Štúdium v zahraničí a na Slovensku - v čom je ten rozdiel?

Písmo: A- | A+

Som presvedčený, že mladí ľudia by mali skúsiť žiť aj mimo svojej rodnej krajiny, aspoň na krátky čas. A práve vysokoškolské obdobie je na to tým najideálnejším.

Kedy ak nie v období, keď je pre teba najväčším kapitálom skôr odvaha ako tvoje financie! Mladý človek je oveľa viac otvorený zmene a má stále energiu a hlavne vôľu meniť sa.

Vedomosti a zručnosti nadobudnuté počas štúdia na vysokej škole sú prvotný a často jediný kapitál, ktorý si ako absolvent prinesieš na pracovný trh. Je to tvoje osobné know-how, ktoré ti už nikto nikdy nevezme. Budeš mať buď klasické slovenské štátne vzdelanie, ktoré viac menej nestačí reflektovať svojím obsahom na zmeny a potreby v dnešnom globálnom svete alebo môžeš mať moderné vzdelanie, vzdelanie orientované na prax. Presne to isté vzdelanie, ako tvoji rovesníci z Dánska, Švédska, UK či Holandska.

Je veľký rozdiel oproti štúdiu na univerzite u nás a v zahraničí. A nejde vždy len o financie, vybavenie a stav nehnuteľností v ktorých inštitúcie sídlia. To, akú kvalitu bude mať tvoje vzdelanie, závisí len na tebe! 

U nás na Slovensku sme si osvojili vyučovací model, ktorý sa dá definovať ako tzv. Subjektovo orientovaná výuka. Vyučuje sa konkrétny subjekt, teda odbor a nie to, ako jeho teóriu aplikovať v praxi. Poučky, definície, vzorce... Študent sa musí v podstate namemorovať to, čo učiteľ/profesor od neho chce aby vedel. Ak to vie, stačí prísť na skúšku a tam v podstate zopakovť požadovaný objem štúdijnej látky a zápočet je vo vrecku. Problém je, že takto nadobudnuté učivo študent po krátkom čase zabudne a teda vedomosti skôr namemorované ako pochopené sa stanú nepoužiteľnými. Poučky, definície a vzorce sa dajú vždy vygoogliť.

Školstvo v zahraničí, napr.v Škandinávii sústreďuje hlavnú časť štúdia na prax. Ide o tzv. Problémovo orientovanú výuku. Napríklad, keď študuješ Manažment marketingu – spolu so spolužiakmi analyzujete nejakú spoločnosť, vytvoríte nejaký problém /nie v zápornom zmysle slova/ a riešite ho na konkrétnom príklade. Analizujete skutkový stav cez preberanú teóriu a hľadajú sa konkrétne riešenia na vami vytvorený problém.

Na Slovensku sa pracuje individuálne, v zahraničí riešite úlohy kolektívne. Keď sa pracuje na kolektívnom projekte, študent sa musí vedieť vyjadriť k problematike aj individuálne. Napríklad formou prezentácie. Sám si ju musí obhájiť pred pedagógmi a ostatnými študentmi.

Na univerzitách v zahraničí som mal pocit, že môj názor je dôležitý. To samozrejme nie vždy bol, ale na prednáškach sme boli v podstate nútení sa aktívne zapájať do diskusie priamo k preberanej latke. Veľkým rozdielom oproti naším vysokým školám je aj samotná prax už počas štúdia na univerzite. Tzv. Internship, ktorý študenti absolvujú vo firmách či už doma, alebo kdekoľvek vo svete. Ak si študenti vyberú prax v krajine EÚ, dostanú na to ešte aj grant a počas trvania Internshipu dostávajú od firmy v ktorej praxujú aj základný plat.

Áno, súhlasím, že aj u nás sú výborné univerzity, alebo aspoň ich katedry. A áno, súhlasím, že aj v zahraniči sú školy, ktoré nestoja za nič!

Len podľa môjho skromného názoru, štúdium v zahraničí dá študentovi jednoznačnú výhodu oproti ostatným absolventom na pracovnom trhu a rozhodne o tom, či sa pridá na stranu tých, ktorí vedia a majú alebo tých, ktorí by chceli vedieť a mať! Je to jedinečná príležitosť, ktorá pozitívne ovplyvní a nasmeruje možno aj tvoju kariéru do ďalších rokov. 

Týmto ťa, milý študent, chcem aj týmito riadkami povzbudiť urobiť odvážne rozhodnutie. Rozhodnutie, s ktorého budeš mať časom veľkú radosť a budeš na seba hrdý. Jednoznačne stojí za to opustiť overené pohodlie domova a vykročiť vpred za svojím snom! Tak nasleduj zmenu. Nie na budúci rok, nie zajtra, ale práve teraz!

Držím palce.

Roman

Skryť Zatvoriť reklamu