SPW:TA3 prepustila 3 novinárov, cituje volebný konflikt záujmov

Písmo: A- | A+

Pred niekoľkými dňami prepustila TA3 troch pracovníkov publicistiky: Soňu Rebrovú, Moniku Mannovú a Richarda Bolješika. Televízia prepustenie oficiálne neoznámila (na otázky mi ani neopovedala), no v zozname redaktorov na stránke TA3 už títo novinári nie sú.

V diskusii na túto tému na mediálne.sk obsahuje príspevok od „Vedenia TA3“ vysvetlenie:

TA3 bola nútená ochrániť svoj kredit, pretože Soňa Rebrová TA3 zatajila nielen to, že má okrem nás ešte iného zamestnávateľa (pre časopis Markíza píše investigatívu), ale bohužiaľ sme zistili, že navyše kandiduje aj do komunálnych volieb, v obvode, kde býva. Tým sa dopustila hrubého porušenia pracovných povinností, stretu záujmov a porušenia etického kódexu novinára. Do volieb kandidujú aj jej kolegovia Monika Mannová a Richard Bolješik, obaja navyše do mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR – Bratislavy. Včas sme zachytili, že z týchto územných celkov chceli točiť aj reportáže, čo sme nedovolili.

Všetci traja skutočne kandidujú, Rebrová do zastupiteľstva v Ivaánke pri Dunaji, Mannová s Bolješikom do toho bratislavského.

Nie je samozrejme jasné, či to boli pri rozhodovaní vedenia TA3 hlavné dôvody, ale určite sú tie uvedené dôvody legitímne. Konflikt záujmov medzi prácou spravodajského či investigatívneho novinára, ktorý kontroluje najmä politikov, a držaním či kandidovaním na politickú funkciu, je jasný. Naraz sa tieto činnosti poctivo vykonávať nedajú.

Etický kódex The New York Times vysvetľuje:

No staff member may seek public office anywhere....Žiadny člen redakcie sa nesmie uchádzať o verejnú funkciu. Uchádzanie sa či pôsobenie vo verejnej funkcii jasne narúša profesionálnu nestrannosť, ktorá sa od novinára očakáva. Vytvára riziko, že politické názory daného člena sa budú pripisovať aj The Times, a môže byť zdrojom podozrenia z nadŕžania v politike, keď je jeden redaktor jej aktívnym účastníkom.

Rovnaké pravidloThe L.A.Times („No staff member may run for or accept appointment to any public office.“)

BBC výslovný zákaz nemá. Jej kódex uvádza, že najprísnejšie je treba posudzovať novinárov, ktorí pripravujú spravodajstvo a publicistiku. Konflikt už začína v čase ohlásenia kandidatúry a od toho času sa taký novinár nesmie podieľať na programoch dotýkajúcich sa politických otázok. Podľa pravidiel BBC musí novinár, ktorý sa chystá kandidovať, oznámiť svoj zámer čo najrýchlejšie svojim nadriadeným. Podľa vážnosti konfliktu potom môže byť prípadne preradený na vhodné, „nekonfliktné“ miesto. A ak už to inak nejde, na zváženie je aj uvedenie pri danom príspevku konkrétneho konfliktu záujmov.Podľa dostupných informácií sa teda postup TA3 dá označiť za štandardný a v súlade so záujmami divákov. V diskusii na medialne.sk jeden z prepustených, Richard Bolješik, protiargumentuje:

...Je pravdou, že kandidujem ako nezávislý kandidát za Karlovu Ves, keďže s TA3 sme všetci spolupracovali na základe živnosti. Nikto z nás netušil, že by to mohol byť problém, pretože v zastupiteľstvách nájdete množstvo novinárov a publicistov. Dokonca osobne aj pán Bohuš vedel, že naša kolegyňa Monika Mannová pracuje 4 roky v zastupiteľstve, aj pre inú TV - Karlova Ves. Upozorňujem, že som NEZÁVISLÝ KANDIDÁT=APOLITICKÝ na základe občianskej petície... Necítim sa ako novinár zbavený svojich ústavných práv - "právo voliť a byť volený". Upozorňujem aj na to, že žiaden údajný konflikt záujmov ešte nenastal, pretože voľby a ani kampaň ešte nezačala.

Mne sa zdá, že takýto typ argumentácie diskvalifikuje Bolješika na mnoho povolaní, ale keď na nič iné, tak určite na posty novinára alebo politika. Ľudia na živnosť majú inú etiku k politikom ako s pevnou zmluvou? Ako môže byť človek uchádzajúci sa o politickú funkciu vo voľbách apolitický? Zbavenie práv – teda taký Marek Trubač, ak by stíhal a mal záujem, by pokojne mohol robiť reportéra v TA3? Ak sa na kampaň chystám, tak ako novinár nie som v konflikte záujmov len preto, lebo o tom ešte nik nevie?

V zozname kandidátov na poslancov do bratislavského zastupiteľstva je viacero novinárov. Niektorí pôsobia v nepolitických žurnalistických žánroch, kde je konflikt záujmov minimálny. Z ďalších, taký František Šebej, redaktor .týždňa píšuci nielen o zahraničí, a dokonca člen vedenia politickej strany, je určite na diskusiu.

Najproblematickejšie sa mi zdajú dve kandidatúry: Radoslava Števčíka, šéfredaktora Bratislavských novín,a Michala Baranoviča, konateľa vydavateľstva, ktoré pre petržalský mestský úrad pripravuje Petržalské noviny a pre VÚC zase Župné noviny. Čitatelia daných periodík by si mali dávať najmä teraz dobrý pozor, a tlačiť redakcie do vyrovnania so svojimi konfliktami záujmov.

V diskusii na medialne.sk sa objavilo ešte jedno meno s veľkým konfliktom záujmov: Ján Tribula, redaktor spravodajstva Markízy, ale aj poslanec popradského zastupiteľstva. Pracuje v komisii cestovného ruchu a regionálneho rozvoja. Tribula sa navyše o miesto poslanca opäť uchádza .

Pritom Tribula pre Markízu pokrýva práve podtatranský región. Za súčasné volebné obdobie mala Markíza 20 jeho reportáží, v ktorých vystupoval politik, ktorého by mal poslanec Tribula kontrolovať, primátor Popradu Anton Danko. Reportáže zahŕňali výstavbu priemyselného parku, zatraktívnenia letiska, týkali sa problémov kriminality či bezdomovcov („Až sto dvadsať bezdomovcov je na území mesta Poprad. Magistrát sa im snaží pomôcť ako sa len dá.“). A nejde len o príspevky, ktoré boli uverejnené. Koľko príspevkov o miestnej politike v Poprade nebolo uverejnených, lebo to nekorešpondovalo so záujmami poslanca Tribulu?

Ivana Semjanová, PR manažérka TV Markíza, mi na otázku, či môže reportér spravodajstva Markízy zastávať verejnú funkciu odpísala:

Účasť v politickej strane je súkromnou vecou každého občana SR, je to zakotvené aj v Ústave. Pokiaľ novinár neobjektívne nepretláča do médií svoje politické názory, je to v poriadku.

Jednak nejde o účasť v strane, ale zastávanie verejnej funkcie s podielom na moci. A kto už z Bratislavy posúdi, či Tribula niečo pretláča alebo zamlčuje? Horeuvedené odporúčania z etických kódexov práve reagujú na situácie, kde sa zaujatosti vlastne ani nemožno vyhnúť.

V tomto prípade sa Markíza, aj iné spomínané médiá, majú čo od TA3 učiť.


PS Reportéri SME mali v sobotu viacero pekných príkladov obráteného problému – zneužitia verejných peňazí na mediálnu prezentáciu politikov.