktorých investícií môžu reálne rozhodovať?

Vytvorenie regionálnej úrovne samosprávy je vnímané v európskom meradle ako úspech. Považuje sa to za krok, ktorý posilňuje demokraciu a znižuje centralizované riadenie a moc štátu, čo je v absolútnom súlade s európskymi dohovormi a ktorý umožňuje spravovanie lokálnych a regionálnych záležitostí podľa ich špecifík a nie podľa uniformného prístupu. Takže popri tom, že zrušenie VÚC by vyžadovalo zmenu Ústavy SR a do veľkej miery by zasiahlo do dnešnej deľby moci medzi štátom a samosprávou, je tu rada ďalších dôvodov, prečo zrušenie VÚC môže spôsobiť oveľa väčší chaos, a ušetrenie na voľbách je síce atraktívny, ale nie dostatočný argument.

Obrázok blogu

Prečo majú aj v súčasnosti viaceré politické strany v programe zrušenie VÚC takmer ako jediné konkrétne opatrenie v oblasti verejnej správy? Obávam sa, že ide o populistický návrh politikov bez odbornej podpory a pochopenia významu samosprávy vs. štátnej správy, ktorí v odstránení VÚC dúfajú hlavne šetrenie financií zrušením úradov a volieb. Niečo, čo sa dá realizovať bezbolestne, rýchlo a občanom to bude úplne jedno. Zabúdajú (alebo skôr neprikladajú význam) ďalším dôvodom existencie samosprávnych krajov, ktorými sú: presun moci štátu na samosprávu, spravovanie miestnych záležitostí v regióne a nie z Bratislavy, uchopenie rozvoja krajov pri nadmernej roztrieštenosti miestnej samosprávy. Občania samozrejme nemajú dôvod na to, aby tomuto rozumeli, ale práve politici, odborná verejnosť a úradníci sú na to, aby zabezpečili čo najefektívnejšie a kvalitné fungovanie štátu.

Rušením samosprávnych krajov možno ušetríme na voľbách, avšak ukrátime občana na účasti rozhodovať a legitimizovať svojich zástupcov. Vo voľbách do Európskeho parlamentu je ešte nižšia účasť a riešením nie je zrušiť ich, ale zvyšovať povedomie ľudí, prečo je dôležité ísť hlasovať. Rušenie úradov nie je šetrením, keďže tie úlohy naďalej bude musieť robiť nejaký úrad s nejakými úradníkmi. Správa ciest, rozhodovanie v oblasti sociálnych služieb, verejná doprava alebo podpora kultúry sú pritom aj z pohľadu občana dôležité kompetencie.

Súhlasím s argumentmi, že samosprávne kraje nevykazujú dostatočnú efektívnosť. Zastávam však názor, že pokiaľ máme na Slovensku takmer 3000 samospráv, z ktorých drvivá väčšina sa v európskom meradle považuje za „malú“, je deštruktívne rušiť regionálnu úroveň, ktorá má byť spájacou silou pre služby, ktoré majú nadobecný charakter. Začnime sa rozprávať o vytvorení funkčných území na regionálnej úrovni, presunu kompetencií a financií na reálnu podporu hospodárskeho a sociálneho rozvoja v kraji.

Namiesto konštruktívneho prehodnotenia fungovania, reálnych kompetencií a právomocí zrušenie VUC považujem za nepremyslený a ľahkovážny návrh. Pri miere roztrieštenosti miestnej samosprávy je tento návrh viac deštruktívny a posilňuje štát. Keďže máme na Slovensku takmer 3000 miestnych samospráv, tie funkcie samosprávnych krajov prebrať nemôžu a nevedia. Prichádza do úvahy preto presun kompetencií naspäť na štát - centralizácia.

Posledné roky som sa ako expert Rady Európy zúčastnila na rokovaniach v zahraničí v krajinách, ktoré chcú vytvoriť regionálny stupeň samosprávy, keďže centrálne štátne riadenie niektorých politík jednoducho zlyháva. Napríklad v Slovinsku, ale aj v Litve potrebujú delegovať služby lokálnym a regionálnym úradom, ktoré sú v bližšom a bezprostrednom kontakte s občanmi a vedia o týchto službách rozhodovať efektívnejšie. Je však problematické ich vytvoriť, keďže nevedia nájsť politickú vôľu a kompromis.

Nechceme urobiť chybu, ktorá sa tu už viackrát urobila a nie sme schopní napraviť: zrušiť úrad bez adekvátnej náhrady (takto sa napríklad ľahko zrušil Úrad pre štátnu službu a odvtedy manažovanie, hodnotenie a výber ľudí na úradoch je nekoordinované a často politicky ovplyvňované). Chceme zmenu, ktorá reálne posunie túto krajinu dopredu. Zákony a reformy by nemali byť len pre to, aby sme si urobili politické body a fajky, ale preto, aby sme reálne zlepšili ľuďom kvalitu života a práce. Preto akékoľvek návrhy a rozhodnutia, pri rešpektovaní politickej vôle a kompromisov, by mali byť podložené predovšetkým odbornými argumentmi.

Monika Filipová

https://strana-sas.sk/filipova

Skryť Zatvoriť reklamu