DETSKÉ IHRISKO - NÁVRH RIEŠENIA REVITALIZÁCIE DETSKÉHO IHRISKA

Základné údaje  Riešené detské ihrisko sa nachádza medzi Chorvátskym ramenom a Lachovou  ulicou v Petržalke. Toto pôvodné detské ihrisko, ktoré v posledných rokoch neplánovane slúžilo skôr iným cieľovým a vekovým skupinám, ako deťom, je situované vo veľmi peknej časti Petržalky. Blízkosť Chorvátskeho ramena a rozsiahlej zelenej plochy zabezpečuje príjemné posedenie aj pre dospelých a dôchodcov. Po získaní finančnej podpory z Mestskej časti Petržalka obyvatelia tejto lokality svojpomocne uskutočnili niekoľko dôležitých úprav a vrátili objektu jeho pôvodnú funkčnosť. Výsledkom doterajších snáh obyvateľov (financovanie z vlastných materských príspevkov štyroch mamičiek) je vymaľované betónové bludisko – miestna dominanta, ošetrené a vymaľované preliezačky, aj výtvarne upravený chodník. V rámci revitalizácie objektu MČ zabezpečila dezinfekciu bludiska, výmenu šmykovej plochy, dovoz nového piesku do pieskoviska a zakúpenie ochranného oplotenia. V súčasnosti sa skupina obyvateľov v spolupráci s MČ Petržalka snaží o získanie finančnej podpory, ktorá by jej umožnila ďalšie významné úpravy tohto priestoru v nasledovných krokoch:

Písmo: A- | A+
Diskusia  (1)

1. fáza (MČ Petržalka) » Oprava pôvodných prvkov

Dátum realizácie: august - október 2006

MČ Petržalka zabezpečila dezinfekciu bludiska, výmenu šmykľavky, piesku a zakúpila farby na preliezačky a betónového bludisko, ktoré sme postupne svojpomocne namaľovali. Tiež zabezpečila osadenie dvoch lavičiek a dvoch smetných košov v areáli ihriska pracovníkmi VPS Petržalka.

2. fáza (MČ Petržalka) » Osadenie ochranného oplotenia pre výsadbu rastlín a osadenie odpadkových košov

Predpokladaný dátum realizácie: február - marec 2007

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Najmä z dôvodu zabránenia voľného pohybu a venčenia psov v priestoroch ihriska je nutné túto plochu ohradiť. Materiál na oplotenie financuje MČ Petržalka, jeho stavbu zabezpečia svojpomocne dobrovoľníci. MČ Petržalka osadila 2 odpadkové koše v blízkosti ihriska.

3. fáza (Ekopolis) » Výsadba živého plotu a stromov

Predpokladaný dátum realizácie: marec - apríl 2007

Výsadba živého plotu z druhu Ligustrum ovalifolium, v kombinácii s jeho žltolistým kultivarom Ligustrum ovalifolium ´Aureum´, popri plote detského ihriska. Zeleňou chceme zvýrazniť hranice detského ihriska a doplniť ho o parkovú úpravu. Zámerom je v areáli vysadiť 3 lipy (Tilia cordata), ktoré by spolu s jednou pôvodnou slúžili ako futbalové bránky, a jednu okrasnú červenolistú čerešňu (Prunus cerasifera Woodii), ktorá by mala byť vhodne situovaná v malej trávnatej ploche pri vstupe na ihrisko a svojimi celosezónne červenými listami tak oživiť toto miesto.

SkryťVypnúť reklamu

MČ Petržalka v tejto fáze prisľúbila na betónový okraj pieskoviska osadiť sedadlá z recyklovaného plastu.

4. fáza» Chemický postrek betónového múru

Predpokladaný dátum realizácie: máj - jún 2007

Chemický postrek betónového múru na okraji ihriska prípravkom ROUNDAP, pretože v jeho puklinách rastie burina (aj jedovatá). Tento múr plánujeme v budúcnosti natrieť a neskôr na ňom vybudovať lezeckú stenu pre rôzne vekové kategórie. 

5. fáza» Úprava povrchu pod existujúcimi preliezačkami

Trávnik pod existujúcimi preliezačkami je vo veľmi zlom stave, miestami tráva úplne chýba a povrch je celkovo nebezpečne hrboľatý. Radi by sme preto využili možnosť zapojenia pracovníkov z verejnoprospešných prác na odstránenie pôvodného trávnika do hĺbky cca 20 cm a následného natiahnutia geotextílie a zasypania plochy jemným štrkom. Okraje tejto plochy sú dané existujúcim betónovým obrubníkom v trávniku, chodníkom a múrikom na sedenie („Had"). K tomuto pôvodnému múriku bude ešte nutné doplniť 2 m obrubníka, aby sme získali ucelenú plochu s výmerou cca 140 m2. Vykopanú zeminu využijeme v 5. fáze prác.

SkryťVypnúť reklamu

6. fáza» Odstránenie nefunkčného pieskoviska

V areáli sa nachádza aj druhé, dnes už nefunkčné pieskovisko, ktoré chceme zasypať zeminou z výkopu vo fáze 4. Po hrubej modelácii terénu by mohla byť táto plocha zasypaná dovezenou čistou zeminou a po uľahnutí následne zatrávnená. Vznikla by tak zelená plocha s miernym svahom, vhodná pre vývoj motoriky batoliat.

7. fáza» Osadenie nových herných prvkov

Po získaní finančnej pod- pory chceme na voľnej ploche osadiť kresliacu tabuľu od certifikovanej firmy Zeppelin a drevený vláčik, dvojhojdačku s jedným sedákom pre malé a jedným pre väčšie deti a kolotoč od certifikovanej firmy Kupas.

SkryťVypnúť reklamu

Okrem týchto hracích prvkov by sme chceli na ihrisko dať aj pár pneumatík, ktoré by vytvorili prekážkovú dráhu na preskakovanie.

Pár by sme aj spojili a vytvorili dutý valec, ktorý by sa využíval aj na preliezanie, aj na tlačenie a rozvoj motoriky. Podľa skúseností z ihriska u Saleziánov, aj takáto banálna a lacná hračka má svoj úspech. Tieto pneumatiky by sme nafarbili, aby pôsobili pestrým dojmom.

8. fáza» Úpravy na navezenej zemine

Po zapojení trávnika na navezenej zemine chceme doplniť chýbajúce časti plôtika a osadiť kolotoč pre deti, ktorý na ihrisku chýba.

9. fáza» Úprava blízkeho okolia ihriska

V blízkom okolí detského ihriska chceme opraviť a osadiť nové lavičky a doplniť chýbajúcu výsadbu listnatých stromov pri Chorvátskom ramene novými druhmi, ktoré by mali slúžiť pre deti na spoznávanie rôznych druhov listnatých drevín. Predpokladáme výsadbu 9 kusov, každý iného druhu (Acer saccharinum, Castanea sativa, Catalpa bignonioides, Celtis occidentalis, Gleditsia triacanthos, Liriodendron tulipifera, Platanus x acerifolia, Quercus rubra, Sorbus aria, Ulmus carpinifolia) s prípadnou výrobou tabuliek s názvami stromov.

Angelika Švajdlenková

Angelika Švajdlenková

Bloger 
  • Počet článkov:  14
  •  | 
  • Páči sa:  0x

Mamička na materskej dovolenke. Viacej o mojej rodine nájdete na http://sk.svajdlenka.com. Zoznam autorových rubrík:  IhriskoSúkromnéNezaradené

Prémioví blogeri

SkryťZatvoriť reklamu