1. Medailu môžu získať po 42 rokoch. Nemci senzačne vyradili Švédov
 2. Verejné korčuľovanie je preč. Čo spravil Ramsay s reprezentáciou?
 3. Vymáhači dlhov: Ľudia sa spamätávajú, až keď ich dáme na súd
 4. Kanada v napínavom štvrťfinále zdolala Fínsko a postúpila medzi najlepšiu štvorku
 5. Evita sa zbavila stratového vydavateľstva. Spôsobom, aký využil aj Bašternák
 6. Peniaze jej dávali starí rodičia. Klementová si po chorobe splnila svoj sen
 7. Hokej - Program, tabuľky, skupiny - Zimná olympiáda 2018 (ZOH 2018)
 8. Žena spadla z lezeckej steny, zraneniam podľahla
 9. Človek bránil robotovi od Boston Dynamics otvoriť dvere. Neúspešne
 10. Ich staroba je super. Prečo si niektorí starší zachovajú mentálne schopnosti?

 1. Richard Sulík: Keď sa podpriemerný právnik hrá na kapitána priemyslu
 2. Otázky a odpovede
 3. JUDr. - lukratívny titul a " 9 statočných "
 4. Fico – bordelmama ide do pekla
 5. PS: oveľa viac štátu, migrantov a daní
 6. Vladimír Palko: O pochybnostiach liberálov voči katolíkom a katolíkov voči liberálom
 7. Ficov pokus o únik číslo dva
 8. Jana Kiššová (SaS): Päť bodov, pri ktorých Ficov Smer zlyhal
 9. Róbert Kotian: Kiska na Hrad. Alebo ani nie.
 10. Jaroslav Daniška: Krédo veriaceho komunistu

Už ste čítali?