Vlčanov biznis alebo reálna pomoc krajine?

Štátny podnik Hydromeliorácie spúšťa - bez akejkoľvek verejnej diskusie - projekt adaptácie odvodňovacích kanálov na dĺžke 267 km, ktorý nás bude stáť 30 miliónov eur.

Vlčanov biznis alebo reálna pomoc krajine?
Písmo: A- | A+
Diskusia  (2)

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka predstavilo včera Revolučnú zmenu manažmentu vody v krajine,  ktorá spočíva v adaptácii bývalých odvodňovacích kanálov na plnenie vodozádržnej funkcie.

Paradoxom zámeru financovaného vo výške 30 mil. eur z Programu rozvoja vidieka 2014–2020, ktorý neprešiel žiadnou verejnou diskusiou a oponentúrou, je nielen, že jeho garantom je štátny podnik Hydromeliorácie desaťročia sa podieľajúci na devastácii agrárnej krajiny s budovateľským prístupom ani hektár nazmar, ale aj fakt, že okolo projektu sa opäť motá Martin Kováč spájaný s kontroverzným prehrádzkovým ošiaľom Michala Kravčíka za Radičovej vlády.          

Skryť Vypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Citujem: „Prvým z opatrení je projekt adaptácie odvodňovacích kanálov na dĺžke 267 km v odvodňovacích sústavách. V rámci projektu realizáciou týchto vodozádržných opatrení dokážeme zvýšiť kapacitu dotknutých úsekov krajiny zhruba o 5 miliónov m3, ktorá následne umožní zlepšiť zásoby a disponibilitu pôdnych a podzemných vôd zhruba od 15 do 25 miliónov m3 každý rok. Realizáciou ďalších opatrení v poľnohospodárskej a lesnej krajine, ako sú hradenie eróznych rýh, hradenie údolníc, zmena manažmentu dažďovej vody na lesných a poľných cestách, zvážniciach a približovacích linkách; orba a siatie po vrstevnici a bezorbovými metódami hospodárenia na pôde; obnova medzí, realizácia zasakávacích pásov po vrstevnici v poľnohospodárskej krajine, či obnova mokradí a výstavba malých vodných nádrží, chceme zvýšiť do roku 2030 každoročné zásoby a disponibilitu vodných zdrojov v lesopoľnohospodárskej krajine o ďalších minimálne 250 miliónov m3 vôd ...  V budúcom programovom období preto chceme dosiahnuť, aby boli aj krajinné prvky (tzv. modrá a zelená infraštruktúra v krajine), ktoré zachytávajú a zadržiavajú v krajine vodu, zahrnuté do plôch, na ktoré môžu poľnohospodári čerpať priame platby.“

Skryť Vypnúť reklamu

Mám za to, že po ošiali zelených opatrení a zadržiavania vody v mestách, kde sú permanentne realizované predražené projekty s formalizovaným prístupom k reálnym potrebám ľudí, každý projekt začína výrubom funkčných drevín a zmenšovaním plôch trávnikov a končí desiatkami metrov štvorcových zámkovej dlažby, tu máme opäť centralizované projektovanie bez zapojenia miestnych komunít i súkromne hospodáriacich subjektov, ktoré sa roky rokúce nedokážu dostať k finančným zdrojom na pomiestne a nemegalomanské realizácie akceptujúce prírodné špecifika územia.

Niekto si totiž nevšimol, že práve okolo hydromelioračných štruktúr sa počas uplynulého času vyvinuli líniové pásy zelene a biotopy druhov, aj s charakterom lokálnych biokoridorov, ktoré v mnohých nížinných poľnohospodárskych územiach aktuálne predstavujú jedinú nelesnú drevinovú vegetáciu a refúgium druhov. A tieto ideme novým dotovaným projektom zlikvidovať?

Skryť Vypnúť reklamu

Obdobne, kým v SR sa nám masívne rozpadajú tisíce kilometrov alejí, stromoradí aj tých z funkciou vetrolamov, mulčujú remízky a brehové porasty, a k masívnej výsadbe nových je tu organizovaný spoločenský odpor podnecovaný vodohospodármi, dopravnými expertami i nepokrokovými riaditeľmi poľnohospodárskych subjektov, výskum zistil, že aleje nie sú hrozbou min. na cestách nižších tried, upozornia na zatáčky lepšie než dopravné značky.

Obrázok blogu
Obrázok blogu
Obrázok blogu

Takto to bude vyzerať? (Zdroj: Slovenský ochranársky snem, Andrea Janíčková)  

V takej Českej republike nevytrhlo žiadne ministerstvo revitalizáciu krajiny z rúk lokálnych komunít, viď. iniciatíva Spoločne proti suchu, na základe modelu Živá krajina, citujem: Model Živá krajina (dříve model Zdoňov a model Křinice, podle lokalit, kde probíhalo původní mapování) představuje komplexní přístup nápravy krajiny zádrží vody, obnovou biodiverzity, snížením eroze, retardací vody v hydromelio systémech, zdrsněním částí krajiny, které budou mít i protipovodňový efekt, ve vybrané oblasti povodní ideálně od pramene, v rozsahu nejméně 10 km2. 

Skryť Vypnúť reklamu

Je zrejmé a neodškriepiteľné, že stojíme na rázcestí, ale je zásadný rozdiel medzi lokálnym prístupom akceptujúcim miestne komunity i zapojenie verejnosti, a centralizovaným plánovaním smrdiacim kšeftami.  

Obrázok blogu

Zdroj: Spoločne proti suchu

Stojí za pozretie:

Význam mokradí v poľnohospodárskej krajine

Cestou suchých potokov

Napojme pramene

Klimatická chyba

Odvodňovacie kanály v nížinách 

Sedliaci proti betónu

Živá voda v českej krajine

 

Rudolf Pado

Rudolf Pado

Bloger 
Populárny bloger
  • Počet článkov:  1 434
  •  | 
  • Páči sa:  979x

Prémioví blogeri

Skryť Zatvoriť reklamu