Svetová produkcia diamantov

Písmo: A- | A+

Je to ako s húsenicou, z ktorej vyrastie krásny motýľ. Keď ho držíte v rukách, je to obyčajný kamienok. Surovina, z ktorej vznikne po vybrúsení  klenot.

Každý už o ňom počul. Diamant. Ženy ho milujú, a muži ho kupujú. Stal sa symbolom, lásky, krásy, bohatstva, a veľakrát aj utrpenia.

Ako vlastne prišiel na svet ? Ako každá nerastná surovina, aj on pochádza z útrob planéty Zem. Vznikol v dávnej dobe, v útrobách našej planéty, za súčasného pôsobenia vysokých teplôt a tlaku. Je to čistý uhlík, pretransformovaný grafit. Áno ten grafit, ktorý sa používa ako tuha do ceruziek. Viem, grafit je mäkký materiál, ako je to možné, že z grafitu je diamant ? Práve tým tlakom a teplotou dochádza k vytvoreniu kubickej kryštálovej mriežky, akou sú navzájom pospájané atómy uhlíka navzájom. A výsledný efekt je diamant, mimoriadne tvrdý minerál s vysokou disperziou svetla.

Diamant sa ťaží v baniach, alebo sa synteticky vyrába. Náklady na syntetickú výrobu sú zatiaľ natoľko vysoké, že produkcia syntetických diamantov pre klenotnícke účely nie je ekonomicky zaujímavá. Syntetické diamanty nachádzajú uplatnenie v rôznych high-tech odvetviach priemyslu, vesmírnych projektoch, výskume a zbrojných technológiách, vďaka svojim fyzikálnym a optickým vlastnostiam.

Ťažbu prírodných diamantov kontroluje medzinárodná organizácia KYMBERLEY PROCESS. Táto organizácia bola založená s cieľom zastaviť obchod s diamantmi pochádzajúcich zo sporných území, tzv. krvavé diamanty. Prioritným cieľom KP je zabrániť obchodom s diamantovou surovinou, z výnosov ktorej boli a sú financované násilné povstalecké hnutia, ich spojenci, ktorých cieľ a snaženie je zamerané na zvrhnutie legitímne zvolených vlád, rozvrat a destabilizáciu krajiny a získanie vplyvu a kontrolu nad nerastným bohatstvom konkrétnej kvality. To všetko v mene osobného prospechu jednotlivcov a záujmových skupín.

V decembri roku 2000 Valné zhromaždenie Organizácie spojených národov prijala rezolúciu podporujúcu vytvorenie medzinárodného systému certifikácie surových diamantov. V novembri 2002 boli uzavreté rokovania medzi vládami, zástupcami medzinárodného diamantového priemyslu a občianskými organizáciami - tretí sektor, ktoré viedli k vytvoreniu certifikačnej schémy KP (KPCS). Dokument KPCS stanovil požiadavky na kontrolu produkcie a obchodu s diamantovou surovinou. Dokument KPCS nadobudol platnosť od roku 2003 a od tohto roku sa ním riadia všetky zúčastnené strany, vlády a krajiny vlastniace nerastné bohatstvo – diamanty, ťažobné spoločnosti, diamantový priemysel, obchodníci s diamantovou surovinou.

V súčasnosti má organizácia KP 54 členov, čo predstavuje 81 krajín. EÚ je považovaná za jedného člena, a zastrešuje 28 krajín. Týchto 54 členov – krajín, predstavujú 99,8 % svetovej produkcie surových prírodných diamantov. Organizácia KP je otvorená pre vstup ktorejkoľvek krajiny s podmienkou rešpektovania pravidiel dokumentu KPCS.

Každý člen KP je povinný upraviť svoju legislatívu tak, aby spĺňala požiadavky dokumentu KPCS a zabezpečiť aj výkon dohľadu. Na Slovensku je táto problematika implementovaná do Zákona č. 94/2013 o puncovníctve a skúšaní drahých kovov (puncový zákon). Dohľad vykonáva Slovenský puncový úrad.

Svetová produkcia surových diamantov v karátoch za rok 2013

 

 

 

Krajina

Produkcia v karátoch

Percento zo svetovej produkcie

Rusko

37 884 140

29,03%

Botswana

13 187 580

17,77%

Demokratická republika Congo

15 681 984

12,02%

Austrália

11 728 657

8,99%

Kanada

10 561 623

8,09%

Ostatné

31 438 209

24,09%

SPOLU

130 482 194

100%

Zdroj : https://kimberleyprocessstatistics.org/public_statistics

1 karát = 0,2 gram

Čo sa týka vyťaženej produkcie napr. za rok 2013, nie celá produkcia ťažby je použiteľná pre spracovanie v klenotníctve. Zhruba 80 % vyťaženej produkcie smeruje do priemyselného uplatnenia, napr. na výrobu brusných kotúčov a rôznych rezacích materiálov. Zvyšných 20 % je určených pre ďalšie opracovanie v brusičských dielňach. Zhruba 5 % z vyťaženej diamantovej suroviny určenej pre ďalšie opracovanie brúsením je farebná, prevažne sú to žlté diamanty. Farebnosť diamantov je spôsobená výskytom iných chemických prvkov v uhlíkovej mriežke, pri žltých diamantoch je ich žltý odtieň spôsobený vysokým výskytom rozptýlených atómov dusíka v kryštálovej mriežke diamantu. 

www.schwartz.sk

Skryť Zatvoriť reklamu