Účinný spôsob boja so zberačmi lesných plodov a húb v podani štátnych úradníkov.

V malej osade pod hrebeňom Nízkych Tatier v Magurke našli účinný spôsob ako bojovať so zberačmi lesných plodov a húb v Národnom Parku.

Písmo: A- | A+
Diskusia  (1)

V osade Magurka sa jednoducho vysporiadali so zberačmi lesných plodov a húb v lesoch Národného Parku Nízke Tatry. Rozhodli sa vyklčovať čučoriediská a buldozérmi vybudovať cesty a chatu tam kde ľudia v minulosti chodili na čučoriedky a huby s rizikom finančnej sankcie. Ale koniec sarkazmu.

Osada Magurka leží pod hrebeňom Nízkych Tatier a patrí pod správu obce Partizánska Lupča. Ešte do nedávna to bolo miesto ticha a krásnej nepoškodenej prírody s množstvom turistických chodníkov. Ale všetko sa zmenilo. S povolením všetkých príslušných orgánov sa rozhodol jeden človek vyklčovať niekoľko hektárov mladého lesa v svahovitom teréne a následne vybudovať cestu k ďalšiemu vyklčovanému miestu kde si stavia chatu. Východne od tohto miesta, popri turistickom chodníku do Sedla Ďurkovej sa vybudovala zvážnica, ktorá končí pod bočným hrebeňom Nízkych Tatier. Ako satira vyznieva tabuľa NAPANT s upozornením zákazu zberu lesných plodov a húb umiestnená hneď vedľa druhej tabule s textom : “Súkromný pozemok, vstup zakázaný. Názov stavby: Rekreačná chata. St. povolenie č. : MsÚ/ÚR a SP 2018/07516-03 ZGu zo dňa 2.10.2018, Názov stavby: Prístupová cesta. St. povolenie č. : MsÚ/ÚR a SP 2018/07517-03 ZGu zo dňa 2.10.2018, Investor: Ing. Rastislav H. s manželkou”. Taktiež ako satira znie reklama z médií ohľadom výzvy pre širokú verejnosť na zadržiavanie vody v prírode, a zároveň štátne úrady dajú súhlas na odvodnenie niekoľko hektárového územia pre človeka s obmedzeným vzťahom k prírode. Preto dávam podnet na prešetrenie konania všetkých úradníkov, ktorí dali kladný súhlas k spomenutým stavbám, čím došlo k poškodeniu diverzity prostredia ako aj k odvodneniu obrovského územia s obrovskými škodami a tým aj k porušeniu príslušných zákonov.

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Tento list som smeroval do kancelárie MŽP ako aj do správy NAPANTu.

Cesta k novej chate (územie, kadiaľ sa tiahne cesta je v súčasnost asi 30 ročný les)
Cesta k novej chate (územie, kadiaľ sa tiahne cesta je v súčasnost asi 30 ročný les) (zdroj: zbgis.sk)
NAPANT
NAPANT 
NAPANT po Slovensky, 3.stupeň ochrany
NAPANT po Slovensky, 3.stupeň ochrany 
Nova cesta pod Ďurkovú
Nova cesta pod Ďurkovú 
Takto vyzerá cesta a okolitá príroda, kde sa dbá na ochranu prírody, alebo nie?
Takto vyzerá cesta a okolitá príroda, kde sa dbá na ochranu prírody, alebo nie? (zdroj: Trnovsky)

Prikladám odpoveď:

Dobrý deň,

na Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky bola dňa 04.09.2019 doručená Vaša žiadosť, týkajúca sa realizácie projektu ,,Rekreačná chata“ na parcelách č. KN-C 3110 a 3288/3, v katastrálnom území obce Partizánska Ľupča, ktorá bola následne doplnená podaním adresovaným ministrovi životného prostredia Slovenskej republiky zo dňa 19.09.2019.

Vaša žiadosť bola pridelená na priame vybavenie sekcii ochrany prírody, biodiverzity a krajiny, odboru štátnej správy ochrany prírody a krajiny (ďalej len ,,ministerstvo“) ako príslušnému útvaru Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky.

SkryťVypnúť reklamu

Ministerstvo v predmetnej veci požiadalo o vyjadrenie Štátnu ochranu prírody Slovenskej republiky, Správu Národného parku Nízke Tatry (ďalej len ,,ŠOP SR“) a dotknuté orgány ochrany prírody.

Na základe získaných informácií ministerstvo uvádza nasledovné.

K realizácií predmetného projektu bolo príslušným orgánom ochrany prírody v súlade s § 9 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon č. 543/2002 Z. z.“) vydané vyjadrenie. V predmetnom vyjadrení boli uplatnené záujmy ochrany prírody a krajiny, pričom daný projekt bol podmienený takými požiadavkami, aby boli eliminované akékoľvek negatívne vplyvy na okolité prírodné prostredie. Jednou z hlavných podmienok bolo aj to, že uvedený zámer musí byť v súlade s územnoplánovacou dokumentáciou obce Partizánska Ľupča, časť Magurka.

SkryťVypnúť reklamu

Z hľadiska územia sa predmetný projekt nachádza v Národnom parku Nízke Tatry, kde v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. platí tretí stupeň územnej ochrany. Predmetný projekt nezasahuje do územia európskeho významu 0302 Ďumbierske Tatry ani do Chráneného vtáčieho územia 018 Nízke Tatry, ktoré sú súčasťou siete Natura 2000. Vzhľadom na technické riešenie sezónne využívanej rekreačnej chaty, technické parametre, ako aj architektúrou, ktorá zapadá do horského prostredia a architektúry Magurky, ŠOP SR súhlasila s realizáciou predmetného projektu.

Ministerstvo nie je oprávnené kontrolovať postup stavebného úradu, t. j. Mestského úradu Liptovský Mikuláš, odbor územného rozhodovania a stavebného poriadku. Z uvedeného dôvodu Vám v prípade, ak máte podozrenie, že došlo pochybenia zo strany stavebného úradu odporúčame, aby ste sa obrátil na príslušný nadriadený orgán štátnej správy alebo na Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky. V prípade, ak máte podozrenie, že došlo k spáchaniu trestného činu odporúčame Vám, aby ste obrátili na orgány činné v trestnom konaní.

SkryťVypnúť reklamu

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky uskutočňuje niekoľko konkrétnych opatrení s cieľom minimalizovania sucha, zlepšenia jeho monitoringu a dobudovania systému krízového manažmentu sucha. Výsledkom uvedenej činnosti je aj prijatie Akčného plánu na riešenie dôsledkov sucha a nedostatku vody, ktorého jedným z cieľov je aj predchádzať suchu prostredníctvom preventívnych opatrení a eliminovať negatívne dôsledky zmeny klímy.

Na Vašu otázku, ohľadne vytvorenia miesta, kde ľudia môžu nahlasovať prípady, ktoré spôsobujú vysušovanie územia ministerstvo uvádza, že v rámci webovej stránky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky je zriadený „Enviro-strážca“ (viď. http://www.minzp.sk/strazca/), ktorý obsahuje formulár pre anonymné nahlásenie priestupkov voči životnému prostrediu a korupcie. V rámci tohto formuláru môže byť oznámená akákoľvek činnosť, ktorou môže dochádzať k poškodzovaniu životného prostredia.

Ďakujeme Vám za prejavený záujem a podporu pri ochrane prírody a krajiny.

S pozdravom

Mgr. Matúš Tomkuliak
Odbor štátnej správy ochrany prírody a krajiny| Sekcia ochrany prírody, biodiverzity a krajiny

Nakoľko si v odpovedi protirečili (časť ohľadom Územného plánu obce) ako aj neodpovedali na niektoré veci, požiadal som MŽP o odpovede na nasledovné:

1.Aké záujmy ochrany prírody a krajiny boli uplatnené, keď TÝMTO skutkom došlo k devastácii a vysušeniu rozsiahleho územia v NAPANTE?

2.Ako sa eliminujú negatívne vplyvy na okolité prostredie, konkrétne vplyv vysušovania v okolí stavby a prístupovej cesty?

3. Konkrétne ktorí štátni úradníci schválili takýto územný plán (na ktorý sa odvolávate) v ktorom sa devastuje a vysušuje rozsiahle územie v NAPANTE? 

4.Ktorý územný architekt dal súhlas na osadenie spomenutej stavby do lesa, mimo obce Magurka?

5.Kto dal súhlas z Vášho úradu na vybudovanie zvážnice z bočného hrebeňa pod Ďurkovou? (nakoľko ste na toto v liste neodpovedali).

Ako recesia znela minulá reportaž TV JOJ, kde niekoľkí rybri na Orave autami prešli po poľnej ceste v pásme 2.stupňa ochrany, za čo im boli zabavené autá a skončili na polícii a čakajú na rozhodnutie ohľadom finančnej sankcie až do 300 000Eur a v tomto prípade 3. stupeň ochrany, a buldozery si veselo rýpu v zemi na čo im štátne inštitúcie dali súhlas. SOUDRUZI NEKDE UDELALI CHYBU.

Ivan Trnovsky

Ivan Trnovsky

Bloger 
  • Počet článkov:  2
  •  | 
  • Páči sa:  0x

Verim, ze sa Slovensko postavi na nohy a nase deti sa domov vratia. Zoznam autorových rubrík:  NezaradenéSúkromné

Prémioví blogeri

Iveta Rall

Iveta Rall

53 článkov
Pavol Koprda

Pavol Koprda

9 článkov
Jiří Ščobák

Jiří Ščobák

717 článkov
Adam Valček

Adam Valček

14 článkov
Matúš Sarvaš

Matúš Sarvaš

2 články
Zmudri.sk

Zmudri.sk

3 články
SkryťZatvoriť reklamu