Z Rybníčkovho Trenčína dorazil závan výhovoriek

Písmo: A- | A+

Mesto, ktoré bojuje za zachovanie krajského súdu a bolo vždy baštou toxických strán ako HZDS či SMER-SD, sa nemieni zaoberať hláseniami nelegálnych skládok odpadov prostredníctvom TrashOut.

Občianske združenie TATRY, ktoré nie je autorom a ani prevádzkovateľom TrashOut iba sa na tento stav ignorovania nemôže dlhodobo pozerať, zaslalo apelačné listy všetkým predsedom samosprávnym krajom, následne aj všetkým okresným úradom a obciam so štatútom mesta, Štátnej ochrane prírody SR, Slovenskej inšpekcii životného prostredia, Ministerstvu vnútra SR, Ministerstvu životného prostredia SR, Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka a Najvyššiemu kontrolnému úradu.   

V štáte rozbujnenej verejnej správy s nemerateľnou hodnotou za peniaze, ktorá každú reformu odbojkotuje a ozvláštni protestami poukazujúcimi na vlastnú dôležitosť, v ktorom sú roky rokúce za komunálne a drobné stavebné odpady zodpovedné obce a Ministerstvo životného prostredia SR už v roku 2012 sľúbilo občanom, že každou ohlásenou skládkou sa budú príslušne inštitúcie zaoberať a skládka bude odstránená,  najviac štekajú najdaromnejší.

Obrázok blogu
Obrázok blogu

Z Rybníčkovho Trenčína, tradičnej to bašte toxických strán, v ktorom mafia, arogancia a nespravodlivosť  na roky obsadila verejný priestor, zo 70 občanmi ohlásených čiernych skládok bolo odstránených a vyznačených ako „vyčistené“ 1%, prišla odpoveď mestskej špecialistky na životné prostredie s titulom Bc.:

Dobrý deň, na Mestský úrad v Trenčíne bol doručený list (obsah v prílohe), ktorý bol adresovaný p. Baškovi.  Pán Baška je predsedom Trenčianskeho samosprávneho kraja, t.j. úplne iná samosprávna organizácia ako Mestský úrad. Z titulu oslovenia teda usudzujeme, že  ste tento list chceli zrejme adresovať na Trenčiansky samosprávny kraj.  Týmto Vás informujeme, že ak ste chceli list adresovať tam, musíte ho zaslať na správnu adresu.

Zároveň týmto chceme informovať za Mesto Trenčín, že všetky nelegálne skládky, ktoré nám nahlasujú občania či akýkoľvek iný subjekt, obratom riešime (Mestská polícia preverí rozsah, miesto, následne sa zvolí postup riešenia). Tie ktoré pozostávajú z komunálneho odpadu, resp. DSO a sú na mestských pozemkoch alebo pozemkoch v správe mesta, odstraňujeme obratom. Nie je v našich kapacitách pri toľkých informačných kanáloch, z ktorých chodia podnety, zasielať spätné informácie, že skládka bola odstránená. Postup odstránenia v rámci úradu má svoj proces,  ide cez niekoľko kompetentných útvarov (odborné posúdenie až po fyzické odstránenie). Ten kto fyzicky odstraňuje to množstvo rôznych skládok, nie je úradník a nemá kapacitu spätne informovať o tom, že to bolo odstránené. Podstatné však je, že došlo k náprave a ak aplikácia Trash out má služiť len na administratívnu záťaž úradov a úradníkov,  tak potom je jej prínos skutočne spochybniteľný. Ak má byť aplikácia Trash out prínosná, nech rovno identifikuje vlastníka pozemku a nech vygeneruje výzvu vlastníkovi pozemku, v ktorej ho na znečistenie upozorní. Ak nedôjde k náprave nech to postúpi na príslušný štátny orgán. A nech si teda aplikácia v určitom čase kontroluje či skládka bola alebo nebola odstránená a nevytvárala nové povinnosti na samosprávy, ktoré tých povinností majú už viac ako je v ich silách zvládať.

Navyše legislatíva upravuje postup riešenia nelegálnych skládok a ani aplikácia Trash out si nemôže uzurpovať právo ignorácie týchto legislatívnych postupov.  Samosprávy v zmysle hospodárnosti nakladania s verejnými financiami tiež nemôžu vynakladať finančné zdroje na čistenie a upratovanie skládok zo súkromných pozemkov bez rozhodnutia príslušného úradu a súhlasu vlastníka so vstupom na jeho pozemok. Vystavili by sa rizikám porušovania iných zákonov pri kontrole hospodárenia samospráv s verejnými financiami. Sme otvorení diskusiám, takže pokojne sa na nás kedykoľvek obráťte.

Uffff ...

V štáte, v ktorom sme na informatizáciu spoločnosti už vynaložili stovky miliónov eur a každý informačný systém 5-krát skolabuje, kým začne fungovať,  typický produkt slovenskej byrokracie sediaci na úrade, požaduje od aplikácie za pár tisíc eur, vytvorenej nadšencami v dobrej viere a pre ľudí, aby skládku pomaly aj odstránila.

V štáte, v ktorom naše deti testujeme na všetko – od čitateľnej a počítačovej gramotnosti až po Covid-19 – mestské čudo, s titulom z ktovie akej univerzity,  nie je schopné stiahnuť do mobilu aplikáciu TrashOut, overiť existenciu nelegálnych skládok odpadov, odstrániť ich a zmeniť status na „vyčistené“.    

Kde je vôľa, tam je cesta, povedal už dávno jeden významný slovenský politik. V okrese  Liptovský Mikuláš – v ktorom predovšetkým pôsobia OZ TATRYOZ LIPA – Liptovskí aktivisti – je zo 140 ohlásených skládok odstránených 81%, lebo nám naozaj záleží na životnom prostredí a nemienime čakať – na rozdiel od trenčianskej radnice – na príchod Spasiteľa v ideálnom svete. 

Večný to funkcionár Rybníček, ktorý na chvíľu opustil jeho obľúbenú tému reformy verejnej správy a momentálne sa vezie na vlne protestov za zachovanie krajského súdu v meste Matúša Čáka,  bude o rok žobroniť  - v atmosfére neuchopiteľných sľubov a vnútorne vyprázdnených sloganov - o hlasy voličov.  A občania Trenčína by si v okamihu absolútnej ľudovej moci mali spomenúť aj na to, aký bol postoj mesta  k občianskym hláseniam nelegálnych skládok odpadov.

Vtáka poznáš po perí a verejného činiteľa podľa činov.

 

Skryť Zatvoriť reklamu