Manipulátori verejnej mienky

Písmo: A- | A+

Pár informácii o tom, kto a hlavne začo ovplyvňuje verejnú mienku na Slovensku. V poslednej dobe sa tu dosť často píše o kultúre a ľudských právach a veľa politických a kultúrne činných ľudí sa k tomu vyjadruje, tak len aby bolo jasné, kto za koho kope.

Počas studenej vojny americká CIA viedla svoju vlastnú, psychologickú vojnu, mala bohatú sieť svojich agentov a agentúr. Táto sieť agentov a agentúr, neslúžila len na výzvedne účely, ale hlavne na presadzovanie záujmov USA v Európskom teritóriu. Po skončení studenej vojny, bolo celkom prirodzené, že sa táto sieť presťahovala aj na územia bývalého socialistického bloku. Nie, nejedná sa o žiadnych Bondov a ani im podobných agentov, v tomto prípade sa jedná o žurnalistov, analytikov, prognostikov, majiteľov a vydavateľov novín, rozhlasových staníc, informačných agentúr a televízie. Celá táto sieť, je podporovaná CIA cez rôzne granty a nadácie. Tie organizačné zložky, ktoré nezaložila priamo CIA, aspoň touto formou podporuje. Proces odčleňovania týchto organizácii od CIA sa začal, počas vlády Ronalda Reagana, kedy bola podporovaná tendencia, aby psychologická diverzia bola „sprivatizovaná“. Medzi inštitúcie, ktoré prevzali niektoré úlohy, patrí aj známa americká Národná nadácia pre demokraciu (National Endowment for Democracy – NED).

Niektoré mimovládne organizácie pôsobiace aj u nás, sú financované práve prostredníctvom NED .Údaje pochádzajú z Ministerstva zahraničných vecí USA. NED v roku 2003 udelila v rámci svojich aktivít na Slovensku granty pre: Národný demokratický inštitút, Bratislava 325 000USD; International Republican institute, Bratislava 100 000USD; Inštitút pre verejné otázky- IVO, Bratislava73 800USD; Aliancia Fair Play, Bratislava 22 000USD; Transparency internacional, Bratislava 20 000USD.

Študijné pobyty v USA 2000-01 Z. Bútorová, pracovníčka IVO (rovnoprávnosť žien a menšín), 2003 O. Gyarfašová, IVO, (ovplyvňovanie politiky a politikov prostredníctvom médií).

Ale podpora USA prostredníctvom NED, sa neorientovala len na nepriame ovplyvňovanie politickej situácie u nás, ale aj priamej, cez politické strany a to tým, že im poskytovala podporu. Medzi takéto strany patrili KDH,SDKÚ, SDĽ,  Sociálnodemokratická strana i Mladá demokratická ľavica. Bolo to pred voľbami v roku 1998 s cieľom, pomocou finančných grantov vytvoriť potencionálnu koalíciu. Celkové dostali vybrané politické strany pred voľbami v roku 1998 zo zdrojov NED cca štvrť milióna libier šterlingov (15 mil Sk).

A ďalšie granty a podpory: agentúra FOCUS 35 000USD, r.1994; nadácia Človek v ohrození 22000USD, r.2001, SDKÚ a KDH 35000 libier/> r.1998, International Republican institute, Bratislava 320 000USD na prípravu volieb 1994 a 2001, Vzdelávacia nadácia Jána Husa 55000 libier/> r. 1998 a 2002, SDĽ 45 000 libier/> r. 1998, Nadácia pre občiansku spoločnosť 35000 USD r. 1998, KDH a SDĽ 51000 libier/> na nákup výpočtovej techniky r. 1998, Nadácia Milana Šimečku 17000libier nákup výpočtovej techniky r. 1996. Rozličné organizácie dostali od NED na prípravu volieb v roku 1998 238 000 USD a v roku 2001 245 000 USD.

K podporovaným inštitúciám u nás patria predovšetkým-

Inštitút pre verejné otázky- IVO(prezident G.Mesežnikov, čestný prezident M.Bútora, zakladatelia F.Šebej, Z.Bútorová, I.Mikloš, v správnej rade E.Žitňaský, A.Vavro, E.Valko, medzi analytikmi predseda Rady STV M. Kollár)

Nadácia otvorenej spoločnosti-(predsedníčka I.Radičová, podpredseda G.Mesežnikov, spolupracovníci L.Grendel, R.Chmel, M.Porubjak, P.Vilikovský, P.Zajac, O.Brunovský)

Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku- (predseda J.Stern, čestná predsedníčka M.Vášáryová, podpredseda P.Weiss, správna rada P.Demeš, R.Chmel, E.Kukan, F.Šebej, výskumný pracovník I.Samson)

Nadácia Ekopolis, Nadácia Pontis-programový manažér M.Nič, správna rada J.Alner, P.Erben, konzultantom je poradca predsedu vlády M.Ježovič)

MESA10- správna rada I.Miklos, P.Kinčeš, F.Kurej, G.Palacka, J.Stern, F.Šebej

Nadácia Milana Šimečku- (správna rada M.Bútora, spolupracovníci E.Gál, P.Salner, M.Porubjak, M.Žiak, Ľ.Feldek, Z.Mistríková, P.Tatár, P.Zajac, E.Gindl, L.Grendel, L.Szigeti, E.Valko, V.Čečetka)

Človek v ohrození- predseda A.Bán, správna rada Z.Bútorová

Nadácia na podporu občianskych aktivít- predseda P.Demeš, správna rada Z.Szatmáry

Vzdelávacia nadácia Jána Husa- patróni nadácie- J.Čarnogurský, P.Pithard, V.Rothchild

Občianska konzervatívna strana – P.Tatár, P.Osuský, F.Šebej, R.Bílik, P.Zajac

Domino Press s.r.o  spoločník Š.Hríb

Týždenník Domino fórum- šéfredaktor R.Kotian, spolupracovníci Š.Hríb, F.Šebej, J.Štrasser, R.Žitňanský, M.Lengyel, M.Havran, J.Fulle, M.Žiak

Konzervatívny inštitút-  prezident P.Zajac, spolupracovníci P.Tatár, O.Pastier, F.Šebej, V.Palko, J.Čarnogurský, L.Gyurovsky, p.Hrušovský, Š.Hríb, F.Mikloško, F.Gál, E.Valko – spolu s Nadáciou Milana Šimečku udeľuje literárnu Cenu Dominika Tatarku

Vydavateľstvo W Press a.s. podpredseda Š.Hríb, v predstavenstve J.Kušnierik, dozorná rada F.Gál, V.Čečetka

Týždeň týždenník- šéfredaktor Š.Hríb, zástupcovia R.Žitňanský, J.Kušnierik, editor D.Bútora, spolupracovníci F.Šebej, O.Gyarfašová, P.Zajac, F.Mikloško, M.Lasica, M.Lendyel, Z.Mistríková, P.Schutz

Artfórum s.r.o; Kalligram s.r.o- spoločníci L.Szigeti, B.Szigeti, zakladateľ L.Grendel

FOCUS s.r.o- spoločníci O.Gyarfášová, M.Bláha, V.Čečetka, M.Timoracká, spolupracovníci M.Bútora, Z.Bútorová, M.Timoracký.

Na financovaní uvedených inštitúcii sa podieľajú najmä Open Society Institute, Ford Foundation, Freedom House, German Marshal found of United States( riaditeľ pre strednú a východnu Európu P.Demeš), Veľvyslanectvo USA, NED, World Bank, Trust for Civil Society in Central and Eastern europe-CEE Trust, The United States Agency for International Development-USAID.

Finančné prostriedky z rovnakých zdrojov ďalej dostali tieto organizácie- Občianské Oko, Konfederácia odborových zväzov-KOZ, Centrum pre nezávislú žurnalistiku, Asociácia nezávislých rozhlasových a televíznych staníc, Slovenský syndikát novinárov,   Združenie Citizen action , MEMO 98, Grémium tretieho sektora.

Prehľad inštitúcii, ktoré sú podporované spoza oceánu, jasne ukazuje, ktoré politické, spoločenské, mediálne, kultúrne a literárne kruhy a ich predstavitelia sú nositeľmi záväzkov vo vzťahu k zahraničným sponzorským ustanovizniam založených a riadených CIA.

Skryť Zatvoriť reklamu