Desatoro dobrej seminárnej práce

Nasledujúce odporúčania sú určené hlavne pre akademické účely a prostredie ako pomôcka pre študentov.

Desatoro dobrej seminárnej práce
(Zdroj: jaeyoung geoffrey kang)
Písmo: A- | A+
Diskusia  (15)

1. Dobre si vyber tému a drž sa jej

Nie je nič horšie, ako písať seminárnu, bakalársku alebo diplomovú prácu na tému, ktorá ma nebaví, ktorej nerozumiem alebo ku ktorej mám odpor. Pokiaľ to je možné, tak si vyber tému, ktorá je ti blízka, ktorá ťa zaujíma a v ideálnom prípade si tému navrhni sám po konzultácii s učiteľom/školiteľom (toto je možné napríklad pri Bc. a Ing. záverečných prácach). Nie je nič krajšie a intelektuálne obohacujúcejšie, ako písať prácu na tému, ktorá ma fascinuje!

 Podobne ako pri prezentáciách aj pri seminárnych prácach hrozí, že po preštudovaní množstva informácií a zdrojov sa ľahko vzdiališ od témy práce. Každý učiteľ ocení to, že sa sústredíš na konkrétnu tému a spracuješ ju čo najviac do hĺbky. Inak sa môže ľahko stať, že práca rieši všetko ale zároveň nič. Ďalší problém je odbočenie od témy. Preto je potrebné sa neustále vracať k cieľom práce, prípadne k jej výskumným otázkam. Tak sa ti nemôže stať, že v práci odpovedáš na otázky, ktoré si ani nekladieš alebo že práca analyzuje niečo, čo nie je ani jej cieľom. Síce to môže byť zaujímavé, avšak pokiaľ to nie je relevantné k téme práce, tak to v práci iba zbytočne zaberá miesto.

Skryť Vypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou
Obrázok blogu
(zdroj: alexander schimmeck)

2. Dobre si vyber zdroje

Základom každej dobrej seminárnej práce sú kvalitné zdroje. Či už pracuješ s primárnymi dátami pri vlastnom výskume alebo sekundárnymi dátami a literatúrou - kvalita výberu zdrojov sa vždy odzrkadlí aj v celkovej kvalite práce. Ochota a čas strávený výberom a spracovaním zdrojov veľa učiteľovi napovie o prístupe študenta pri písaní práce. Preto často už len na základe kvality zoznamu literatúry je možné predpovedať finálnu známku. Výber zdrojov nie je len o kvantite ale hlavne o kvalite. Nikdy neboli vedecké zdroje dostupnejšie, ako je tomu teraz. Avšak internet a voľný prístup k dátam prináša aj mnohé nástrahy. Internet je plný hoaxov, konšpirácií, neoverených informácií, predátorských časopisov, nekvalitných záverečných študentských prác, atď. Je dnes preto dôležité viac než kedykoľvek predtým byť pri výbere kvalitných zdrojov veľmi opatrný. Mimochodom, už si počul o Google Scholar, Scopus, Web of Science? A otvoril si databázu vedeckých e-zdrojov na webe knižnice?

Skryť Vypnúť reklamu
Obrázok blogu
(zdroj: jaeyoung geoffrey kang)

3. Dodrž rozsah

Prvá otázka študentov je najčastejšie: „Aké to má byť dlhé?“. Niektorí učitelia môžu zadať rozsah v počte strán. Tu je ale dôležité presne dodržať formálne kritériá vrátane odporúčaného riadkovania, veľkosti okrajov, veľkosti písma, atď. Iní učitelia zas určia rozsah minimálnym a maximálnym počtom slov. Over si preto tiež vopred, čo všetko sa počíta do rozsahu práce. Vo všeobecnosti platí, že obsah, bibliografia a prílohy sa nepočítajú.

 

4. Pracuj správne so zdrojmi a priprav kvalitnú bibiliografiu

Rovnako ako je dôležitý výber zdrojov, tak je dôležitá aj práca s nimi. Načo uvádzať hoci tie najcitovanejšie zdroje na svete, keď nevieš s nimi dostatočne pracovať alebo využiť ich potenciál? Zdroje je zároveň potrebné správne zapísať z hľadiska formálnej úpravy práce. Skontroluj si teda smernicu alebo odporúčanie k správnemu citovaniu a zapisovaniu vedeckých a iných zdrojov. Základné pravidlo: ak používaš presné slová alebo vety od slova do slova (hoci aj preložené), tak je to citát a je potrebné ho uviesť v úvodzovkách a s príslušnými stranami, kde sa pôvodne nachádza. Pokiaľ však text iba parafrázuješ, teda prerozprávaš ho vlastnými slovami alebo zosumarizuješ názor autora alebo obsah diela, tak to citát nie je. Je ho však stále potrebné riadne zapísať či už priamo v texte alebo v odkaze pod čiarou, a taktiež v bibliografii. A nezabudni, že zdroj sa neuvádza až na konci odstavca, ale hneď po prvej vete, v ktorej čerpáš zo zdroja. Ak aj ďalej pracuješ s tým istým zdrojom a nie je to z textu jasné, tak je dobré si pomôcť slovami ako napr. „Kováč ďalej dodáva“, „Kováč tiež tvrdí“. Odlíšiš tak zároveň parafrázu autora od tvojho originálneho textu. A nezabudni aj na smernicu univerzity o záverečných prácach. Nájdeš v nej ďalšie pravidlá použiteľné aj v seminárke.

Skryť Vypnúť reklamu

 

Mnoho študentov podceňuje kvalitné spravovanie bibliografie (zoznamu literatúry). Keďže býva na konci práce, tak si ju študenti často nechávajú na úplný koniec a nezostáva im tak dostatok času na jej kontrolu a odstránenie triviálnych chýb. Napríklad nestačí uviesť hyperlink (www.xyz.... .sk) elektronického zdroja, ale riadne a kompletne ho zapísať vrátane dátumu stiahnutia/použitia. Formálna stránka seminárnej práce býva hodnotená 10% až 15% z celkovej známky. Zároveň pôsobí podobne ako prvý dojem človeka. Pokiaľ teda odflákneš bibliografiu, tak sa môžeš ľahko pripraviť o tieto inak ľahké body. Len kvôli zanedbaniu formálnej úpravy, tak môžeš namiesto B dostať D alebo namiesto E dostať Fx.

Skryť Vypnúť reklamu

 

5. Nepodceň úvod a záver

Študenti často podceňujú dôležitosť úvodu a záveru práce. Sú to práve tieto časti, ktoré si každý učiteľ najdôkladnejšie číta od slova do slova a záver si často číta paradoxne ako prvý. Každá seminárna práca sa skladá minimálne z úvodu, jadra a záveru. Každá seminárna práca má nejaký cieľ. Pri rozsahom väčších prácach môžu obsahovať aj viaceré výskumné metódy, ktoré je tiež potrebné vysvetliť a zdôvodniť. V úvode NEpíšeme to isté ako v závere len v inom slovesnom čase. (NIE: V práci budeme písať o duopoloch. ... V práci sme písali o duopoloch.) V úvode predstavíš, o čom budeš písať, aké sú ciele a aké metódy použiješ a prečo. V závere zhrnieš kľúčové výsledky a môžeš načrtnúť ďalší možný výskum alebo spomenúť limity práce.

Obrázok blogu
(zdroj: gery wibowo)

6. Vyjadri svoj názor

V bakalárskych a diplomových prácach sa vyhodnocuje originalita práce a sú pre ňu stanovené limity. Vypočíta sa na základe množstva citovaného alebo prevzatého textu z iných zdrojov. Pri seminárnych prácach sa originalita nepočíta, avšak predpokladá sa, že študent vysokej školy dokáže prejaviť vlastné analytické schopnosti a seminárna práca preto nebude len poznámkami zo spracovanej literatúry alebo suchým opisom grafov. V seminárnej práci je možné vyjadriť aj vlastný názor. Ten by však mal byť opretý o konkrétne dáta a argumenty, ktoré boli dostatočne vysvetlené v práci.

 

7. Použi vhodný jazyk a štýl písania

Okrem obsahu je dôležitá aj formálna úprava, vrátane vhodného jazyku a štýlu písania. Snaž sa preto používať odborné termíny a vedecký jazyk. Nepoužívaj citovo zafarbené slová, slangové a nespisovné výrazy. Akademický jazyk by mal byť neutrálny. Tvoja úloha je byť nezávislým pozorovateľom a hodnotiteľom. Tvojou úlohou nie je niekoho presvedčiť o tvojej pravde, ale ponúknuť mu vedecky podložené fakty a argumenty.

 

8. Skamaráť sa s Wordom

Formálna úprava znamená aj celkový vzhľad práce, a to vrátane písma, tabuliek, grafov a obrázkov. Tabuľky a grafy musia mať jednotnú formu, takže printscreenami si nepomáhaj. Celú prácu alebo aspoň niekoľko strán si pre istotu vytlač, aby si videl, ako graf alebo schéma vyzerá na formáte A4 po vytlačení. Pozor aj na farby, keďže pri čierno-bielej tlači môžu byť odtiene červenej na nerozoznanie. A skamaráť sa s Wordom! Sám budeš prekvapený, koľko funkcií ponúka a ako ti vie uľahčiť život. Vedel si, že bibliografiu a obsah vie vytvoriť automaticky? A nezabudni si prácu priebežne zálohovať. Príbehy o zhorených počítačoch a zjedených USBčkach sú učiteľom už dobre známe. Prácu si priebežne ukladaj vždy v novom súbore a pridaj mu v názve novú koncovku, napr. 1.0 potom 1.1, 1.2., atď. Takto sa budeš môcť ľahko dostať aj k predchádzajúcim verziám. Súbory si priebežne ukladaj aj na externý disk alebo si ich jednoducho posielaj ako prílohy na vlastný email účet, prípadne cloud. Takto ich budeš mať kedykoľvek prístupné z ktoréhokoľvek zariadenia s pripojením na internet.

 

9. Nepodvádzaj

Plagiarizmus, plagiarizmus, plagiarizmus! Snáď je to dostatočnou výstrahou. Plagiarizmus je závažným porušením akademickej etiky a disciplíny a na základe disciplinárneho poriadku zaň hrozí až vylúčenie zo štúdia. Vždy keď chceš použiť text iného autora, tak ho buď správne cituj alebo parafrázuj. V dobe internetu visia na webe tisíce seminárnych, bakalárskych a diplomových prác. Je to veľké pokušenie uľahčiť si život. Zároveň však môže následne tvoj študentský život nabrať rýchly koniec. Zároveň ohrozuješ tým svoju budúcu kariéru. Všetky záverečné práce sú dnes elektronicky nahrávané a zálohované. Ľahko ťa môže mladícka chyba stáť kariéru aj o 10 alebo 20 rokov neskôr. Nepodvádzaj. Nestojí to zato.

Obrázok blogu
(zdroj: bermix studio)

10. Skontroluj si prácu

Vždy si pred odovzdaním alebo nahraním skontroluj a prečítaj celú prácu aspoň raz od slova do slova. V ideálnom prípade ju nechaj na pár dní odležať a vráť sa k nej neskôr. Sám budeš prekvapený, koľko chýb si si v nej dovtedy nevšimol. Skontroluj si v práci obsahovú stránku, použité zdroje, formálne náležitosti a úpravu. Splnil som ciele práce? Zodpovedal som výskumné otázky? Je práca dostatočne zrozumiteľná? Dáva každá veta zmysel? Ak áno, tak odovzdaj prácu a nemáš sa čoho obávať.

Obrázok blogu
(zdroj: sincerely media)
Tomáš Jacko

Tomáš Jacko

Bloger 
Populárny bloger
  • Počet článkov:  67
  •  | 
  • Páči sa:  14x

Pracujem ako konzultant a školiteľ v oblasti boja proti korupcii. Lektor na Ekonomickej univerzite v Bratislave (Katedra verejnej správy a regionálneho rozvoja). Linkedin: https://sk.linkedin.com/in/tomas-jacko-b2781329 Zoznam autorových rubrík:  SúkromnéNezaradené

Prémioví blogeri

Skryť Zatvoriť reklamu