Ako zistiť vôľu občana? Tak, že sa ho opýtame!

Písmo: A- | A+

Zákon o štátnom občianstve, ktorý platí v súčasnosti vznikol v roku 2010 a to veľmi unáhleným, až by som povedal, že živelným spôsobom.

Išlo vtedy o okamžitú reakciu na zákon v susednom štáte o pridelení maďarského štátneho občianstva tým, ktorých predkovia mali maďarské štátne občianstvo a ktorí ovládajú maďarský jazyk.

 Zámerom predkladateľov zákona – vtedajšej vlády Róberta Fica – bolo predísť tomu, aby Maďari na Slovensku masovo nadobudli štátne občianstvo Maďarska. Táto obava však podľa môjho názoru bola a je absolútne neopodstatnená. Z pohľadu Maďarov totiž ide o rýdzo symbolické gesto. Dokonca na Slovensku prijatá novela zákona o štátnom občianstve z roku 2010 nenaplnila ani účel, na ktorý bola prijatá, totiž štát nemá možnosť zistiť, kto v skutočnosti nadobudol štátne občianstvo iného štátu, s výnimkou toho, ak to sám nadobúdateľ nahlási.

To znamená, že štát nemá žiadne hodnoverné informácie o tom, koľko osôb má v krajine štátne občianstvo iného štátu. Takisto musím pripomenúť, že pri väčšine týchto ľudí nebola dôvodom strata slovenského pasu pre prijatie maďarského štátneho občianstva. Najviac z nich stratilo slovenské občianstvo pre prijatie českého, nemeckého rakúskeho a britského občianstva. Títo občania, bohužiaľ, iba doplatili na zbytočné, neúčelné, diskriminačné a – podľa môjho názoru – aj protiústavné ustanovenie zákona.

Chcem zdôrazniť, že základným zákonom tohto štátu je Ústava Slovenskej republiky. A článok 5 ods. 2 Ústavy SR znie nasledovne: Nikomu nemožno odňať štátne občianstvo Slovenskej republiky proti jeho vôli. Ako však vidíme, v posledných štyroch rokoch od účinnosti poslednej novely zákona o štátnom občianstve, ľudia strácajú slovenské štátne občianstvo bez toho, že to tak chcú.

Minimálne v médiách sa objavilo, že je pre nich nepochopiteľné, že o slovenské pasy prídu iba preto, že prijali občianstvo iného štátu. O slovenské štátne občianstvo teda podľa vlastných slov prichádzajú neradi a proti svojej vôli. Ja sa teraz nechcem zaoberať s otázkou, prečo Ústavný súd SR roky nedokázal rozhodnúť o tom, či predmetná právna úprava z roku 2010 je, alebo nie je v súlade s ústavou. Je to však poľutovaniahodné, ale nič s tým urobiť nevieme. Isté však je, a pripustil to už viackrát aj minister Kaliňák, že túto neštandardnú situáciu musíme vyriešiť tu, v Národnej rade Slovenskej republiky.

Preto sme my, poslanci strany Most-Híd predložili v Národnej rade jednoduchú novelu zákona, ktorým sa môžeme ľahko vysporiadať s touto situáciou, ktorá zbytočne už roky traumatizuje verejnosť? Je to, prosím, naozaj veľmi jednoduché. Za čias zákona spred roku 2010 nikto nebol sankcionovaný za to, že nadobudol štátne občianstvo iného štátu. Nevyžaduje si to zdĺhavé rokovania, zložité legislatívne iniciatívy, ani nejakú obšírnejšiu verejnú diskusiu. Nemusíme urobiť nič, len vrátiť stav do štandardného stavu, aký tu bol pred rokom 2010.

Hlasovanie o našom návrhu sa uskutoční až na nasledujúcej schôdzi Národnej rady, čiže máme čas na rozmyslenie. Ak budú poslanci odvážni, budeme mať takú právnu úpravu, ktorá bude v súlade s Ústavou SR. Druhá možnosť, ako vyriešiť situáciu je, že štát sa opýta občana nadobúdajúceho štátne občianstvo iného štátu, či si chce alebo nechce ponechať svoje slovenské štátne občianstvo a dá o tom oficiálne vyhlásenie.

Jedine podľa tohto vyhlásenia môže dôjsť k strate slovenského štátneho občianstva v súlade s vôľou dotyčného občana a v súlade s Ústavou SR.

Skryť Zatvoriť reklamu