Je v správe hlavného kontrolóra obce o výsledku kontroly niečo tajné?

Keď ju vykonáva na obci alebo v organizáciách zriadených obcou? U nás - v Križovanoch nad Dudváhom - asi áno.

Písmo: A- | A+
Diskusia  (0)
Križovany nad Dudváhom
Križovany nad Dudváhom (zdroj: KR)

Naši páni poslanci OZ obdržali od starostky obce emailovou poštou ako pracovný materiál k rokovaniu OZ aj správu hlavnej kontrolórky obce o výsledkoch kontroly vybavovania sťažností a petícií v podmienkach miestnej samosprávy, ktorú vykonala za obdobie od 01.01.2016 do 22.12.2016.
V správe hlavná kontrolórka popisuje cieľ kontroly, právnu úpravu kontrolovanej oblasti, výsledok kontroly, návrh odporúčaní na odstránenie zistených nedostatkov a príčin vzniku a lehotu na prijatie opatrení na nápravu zistených nedostatkov. Všetko podľa predpisu! Táto správa sa bude prerokovávať na verejnom zasadnutí OZ dňa 16.01.2016.

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

V závere tejto správy je však niečo, čo nesúvisí s transparentnosťou našej samosprávy.
Problém je v tom, že hlavná kontrolórka obce nesúhlasí s tým, aby tieto správy z kontrol boli na webovej stránke poslancov. Dokonca poslala poslancom upozornenie v takom znení, že podľa zákona o obecnom zriadení je neprípustné, aby výsledky kontrol boli prístupné na internete (vraj § 18 f, bod 4 zákona 369/1990 to zakazuje). 
Môže poslanec OZ, ktorý chce pravdivo informovať občanov o práci samosprávy neinformovať o obsahu výsledku kontrol hlavného kontrolóra, ktoré sú prerokované na verejnom zasadnutí OZ?

Pozreli sme sa na paragrafy, ktoré cituje hlavná kontrolórka vo svojom upozornení: 
§ 18 f, bod 4 zákona 369/1990 (http://www.zakonypreludi.sk/zz/1990-369), hovorí, že medzi úlohy hlavného kontrolóra patrí:

SkryťVypnúť reklamu

(4) Hlavný kontrolór je povinný na požiadanie bezodkladne sprístupniť výsledky kontrol poslancom alebo starostovi.

Takéto znenie však nehovorí o tom, že správy o výsledku kontrol hospodárenia samosprávy sú tajné a nie je možné ich zverejniť!

A tak sme hľadali ďalej a otvorili preto internet. A boli sme prekvapení, koľko samospráv výsledky kontrol hlavných kontrolórov zverejňuje na svojich webových stránkach. Stačilo nám zadať do googlu vyhľadávača výraz „správa o výsledku kontroly hlavného kontrolóra“. Žeby všetci tí hlavní kontrolóri porušovali taký dôležitý zákon?

Zaujímavý je aj portál http://zastupitelstvo.egov.sk/ ktorý je zriadený pre pomoc samosprávam na prípravu materiálov a zasadnutí a po zvolaní zasadnutí na zverejňovanie materiálov, hlasovaní, účasti a uznesení. 
Tu majú občania zabezpečenú možnosť jednoduchého prístupu ku všetkým zverejneným informáciám o činnosti zastupiteľstva, úradu a poslancov a zverejnených materiálov a majú možnosť pripomienkovania materiálov, hodnotenia činnosti poslancov a úradu.

SkryťVypnúť reklamu

Náhodne sme si klikli na odkaz Stupava – zasadnutie zastupiteľstva 15.12.2016
http://zastupitelstvo.egov.sk/samosprava/zasadnutie/id:557
Stránka prehľadne zverejňuje celý priebeh zasadnutia vrátane všetkých pracovných materiálov určených na rokovanie. A čuduj sa svete, ako bod 17. sa prerokovávala správa hlavnej kontrolórky a my sme si ju mohli stiahnuť v plnom znení do svojho PC!!!
Žeby v meste Stupava, kde určite samosprávu vykonáva viac ľudí a majú medzi sebou aj právnicky vzdelaných ľudí nevedeli, že správa hlavnej kontrolórky je tajná? Alebo je chyba u nás? Prečo sa hlavná kontrolórka tak bráni zverejneniu správy o výsledkoch kontrol, ktoré vykonala vo verejných inštitúciách samosprávy – nie v súkromných podnikoch či u živnostníkov?!

SkryťVypnúť reklamu
záver správy hlavnej kontrolórky obce Križovany nad Dudváhom o výsledku vykonanej kontroly, ktorá sa bude prerokovávať na verejnom zasadnutí OZ.
záver správy hlavnej kontrolórky obce Križovany nad Dudváhom o výsledku vykonanej kontroly, ktorá sa bude prerokovávať na verejnom zasadnutí OZ. (zdroj: KR)

Takže aký je záver?
Sme presvedčení, že zverejniť správu o výsledku kontroly, ktorú vykonala hlavná kontrolórka obce (ktorú zvolili volení predstavitelia obce- poslanci aby kontrolovala hospodárenie verejného obecného majetku nás všetkých) nie je protizákonné! Napriek tomu nechceme prilievať olej na oheň a správu, ktorú máme k dispozícii NEZVEREJNÍME, ale ak má niekto z našich čitateľov záujem o jej plné znenie, podľa zákona č. 211/2000 Z.z. je možné si ju vyžiadať od hociktorého poslanca OZ či z Obecného úradu.

A prečo sme tak urobili?
Už na predchádzajúcom verejnom zasadnutí OZ odzneli “šumy“ o podávaní podnetu na prokuratúru. Pre istotu to bolo povedané mimo zvukového záznamu, ale viete ako je to na dedine – všetci ľudia všetko vedia. My sme sa domnievali, že hlavná kontrolórka bude konečne riešiť nedostatky našej samosprávy, o ktorých už hovorí celá dedina a na ktoré sme poukázali v našich príspevkoch aj my. 
Chyba lávky ! – podnet má byť podaný na nás – adminov tohto profilu preto, lebo vraj nezákonne zverejňujeme dokumenty, ktoré nám dobrovoľne poskytli na tento účel niektorí poslanci OZ! Nebojte sa, nezľakli sme sa, nech ho kompetentní podajú ak sú presvedčení že sú v práve! Ale riešiť takéto žabomyšie vojny, keď v obci je problémov vyše hlavy, sa nám zdá prinajmenšom detinské.

Sme tu preto, aby sme občanom voličom pomohli v uplatňovaní ich práva zúčastňovať sa na správe vecí verejných, nie preto aby sa vyvolávali negatívne emócie u obyvateľstva, vnášalo intrigánstvo a klebety....

autor blogu je jedným z administrátorov FB profilu Križovany nad Dudváhom - život v obci trochu inak.

Rodený Kerestúrčan

Rodený Kerestúrčan

Bloger 
  • Počet článkov:  4
  •  | 
  • Páči sa:  0x

Sme neorganizované združenie obyvateľov našej obce, ktorých zaujíma život v rodnej obci a záleží nám na jeho ďalšom smerovaní. Chceme pomôcť naším spoluobčanom "precitnúť", aby žili v slobodnej, demokratickej obci bez strachu z toho, že keď sa ohlásia, budú prenasledovaní... Zoznam autorových rubrík:  NezaradenéSúkromné

Prémioví blogeri

Jiří Ščobák

Jiří Ščobák

717 článkov
Lívia Hlavačková

Lívia Hlavačková

43 článkov
Monika Nagyova

Monika Nagyova

275 článkov
Matúš Sarvaš

Matúš Sarvaš

2 články
Iveta Rall

Iveta Rall

53 článkov
SkryťZatvoriť reklamu