Bordel, ktorý nikto nekontroluje

Písmo: A- | A+

Ustanovenia zákonov, ktoré sú nevykonateľné alebo nekontrolované sú len alibistickou hrou na právny štát.

Už dva roky uplynuli od nadobudnutia účinnosti zákona o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov a roky rokúce je povinnosťou vlastníkov, správcov i nájomcov poľnohospodárskych pozemkov  - podľa zákona o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy – starať sa o ne spôsobom, ktorý zamedzuje ich biologickej, chemickej i fyzikálnej degradácii.  

Mali by sme byť obklopení krajinou učesanou rukou hospodára, bez zaburinených parciel, eróznych rýh a početných nelegálnych skládok odpadov,  priestorom v ktorom sa desaťtisíce spoluobčanov alergikov nezadúšajú pod tlakom biliónov peľových častíc inváznej ambrózie palinolistej či zlatobyle kanadskej  a obrovskej,  brehové porasty sa nemenia na monokultúry pohánkovca (krídlatky).

Mali by sme byť, ale nie sme.

V krajine nabobtnaných zákonných noriem a povinností, zavzdušnených vyhlásení rezortov vrátane toho, ktorý sa oháňa životným prostredím, sa masovo a bez trestu neplnia povinnosti, aj tie oznamovacie, a kontrolné orgány čakajú na podnety.

V tej istej krajine v ktorej sa počas tisícok konaní ročne zameraných na výrub drevín zbavíme – uprostred otravných rečí o klimatickej zmene a akýchsi adaptáciách – tisícok stromov a desiatok tisíc metrov štvorcových porastov krovín, sa stala náhradná výsadba fraškou.  Stačí malý test na tému jej kontroly zaslaný na Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie a Mestu Liptovský Mikuláš.  Z okresnej odpovede sa dozviete, že kontrolná činnosť sa nerealizuje  a plán kontroly neexistuje.  Darmo po čase hľadáte – aktivistický – stromy, ktoré existujú len v papierovom rozhodnutí.     

Obrázok blogu
Obrázok blogu

Pýtajte sa, spolu so mnou, načo sú nám zákony nevykonateľné a nekontrolovateľné, ako je možné, že sme uviazli v legislatívnom blábole  a v medovom reportingu na tému implementácie pre Brusel.

Žijeme v štáte v ktorom sa pred očami masy odovzdaných občanov hráme na boj s korupciou i rodinkárstvom rovnako, ako predstierame poctivú ochranu a tvorbu životného prostredia. Stačí však zobrať batoh  a vykročiť zo sveta zákonov, vyhlášok a nariadení do reálneho terénu.

Nie je záujem a nie sú ľudia.

Obrázok blogu
Obrázok blogu
Skryť Zatvoriť reklamu