Čo s hypotékou ak sa rozvádzate, dostali ste výpoveď alebo ste práceneschopný ?

Písmo: A- | A+

Život prináša mnoho zmien. Často sú to zmeny negatívne ako je rozvod, strata zamestnania alebo choroba. Ako postupovať v takýchto prípadoch.

Rozvod

Takmer polovica manželstiev končí rozvodom. V prípade manželov za splácanie hypotéky sú zodpovední obaja aj po rozvode. Tu je niekoľko možností ako postupovať.

  • Pred rozvodom sa skúste dohodnúť na koho úver prevediete.

  • Ak dohoda nie je možná, požiadajte o pomoc mediátora alebo právnika. Výsledkom by malo byť rozhodnutie o vysporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov a určenie, kto bude úver splácať a za akých podmienok.

  • Ďalšou možnosťou je, že požiadate banku o vypustenie jedného z manželov z úverového vzťahu. V banke Vám presne povedia za akých podmienok je možné to urobiť.

  • Ak dohoda nie je možná nehnuteľnosť môžete aj predať a hypotéku vyplatiť.

Strata práce a práceneschopnosť

Ak stratíte prácu alebo ste dlhšie práceneschopný, pomôžete si iba v prípade, ak si úver poistite. Aj to iba za presne stanovených podmienok. Preto doporučujem podrobne si prečítať poistné podmienky, prípadne si ich nechať vysvetliť, aby ste neurobili chybu, ktorá vás pripraví o peniaze.

  • Ak odchádzate z práce z organizačných dôvodov, nikdy nepodpisujte dohodu so zamestnávateľom. Ak sa totiž dohodnete na výpovedi, znemožní vám to poistenie úveru. Peniaze z poistenia dostanete len v prípade, ak pracovný pomer bude ukončený z organizačných dôvodov, alebo ak zamestnávateľ porušil pracovnú zmluvu.

  • Peniaze z poistenia pri strate zamestnania si môžete nárokovať až po uplynutí 90 dní od začiatku poistenia.

  • Pri poistení práceneschopnosti je to po uplynutí 30 dní. Aby vám poisťovňa uznala poistnú udalosť musíte byť nezamestnaný aspoň 60 dní.

  • V rámci poistenia pracovnej neschopnosti a straty zamestnania je poistné krytie obmedzené na maximálne 12 úverových splátok z jednej poistnej udalosti.

  • Počas celej doby poistenia vám poisťovňa v prípade straty práce či choroby môže preplatiť až 36 mesačných splátok, teda poistné si môžete uplatniť aj viackrát.

Aby ste predišli sklamaniam poistka by mala obsahovať minimálne krytie smrti, trvalej invalidity a práceneschopnosti. Drahšie balíky poistenia obsahujú aj krytie straty zamestnania. Najlacnejšia poistka nemusí byť vždy tá najvýhodnejšia.

Skryť Zatvoriť reklamu