Divertikuly hrubého čreva má v pokročilom veku 50% populácie.

Divertikuly hrubého čreva má v pokročilom veku 50% populácie.
Zdroj: https://www.detoxikacia-organizmu.com/divertikulitida
Písmo: A- | A+

Divertikul na hrubom čreve je vrodená alebo získaná vydutina jeho steny. V prípade, že ich je viac, ide o divertikulózu. Keď sa stena alebo obsah vydutiny zapália, hovoríme o divertikulitíde.

Vrodené divertikuly sú menej časté a charakterizuje ich, že obsahujú všetky vrstvy steny hrubého čreva (hrubé črevo je odborne kolon = colon). Preto sú kategorizované ako pravé divertikuly

     Častejšie bývajú získané divertikuly. Jedná sa spravidla o vyklenutia iba sliznice, preto sa nazývajú aj nepravé divertikuly. Najčastejším miestom ich výskytu býva ľavá polovica hrubého čreva, najmä jeho esovitá kľučka (colon sigmoideum, obr. 1).

     Výskyt divertikulov hrubého čreva sa vekom zvyšuje. U mladších sú zriedkavé, odhaduje sa prítomnosť u 0,1-5% populácie. Z ľudí nad 70 rokov ich má vyše polovica, bez ohľadu na pohlavie. Až 90% je umiestnených v colon sigmoideum.

Obr. 1: Základné časti hrubého čreva (colon), zľava zdola a v smere hodinových ručičiek, slepé črevo (cecum), vzostupné, priečne, zostupné, esovité, konečník.
Zdroj: https://dennikn.sk/blog/903234/zaujimavosti/
Obr. 1: Základné časti hrubého čreva (colon), zľava zdola a v smere hodinových ručičiek, slepé črevo (cecum), vzostupné, priečne, zostupné, esovité, konečník. Zdroj: https://dennikn.sk/blog/903234/zaujimavosti/ 

  Kým príčina vrodených vydutín  steny hrubého čreva nie je zatiaľ spoľahlivo dešifrovaná, na vzniku získaných sa podieľa viacero faktorov. Počnúc ich prienikom prirodzenými miestami slabšej pevnosti steny, kam do nej vchádzajú a vychádzajú drobné cievy, zvýšením tlaku vo vnútri hrubého čreva, napr. počas ťažkej práce, chronickej obstipácie (písali sme o nej nedávno), cez oslabenie steny v dôsledku celkového ochabnutia jej štruktúr (napr. u starších osôb), ale aj kvôli zápalom (vnútorného obsahu čreva, jeho steny a priľahlých štruktúr), nádorom (nezhubným aj malígnym), po uprednostňovanie jedál s chýbajúcou alebo nedostatočne zastúpenou vlákninou, tzv. bezo zvyšková strava (spomaľuje  črevnú pasáž, zahusťuje obsah, stenu čreva to oslabuje aj postupne zvyšuje vnútorný črevný tlak).

     Najväčšou nepríjemnosťou divertikulov aj divertikulózy hrubého čreva je, že v drvivej časti prípadov ju nesprevádzajú žiadne príznaky, sú asymptomatické. Zvlášť citlivé osoby dokážu identifikovať neurčitý, presne málo definovaný pocit tlaku v postihnutej oblasti, ktorý predtým nemali a pri zvýšení vnútorného brušného tlaku sa mierne zvýrazní. Ide o oligosymptomatické príznaky.

Obr. 2: Až 90% vydutín hrubého čreva býva umiestnených v esovitej kľučke. V prípade, že sa zapália, svojim klinickým obrazom pripomínajú „ľavostrannú appendicitídu“.
Zdroj: https://www.zdravie.sk/galeria/90-2/clanok-228/anatomia-hrubeho-creva/traviaca-sus
Obr. 2: Až 90% vydutín hrubého čreva býva umiestnených v esovitej kľučke. V prípade, že sa zapália, svojim klinickým obrazom pripomínajú „ľavostrannú appendicitídu“. Zdroj: https://www.zdravie.sk/galeria/90-2/clanok-228/anatomia-hrubeho-creva/traviaca-sus 

     Divertikulová choroba kolonu sa zväčša prejaví až po nástupe najrôznejších komplikácií. Najčastejšie pri zápale – divertikulitíde. Vtedy sa obsah vydutiny, jej stena, intímne vonkajšie okolie zapália, s prejavmi akými sú bolesť brucha, skôr kolikovitého charakteru, pocit nafúknutia v ľavom podbruší, nepravidelná stolica a obstipácia, niekedy aj mierne krvácanie z konečníka. Celkové známky zápalu (zvýšená teplota, zrýchlený pulz, zimnica, triaška) môžu, ale nemusia byť súčasťou reakcie organizmu.

     Pokiaľ ide o lokalizáciu v esovitom zakrivení hrubého čreva (colon sigmoideum), veľmi často pripomínajú príznaky divertikulitídy ľavostrannú appendicitídu (zápal červovitého výbežku hrubého čreva, appendixu, ľudovo a nesprávne nazývaného aj „slepé črevo“, ktorý premietnutý na povrch brušnej steny má umiestnenie v pravom podbruší, je nielen zdravie, ale aj život ohrozujúce ochorenie, obr. 2).

     Skúseného praktika to nepomýli, ale jeho väčšiu pozornosť určite zaujme údaj o prípadnom krvácaní z konečníka (má ho 10-30% divertikulóz, o niečo viac divertikulitíd), lebo v rámci diferenciálnej diagnostiky musí brať do úvahy aj iné príčiny. Na prvom mieste rôzne nádorové ochorenia hrubého čreva. V zdravovede informovaný laik sa kvôli tomu dokáže poriadne vyľakať, lebo tiež predpokladá uvedený dôvod krvácania. O to väčšia úľava príde, keď sa nepotvrdí a diagnostický proces zistí „iba“ divertikulovú chorobu kolonu.

     Diagnostika vydutín hrubého čreva vychádza z podrobnej analýzy anamnézy (rozhovoru s pacientom), precízneho klinického vyšetrenia, doplneného o zobrazovacie metodiky, kde hlavnú úlohu dnes má vyšetrenie ultrasonografiou (ultrazvukové), no najmä počítačovou tomografiou (CT), s využitím kontrastnej látky, podanej vnútro žilovou cestou. Od v nedávnej minulosti častejšie využívaného klasického irigografického, resp. irigoskopického vyšetrenia hrubého čreva (pomocou röntgenu s kontrastnou náplňou vpravenou cez konečník) sa dnes pri diagnostike divertikulitídy upúšťa. Pri akútnom zápalovom procese divertikulov hrubého čreva je kontraindikované endoskopické vyšetrenie (kolonoskópia). Určené je na diagnostiku až po spoľahlivom zvládnutí zápalového procesu a odstránení prípadného nebezpečenstva z prasknutia vydutín hrubého čreva.

Obr. 3: Dve znázornenia divertikulózy hrubého čreva, celkové a zväčšené.
Zdroje: https://www.fnbrno.cz/operace-pro-diverticulitidu-colon/f3986
https://search.seznam.cz/search?q=p%C5%99%C3%ADznaky%20onemocn%C4%9Bn%C3%AD%20tlust%C3%A9ho%20st%C5%99eva&source
Obr. 3: Dve znázornenia divertikulózy hrubého čreva, celkové a zväčšené. Zdroje: https://www.fnbrno.cz/operace-pro-diverticulitidu-colon/f3986 https://search.seznam.cz/search?q=p%C5%99%C3%ADznaky%20onemocn%C4%9Bn%C3%AD%20tlust%C3%A9ho%20st%C5%99eva&source 

  Liečba asymptomatickej, oligosymptomatickej divertikulózy a nekomplikovanej divertikulitídy je dnes spravidla výlučne konzervatívna (neoperačná).

     Spočíva v prepracovaní stravovacích návykov a režimových opatrení. Začať je potrebné vždy predovšetkým nastavením správneho pitného režimu (venovali sme mu niekoľko blogov) a posilnením prívodu prírodnej vlákniny (ovocie, no najmä zelenina). Doplnené o rozumné obmedzenie dráždivých, príliš korenistých jedál, údenín, alkoholu  a komplikovaných spôsobov tepelnej úpravy požívatín. Nezabúdať na prívod minerálov, vitamínov, proteínov  a omega mastných tukov v správnych pomeroch a množstvách.

     Navyše uvedeného je v prípade divertikulitídy na začiatku liečby odporúčaný telesný  kľud (prevažnú časť dňa byť v posteľovom režime). Zvýšenú pozornosť je potrebné venovať dosiahnutiu pravidelnej a ľahkej stolice (o probléme sme už tiež písali v niekoľkých blogoch). Súčasťou býva liečba kombinovaná antibiotická, resp. chemoterapeutická (lieky podobné antibiotikám), s pôsobením účinných molekúl vo vnútri hrubého čreva i celkovo. Nevyhnutnosťou liečby sú tiež probiotiká („dobré“ mikroorganizmy, venovali sme im v minulosti nemalý priestor, viď aj www.symptomedica.com), preferujúce výber takých mikrobiálnych kmeňov, ktoré znášajú najmä prostredie bez prítomnosti kyslíka (anaeróbne) alebo tolerujúce obe základné prostredia, čiže bez aj za prítomnosti kyslíka (potenciálne anaeróbne). 

     Prikladanie ľadových obkladov na bolestivé miesto je metódou voľby, najmä v úvodných hodinách – dňoch nástupu divertikulitídy a pokým nezačne naplno účinkovať antibiotická, resp. chemoterapeutická liečba.

     Výživové doplnky, hlavne za účelom posilnenia obranyschopnosti, mobilizácie vnútorných rezerv organizmu (napr. vitamíny, minerály, aktívne peptidy – tiež sme o nich už písali) a ozdravenia mikrobiálneho zloženia gastrointestinálneho ekosystému (celej tráviacej sústavy, nielen hrubého čreva) sú dobrou voľbou.

Obr. 4: Iný obraz divertikulózy hrubého čreva a vpravo priečny rez čreva s pravými divertikulmi. Zdroje:
https://search.seznam.cz/obrazky/?q=divertikuloza&fulltext&sourceid=fulltext&thru=hint-obrazky-
https://cs.techsymptom.com/36761-diverticula-diverticu
Obr. 4: Iný obraz divertikulózy hrubého čreva a vpravo priečny rez čreva s pravými divertikulmi. Zdroje: https://search.seznam.cz/obrazky/?q=divertikuloza&fulltext&sourceid=fulltext&thru=hint-obrazky- https://cs.techsymptom.com/36761-diverticula-diverticu 

     Konzervatívna liečba, našťastie, zvládne prevažnú časť (80-90%) divertikulózy a nekomplikovaných divertikulitíd hrubého čreva aj s vedomím skutočnosti, že rôzne subjektívne i objektívne príznaky sa zvyknú v nepravidelných intervaloch opakovať, čo je zvyčajne zvládnuteľné. Nepríjemné sú však najmä preto, lebo každá nová a ďalšia recidíva zápalu či krvácania, navracanie sa problémov s obstipáciou či bolestivým bruchom, iných súbežne prebiehajúcich príznakov, môže mať zakaždým o niečo výraznejšie formy, tým byť aj končiť pre pacienta hrozivejšie. Najmä, keď po období akútneho vzplanutia zápalu, inej pridruženej komplikácie, vážne poklesla disciplína ohľadom režimových opatrení a výživy či dokonca bola úplne vynechaná a nahradená predtým obvyklými alebo inými nesprávnymi stravovacími neduhmi a spôsobmi života.

     Vyústením môže byť až vynútená operácia a to je vždy veľmi vážna a pre samotného človeka, jeho organizmus aj najbližšie okolie závažná skutočnosť i udalosť.

     Vyplýva najmä z komplikácií, ktoré môžu nasledovať pri prasknutí zapálenej divertikulitídy alebo prílišným pretlakom prasknutej divertikulózy.

     Vznikne ohraničený, ale častejšie difúzny zápal pobrušnice, čo nie vždy dokáže chirurg vyriešiť jednorazovo. Nútený je vtedy vykonať najprv nevyhnutný, život zachraňujúci zákrok, zabezpečiť úkony podporujúce momentálnu aj následnú liečbu, napr. naložiť rôzne drény, urobiť spojky (anastomózy) či vyviesť črevo navonok brušnej dutiny (kolostómia), čo síce život zachráni, ale ďalšiu kvalitu života významne zhorší. Aspoň do doby, kým bude možné vykonať definitívnu operáciu, ktorej súčasťou je aj odstránenie všetkých dočasných či dielčích riešení a návrat do pôvodného stavu, resp. jemu blízko podobného, i keď nie identického.

Obr. 5: Kolonoskopický obraz zapálených divertikulov hrubého čreva (divertikulitídy).
Zdroj: https://www.detoxikacia-organizmu.com/divertikulitida
Obr. 5: Kolonoskopický obraz zapálených divertikulov hrubého čreva (divertikulitídy). Zdroj: https://www.detoxikacia-organizmu.com/divertikulitida 

     Ale v niektorých, našťastie nanajvýš ojedinelých prípadoch (napr. črevná nepriechodnosť, rôzne fistuly, nekrózy čreva a priľahlých štruktúr, neodstrániteľné vnútorné brušné zrasty) je vynúteným riešením trvalé vyvedenie kolostómie (časť čreva sa vyvedie pred brušnú stenu), čo je obzvlášť závažný zásah nielen do celistvosti a integrity organizmu človeka, ale najmä do kvality jeho ďalšieho života.

     Zložitým spôsobom môže vyústiť aj konzervatívnou liečbou nezastaviteľné krvácanie z poškodených divertikulov (zápalom alebo inou príčinou), čo môže hroziť až nutnosťou natrvalo operačne odstrániť postihnutú časť hrubého červa (miesto krvácania sa mnohokrát hľadá nanajvýš zložito, nezriedka ho je možné identifikovať iba v určitom segmente čreva, nie akurátne presne). Pre operatéra a najmä pre postihnutého je potom dosť ťažko pochopiť, že kvôli „nejakým banálnym, navyše nezhubným črevným vydutinám“ mu je potrebné natrvalo odstrániť väčšiu alebo menšiu časť čreva.

    A to je jeden z argumentov, prečo neslobodno nad divertikulózou hrubého čreva a skutočnosťou, ak ju niekomu alebo jemu blízkej osobe zistia, aby z dôvodu, že v pokročilom veku ňou trpí skoro každý druhý jedinec a okrem toho, zvyčajne je asymptomatická, resp. oligosymtomatická, mávnuť rukou. No zároveň ani nepodliehať skepse a beznádeji.

     Nech bude motiváciou hľadať a nachádzať odporúčania, z ktorých najvyššiu výťažnosť má mnohoročná skúsenosť gastroenterológa.

     Svojim dielom tiež prispieva sumár informácií, ktoré zrazu človek, u ktorého sa divertikuly hrubého čreva zistia, začne krížom – krážom zhromažďovať s cieľom, aby v nich nachádzal návody, usmernenia ako sa s nimi naučiť žiť a „vyrobil“ si na celú záležitosť nielen svoj vlastný názor, ale aj plán ďalšieho života.

     Uvedenému úsiliu chce napomôcť aj náš príspevok.

Autor: MUDr. Karol Džupa, CSc.
Autor: MUDr. Karol Džupa, CSc. 
Skryť Zatvoriť reklamu