ulica svornosti, podunajske biskupice

Nevídaný rozmach automobilizmu, ktorý je príznačný pre našu dobu, ale aj nevídaná individuálna bytová výstavba, ktorá je zase príznačná pre obce ležiace juhovýchodne od Podunajských Biskupíc, neustále zhoršujú dopravnú situáciu na území mestskej časti, negatívne ovplyvňujú životné prostredie a zhoršujú kvalitu života našich obyvateľov.

Písmo: A- | A+
Diskusia  (17)

Vo svojich sťažnostiach poukazujú na skutočnosť, že vodiči z okolitých obcí, predpokladajúc, že prejazdom uličkami mestskej časti si skrátia trasu aj čas, vytvárajú každé ráno množstvo nebezpečných dopravných situácií - nerešpektujú obmedzenie rýchlosti jazdy dopravným značením a neumožňujú našim obyvateľom výjazd na komunikáciu zo svojich pozemkov. Táto neúnosná situácia pretrváva už niekoľko rokov a žiadajú prijať opatrenia na obmedzenie prejazdu tranzitujúcich vozidiel obcou. V neposlednom rade je potrebné brať v úvahu, že množstvo tranzitujúcich vozidiel mestskou časťou porispeieva k opotrebovaniu komunikácií v správe mestskej časti do takej miery, že každoročne musíme odsúhlasovať zvýšenie rozpočtu na opravu výtlkov a rozpadov v komunikáciach, ktoré plynú z daní občanov našej mestskej časti Tento nepriaznivý stav dopravnej situácie, ktorý je najvypuklejší v období rannej dopravnej špičky nás donútil prijať opatrenia v zmene organizácie dopravy na vstupe do mestskej časti (Hydinárska, Šamorínska, Devätinova, Staromlynská, Vinohradnícka ulica). Je nám ľúto, že tieto obmedzenia sa dotknú aj niektorých obyvateľov našej mestskej časti alebo vodičov s cieľovou dopravou v Podunajských Biskupiciach. Riešením pre nich však je pravé odbočenie na prvej svetelne riadenej križovatke Mramorová, ktorá prechádza Vetvárskou rovno do stredu obce. O zmene v organizácii dopravy sme e-mailovou správou vyrozumeli Stella servis – dopravné informácie, ktorý mal zabezpečiť vysielanie vo všetkých médiách od 12. 5. 2010.

Skryť Vypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Zákon č. 135/61 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) a jeho vykonávací predpis Vyhláška FMD č. 35/84 Zb., ktorým sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách, rozdeľuje komunikácie podľa ich dopravného významu a určuje ich spôsob používania. Miestne komunikácie slúžia miestnej doprave, teda komunikačným účelom s cieľovou dopravou v obci. Pre medzimestskú dopravu sa využívajú štátne cesty, rýchlostné komunikácie a diaľnice. V konkrétnom prípade je to štátna cesta I./63 (Ul. svornosti), ktorá je navyše aj cestou pre medzinárodnú premávku E-575 zo smeru od obce Rovinka a štátna cesta 572 zo smeru Most pri Bratislave. Mestská časť spravuje miestne komunikácie III. a IV triedy, budovanie komunikácií vyšších tried patrí do pôsobnosti iných orgánov. Mestská časť však iniciovala už trikrát rokovania ohľadom rozšírenia Ul. Svornosti na ktoré sme pozvali KDI, KÚCD, BSK, Magistrát a NDS. Z NDS ani raz neprejavili o to záujem. A popritom to nie je problém len Hlavného mesta Ba, ale celého juhovýchodného regiónu od Bratislavy.

Skryť Vypnúť reklamu

Žiaľ, v živote už je to tak, že realizácia akokoľvek dobre mieneného úmyslu neprinesie len pozitívny výsledok – odbremenenie ulíc v centrálnej časti obce od tranzitujúcej dopravy, ale niekde aj negatívne zasiahne do života obyvateľov. Návrh projektu zmeny organizácie dopravy bol tri razy prepracovaný z dôvodu zásahov a neakceptovania našich výhrad Krajským úradom pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Bratislave, ktorý je cestným správnym orgánom pre štátnu cestu I./63 a teda priamo zodpovedným za súčasný stav. Bez viny nie sú ani starostovia okolitých obcí, ktorí okrem vydávania stavebných povolení a iniciovaní petície pre najnevýhodnejší variant výstavby rýchlostnej cesty R7 – variant „C“, ktorý bude zaúsťovať do Ul. Svornosti, toho pre pôvodných, ani nových obyvateľov veľa neurobili, aby sa bez problémov a zdržaní dostali za povinnosťami do hlavného mesta. V novembri minulého roka som navštívila ministra dopravy pôšt a telekomunikácií, kde výsledkom rokovania bolo, že R7 musí byť robený súbežne s D4 (nultým obchvatom), aby sa rýchlostná komunikácia napojila na diaľnicu. Je mylná tá predstava, že R7 sa môže robiť bez nultého obchvatu. Zasa vrátime dopravu na Ul. Svornosti. Čo s tým získame? Pozbierame autá aj z okolia Miloslavova a zacpeme štátnu cestu po Dunajskú Stredu? Nakoniec si myslím, pokiaľ sa urobí R7 a D4 prejde veľa rokov. A preto rýchlym preventívnym riešením je rozšírenie Ul. Svornosti, ktorá sa dá, len treba chcieť.

Skryť Vypnúť reklamu

Obyvatelia Podunajských Biskupíc nie sú druhoradí občania tejto republiky, ktorí musia dlhé roky znášať nečinnosť vyšších orgánov. A obyvatelia okolitých obcí by si mohli uvedomiť, že vlastne bojujeme za nich, za lepšie podmienky pri vstupe do hlavného mesta, čo starostovia okolitých obcí pri nevídanej bytovej výstavbe nejako pozabudli, že infraštruktúra nie je vybudovaná na zabezpečenie plynulého vstupu do Bratislavy za prácou.

Verím, že tento stav nebude mať dlhotrvajúci charakter a veci sa pohnú dopredu.

Alžbeta Ožvaldová, starostka MČ Ba - Podunajské Biskupice

Alžbeta Ožvaldová

Alžbeta Ožvaldová

Bloger 
  • Počet článkov:  18
  •  | 
  • Páči sa:  0x

starostka mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice Zoznam autorových rubrík:  SúkromnéNezaradené

Prémioví blogeri

Skryť Zatvoriť reklamu