1. Prečo má charizmu len pár vyvolených. Aká je tá vaša?
 2. Sagan: Môj fanklub a moji fanúšikovia sú dve veci
 3. Rusnák strelil v zámorskej MLS úžasný gól z priameho kopu
 4. Barcelona vyhrala Španielsky pohár, vo finále ponížila Sevillu
 5. Vláda tají, pre koho vyvlastní stovky hektárov pri Haniske
 6. Prvá programátorka Ada Lovelace bola génius uväznený v nesprávnom storočí
 7. Rozdeľuje nás chudoba, nie nevedomosť
 8. Trump na pohreb Bushovej neprišiel, dorazili štyria exprezidenti
 9. Zomrel najstarší človek na svete
 10. Prvá programátorka Ada Lovelace bola génius uväznený v nesprávnom storočí

 1. Pozemková mafia ďalej úraduje a je veľmi kreatívna
 2. Šéf Mosta v klamstvách a zavádzaní dosiahol úroveň koaličných partnerov
 3. Politici nepochopili hĺbku tejto hrôzy, výmena figúrok nestačí
 4. Opitý Tibor Rostás sa na akcii pre deti s pištoľou za pásom vyhrážal, že zavolá Kaliňáka
 5. Starosta Pilinský sa ospravedlnil. Na svoj spôsob.
 6. Dajte zelenú zálohovaniu PET fliaš!
 7. Ako Bonul (ne)vyplácal všetko svojim zamestnancom
 8. Jana Kiššová (SaS): Žiga odmieta jesť štatistiky. Ale kto ho núti?
 9. Druckerova choroba
 10. Pohľadávky a zmenky ako biznis model Kočnera

Už ste čítali?