reklama

Spravodlivosť pre obete sexuálneho obťažovania

Má zmysel brániť sa právnou cestou?

Spravodlivosť pre obete sexuálneho obťažovania
Slovenské národné stredisko pre ľudské práva
Písmo: A- | A+
Diskusia  (1)

Veronika Michelčíková, SNSĽP

Ženy, priateľky, zamestnankyne, manželky, matky... Práve ony sú najčastejšie obeťami sexuálneho obťažovania. Málokto, kto nezažil sexuálne obťažovanie si vie predstaviť čím, si obete prechádzajú nielen počas sexuálnych atakov, ale aj počas snahy brániť sa pred týmto konaním. Bagatelizácia konania, nedôvera spoločnosti či dokonca obviňovanie obete, býva bežnou súčasťou procesu obrany. Práve zľahčovanie konania môže byť jeden z dôvodov, prečo obete sexuálneho obťažovania na vyhľadávanie právnej pomoci často rezignujú.

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Slovenská republika je viazaná Dohovorom o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien, ktorý prijala a ratifikovala. V zmysle tohto Dohovoru má každý štát povinnosť „zaviesť právnu ochranu práv žien na rovnakom základe s mužmi a zabezpečovať prostredníctvom príslušných národných súdov a iných verejných inštitúcií účinnú ochranu žien proti akémukoľvek aktu diskriminácie. Právny poriadok Slovenskej republiky túto právnu ochranu vymedzuje prostredníctvom antidiskriminačného zákona.

Pred sexuálnym obťažovaním, ktoré sa deje v uliciach, však nie je možné sa brániť v zmysle antidiskriminačného zákona. Ochrana poskytovaná antidiskriminačným zákonom sa vzťahuje na vymedzené oblasti, medzi ktoré patrí: oblasť pracovnoprávnych a obdobných právnych vzťahov, vzdelávania, zdravotnej starostlivosti, sociálneho zabezpečenia a oblasť poskytovania tovarov a služieb. Obeť sexuálneho obťažovania na ulici sa teda nemôže domáhať ochrany v zmysle antidiskriminačného zákona, môže svoju situáciu riešiť iba ako priestupok proti občianskemu spolunažívaniu  v správnom konaní.

SkryťVypnúť reklamu
reklama
SkryťVypnúť reklamu
reklama

Vo Francúzsku na ochranu pred sexuálnym obťažovaním v uliciach prijali v roku 2018 zákon o boji proti sexuálnemu násiliu a obťažovaniu. Polícia môže na základe tohto zákona osobe, ktorá sa dopúšťa sexuálneho obťažovania udeliť pokutu na mieste do výšky 750 Eur. Vo Francúzku na základe prijatej legislatívy za prvých 8 mesiacov účinnosti zákona,  polícia udelila 447 pokút za sexuálne obťažovanie. Je teda na zváženie, či by možnosť udelenia pokuty za sexuálne obťažovanie na mieste, nemohla predstavovať rýchly a účinný prostriedok ochrany pred sexuálnym obťažovaním v uliciach aj v Slovenskej republike.

SkryťVypnúť reklamu
reklama

Dôležité je poukázať aj na to, že pojmy sexuálne obťažovanie a sexuálne násilie nie sú totožné a právna ochrana pred týmito konaniami je odlišná. Vo výskumnej správe z monitoringu médií Stredisko poukázalo na to, že tieto pojmy si často zamieňajú aj média. Skutky sexuálneho násilia môžu naplniť skutkovú podstatu niektorých trestných činov proti ľudskej dôstojnosti (napr. znásilnenie, sexuálne násilie alebo sexuálne zneužívanie). Je možné sa pred nimi brániť podaním trestného oznámenia. V trestnom konaní môže súd uložiť páchateľovi za sexuálny trestný čin trest odňatia slobody. Oproti tomu pred sexuálnym obťažovaním v zmysle antidiskriminačného zákona je možné sa brániť v civilnom súdnom konaní.

SkryťVypnúť reklamu
reklama
SkryťVypnúť reklamu
reklama

Obetí, ktoré sa v prípadoch sexuálneho obťažovania rozhodnú brániť svoje práva podaním žaloby na súd je však iba mizivé percento. Dôvodov, ktoré bránia obetiam využiť prostriedky ochrany na súde, je hneď niekoľko. Nutnosť prežiť si spomienky na sexuálne obťažovanie cez výpovede na súde znovu, ale aj dĺžka civilných súdnych konaní, ktorá ešte v roku 2019 predstavovala priemerne 21,6 mesiaca.

Veľkú úlohu zohráva aj prax slovenských súdov ohľadom výšky priznávanej nemajetkovej ujmy. Často je výška nemajetkovej ujmy zanedbateľná a nedokáže obeti sexuálneho obťažovania účinne nahradiť psychickú ujmu, ktorú utrpela. Na druhej strane predstavuje výsledok súdneho konania v podobe úspechu vo veci a ospravedlnenie protistrany morálne zadosťučinenie, vo viacerých prípadoch silnejšie ako výška nemajetkovej ujmy.

Alternatívnym prostriedkom právnej ochrany je uzavretie dohody o mimosúdnom urovnaní, tam kde je to možné. Výška sumy, ktorú si vie obeť v rámci mimosúdneho urovnania vyrokovať, býva násobne vyššia ako tá, ktorú priznávajú súdy. Úspech, ktorý sa dá mimosúdnym urovnaním dosiahnuť spočíva najmä v peňažnom plnení, ktorým si obeť môže zabezpečiť dôstojnejší život a na spôsobenú ujmu ľahšie zabudnúť.

SkryťVypnúť reklamu
reklama

Stredisko nedávno uzavrelo prípad sexuálneho obťažovania mimosúdnym urovnaním. Obeť  v tomto prípade zvažovala aj súdne konanie. Z hľadiska rýchlosti konania aj samotnej výšky nemajetkovej ujmy však predstavovalo mimosúdne urovnanie najefektívnejší spôsob riešenia daného prípadu. Dohodnutá nemajetková ujma nevráti späť čas, kedy sa obeť bála chodiť do práce kvôli každodenným sexuálnym narážkam a nevyžiadaným dotykom. Nenahradí ani zdravotné problémy, ktoré nastali v dôsledku stresu zo sexuálneho obťažovania. Avšak môže pomôcť nahradiť náklady súvisiace s lekármi a psychológmi a podporiť obeť pri zabezpečení  svojej rodiny. Predstavuje to pre ňu nový začiatok, zadosťučinenie za utrpenú psychickú ujmu a možnosť pohnúť sa ďalej.

Každý prípad sexuálneho obťažovania je individuálny a nedá sa všeobecne skonštatovať, ktorý spôsob riešenia je správny. Dôležitým odkazom pre všetky obete sexuálneho obťažovania však je, nebáť sa využiť právnu pomoc a brániť sa právnymi prostriedkami.  Proces právnej obrany nie je ľahký ani rýchly. Na konci dňa však obeť právnymi prostriedkami vie dosiahnuť tú satisfakciu, ktorá je pre ňu dostatočná a nahradí jej aspoň čiastočne spôsobenú ujmu. V neposlednom rade to dáva odkaz spoločnosti, že sexuálne obťažovanie nie je v poriadku,  obete ho trpieť nebudú a sú pripravené sa pred takým konaním brániť. A to je úspech, o ktorý sa oplatí bojovať právnou cestou.

V prípade, že ste sa stali obeťou sexuálneho obťažovania, môžete sa obrátiť na Slovenské národné stredisko pre ľudské práva, ktoré poskytuje bezplatnú právnu pomoc obetiam diskriminácie a prejavov intolerancie. Viac informácií nájdete na: https://www.snslp.sk/nasa-cinnost/pravne-sluzby/pravna-pomoc/.

Slovenské národné stredisko  pre ľudské práva

Slovenské národné stredisko pre ľudské práva

Prémiový bloger
  • Počet článkov:  20
  •  | 
  • Páči sa:  282x

Slovenské národné stredisko pre ľudské práva je národný antidiskriminačný orgán a národná inštitúcia na ochranu a podporu ľudských práv na Slovensku. Zoznam autorových rubrík:  Nezaradená

reklama

Prémioví blogeri

Juraj Hipš

Juraj Hipš

12 článkov
Monika Nagyova

Monika Nagyova

289 článkov
Milota Sidorová

Milota Sidorová

5 článkov
Iveta Rall

Iveta Rall

73 článkov
Jiří Ščobák

Jiří Ščobák

744 článkov
Adam Valček

Adam Valček

14 článkov
reklama
reklama
SkryťZatvoriť reklamu