reklama

Obhliadnutie sa za rokom pandémie a výhľad na najbližšie obdobie

Autor sa venuje analýze dát od začiatku celosvetovej pandémie COVID-19 a je spoluzakladateľom občianskej iniciatívy Dáta bez pátosu.

Písmo: A- | A+
Diskusia  (1)

Zažívame bezprecedentné obdobie našich životov. Pandemickú krízu, ktorá tu nebola 100 rokov, od čias Španielskej chrípky. Nikto z nás z toho nemá radosť a každý sme svojim spôsobom krízou zasiahnutý. Niekto viac, niekto menej, ale to, čo nás aktuálne spája ako občanov Slovenskej republiky, je vo vysokej miere prítomná pandemická únava. Prvú vlnu sme vďaka skorému zásahu odchádzajúcej a aj novej prichádzajúcej vlády, reakcií samospráv, vyšších územných celkov a aj poslušnosti obyvateľstva v kombinácii so strachom z nepoznaného zvládli všetci spoločne na výbornú. Vďaka tejto súhre okolností a spolupráce všetkých spoluobčanov sme mali v 1. vlne len 28 úmrtí a právom sme sa hrdili titulom premiant Európy. 21.6.2020 bol dokonca jediný deň od začiatku pandémie, keď sme podľa štatistík NCZI nemali ani jedného pacienta v nemocnici. Od tohto momentu sme sa nechali s prichádzajúcim letom a situáciou v nemocniciach upokojiť a stratili sme ostražitosť. Niektorí z nás sa rozcestovali na služobné cesty, niektorí na dovolenky, niektoré firmy, ktoré potrebovali testovať svojich sezónnych pracovníkov situáciu tiež mierne podcenili, štát nechcel obmedzovať pohyb na hraniciach a tak sa nám to postupne začalo vymykať spod kontroly. 2. vlna prichádzala pomaly a plíživo od leta. V auguste a začiatkom septembra sme si ešte mohli dovoliť malé rodinné posedenie s minimálnym rizikom, že niekto z prítomných bude infikovaný a mohol by hypoteticky infikovať svojich blízkych. Približne od druhej polovice septembra sme ale začali v číslach pozitívnych významne rásť a ten rast infikovaných a z nich prameniacich spoluobčanov, ktorí vyžadujú hospitalizáciu, dosahuje vrchol práve v týchto dňoch a týždňoch. Významne k tomu prispeli nové mutácie koronavírusu, najmä ten britský, ktorý označujeme B.1.1.7.

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Vývoj pacientov v nemocniciach v čase, v porovnaní s krajinami V4 + Rakúskom, v prepočte na milión, môžete vidieť tu, v grafe 1.

Number of COVID-19 patients in hospitals per million
Number of COVID-19 patients in hospitals per million (zdroj: Our World In Data)

7-dňový priemer úmrtí na COVID-19 v porovnaní s krajinami V4, Rakúskom a Nemeckom na milión môžete vidieť tu v grafe 2.

Daily new confirmed COVID-19 deaths per million people
Daily new confirmed COVID-19 deaths per million people (zdroj: Our World In Data)

Kumulatívne úmrtia od začiatku pandémie môžete vidieť tu v tabuľke 1. Slovensko je aktuálne na 19. mieste vo svete z pohľadu najviac celkových úmrtí a na 16. mieste v Európe. Dostali sme sa už nad priemer celej EÚ. Vzhľadom na vysoké úmrtia v aktuálnom čase oproti iných štátom, ktoré sú zatiaľ pred nami, sa žiaľ posunieme v najbližších dňoch ešte vyššie, do TOP 15 najviac postihnutých krajín vo svete. 

SkryťVypnúť reklamu
reklama
Cumulative confimed COVID-19 deaths per million people
Cumulative confimed COVID-19 deaths per million people (zdroj: Our World In Data)

Nadmerné úmrtia počas pandémie, voči priemerom rokov 2015-2019, môžete vidieť tu, na grafe 3:

Excess mortality during COVID-19: Deaths from all causes compared to previous years, all ages
Excess mortality during COVID-19: Deaths from all causes compared to previous years, all ages (zdroj: Our World In Data)

V dôsledku rôznorodosti názorov a z toho prameniaceho správania v populácii, nejednotnosťou politických predstaviteľov, ktorí do značnej miery na Slovensku ovplyvňuju svojím príkladom správanie svojho voličstva, ako aj individuálnou nezodpovednosťou, či tým, že niektorí z nás boli ekonomickými dôvodmi donútení vytesňovať závažnosť pandémie a neobmedzovať sa na minimum, nás spoločne doviedli do tejto smutnej situácie, kde sme aktuálne na vedúcich priečkach v hospitalizáciach na svete a tak dávame najviac zabrať nášmu ťažko skúšanému zdravotníckemu systému, ktorý technicky aj ľudsky došiel na absolútny kraj priepasti, z ktorého je už len strmý pád dolu, ktorý vedie k zvýšenej smrtnosti našich spoluobčanov, často aj rodinných príslušníkov, či priateľov. Môžeme síce všetci hľadať vinníka situácie, ale to nám v princípe vôbec nepomôže. Tomu sa môžeme venovať vtedy, keď spoločnými silami umožníme zlepšiť epidemickú situáciu, znížiť počet hospitalizovaných a obmedzením šírenia infekcie aj znížiť úmrtia v populácii.

SkryťVypnúť reklamu
reklama

Prečo je to problém nás všetkých, bez ohľadu na to, kto sa ako doteraz správal a najdôležitejšia úloha týchto dní? Uvediem len dva dôvody, tie najdôležitejšie. Po prvé platí, že kvôli situácii v nemocniciach a preplnenosti lôžok s ľuďmi vyžadujúcimi liečbu, je utlmená plánovaná zdravotná starostlivosť. Zdravotnícky systém je natoľko preťažený, že si nikto z nás nemôže byť istý, či by dostal adekvátnu zdravotnú starostlivosť inokedy aj pri banálnych operačných zákrokoch. Nehovoriac o ľuďoch, ktorí aj z obavy pred infekciou, ktorej sa v naších nemocniciach darí obzvlášť dobre, nejdú za svojou onkologickou liečbou a podobne.

SkryťVypnúť reklamu
reklama

Po druhé platí, že mnohí ľudia z titulu opatrení nemôžu zarábať a musia mať zatvorené svoje prevádzky/podnikanie a aktuálna situácia dohnala mnohých do stavu núdze, kde mnohí vyčerpali svoje úspory, niektorí sa zadĺžili a čakajú, kedy sa konečne budú opatrenia uvoľňovať. Pri takejto zložitej situácii už nahlas vláda s odborníkmi hovorí, že ak nové opatrenia, ktoré sa prijali nezaberú, budeme čeliť od 21.3.2021 tvrdému lockdownu. To je ale ekonomická katastrofa ešte väčších rozmerov, ktorá stojí štát 80-120 miliónov EUR denne, nehovoriac o mikroekonomických škodách na úrovni podnikov, ktoré prídu de facto minimálne o svoje mesačné tržby. To už by vyzeralo celkom inak ako na jar 2020, keď odstavili výrobu len automobilky, ale dotklo by sa to pravdepodobne celého priemyslu, s výnimkou kritickej infraštruktúry. Preto je tento môj text aj apelom na všetkých vrcholových manažérov, aby svojou aktivitou voči zamestnancom pomohli odvrátiť tento najhorší scenár. Dá sa to najlepšie dvoma spôsobmi. Zabezpečením pravidelného testovania svojich zamestnancov (1-2x týždenne), ktorí z titulu povahy práce musia chodiť fyzicky na pracovisko a zároveň umožnením všetkým ostatným zamestnancom pracovať bez výnimky z domu.

Potrebujeme urýchlene a okamžite dobrovoľne obmedziť svoju osobnú slobodu v záujme budúcich benefitov, aby sme sa mohli vrátiť k novému normálu. Zvládať pandémiu v demokratických režimoch je oveľa náročnejšie a keďže si všetci svoju slobodu a demokratické zriadenie vážime, je aj tento môj blog s analýzou akútnym apelom a prosbou na všetkých slobodných občanov Slovenska. Lebo ako parafrázoval Abraham Lincoln, inširujúc sa pravdepodobne výrokom aténskeho štátnika Kleóna, ktorý zomrel v roku 422 pred Kristom: „Demokracia je vláda ľudu, prostredníctvom ľudí a pre ľud“. Je preto prirodzené, že v demokratických štátoch, kde máme ústavou a medzinárodnými záväzkami široko garantovanú slobodu, dochádza aj v ľude samotnom k častejším názorovým stretom a konfliktom. Dialóg by však mal mať určité hodnotové dimenzie, kultúru, etiku, toleranciu a humánnosť. Nedá mi nespomenúť pri tejto príležitosti Tomáša Garrigue Masaryka, podľa ktorého „je demokracia eticky zdôvodnená ako politické uskutočňovanie lásky k blížnemu“ (Teória práva, Eva Ottová, str. 153).

Dnes, keď sme všetci zneistení, niektorí frustrovaní a poniektorí už aj veľmi nahnevaní, vás všetkých prosím o pokojné a racionálne uvažovanie. Skúsme sa ešte raz spoločne nadýchnuť, zaťať, obmedziť a zatlačiť incidenčnú krivku konečne nadol. Máme obrovskú nádej z dát, ktoré prichádzajú zo štátov, kde očkovanie napreduje rýchlo (napríklad Izrael a efekt vakcinácie na zníženie hospitalizácii) a keďže vieme, že v marci a najmä v celom druhom kvartáli, budú aj k nám na Slovensko prúdiť konečne vysoké objemy, na ktoré väčšina z nás čaká, tak máme dôvod na optimizmus. Aj ja som presvedčený, že vakcinácia nám pomôže a leto a najmä druhý polrok tohto roku, už budeme žiť oveľa normálnejšie, ako doteraz.

Dobrou správou, s ktorou sme sa s verejnosťou v rámci našej občianskej iniciatívy Dáta bez pátosu už čiastočne podelili, sú nové dáta, ktoré sa nám dostali do rúk z prezentácie IZA a Githubu. Prvá sada dát z Úradu verejného zdravotníctva hovorí o % distribúcii infikovaných (prípadov) v rámci vekových skupín od začiatku pandémie (keď opomeniem, že ÚVZ eviduje od začiatku pandémie cez 425 000 prípadov a na NCZI a v rôznych medzinárodných databázach reportujeme niečo cez 300 000) a z toho prameniacich hospitalizácii a úmrtí. Druhá sada dát z Githubu, hovorí o vekovej štruktúre PCR pozitívnych, ktoré hovoria o vekovej štruktúre infikovaných, ktorých zachytilo naše PCR testovanie od začiatku pandémie. Tieto dáta sme analyzovali a vidíme tam nádej na mierne zlepšenie situácie už v marci, nakoľko je z nich zrejmé, že aktuálne sa infikujú skôr deti, mladiství a všeobecne ľudia do 20 rokov a ubúda nám infekcii najmä vo vekových skupinách nad 60 rokov. Ale poďme pekne po poradí.

Z údajov ÚVZ vidíme, že riziko hospitalizácii skutočne rastie najmä s vekom a taktiež smrtnosť stúpa percentuálne s vekom. Ak ste teda človek vo veku 30-40 rokov a infikujete sa, tak 1,3% ľudí u nás z tejto vekovej kategórie skončí v nemocnici a z nich 2,8% zomrie. Ak ste naproti tomu človek vo vekovej kategórii 60-70 rokov, tak po infekcii až 16% z vás bude potrebovať nemocničnú opateru a z tých v nemocnici doteraz v tejto vekovej skupine zomrelo až 18,5%. (Tabuľka 2).

Distribúcia hospitalizácii a smrtnosti podľa vekovej štruktúry
Distribúcia hospitalizácii a smrtnosti podľa vekovej štruktúry (zdroj: Inštitút zdravotných analýz, NCZI, ÚVZ, vlastné výpočty)

V tabuľke 3 nižšie, máte možnosť vidieť, ako sa nám od decembra, cez január, až do 26.2. (dáta za február sú za 26 dní) mení percentuálna distribúcia vo vekových skupinách z celkového počtu PCR pozitívnych. Je nutné podotknúť, že áno, PCR testy na Slovensku nám dávajú dobrý prehľad o situácii približne u 50-60% prípadov, keďže zvyšok obyvateľstva na zistenie pozitivity využíva antigénové testovanie a naša hypotéza je, že existuje aj štatisticky významná časť obyvateľstva, ktorá je mobilná, vyhýba sa testovaniu, prípadne je pre ňu ťažko dostupné, ale po infikovaní sa tiež končia v nemocnici a potrebujú zdravotnú starostlivosť. Toto konštatovanie je limitujúce pre našu analýzu, nakoľko však PCR dáta predstavujú štatisticky validnú vzorku, extrapolujeme z toho odhad pre celú množinu. (Detailné dáta z AG testovania skrátka nemáme). Špeciálne si prosím všímajte rozdiely medzi tým, čo zachytili PCR testy vo februári s tým, čo vidíme v januári. Významne rastie podiel detí do 10 rokov a mladých do 20 rokov a naopak menej infikovaných je vo vekových kategóriách nad 70 rokov.

PCR pozitivita december-február po vekových kategóriach
PCR pozitivita december-február po vekových kategóriach (zdroj: Github IZA, vlastné výpočty)

Z PCR pozitívnych v decembri, januári a februári sme extrapoláciou z dlhodobých dát o hospitalizovaných dali do porovnania v a následne odhadli, čo sa bude diať v nemocniciach v marci (tabuľka 4 nižšie). Vyplýva nám z toho, že najmä kvôli pohybu medzi vekovou štruktúrovou infikovaných, by sme mali vidieť zníženie príjmov do nemocníc od 6% počas prvých 2 týždňov marca až po 20% na konci mesiaca. V princípe to pri dnes deklarovaných 300 prijímoch denne znamená, že pokles by mohol byť najskôr na 282 denne až po 240 denne. (V našich PCR dátach vidíme tú redukciu z 201 cez 170 na 160). Netto počet pacientov by mal teda v priebehu marca klesať zo 4 000 k 3 500, s potenciálom ísť až k 3 200 začiatkom apríla. 

Odhad vývoja hospitalizácii na základe vekovej štruktúry PCR pozitívnych
Odhad vývoja hospitalizácii na základe vekovej štruktúry PCR pozitívnych (zdroj: Jakub Tillinger, vlastné výpočty)

V poslednej tabuľke 5 sme dáta z PCR pozitívnych a hospitalizovaných extrapolovali na odhad úmrtí, kde znovu vďaka zmene štruktúry infikovaných (viac detí a mladých, menej starších spoluobčanov) očakávame, že vďaka tomuto fenoménu by mohla klesnúť úmrtnosť z dnešného 7-dňového priemeru 95 úmrtí, približne o 10% v priebehu marca až po 24% na začiatku apríla. Odhadujeme teda, že v absolútnych číslach sa denne budú pohybovať úmrtia na úrovni okolo 86 a postupne budú klesať ku koncu marca a začiatku apríla na 72 denne. (V našich PCR dátach vidíme tú redukciu z 48 cez 41 na 37 za deň).

Odhad smrtnosti na základe vekovej štruktúry hospitalizovaných
Odhad smrtnosti na základe vekovej štruktúry hospitalizovaných (zdroj: Jakub Tillinger)

V kombinácii so zavádzanými sprísňujúcimi opatreniami vlády po rokovaní s odborníkmi, sme teda presvedčení, že pokiaľ urobíme všetko, čo vláda naplánovala, spoluobčania budú mať zhovievavosť, individuálnu zodpovednosť a spolupatričnosť, obmedzia sa na nevyhnutné minimum sociálnych interakcií vo svojej domácnosti, bude marec posledným kritickým mesiacom v priebehajúcej 2.vlne pandémie, za predpokladu, že si ustrážime hranice a dôsledne uplatníme i skontrolujeme karanténu pre ľudí prichádzajúcich zo zahraničia z dôvodu ďalších mutácii koronavírusu, ktoré v nás budia veľký rešpekt. Zároveň sa spoliehame na masívnejšie očkovanie počas druhého kvartálu, ktoré by nám malo veľmi pomôcť. Musíme urobiť spoločne maximum, aby sme nemuseli nariadiť tvrdý lockdown s vypnutím priemyselnej výroby. Za to sa v mene svojom, ako aj kolegov z iniciatívy Dáta bez pátosu vopred chceme poďakovať celému obyvateľstvu a inšpirujúc sa pani prezidentkou Zuzanou Čaputovou, vo všetkých materinských jazykoch našich drahých spoluobčanov, i zahraničných pracovníkov pôsobiacich na Slovensku.

Ďakujem, köszönöm, ďakuju šumni, děkuji, paľikerav, thank you, danke, merci, grazie, gracias!

Jakub Tillinger

Jakub Tillinger

Bloger 
  • Počet článkov:  8
  •  | 
  • Páči sa:  0x

Slovák, Európan, klasický pravicový liberál, svetoobčan, humanista, vlastenec, demokrat a obyčajný človek. Zoznam autorových rubrík:  NezaradenéSúkromné

Prémioví blogeri

Zmudri.sk

Zmudri.sk

3 články
Martina Hilbertová

Martina Hilbertová

48 článkov
Monika Nagyova

Monika Nagyova

289 článkov
Jiří Ščobák

Jiří Ščobák

744 článkov
Matúš Sarvaš

Matúš Sarvaš

3 články
reklama
reklama
SkryťZatvoriť reklamu