Informácia krátka, ale zásadná! Možno tá najzásadnejšia!

Písmo: A- | A+

To, čo bolo dávno predpovedané prorokmi prichádza! Prichádza doba súdu! Že sa okolo nás a s celým našim svetom deje naozaj niečo výnimočné, to predsa môže vidieť a prežívať každý sám na vlastnej koži.

 Nemocnice sa pomaly zaplňujú na maximum a zdravotný personál už takmer nestíha. Ľudia zomierajú a vlády pripravujú stále nové opatrenia, neraz i chaotické. Podnikatelia z gastro priemyslu sú na pokraji krachu a počty infikovaných stúpajú. Napriek zákazu zhromažďovania vychádzajú ľudia v stovkách do ulíc a protestujú proti vláde i proti jej opatreniam. Dochádza k stretom s políciou a k zatýkaniu.

 Všetko akoby vzkypelo a vrie! V ľuďoch hlodá strach, úzkosť, depresia, alebo naopak hnev, nenávisť a zloba. Mysle sú rozbúrené vlastným zápasom o živobytie, partnerskými alebo rodinnými konfliktmi, ako i všetkými vonkajšími udalosťami. Horúčkovito sa hľadajú nejaké racionálne riešenia, ktoré sa vzápätí ukazujú ako nedostatočné, čo následne vzbudzuje ešte väčšie obavy, alebo hnev.

 Čo sa to deje a čo je toho všetkého príčinou?

 Ako bolo spomenuté v úvode, deje sa len to, čo bolo už dávno predpovedané! Lúč Svetla, prichádzajúci od Stvoriteľa dosiahol zem a jeho intenzita sa bude stále viac stupňovať. A stupňovanie Svetla bude vynášať na povrch všetko, čo sa v nás skrýva. Všetko dobré i zlé speje zrýchlene do svojich plodov podobne, ako plody rastlín v skleníku.

 A pretože v ľuďoch i vo svete bolo viac toho temného a nízkeho, ocitli sme sa v situácii, v akej sa nachádzame. Zjednodušene, ale veľmi výstižne vyjadrené, do tejto situácie sme sa dostali našou bezbožnosťou! Našim odvrátením sa od Stvoriteľa a od rešpektovania jeho Vôle. Jeho Vôľa pre nás nič neznamenala ani neznamená, pretože sme sa vždy riadili len svojou vlastnou vôľou. A tá nás priviedla až sem! Na pokraj zrútenia všetkého toho, čo bolo odvrátené od Pána!

 Bezbožnou civilizáciou vybudovaná pyšná babylonská veža sa začína rúcať! A pod tlakom prichádzajúcich udalostí budú musieť ľudia nakoniec poznať, že východisko a pomoc bude možné hľadať jedine u toho, od koho sme sa tak pyšne odvrátili. Jedine u Boha!

 A je to skutočne tak, pretože so stupňovanou intenzitou lúča Pánovho Svetla, v ktorého tlaku dnes na zemi všetko vrie, prichádza zároveň aj jeho pomoc a ochrana. Pomoc a ochrana Pána nám nebola nikdy bližšie, ako bude teraz, v ťažkej dobe ktorá prichádza! A dostať sa jej môže každému, kto sa jej otvorí! Kto sa jej otvorí prostredníctvom svojej znovu nadobudnutej dôvery v Pána!

 V nadchádzajúcej neľahkej dobe, v ktorej chladná racionalita rozumu a presadzovanie vlastnej vôle ľuďom ukážu svoju nedostatočnosť, budú môcť obstáť jedine tí, ktorí sa v dôvere oprú o Stvoriteľa. Takýto ľudia sa však v prvom rade musia oslobodiť od všetkého, čo búri v ich vnútri. Musia sa upokojiť a ukľudniť, aby v pokoji vlastného vnútra, v pokoji srdca i mysle, oslobodenej od všetkých vonkajších rušivých momentov, mohli nájsť spojenie s Duchom a Svetlom. Aby v pokoji svojej duše a mysle, obrátenej s dôverou k Pánovi, sa k ním mohla začať pozvoľna približovať jeho ochrana a pomoc. A v tichu, pokoji, harmónii a čistote vlastného vnútra budeme potom môcť rozpoznávať Pánove pomoci ako jasné vnuknutia. Ako jasné naznačenie smeru, akým máme kráčať!

 Aby sme to pochopili, ukážme si to na príklade. Predstavme si, že niekto ide v hlbokej tme určitým smerom a vy ďalekohľadom pre nočné videnie vidíte, ako ide k okraju priepasti. Ak sa vám s týmto človekom podarí spojiť a nejakým spôsobom ho na to upozorniť, môže zmeniť smer a vyhnúť sa svojej záhube na dne priepasti. Ak sa vám s ním ale spojiť nepodarí, jeho záhuba je istá!

 Aj ochrana a pomoc Pána bude spočívať predovšetkým v správnej navigácii! A jeho správnej navigácie sa nám môže dostať v tejto temnej dobe jedine vtedy, ak nadobudneme dôveru v Stvoriteľa a naše vnútro bude pokojné, čisté a harmonické. Vtedy, keď naše vnútro zostane nerozrušené všetkým vonkajšími dianím, alebo rôznymi osobnými problémami. Vtedy sa v ňom skrze našu dôveru v Pána bude jasne zrkadliť všetko, čo máme urobiť, kam máme ísť a aký postoj máme zaujať.

 Lebo jednať a konať budeme musieť iba my samotní! Pán nám však skrze našu dôveru v neho a skrze pokoj v našom vnútri môže vždy ukázať, ako jednať správne, pretože do stavu, v ktorom sa dnes nachádzame, sme dospeli preto, lebo sme tak nerobili.

 Ak toto dokážeme, budeme schopní pomôcť nie len sebe ale aj druhým. Aj ľuďom, neschopným tieto veci ešte vnímať. Ak nám totiž budú dôverovať a dajú na naše rady, nemusia ani oni skončiť na dne priepasti.

 Miera nešťastia a skazy nášho sveta, ktorý vrie v lúči Pánovho Svetla a žne všetku svoju doterajšiu nesprávnu sejbu bude teda záležať na tom, do akej miery sa budeme schopní otvárať skrze pokoj, harmóniu a čistotu vlastného vnútra, a skrze dôveru v Stvoriteľa všetkým pomociam, od neho prichádzajúcim. Nakoľko sa dokážeme s dôverou otvoriť jeho inšpiráciám a vnuknutiam, ukazujúcim správny smer a správne riešenie rôznych situácií a problémov.

 Sám Pán nás povedie do novej doby! Musíme však nájsť k nemu dôveru a stať sa schopní prijímať jeho vnuknutia, pretože v sebou samým vytvorenom zmätku a zúfalstve budeme bolestne a na vlastnej koži prežívať, že je to jediná pravá cesta, a že všetky naše doterajšie cesty boli falošné, pretože nás priviedli tam, kde sa dnes nachádzame.

v spolupráci s https://smeromkzivotu.blogspot.com/

Skryť Zatvoriť reklamu