Smer sľubuje istoty pre ľudí, najzraniteľnejších ale necháva čakať

Písmo: A- | A+

Nedávno som dostal prostredníctvom emailu otvorený list rodičov ťažko zdravotne postihnutých detí a opatrovateľov hendikepovaných osôb.

List adresovali prezidentovi, predsedovi vlády, ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny a všetkým poslancom Národnej rady SR. Výstižne v ňom napísali, s akými problémami zápasia, ako im sťažuje život každodenná byrokracia v našej krajine. Dovoľte mi citovať ich slová, ktoré ma nesmierne dojali: Neexistuje deň, ktorý by sme nevenovali svojim deťom a blízkym, ktorých opatrujeme. Táto výzva a cesta nás vedie po ,vojnovom poli, ktoré je posiate množstvom sĺz a bolesti, zmenou kvality našich životov a životov celých našich rodín. Strácame sociálne istoty, sme na okraji záujmu, v skutočnosti nikto nemá záujem zaoberať sa hlbšie našimi problémami“.“ 

V tomto otvorenom liste rodičia a opatrovatelia zdravotne ťažko postihnutých detí a dospelých formulujú svoje konkrétne požiadavky na podporu zo strany štátu, na základe ktorej by sa zlepšilo sociálne a spoločenské postavenie tých, ktorí to potrebujú najviac: teda ľudí, pri ktorých si len ťažko dokážete predstaviť, že svoj každodenný život zvládnu bez cudzej pomoci .

List bol prezidentovi, predsedovi vlády, ministrovi práce sociálnych vecí a rodiny a všetkým poslancom parlamentu odoslaný už pred niekoľkými týždňami. Bohužiaľ od tých najkompetentnejších (tých, ktorí môžu reálne aj pomôcť), teda oslovených ústavných činiteľov, doteraz žiadna reakcia neprišla. Samozrejme, ak neberiem do úvahy jediné stretnutie zainteresovaných, ktoré sa uskutočnilo na schôdzi Výboru NR SR pre sociálne veci. Ako jeden zo 150 poslancov NR SR, ku ktorému sa spomínaný list dostal, som sa preto rozhodol, že využijem svoje právo, a na tradičnej Hodine otázok v parlamente, sa ministra Richtera opýtam, čo si ako šéf rezortu práce a člen vlády myslí o požiadavkách, ktoré aj jemu rodičia a opatrovatelia ťažko zdravotne postihnutých osôb adresovali. A rovnako budem od ministra žiadať, aby vysvetlil, ako konkrétne plánuje pomôcť tým, o ktorých ťažkých osudoch v otvorenom liste píšu.

Bez ohľadu na to, aký bude postoj ministra na list, ktorý opäť otvára túto citlivú, ale o to dôležitejšiu tému platí, že už včera bolo neskoro. Neskoro na to, aby štát ľudí s ťažkým zdravotným postihom začal brať vážne a snažil sa ich konečne systematickejšie a adresnejšie podporovať. V opačnom prípade tak často skloňované heslo ľavičiarov volieb z roku 2012 o zabezpečení istôt pre ľudí, je len falošným odkazom bez hmatateľného obsahuA fakty hovoria naozaj skôr o tom, že posolstvo vládnej strany o istotách, nie je posolstvom, ktoré by sa týkalo všetkých občanov. Napokon, počas uplynulých takmer štyroch rokoch sme boli iba zriedkasvedkami toho, že by sa Ficov Smer postavil na stranu skutočne najslabších. Pripomínam, že túto skupinu ani zďaleka netvoria len dôchodcovia a už vôbec nie študenti, ktorým vláda umožnila cestovať železnicou zadarmo. Sú to predovšetkým ľudia, pre ktorých je cudzia pomoc nevyhnutnosťou. Tí, ktorí nemajú na výber, či pomocnú ruku prijmú, alebo nie, pretože na každodennú podporu sú jednoducho odkázaní. .

Aj napriek tomu, že v prípade podpory hedikepovaných ľudí ide často o jednoduché riešenia, vládna strana sa tvári, akoby išlo o takmer neriešiteľný problém. Rozhodne si nemyslím, že požiadavky autorov listu sú prehnané a už vôbec nemám pocit, že sú nerealizovateľné. Rodičia a opatrovatelia chcú zavedenie osobnej zodpovednosti posudkových lekárov za ich posudky. Požadujú, aby sa im nekrátili dôchodky len preto, že opatrujú chorého člena rodiny. A túžia len po tom, aby ich štát nechal žiť, veď ho odbremeňujú: suplujú vlastne ústavnú starostlivosť, ktorú štát týmto hendikepovaným ľuďom tým pádom zabezpečovať nemusí.

Samozrejme, očakávam od ministra, že sa požiadavkami rodičov a opatrovateľov bude zaoberať s plnou vážnosťou. Navyše, rovnako očakávam, že čo možno najskôr príde v tejto súvislosti aj s konkrétnym riešením: najlepšie v podobe novely zákona o sociálnom poistení. Ako poslanec NR SR za Most-Híd si dám rozhodne záležať na tom, aby ma minister informoval o každom svojom kroku v záujme naplnenia požiadaviek autorov otvoreného listu. Tí, totiž patria do kategórie ľudí, pre ktorých je ďalšie čakanie na toľko sľubované istoty, určite luxusom.

Skryť Zatvoriť reklamu