Prečo sme upadli do tak katastrofálnej neslobody?

Písmo: A- | A+

Počas najprísnejších vládnych opatrení proti epidémii a počas zákazu vychádzania bola na opustenom statku vo  Francúzsku uskutočnená veľká technopárty. Zúčastnilo sa jej okolo  dvetisíc ľudí.

 Polícia technopárty rozohnala a zúčastnení dostali pokuty. Keď sa novinári pýtali jednej z účastníčok na jej názor povedala, že akcie sa zúčastnila preto, lebo kvôli koronavírusu nechce premrhať svoju mladosť.

 I keď sa vzhľadom k vážnej situácii vo svete i vo Francúzsku zdá byť názor tejto teenagerky nedospelý, ba až úsmevný, faktom zostáva, že ľudia už začínajú mať dosť najrozličnejších obmedzení. Že už začínajú mať dosť neslobody, ktorá na nich doľahla a spútava ich ako väzňov.

 Prečo je ale tomu tak? Prečo sme sa zrazu ocitli v neslobode a v najrozličnejších obmedzeniach, aké by pred pár rokmi nikto nepovažoval za možné?

 A pretože nič sa nedeje len tak, ale všetko má svoju príčinu, skúsme sa pozrieť na tie najhlbšie, čiže duchovné príčiny stavu neslobody, ktorý musíme v súčasnosti prežívať, a ktorý bude s najväčšou pravdepodobnosťou ešte gradovať, ak ľudia nepochopia jeho najhlbšiu príčinu a nezačnú pracovať na jej odstránení.

 Náš svet upadol do nevídanej neslobody preto, lebo nevie, čo to sloboda v skutočnosti je! A pretože to nevie a nežije slobodne, musel nevyhnutne dospieť do protipólu slobody, ktorým je nesloboda.

 Čo je to teda sloboda?

 Sloboda je jednanie a dokonca i myslenie v súlade so zákonmi Božími!

 Prečo? Pretože zákony Pána pulzujú univerzom a udržujú ho! Pretože všetko, čo sa vo stvorení deje, prebieha iba v rámci týchto zákonov. A slobodný je len taký človek, ktorý sa ich snaží poznávať a vo svojom živote aj rešpektovať. Ak totiž takto koná, zákony Pána mu pomáhajú a nesú jeho bytie k šťastiu a harmónii. Jedine takto zmýšľajúci a jednajúci človek nie je vo stvorení nijako tiesnený, ani obmedzovaný. Zákony Najvyššieho mu pomáhajú, namiesto toho, aby sa mu stavali do cesty. A preto len ten, kto sa snaží poznávať Vôľu Pána, totožnú s jeho zákonmi, a kto sa snaží podľa nej žiť, len ten je skutočne slobodný. Len ten môže slobodne a voľne dýchať v tomto stvorení a žiť v ňom radostne, ničím netiesnený a ničím neobmedzovaný.

 Ten však, kto sa nesnaží poznávať Vôľu Pána, totožnú s jeho zákonmi, kto sa nesnaží podľa nej žiť a ignoruje ju, ten nie je slobodný! Ten nemôže slobodne a voľne dýchať v tomto stvorení, pretože je na každom kroku tiesnený a obmedzovaný zákonmi Najvyššieho, ktoré nepozná, nerešpektuje a ignoruje. Ten potom nie je týmito zákonmi nesený k šťastiu a k radosti, ale sa do nich zapletá a oni ho spútavajú. A postupne ho spútajú do takej miery, že ho nakoniec oberú aj o vonkajšiu slobodu. Nakoniec ho uväznia a nedovolia mu slobodne žiť, ani dýchať.

 A presne toto je stav, do ktorého sme v súčasnosti na zemi dospeli. Ľudstvo bolo uvrhnuté do neslobody preto, lebo odmietlo poznávať Vôľu Pána a žiť s ňou v súlade. Ľudstvo dlhodobo nerešpektuje zákony Pána a jedná proti nim. Ale pretože iba znalosť a rešpektovanie týchto zákonov môže dať ľudstvu pravú slobodu, boli ľudia uvrhnutí do neslobody, ktorá je nevyhnutným dôsledkom ich nesprávneho postoja k životu a k zákonom a Vôli Najvyššieho.

 Milióny ľudí si v súčasnosti želá, aby sa im vrátila predchádzajúca sloboda. Aby bol život taký, ako predtým Kvôli tomu sa podrobujú najrozličnejším opatreniam na zastavenie pandémie. A kvôli tomu sú ochotní dať sa zaočkovať dúfajúc, že nakoniec predsa len porazíme koronavírus a staneme sa slobodní.

 Ľudia však nechcú nič počuť o najhlbšej duchovnej príčine stavu, v ktorom sa dnes nachádzame. Ľudia nechcú prijať fakt, že žijú v duchovnom stvorení, oživenom pulzujúcimi zákonmi Pána. Ľudia si nechcú uvedomiť, že nadchádza prorokmi zvestovaný čas očisty, v ktorom bude to, čo chronicky ignorovalo Vôľu Pána a jeho zákony definitívne spútané, zbavené slobody a uvrhnuté do žalára, odkiaľ sa už nikdy viac nevyslobodí. Nastáva čas spútania a uväznenia všetkého, čo sa prieči Vôli Pána, a oslobodenia a uvoľnenia všetkého, čo sa Vôľu Pána snaží poznávať a podľa nej žiť.

 A pretože náš svet ako celok, až na malé výnimky Vôľu Najvyššieho urputne ignoroval, bol celý uvrhnutý do vonkajšej neslobody ako do žalára. Bol uvrhnutý do takej neslobody, akú by pred pár rokmi vôbec nepovažoval za možnú.

 Avšak náš ateistický, materialistický a od Stvoriteľa a jeho Vôle odvrátený svet dúfa, že sa zo súčasnej neslobody vyseká rôznymi opatreniami proti pandémii a vakcináciou.

 Nechcem nikomu brať ilúzie, ale nie je to tak, pretože čas dozrel a sloboda sa stáva vzácnym darom len pre tých, ktorí pochopia duchovnú podstatu súčasného diania, a začnú sa snažiť poznávať a rešpektovať Vôľu Pána a jeho Zákony. Len toto jediné predstavuje skutočnú bránu k slobode! K slobode jednotlivca, národov i ľudstva!

 To, čo tu bolo doteraz nás priviedlo k neslobode a k najrozličnejším neúnosným obmedzeniam, a my by sme mali pochopiť, že ísť ďalej touto cestou už nie je možné. My to máme pochopiť prostredníctvom prežívania na vlastnej koži! Máme pochopiť a prežiť, kam sa je až možné dostať našim ignorovaním Vôle Najvyššieho a jeho zákonov.

 Svet už nikdy nebude taký, aký býval! Náš svet bude konečne slobodný a právo žiť v ňom dostanú tí, ktorí pochopili, čo to sloboda v skutočnosti je a sami sa stanú slobodnými. Slobodnými v duchu, slobodnými v láskyplnom objatí zákonov Pána, ktoré budú poznať a naplňovať, a ktoré im preto budú pomáhať, chrániť ich a viesť k mieru a radosti.

 Ľudia neslobodní a neznalí toho, čo sloboda v skutočnosti je, tu už viac nebudú mať miesta. Ich miesto bude tam, kam ich ich odklon od Vôle Stvoriteľa privedie. Bude to miesto neslobody, kde budú trpieť a chradnúť, až v ňom nakoniec zahynú, pretože neboli schopní do poslednej chvíle pochopiť, že sloboda a voľnosť sú len výsadou tých, ktorí poznávajú a plnia Vôľu Najvyššieho.

 Každý človek ak chce, môže nájsť túto Vôľu jasne vyjadrenú v Mojžišovom Desatore a v Ježišovom učení. Ale pretože v behu stáročí tieto zdroje nezostali čisté a boli v mnohých veciach skreslené a poznačené ľudským mudrovaním, súhrnné, ucelené a očistené poznanie Vôle Najvyššieho bolo ľuďom v čase blížiacej sa očisty darované v Posolstve Grálu.

v spolupráci s https://smeromkzivotu.blogspot.com/

Skryť Zatvoriť reklamu