reklama

Nórske inšpirácie alebo lekcia z rozmanitosti

Autentická práca s diverzitou vytvára spoločnosť, ktorej súčasťou sa cíti byť každý/á.

Nórske inšpirácie alebo lekcia z rozmanitosti
Slovenské národné stredisko pre ľudské práva
Písmo: A- | A+
Diskusia  (2)

Zuzana Pavlíčková, SNSĽP

Napriek jasným zákonným rámcom na ochranu pre diskrimináciou a presadzovaniu rovnosti v pracovnoprávnych vzťahoch, zostáva pracovný trh na Slovensku stále výrazne neprístupný pre mnohé skupiny obyvateľstva. Napriek nárastu aktivít firiem v oblasti spoločenskej zodpovednosti a podpory hodnôt rovnosti, diverzity a inklúzie, možnosti pracovného uplatnenia sú výrazne obmedzené a pre mnohé ohrozené alebo vylúčené skupiny, napr. Rómov, dlhodobo-nezamestnané osoby, migrantov a migrantky z tretích krajín či osoby so zdravotnými znevýhodneniami často až neexistujúce. A to napriek tomu, že pracovná sila v mnohých sektoroch chýba.

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Rozmanitosť slovenskej spoločnosti nie je odzrkadľovaná v rozmanitosti našich pracovísk práve z dôvodu, že nie všetci/všetky z nás majú rovnaké príležitosti získať potrebné vzdelanie a/alebo zamestnať sa. Predsudky a stereotypy voči určitým skupinám, hoci niekedy len podvedomé, vedú často k ich znevýhodňovaniu na pracovných pohovoroch a v prístupe k zamestnaniu. Zamestnávatelia sa často obhajujú tým, že u nich majú  všetci rovnaké podmienky, čo však neznamená, že nediskriminujú. Rovné zaobchádzanie totiž nie je len o tom, že s každým zaobchádzame v každej situácii rovnako, ale aj o tom, že vytvárame príležitosti pre všetkých a dorovnávame existujúce nerovnosti. Na tomto princípe je založený koncept pozitívnych opatrení, ktorý v našom právnom poriadku nájdeme v antidiskriminačnom zákone pod názvom dočasných vyrovnávacích opatrení.

SkryťVypnúť reklamu
reklama

Zahraničná prax ukazuje, že pozitívne opatrenia sú často využívaným nástrojom na zvýšenie participácie špecifických vylúčených skupín na trhu práce, vo vzdelávaní, ako aj v iných oblastiach života. Prijímanie dočasných vyrovnávacích opatrení vedie k zvyšovaniu diverzity a inklúzie na pracovisku, ktorá má taktiež pozitívny vplyv nielen na konkrétnu firmu, jej zamestnancov a zamestnankyne, ale aj na spoločenskú realitu komplexne. Na Slovensku je však tento inštitút stále pomerne málo využívaný, resp. zamestnávatelia o ňom nemajú dostatočné povedomie. Keďže je lepšie raz vidieť, ako stokrát počuť, vybrali sme sa načerpať inšpiráciu do Nórska a zobrali sme so sebou aj 5 zástupcov zamestnávateľov zo Slovenska.

SkryťVypnúť reklamu
reklama
SkryťVypnúť reklamu
reklama

Aké sú naše postrehy zo študijnej návštevy? Diverzita na pracoviskách v Nórsku už nie je, na rozdiel od Slovenska, rámcovaná diskusiami o rodovej rovnosti, zabezpečení rovnosti príležitostí pre ženy alebo odstraňovaní platovej diskriminácie žien. Nórske ženy a dievčatá si môžu zatlieskať, vybojovali si povinnú rodičovskú dovolenku pre otcov, dostatočné kapacity v jasliach a škôlkach a cez kvóty dosahujú pomerné zastúpenia v manažmente a riadení firiem. Aj tieto faktory prispeli k tomu, že Nórsko patrí v hodnotení Svetového hospodárskeho fóra medzi rodovo najrovnejšie krajiny v Európe a na svete.

SkryťVypnúť reklamu
reklama

Medzi skupiny obyvateľstva, ktorých participácia na trhu práce je v súčasnosti v Nórsku podporovaná špecifickými opatreniami, vrátane pozitívnych opatrení, patria najmä migranti/ky, utečenci/kyne,  národnostné menšiny a osoby so zdravotným znevýhodnením. Spoločným prvkom programov a opatrení, ktoré nám boli počas študijnej cesty predstavované, boli preto podpora jazykového vzdelávania, mentorský systém a podpora pri získavaní pracovných zručností a pri hľadaní zamestnania (od tréningov pracovných pohovorov, asistencie s písaním životopisov a žiadostí, až po vyhľadávanie vhodných pracovných príležitostí).

SkryťVypnúť reklamu
reklama

Tým, že zamestnávatelia vytvárajú pracovné príležitosti pre znevýhodnené skupiny, zároveň posilňujú svoju diverzitu smerom dovnútra pokiaľ ide o zloženie pracovného kolektívu, ale aj smerom navonok, vo vzťahu k poskytovaným službám, zloženiu klientely či externej komunikácii a marketingu. Prispievajú tak k vytváraniu spoločnosti, ktorej súčasťou sa cíti byť každý/á a tým sami odzrkadľujú reálne zloženie spoločnosti v štvrti, meste či kraji, v ktorom pôsobia. Vytváraním príležitostí pre všetkých v Nórsku s diverzitou pracujú veľkí aj malí zamestnávatelia, verejnoprávny aj súkromný sektor a to bez ohľadu na oblasť, v ktorej pôsobia a podnikajú. Zaujímavý príklad, ako pracovať s diverzitou na rôznych úrovniach, nám predstavili vo verejnoprávnom rozhlase a televízii (NRK), kde sa v rámci novovytvorenej stratégie diverzity zameriavajú nielen na diverzitu zamestnancov, ale aj diverzitu a inklúziu vo vysielanom obsahu a to aj zapájaním znevýhodnených skupín do jeho tvorby a pripomienkovania.

Aj nórski zamestnávatelia čelia pri svojej práci v oblasti diverzity a inklúzie prekážkam, napríklad vo forme kultúrnych a jazykových nedorozumení na pracovisku či negatívnemu vnímaniu časti spoločnosti. Pri svojich aktivitách, však nachádzajú podporu samospráv a štátu. Hlavným predpokladom ich úspechu je ale skutočný záujem vytvárať príležitosti pre všetkých a prispievať k odstraňovaniu nerovností, ktorým čelia vybrané skupiny. V tomto záujme sa stretli aj s firmami, ktoré sme na študijnú cestu pozvali, a inšpirovali ich k novým programom a aktivitám na Slovensku.

SkryťVypnúť reklamu
reklama

 

Študijnú návštevu do Nórska realizovalo Slovenské národné stredisko pre ľudské práva spolu s Agentúrou práce Banskobystrického samosprávneho kraja a organizáciou Stiftelsen Mangfold i Arbeidslivet v rámci projektu s názvom „Dočasné vyrovnávacie opatrenia na zvýšenie zamestnanosti a vzdelávania Rómov“, ktorý je podporený z Nórskych grantov 2014-2021 a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Cieľom projektu je zvýšenie informovanosti a lepšie využitie dočasných vyrovnávacích opatrení pri zamestnávaní Rómov a Rómiek, predovšetkým z marginalizovaných komunít.

Slovenské národné stredisko  pre ľudské práva

Slovenské národné stredisko pre ľudské práva

Prémiový bloger
  • Počet článkov:  23
  •  | 
  • Páči sa:  310x

Slovenské národné stredisko pre ľudské práva je národný antidiskriminačný orgán a národná inštitúcia na ochranu a podporu ľudských práv na Slovensku. Zoznam autorových rubrík:  Nezaradená

reklama

Prémioví blogeri

Lucia Šicková

Lucia Šicková

4 články
Karolína Farská

Karolína Farská

4 články
Adam Valček

Adam Valček

14 článkov
Juraj Karpiš

Juraj Karpiš

1 článok
Martina Hilbertová

Martina Hilbertová

49 článkov
reklama
reklama
SkryťZatvoriť reklamu