História verzus súčasnosť (Kerestúr verzus Križovany nad Dudváhom)

Bytový dom postavený v susedstve významnej historickej rotundy nemusí byť utópiou - ak žijete v Križovanoch nad Dudváhom.

Písmo: A- | A+
Diskusia  (0)
história verzus súčasnosť
história verzus súčasnosť (zdroj: FB Križovany nad Dudváhom - život v obci trochu inak)

Verejnosť aj odborníci výstavbu bytového domu v susedstve významnej národnej kultúrnej pamiatky nepovažujú za práve šťastnú. Napriek tomu jej výstavba už začala a s požehnaním zodpovedných úradov! Rotunda stáročia prežila ako dominanta obce, no postupom času musela ustúpiť iným, oveľa svetskejším prioritám. Bytová výstavba nebola výnimkou.Takýmito slovami začína článok "Dobrá adresa?”, ktorý sa venuje problematike výstavby 9 -bytového nájomného domu u nás. Tých článkov o našej dedine a o veľkom “boome” okolo situovania bytovky bolo popísaných viac. Odborníci aj laici diskutovali, či je tá lokalita vhodná vzhľadom k blízkosti historickej budovy, ktorej podobnú naozaj v okolí nenájdete. Ale akékoľvek protestné hlasy ťahali za kratší koniec.

Popri tomto všetkom “humbuku” však akosi zaniklo to, čo sme si mali všimnúť hneď! Vy, ktorí stále netušíte o čom je reč, čítajte ďalej.Na poslednom zasadnutí OZ 17.10.2016 starostka obce zase nečakane (aj keď u nej to nie je nič neobvyklé!) predložila poslancom pracovný materiál na odsúhlasenie uznesenia, ktoré vôbec nebolo v programe rokovania. Keďže pracovný materiál poslanci obdržali až na zasadnutí OZ, vôbec nemali čas sa s ním oboznámiť. Starostka obce žiadala od poslancov opakovane už druhý krát prerokovať a schváliť žiadosť stavebníka 9-bytového domu v obci – firmy Tinama s.r.o. Bratislava, ktorý požaduje predĺžiť platnosť nájomnej zmluvy. Nájomná zmluva bola starostkou obce podpísaná 10.03.2016 a následne aj zverejnená na webovej stránke obce. Okrem záujmu stavebníka o odkúpenie obecného pozemku pod bytovým domom, žiadajú aj o odklad dátumu splatnosti nájomného vo výške 100,- € za celé obdobie a celý pozemok vo výmere 1.058 m2.

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Poslanci nesúhlasili s prerokovaním tohto bodu bez naštudovania potrebných dokumentov a rozhodnutie odložili na neskoršie, aj keď týmto vlastne stavebníkovi “pomohli” – vzhľadom na blížiace sa zimné obdobie a poveternostné podmienky sa kráti tým čas vyhradený na dobudovanie bytového domu v termíne dohodnutom v nájomnej zmluve. A on bude mať výhovorku, že inak sa nedalo, lebo čakal na rozhodnutie poslancov!

 

A ide práve o NÁJOMNÚ ZMLUVU !

Ako sme z verejne dostupných materiálov – zápisnice OZ, zverejnené na webovej stránke obce zistili, poslanci OZ schválili dňa 16.03.2015 uznesenie OZ č. 28/2015, v ktorom sa okrem iného uvádza:NÁJOMNÁ ZMLUVA SA UZATVÁRA NA DOBU URČITÚ, DO 31. 12. 2015 S TÝM, ŽE NÁJOMCA SA ZAVÄZUJE BYTOVÝ DOM V TOMTO TERMÍNE POSTAVIŤ A SKOLAUDOVAŤ. NEDODRŽANIE TOHTO TERMÍNU ZNAMENÁ ZÁNIK NÁJOMNEJ ZMLUVY A POVINNOSŤ NÁJOMCU VRÁTIŤ POZEMOK PRENAJÍMATEĽOVI V PÔVODNOM STAVE, AK SA ZMLUVNÉ STRANY NEDOHODNÚ INAK.

SkryťVypnúť reklamu

Pani starostka obce však podpísala nájomnú zmluvu až 10.03.2016. Prečo až rok po schválení uznesenia, doteraz nevysvetlila.

Svojvoľne si zmenila určité ustanovenia zmluvy a to tie najdôležitejšie –TERMÍN UKONČENIA PRENÁJMU. V schválenom uznesení OZ sa však ďalej uvádza, čo nastane, ak sa termín nedodrží –ZÁNIK NÁJOMNÉHO VZŤAHU.To znamená, že starostka obce NEMALA POVERENIEod poslancov OZ podpísať nájomnú zmluvu po termíne ukončenia nájmu, teda po 31.12.2015! Na základe tohto bolo HRUBO PORUŠENÉ a NEDODRŽANÉ na verejnom zasadnutí 16.03.2015 poslancami OZ schválené uznesenie č. 28/2015, ktorým schválili nájom nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Križovany nad Dudváhom.

Starostka obce tým, že podpísala nájomnú zmluvu až 10.03.2016 zneužila postavenie a právomoci verejného činiteľa a marila tak výkon obce, porušila tým nielen schválené uznesenie OZ č. 28/2015, ale aj zákon.

SkryťVypnúť reklamu

Z tohto jej konania máme preto podozrenie, že sa dopustila trestného činu podľa §§ 326 , 327 a 327a Zákona č. 300/2005 (Trestný zákon).

Ako ďalej? Zlegalizujú poslanci OZ neplatnú Zmluvu o nájme?

Ak poslanci OZ schvália žiadosť o predĺženie termínu ukončenia prenájmu pozemku vo vlastníctve obce, ZLEGALIZUJÚ jej nezákonné konanie, pretože nájomná zmluva bude predĺžená podľa ICH UZNESENIA. Nezáleží na tom, do akého termínu poslanci odsúhlasia predĺženie zmluvy, ide o to ZLEGALIZOVAŤ TENTO PROTIZÁKONNÝ SKUTOK. A preto sa verejnosť právom pýta nielen poslancov OZ, ale hlavnehlavnej kontrolórky obce:

Preverí niekto toto podozrenie?

Na každom verejnom zasadnutí starostka obce vykonáva kontrolu plnenia uznesení, prijatých na predchádzajúcom zasadnutí. Podľa plánu kontrolnej činnosti hlavná kontrolórka obce vykonáva 1x do roka kontrolu plnenia všetkých prijatých uznesení v predchádzajúcom roku. Ako to, že od marca 2015 nikto nezistil porušenie uznesenia č. 28/2015? Alebo nechcel nič zistiť?

SkryťVypnúť reklamu

My sme sa vrátili do zápisníc z roku 2015 a to konkrétne 11.05.2015, kedy bola vykonaná kontrola plnenia uznesení prijatých 16.03.2015. Všetko prebehlo bez pripomienok - ako inak, keď kontrolu plnenia uznesení, ktoré mala splniť starostka obce vykonala starostka obce!Pozreli sme sa aj na zápisnicu z 11.04.2016, kedy bola na programe aj predložená Správa hlavnej kontrolórky obce o kontrole plnenia uznesení, schválených v roku 2015. Výsledok rovnaký. Niečo o plnení Uznesenia č.28/2015 sme hľadali márne.Uznesenie, ktoré po 01.01.2016 nadobudlo iný rozmer v tom, že nájomný vzťah je ukončený, keďže po 31.12.2015, ak nebude stavba bytového domu skolaudovaná, je nájomca povinný odovzdať pozemok v pôvodnom stave - tak o plnení či neplnení tohto uznesenia v Správe hlavnej kontrolórky nie je ani slovo! Prečo toto porušenie uznesenia OZ a zákona nie je do dnešného dňa prešetrené?

Zlegalizujú poslanci OZ neplatnú nájomnú zmluvu?

Počkáme na verejné zasadnutie OZ, ktoré sa bude konať v mesiaci november 2016. Záleží nám na dobrom mene našej obce a na práci samosprávy len v medziach zákonov! V tomto prípade už nejde „o protestnú akciu pár ľudí okolo bývalého poslanca parlamentu“, - ako ich starostka obce nazvala v jednom medializovanom článku „... ktorí nemajú čo robiť. Skončili v parlamente a podobne,“ (Aktuality.sk

-Dedina sa rozhádala kvôli novej bytovke, má stáť vedľa stredovekej rotundy

). Ide nám všetkým o to, aby bolo konečne vyriešené to, o čom si už aj vrabci na streche čvirikajú... a hlavne o zachovanie “čistého štítu” našej samosprávy tak, ako to nielen poslanci OZ, ale aj starostka obce pri skladaní sľubu po zvolení v komunálnych voľbách deklarovali:

"Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce a Slovenskej republiky. Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy budem pri výkone svojej funkcie starostu – poslanca obecného zastupiteľstva uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.

Nechceme patriť k “mlčiacej väčšine” a veríme, že všetkým nám ide o spoločnú vec v záujme našej obce. Vyjadrujeme obdiv všetkým poslancom OZ, že popri svojich pracovných povinnostiach v hlavných zamestnaniach sú ochotní zaoberať sa aj problémami našej obce a svoj čas, ktorý by inak venovali oddychu a rodine, venujú komunite ľudí, ktorí sú rôznych názorov, majú svoje problémy a niekedy nevedia oceniť ich prácu. A nedostávajú za to mzdu v takej výške, ako štatutár obce, robia to len preto, že im na svojej obci záleží.

 

Nesklamte svojich voličov, páni poslanci a nemlčte ani vy!

Rodený Kerestúrčan

Rodený Kerestúrčan

Bloger 
  • Počet článkov:  4
  •  | 
  • Páči sa:  0x

Sme neorganizované združenie obyvateľov našej obce, ktorých zaujíma život v rodnej obci a záleží nám na jeho ďalšom smerovaní. Chceme pomôcť naším spoluobčanom "precitnúť", aby žili v slobodnej, demokratickej obci bez strachu z toho, že keď sa ohlásia, budú prenasledovaní... Zoznam autorových rubrík:  NezaradenéSúkromné

Prémioví blogeri

Matúš Sarvaš

Matúš Sarvaš

2 články
Lucia Šicková

Lucia Šicková

4 články
Monika Nagyova

Monika Nagyova

275 článkov
Milota Sidorová

Milota Sidorová

5 článkov
Lívia Hlavačková

Lívia Hlavačková

43 článkov
SkryťZatvoriť reklamu