Koho chránite pani ministerka, nemocnicu alebo pacienta?

Písmo: A- | A+

Už 16 mesiacov sa snažím zistiť, čo sa stalo počas mojej operácie. Pri bežnej exploratívnej laparoskopickej  operácii mi bolo odstránené slepé črevo. Nastali extrémne raritné komplikácie. Nemocnica ma po operácii  neinformovala o ojedinelom výkone, v operačnom protokole o tretinu skrátili čas trvania operácie oproti skutočnosti, uviedli nepravdivé informácie v prepúšťacej správe, spracovali videozáznam z operácie a údaje v jednej časti zdravotnej dokumentácie si dokonca úplne vymysleli! Ministerstvo zdravotníctva odmieta prípad prešetriť.

 OTVORENÝ LIST MINISTERKE ZDRAVOTNÍCTVA SR JUDR. ZUZANE ZVOLENSKEJ

Vážená pani ministerka,

 obraciam sa na Vás nielen ako na ministerku zdravotníctva, ale tiež ako na ženu a matku. Mám 41 rokov a dve školopovinné deti. Celý život som dbala na správnu životosprávu a nikdy som nebola vážne chorá. V apríli 2013 som podstúpila vo Fakultnej nemocnici Trnava (FN Trnava) bežnú laparoskopickú exploratívnu operáciu, pri ktorej mi bolo odstránené slepé črevo a niekoľko zrastov. Odvtedy sa môj život zmenil na nepoznanie. Po operácii nastalo niekoľko extrémne raritných komplikácií, ktoré sa pri tomto druhu operácie nevyskytujú. Tieto komplikácie sprevádzané obrovskými bolesťami bohužiaľ nie sú dodnes doriešené. S postupujúcim časom sa šanca na zlepšenie môjho zdravotného stavu rapídne znižuje a hrozia vážne trvalé následky. Pre stanovenie ďalšej liečby potrebujem urgentne pravdivé informácie o priebehu mojej operácie.

 Mám vážne podozrenie, že FN Trnava, ktorej zriaďovateľom je ministerstvo zdravotníctva, uvádzala v mojich zdravotných záznamoch nepravdivé informácie. Operácia trvala 95 minút, čo potvrdil v tlači aj operatér a námestník riaditeľa FN Trnava primár MUDr. Igor Keher. V operačnom protokole však uviedol čas trvania operácie o tridsať minút kratší! Nevysvetlený časový rozdiel predstavuje takmer tretinu dĺžky trvania celej operácie. Neuvedenie skutočnej dĺžky operácie v operačnom protokole je v medicíne absolútne neprípustné. Čo sa dialo počas 30 minút, ktoré neboli uvedené v operačnom protokole? Aký to má súvis s raritnými komplikáciami, ktoré si lekári dodnes nevedia vysvetliť?

 Nemocnica neinformovala ani mňa, ani moju mamu lekárku, že mi prišili časť hrubého čreva k zadnej brušnej stene. Tento raritný výkon, ktorý môže byť príčinou mojich vážnych pooperačných komplikácií, neuviedli v prepúšťacej správe, ani v inej časti zdravotnej dokumentácie, ktorú mi odovzdali po ukončení hospitalizácie. Dozvedela som sa o tom až na inom pracovisku, kde som sa rozhodla konzultovať pooperačné komplikácie. Nemocnica neuviedla do prepúšťacej správy ani úpornú bolesť pravého stehna, na ktorú som sa počas celej doby hospitalizácie sťažovala. Správa obsahovala nepravdivú informáciu, že pooperačný priebeh bol nekomplikovaný a bola som v dobrom klinickom stave prepustená do domácej rekonvalescencie.

 V mojej zdravotnej dokumentácii má 26 strán zabielené číslovanie. Strana 16 existuje dokonca v troch variantách (16, 16A, 16B). Ministerstvo pri kontrole v septembri-októbri 2013 túto skutočnosť úplne ignorovalo, hoci si ju nemohlo nevšimnúť. Dokonca aj teraz, keď tlač zverejnila fotografiu zabieleného číslovania strán, ministerstvo bielenie stále popiera. Prečo nežiada nemocnicu o vysvetlenie?

 Mám zároveň podozrenie, že videozáznam z častí operácie, ktorý mi nemocnica po siedmich týždňoch od operácie odovzdala, neobsahuje niektoré časti, ktoré boli počas operácie nahraté a mohli by objasniť príčinu raritných komplikácií. Riaditeľ nemocnice Ing. Martin Tabaček tvrdí, že videozáznam neskracovali. Nemocnica však už klamala ministerstvo zdravotníctva, keď tvrdila, že videozáznam z mojej operácie „nebol nijako zmenený a ani spracovaný“. Keď som na zjavnú nepravdu upozornila, napísali ste mi Vy osobne, že ministerstvo „nenadobudlo vo vzťahu k informáciám získaným z FN Trnava podozrenia vyššie citovaného charakteru.“ Dokonca ste v tomto zmysle informovali aj kanceláriu pána predsedu vlády! A uviedli ste, že prešetrovanie mojich podaní považujete za skončené a konečné. Po tom, čo som predložila dôkazy, dnes už aj sama nemocnica priznáva, že videozáznam spracovala do iného formátu. Kontrola ministerstva zdravotníctva bohužiaľ len konštatovala, že videozáznam z mojej operácie nenašla v mojej zdravotnej dokumentácii. A ďalej už ani nezisťovala, kde sa nachádza. Originálny videozáznam by pritom mohol zohrať kľúčovú úlohu pri stanovení ďalšej liečby.

 Ešte si dobre pamätám ako ste pani ministerka tvrdili, že sa vo Fakultnej nemocnici Nitra nebielilo. Nakoniec bolo všetko úplne inak a pani prednostka bola odvolaná. V Trnave to prekonali. Nielenže bielili čísla strán, neinformovali pacienta o raritnom výkone, v operačnom protokole významne skrátili čas trvania operácie oproti skutočnosti, spracovali videozáznam z operácie, ale dokonca si údaje v jednej časti zdravotnej dokumentácie úplne vymysleli!

 Ani vyššie uvedené skutočnosti nie sú podľa listu ministerstva zdravotníctva z 22.07. 2014 dôvodom na to, aby v nemocnici opätovne vykonalo kontrolu. Práve ministerstvo má pritom kompetenciu záležitosti týkajúce sa zdravotnej dokumentácie preveriť. Prečo dlhodobo zatvára oči pred závažnými podozreniami vo FN Trnava? Koho chránite pani ministerka, nemocnicu alebo pacienta?

 Absolvovala som konzultácie na viacerých medicínskych pracoviskách na Slovensku i v zahraničí. Nikto sa nestretol s takými závažnými raritnými komplikáciami po bežnej laparoskopickej operácii apendixu. Môj zdravotný stav sa neustále zhoršoval. Lekári mi navrhovali odstrániť celú pravú stranu hrubého čreva, hoci bolo zdravé. Podarilo sa mi nájsť špičkového zahraničného chirurga, ktorý dokázal vyriešiť môj problém tak, že hrubé črevo zachoval. Vo veľmi krátkom čase som musela na Slovensku nájsť pracovisko, kde mi umožnili podstúpiť prvú operáciu tohto druhu v strednej a západnej Európe. Operácia sa podarila a odstránila časť komplikácií. Všetko som si však musela vybaviť a financovať sama.

 Poškodenie niekoľkých periférnych nervov po prvej operácii však pretrváva. Videozáznam, ktorý mi nemocnica sprístupnila, obsahuje množstvo nelogických sekvencií a nedáva úplný obraz o tom, čo sa počas operácie stalo. Originálny videozáznam by pomohol zistiť, čo sa počas operácie stalo. Videozáznam z operácie má v prvom rade slúžiť k náprave zdravotného stavu konkrétneho pacienta. Je to neoceniteľná pomôcka, ktorá môže zachrániť ľudský život. A tvrdiť z rôznych právnych dôvodov, že originálny videozáznam nie je súčasť zdravotnej dokumentácie a pacient nemá nárok doň nahliadnuť, je absurdné. Medicína nie je pani ministerka hra paragrafov. Lekár sa musí v prvom rade riadiť Hippokratovou prísahou a urobiť všetko pre zdravie pacienta.

 Vážená pani ministerka, na Slovensku sa denne vykonávajú stovky operácií. Pacienti s dôverou vkladajú svoj život a zdravie do rúk lekárov. Lekár rozhoduje o tom, či povie pacientovi pravdu a či napíše pravdu do zdravotných záznamov. Ak to neurobí, pacient má len veľmi obmedzené možnosti, aby to zistil. Preto je potrebné ho chrániť. Ak existuje čo len jedno podozrenie, že zdravotnícke zariadenie nepovedalo pacientovi pravdu a uvádzalo nepravdivé a upravované údaje v zdravotných záznamoch, je to veľká hrozba pre všetkých!

S úctou

Ing. Valéria Stredánska

V Trnave dňa 18.08. 2014

Skryť Zatvoriť reklamu