Miesto pre vašu tvorbu. Staňte sa súčasťou komunity
Michal Patarák

Michal Patarák

Bloger 
 • Počet článkov:  156
 •  | 
 • Páči sa:  6x

Odmalička sú mojim skutočným svetom najmä knihy a ľudská psyché. Zrejme sa nadmieru vŕtam do vecí, ktoré máme tendenciu považovať za ustálené a nemenné. Možno sa až príliš hrabem v špine a v čiernom bahne. Z toho bahna mi však napokon vždycky svietia hviezdy...(Tak trochu jungiánsky orientovaný psychiater s fókusom na neuropsychiatriu, psychologicko-psychiatrické aspekty sexuality, duchovný život a symbolicko-meditačnú psychoterapiu. V osobnom živote schopný donekonečna uvažovať nad interpretáciami Nietzscheovej filozofie, milujúci poéziu, prudké stúpanie do kopcov a prvé tri hlty z fľaškového piva) Zoznam autorových rubrík:  Ach tá naša sexu-ach-litaMarihuana kazí chuanaBebida alcohólicaZo sveta psychiatrieMuž a ženaPatologické hráčstvoŤažká hlava psychiatrova(Neuro)psychiatria a vedaVám, nedosiahnuteľnýmZ hlbín vyviera vieraHľadanie pôvodu zlaZápisky z pavučinyHomoparanojaPremýšľam o sveteMeditationesPolitické tvoryRecepisyReflexie a reakcieKauza BezákKauza HedvigaKríza zdravotníctva

Muž a žena

Muži

Michal Patarák

Muži

Mysleli sme si, že pravda vždycky vyhráva. Hádali sme sa o veciach, ktorých význam sme len nejasne tušili, nie to ešte chápali. Päsťami sme obhajovali názory našich otcov, ktoré sa len tak mimochodom mihli kdesi nad kuchynským stolom. Od dievčat sme odvracali hlavy a tvárili sme sa, akoby nás nezaujímali. Kto z nás sa na ne vedel bez pomykova usmiať?

 • 19. aug 2014
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 4 480x
 • 23
Muž násilník a plačúca žena. Rodové prejavy závislé od kontextu.

Michal Patarák

Muž násilník a plačúca žena. Rodové prejavy závislé od kontextu.

Dobrý deň. Ďalším textom o rodových témach budem nadväzovať na svoje predchádzajúce články o gender a transgender fenoménoch. Keď som sa k nim nedávno trochu vrátil, uvedomil som si, že v nich nekritizujem samotnú rodovú filozofiu, ale že ide o kritiku radikálnych pozícií v rámci nej, tak, ako aj o kritiku extrémnych postojov proti rodovej rovnosti. V prvom kritizovanom okruhu sa nachádzajú ašpirácie rodovej rovnosti votkať sa do politického súkna, aby jej bolo umožnené vykonštruovať gender neorealitu. Na druhej strane sa nachádzajú najmä cirkevní radikáli a určité skupiny ľudí, ktorých hlavným rysom tu nie je ani tak konzervativizmus, ako nepochopenie gender teórií a snaha im za každú cenu vzdorovať. Gender teórie sa tu stavajú do antagonizmu ku kresťanskej viere, čo podľa mňa nie je nutné, ani správne (na to by som snáď poukázal v inom článku). V týchto kruhoch sa vytvára atmosféra toho, čo som už dávnejšie nazval homoparanojou a odmietol tak kultúrne usadený termín homofóbie. Pripomínam, že k téme sa vyjadrujem ako psychiater, pričom neskrývam nádej, že sa aj na našom odbornom poli rozvlní o gender plodná debata.

 • 20. feb 2014
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 6 923x
 • 49
Perly rodovej terminológie a antiandrocentrické bitky

Michal Patarák

Perly rodovej terminológie a antiandrocentrické bitky

Glosár rodovej terminológie je internetová stránka, ktorá objasňuje rodové termíny v slovenskom jazyku. Na svojom portáli ho ponúka združenie Aspekt, feministická a vzdelávacia organizácia, respektíve prvá feministická organizácia na Slovensku. Aspekt je okrem iného aj dôkazom toho, že koncept rodovej rovnosti je pretláčaný hlavne feministickými kruhmi a že rodová rovnosť nie je ničím iným, než filozofiou. Od iných filozofií sa však vyčleňuje zásadným spôsobom: z feministických koreňov prechádza do legislatívy. Škoda len, že v zákonoch nenachádza svoju lóžu i nejaká tá altruistická filozofia, ktorá by občanov a štát motivovala k ľudomilnosti, či filozofia existenciálna, ktorá by stimulovala k reflektovaniu zmyslu ľudského života. Isteže, hovorím s nadsádzkou. Namiesto tejto (užitočnejšej) nadsádzky si však stále vytvárame nové umelé pojmy a nové umelé ciele a humanitu pokrývame svojským dáždnikom, ktorý by mal našu spoločnosť definitívne ochrániť pred násilím páchaným na ženách, využívaním žien a potláčaním ich práv. Rodová rovnosť totiž na svoje prepašovanie do spoločenského povedomia využíva práve agendu rovnoprávnosti, rovnosti príležitostí a eliminácie diskriminácie.

 • 12. okt 2013
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 6 322x
 • 57
Mužskosť a ženskosť ako sociálne implantáty?

Michal Patarák

Mužskosť a ženskosť ako sociálne implantáty?

Kníhkupectvá celého sveta sú plné kníh o vzťahoch, o prístupe mužov a prístupe žien, o mužskom a ženskom princípe, či o tom, že muži sú z Marsu a ženy z Venuše. V literatúre, v mýtoch a v duchovných tradíciách východu i západu sú celé moria príbehov o ženách a mužoch a starostlivo rozpletených klbkách ciest, ktorými k sebe nachádzajú cestu. Aj mnoho psychoterapeutických klasikov i súčasných autorov sa zaoberá fenoménom maskulinity, feminity a naviguje obe pohlavia k namáhavému cieľu vzájomného zblíženia a pochopenia. Medzitým však stále viac silnejú prúdy rodovej rovnosti a rodových teórií, ktoré obmývajú mužské a ženské brehy a naznačujú, že rieka medzi nimi ani neexistuje. Že je tu len jeden most, na ktorom stojíme všetci, že jin a jang sú len ilúziou. Že sú len sociálnym implantátom k nášmu biologickému ja. Je možné, že je to naozaj tak? Majú tieto teórie nejaké diery? A ako je to s otcovstvom a materstvom? V nasledujúcom texte sa snažím preskúmať práve takto vytýčené otázky.

 • 24. sep 2013
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 10 779x
 • 49
O gender, transgender, sexuálnej výchove a krádeži detstva

Michal Patarák

O gender, transgender, sexuálnej výchove a krádeži detstva

Hneď na začiatku chcem pripomenúť, že je rozdiel medzi diskrimináciou a pozitívnou diskrimináciou a tiež to, že niečím iným je spoločenský a legislatívny, a niečím iným psychologický a medicínsky pohľad. Verím, že tí, čo tento článok budú čítať, si dané rozdiely dobre uvedomujú, pretože ich čiastočne beriem ako východisko. K debate okolo gender chcem prispieť z pozície psychiatra, zaoberajúceho sa okrem iného aj sexuológiou, ale aj z pozície občana, teda niekoho, kto žije v spoločnosti a má právo sa k spoločenským veciam vyjadrovať. Neskrývam, naopak, otvorene priznávam, že moje postoje k radikálnej gender ideológii, ako aj sexuálnej výchove na prvom stupni základných škôl, sú značne kritické.

 • 21. sep 2013
 • Páči sa: 1x
 • Prečítané: 47 754x
 • 278
O zložitosti a komplexnosti pohlavnej identity

Michal Patarák

O zložitosti a komplexnosti pohlavnej identity

Ako psychiater prichádzam do intímnejšieho styku s témou pohlavnej identity a sexuálnej orientácie človeka, ktorá sa mi nepredkladá len ako námet na teoretický diškurz, ale v podobne konkrétnej ľudskej bytosti, volajúcej po pomoci. Mnohokrát si ľudia mýlia dve kriticky odlišné premenné, ako je sexuálna orientácia a pohlavná identita. V článku ponúkam ich základné odlíšenie, ako aj niektoré zložitejšie biologické otázky, ktoré sa týkajú pohlavnej identity.

 • 18. júl 2013
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 6 264x
 • 42
Feministky, feministky, kde vás ľudia berú?

Michal Patarák

Feministky, feministky, kde vás ľudia berú?

Moderná pseudovedecká propaganda tohoto hnutia už akoby nechce muža a ženu iba zrovnoprávniť, ale ich rovno stotožniť. Akoby bolo vlastne jedno, či je niekto žena alebo muž. Akoby sme boli vlastne len chodiacimi ženomužmi alebo mužoženami.

 • 9. máj 2011
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 4 119x
 • 81
SkryťZatvoriť reklamu