Základy práva II.: Právne predpisy, ich platnosť a právna sila

Právo je všade naokolo, no málokto sa v ňom orientuje. Príručka Základy práva pre každého má čitateľom poslúžiť v bežnom živote, ale aj pri čítaní mojich článkov o nehnuteľnostiach. Tu je stručnejšia verzia druhej kapitoly.

Písmo: A- | A+
Diskusia  (0)

2. Právne predpisy, ich platnosť a právna sila

2.1. Pramene práva

Informácie o platnom práve čerpáme z prameňov práva. Právna veda pozná týchto 5 prameňov:
1. normatívne právne akty, t. j. právne predpisy (napr. zákony, vyhlášky),
2. normatívne zmluvy (napr. medzinárodné zmluvy a zmluvy kolektívneho vyjednávania),
3. právna obyčaj,
4. precedensy,
5. právna veda.
 
Posledné tri pramene (právna obyčaj, precedens a právna veda) sa podľa odbornej literatúry na Slovensku ako pramene práva už nepoužívajú. Ich používanie sa zachovalo v krajinách anglo-americkej právnej kultúry ako napríklad USA či Veľká Británia. Najmä právna obyčaj sa považuje 
 za vývojom prekonaný prameň práva, pretože je nepísaná a tým do veľkej miery neurčitá a horšie prístupná verejnosti. Na rozdiel od obyčaje, právne predpisy (písané právo) sú určitejšie, prístupnejšie, demokratickejšie a zvyšujú právnu istotu.

Skryť Vypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou
Prusák právna obyčaj ústavná obyčaj
Prusák právna obyčaj ústavná obyčaj 

Koľko právnikov, toľko názorov…

Niektorí slovenskí politici, a dokonca aj niektorí právnici občas, v médiách argumentujú „ústavnými obyčajami“ alebo „ústavnými zvyklosťami“. Ako je uvedené vyššie, na Slovensku, tak ako vo väčšine štátov s kontinentálnym právnym systémom, sa právna obyčaj nepoužíva. Za všetko hovorí vyššie uvedený citát z oficiálnej učebnice teórie práva Právnickej fakulty Univerzity Komenského.

2.2. Právna sila právneho predpisu

Právo je tvorené pravidlami správania sa, t. j. právnymi normami. 

Na Slovensku drvivú väčšinu právnych noriem nachádzame v právnych predpisoch. Právne predpisy sú teda na Slovensku najpoužívanejší prameň práva. Pri používaní (aplikovaní) práva je dôležité poznať ich hierarchiu, teda vedieť, akú má právny predpis právnu silu.

Skryť Vypnúť reklamu

Na Slovensku máme tieto základné právne predpisy (zoradené podľa právnej sily):
1. Ústava SR, ústavné zákony, niektoré medzinárodné zmluvy, nariadenia 
 a smernice EÚ, 
2. zákony, niektoré medzinárodné zmluvy,
3. nariadenia vlády, všeobecne záväzné nariadenia obcí a samosprávnych krajov,
4. vyhlášky a iné právne predpisy vydané ministerstvami a ústrednými orgánmi štátnej správy,
5. právne predpisy vydané miestnymi orgánmi štátnej správy.

2.3. Čo ak si právne predpisy odporujú?

V právnej praxi sa neraz stane, že právnik natrafí na právne predpisy, ktoré sú vo vzájomnom rozpore. Niekedy je to dôsledkom pochybenia parlamentu, ktorý schváli nový zákon bez toho, aby zrušil starší zákon týkajúci sa rovnakej problematiky. Také situácie právna teória rieši tromi právnymi princípmi:
1. Novší zákon ruší starší zákon (pokiaľ sú rovnakej právnej sily).
2. Predpis s väčšou právnou silou má prednosť pred predpisom s menšou právnou silou.
3. Špeciálny predpis má prednosť pred všeobecným predpisom (pokiaľ sú rovnakej právnej sily).

Skryť Vypnúť reklamu

2.4. Platnosť a účinnosť právneho predpisu

Pri právnych predpisoch rozlišujeme ich platnosť a účinnosť. 

Platnosť právneho predpisu nastáva obvykle vtedy, keď je právny predpis publikovaný zákonným spôsobom. Napríklad zákony sú platné dňom ich vyhlásenia v Zbierke zákonov (slov-lex.sk).
Účinnosť predpisu obvykle nastáva následne po platnosti. Od dátumu účinnosti sú všetci povinní sa týmto predpisom riadiť, stáva sa teda záväzným. Účinnosť zákonov nastáva spravidla pätnástym dňom po ich vyhlásení v Zbierke zákonov, ak v nich nie je ustanovený neskorší deň nadobudnutia účinnosti. 

Zákon sa teda môže stať platný (publikovaný), ale účinnosť za bežných okolností nastáva až neskôr. Časový odstup medzi platnosťou a účinnosťou (tzv. legisvakačná lehota) slúži najmä na to, aby sa verejnosť mohla s predpisom oboznámiť a pripraviť sa naň.

Skryť Vypnúť reklamu

2.5. Fikcia znalosti práva

V Slovenskej republike platí fikcia znalosti práva, ktorá je ukotvená v zákone o Zbierke zákonov v § 15: „O všetkom, čo bolo v zbierke zákonov vyhlásené, sa má za to, že dňom vyhlásenia sa stalo známym každému, koho sa to týka.“ Z toho vyplýva, že neznalosť práva neospravedlňuje, naopak, zákon ustanovuje, že právne predpisy pozná každý, koho sa týkajú. Bez tejto fikcie by bolo veľmi náročné zákony vymáhať a sťažovalo by to fungovanie právneho systému.

2.6. Vyhľadanie právneho predpisu

Právne predpisy zvyčajne nájdeme na webovej stránke orgánu, ktorý ich vydal. Tie najdôležitejšie, t. j. aktuálne znenia zákonov, nariadenia vlády a vyhlášky nájdete na štátnom webe slov-lex.sk (elektronická Zbierka zákonov). Zákony sa väčšinou vyhľadávajú podľa názvu alebo podľa čísla zákona. Právnici používajú pri práci predovšetkým znenia zákonov so zapracovanými novelami (zmenami), ktoré ponúka aj web slov-lex.sk

Návod na vyhľadanie zákonov je v ďalšej kapitole.

Celé znenie kapitoly obohatené o ilustrácie, príklady, odkazy a súvisiace latinské výroky nájdete tu, tlačenú verziu kúpite tu.

Vznik príručky „Základy práva pre každého“ a tohto článku podporili: Advokátska kancelária BURDA LEGAL a realitný maklér JEDINÝ

Všetky kapitoly:

1. Čo je to právo? Ako vzniklo? 
2. Právne predpisy, ich platnosť a právna sila 
3. Ako nájsť zákon (iný právny predpis)? 
4. Právne odvetvia
5. Organizácia štátu a právne princípy
6. Právnické povolania a verejné funkcie 
7. Občianske (civilné) právo
8. Správne (administratívne) právo
9. Trestné právo 
10. Obchodné právo, podnikanie, živnosti 
11. Pracovné právo

Ak chcete dostávať moje články na e-mail, pridajte si ma k obľúbeným blogerom (červené tlačítko vpravo).

Ondrej Halama

Ondrej Halama

Bloger 
  • Počet článkov:  53
  •  | 
  • Páči sa:  5x

O mne: Právnik píšuci odbornú a náučnú literatúru zameranú na pozemkové právo, stavebné právo a na zvyšovanie právneho vedomia verejnosti. Sedem rokov som pôsobil ako štátny úradník - hlavný radca na úseku katastra nehnuteľností a krátko aj v realitnej kancelárii. S mojimi príspevkami sa možno stretnúť na blogu, v novinách, na odborných konferenciách, či v televízii. Vydané knihy: Komentár ku katastrálnemu zákonu (2014, 2021), Pozemky, Stavby, Byty (2019), Základy práva pre každého (2020), Zákon č. 180/1995 Z. z. - komentár (2014), Kataster nehnuteľností - judikatúra s komentárom (2021). Zoznam autorových rubrík:  Stavby, byty, pozemkyPrávoNezaradené

Prémioví blogeri

Skryť Zatvoriť reklamu