Príprava na pohovor & kariérny rast

Písmo: A- | A+

,,V práci trávime tretinu nášho života, táto voľba zásadne ovplyvňuje našu životnú úroveň, ďalšie možnosti a šance. Práca však ovplyvňuje aj naše zdravie či rodinu, preto je dôležité vybrať si správne a byť s prácou spokojný.“

Čas na zmenu ?

Časť 1.

Dobrý deň, chcem, aby sme boli pre členov, ktorých zastupujeme,  skutočnou oporou vo všetkých situáciách súvisiacich s ich pracovným pomerom u zamestnávateľa, a preto sa týmto blogom dostávame na úplný začiatok vzniku pracovného pomeru a vzťahov so zamestnávateľom.

Žijeme v 21. storočí, kedy charakter a aktivity moderných odborov prinášajú inovácie. Uvedomujem si, že aj adekvátnou podporou a hlavne vzdelávaním zamestnancov, dokážeme priaznivo ovplyvniť zamestnanecké prostredie a samotné uplatnenie sa  zamestnancov voči zamestnávateľom.

Úvod tohoto blogu si preto dovolím otvoriť otázkou:

Je zmena pracovnej pozície k lepšiemu nevyhnutnosť?

,,V práci trávime tretinu nášho života, táto voľba zásadne ovplyvňuje našu životnú úroveň, ďalšie možnosti a šance. Práca však ovplyvňuje aj naše zdravie či rodinu, preto je dôležité vybrať si správne a byť s prácou dlhodobo spokojný.“

KEDY JE SPRÁVNY ČAS NA ZMENU POZÍCIE?

Netreba sa báť, ak z podmienok (zručností a vedomostí) potrebných na pracovnú pozíciu spĺňate minimálne 70%, nastal pre Vás ideálny čas. Zvyšných 30% získate dodatočne  Vaším prístupom a dôkladnou prípravou. 

Aké môžu byť dôvody pre zmenu pracovnej pozície? 

,,V situáciách, keď ide o zdravotné dôvody alebo napr. vyhorenie, pracovné miesto treba zmeniť alebo skončiť s prácou  OKAMŽITE”. 

Fyziologické prejavy a možné ohrozenie zdravia:

 • Idete do postele s plačom, pretože sa „TAM“ ráno musím vrátiť znova.

 • Ráno sa budíte unavený, s bolesťou brucha, opuchnutý, nešťastný, bez motivácie.

 • Nemôžete prácu ani cítiť, a to doslova. Dobre známe vône a pachy vám zdvíhajú žalúdok. A to tam ani nemusíte byť osobne. Stačí si na prácu len spomenúť... 

Ohrozenie súkromia a strata rodiny (pozor na trvalé hodnoty!):

 • Nedokážete sa venovať a rozprávať s rodinou.

 • Nedokážete nájsť vnútornú silu pre seba samého a svoje hobby. 

Motivácia:

 • Odmietate sa učiť čokoľvek nové, pretože Vaša hlava je plná nenávisti a odporu k tomu, čo robíte a aj viete.

 • Ani dobrá výplata už Vás nedokáže donútiť k úsmevu. Pomer stratených nervov a získaných peňazí  Vám už nepríde priaznivý a motivačný. 

Práca, rodina, čas na seba samého, oddych, všetky oblasti života musia byť vzájomne vybalancované, inak príde ku skratu. 

Ďalšími dôvodmi možu byť:

 • Lepšie finančné podmienky.

 • Lepšia flexibilita.

 • Lepšie pracovné prostredie.

 • Kariérny rast.

 • Rozvoj zručností a schopností.

 • Iné. 

Dôvodov je v zásade nekonečné množstvo , dôležité však je, na základe čoho sa rozhodujete a z čoho vychádzate

Je nevyhnutné byť k sebe úprimný, poznať seba samého a svoju motiváciu. Práve preto by ste sa mali rozhodovať na základe faktov, nie emócií a ideálne bez časového stresu. 

Čo hľadám? Čo zmenou sledujem? Čo ma baví? Čo je pre mňa skutočne dôležité? Čo nechcem? 

 • Ide o lepšiu MZDU / PLAT a z čoho sa skladá? (základ mzdy vs. variabilné zložky mzdy, odmeny, 13. plat, príplatky, benefity, DDS, poistenie, stravovanie). 

 • Ide o lepšiu FLEXIBILITU? Aký je tam pracovný čas, potreba nadčasov, konto pracovného času, majú zabezpečenú dopravu, vzdialenosť do práce (viac ako 25min ?), nevyhnutnosť pracovných ciest? 

 • PRACOVNÉ PROSTREDIE: Aké je to pracovné prostredie? nové vs. zabehnuté? Aký je tam pracovný kolektív? Aká je tam fluktuácia?  Aký je tam štýl riadenia ? Aké riziká sú na pracovisku ? Aký majú systém vzdelávania, zručností a kvalifikácie? 

 • MOŽNOSŤ KARIÉRNEHO RASTU: dlhodobý vs. krátkodobý zámer, skúsenosť vs. peniaze

Poznajte sa:

 • Na čom budem stavať ?

 • Čo viem ponúknuť ?

 • Čo chcem robiť inak ?

 • V čom som dobrý a aké mám prednosti ?

 • Čo sú moje slabé stránky ?

 • Mám chuť na sebe ďalej pracovať?

 • Aké mám hodnoty ?

 • Ako podľa mňa vyzerá ideálny zamestnávateľ?

Keď poznám seba, môžem sa zamerať na ponuku pracovného trhu a hľadať podmienky, ktoré najvernejšie vystihnú moje požiadavky. 

Druhý blog bude tematicky nadväzovať a bude sa zameriavať na tému: Ako začať hľadať prácu?. 

Súčasťou úvodnej problematiky ,,Čas na zmenu“, bude aj téma  venovaná vyhoreniu z práce, pretože táto téma sa stáva čím ďalej naliehavejšou.

Skryť Zatvoriť reklamu