Primátor chce ukázať rešpekt a silu, Žilinu však obracia smerom k Jánovi Slotovi !

Peter Fiabáne sa pustil sa do boja s poslancami, zamietol ich rozhodnutia, ohýba však pri tom zákon.

Písmo: A- | A+
Diskusia  (0)

Keď pred tromi rokmi kandidoval Peter Fiabáne za primátora, bola som v jeho prípravnom tíme. Veľmi širokom. Bolo nás naozaj veľa, množstvo aktivistov, verejne činných ľudí. Jedným z hlavných dôvodov prečo sme Petra podporovali mnohí bolo to, že mal zmysel pre demokratické princípy. Tak som ho aspoň vnímala ja. Po Jánovi Slotovi, Ivanovi Harmanovi a Igorovi Chomovi mal byť výrazným ovlažením samosprávnej politiky. Túžby sa, ale nie celkom naplnili.

Právo veta ako nástroj moci a sily ?

Žilinský primátor sa v týchto dňoch prezentoval tým, že nepodpísal šesť schválených uznesení zastupiteľstva. Išlo všetko o poslanecké návrhy. Využil právo veta, ktorý mu garantuje zákon s tým, že dbá na princíp bŕzd a protiváh, teda na to, aby zastupiteľstvo neprijímalo pre mesto nevýhodné či nezákonne návrhy. Práve pre tieto prípady vytvorila legislatíva šéfom samospráv legálny priestor na zatiahnutie ručnej brzdy a povýšila ich postavenie na úroveň zastupiteľského zboru.

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Sistačné právo, teda právo veta má naozaj zmysel a svoje opodstatnenie, avšak, nesie v sebe nuansy. Jeho správne a korektné využívanie si vyžaduje vycibrený zmysel pre korektnosť, spravodlivosť, objektívnosť, precíznosť, schopnosť rešpektovať vôľu väčšiny naprieč osobnému a vnútornému konfliktu jeho užívateľa.

A tu naráža podľa môjho názoru i posledný verdikt žilinského primátora. Peter Fiabáne čelí už veľmi dlho paľbe mediálnej kritiky klubu za ZA, ktorého som ako neposlanec i ja členom. Priznávam, že pre primátora nejde o žiadnu komfortnú zónu, naozaj platí, že ho pri hodnotení mnohých oblastí života mesta a kvality prístupu k témam nijak nešetríme …. S pohľadom na manažovanie samosprávy, riešenie kľúčových tém i osobného prístupu k hodnotovým otázkach sa výrazne, žiaľ, s primátorom už dlho rozchádzame…

SkryťVypnúť reklamu

Pýchou súčasného primátora bola, ale vždy oblasť rešpektovania a dodržiavania demokratických princípov a práv. Zastavenie šiestich uznesení zastupiteľstva z decembra minulého roka mu však v tomto smere strháva z hlavy korunu slávy a je sklamaním. Posúva totiž pomery žilinského zastupiteľstva späť do oblasti svojvôle, na ktorú sme boli časti zvyknutí v minulosti, a to je podľa mňa veľmi zlá správa pre Žilinu.

Platí, že na neschválenie uznesení primátor využil legálny inštitút …. avšak dovolím si povedať, že zneužil podľa môjho názoru étos opravného pravidla, jeho pravú a skutočnú povahu z hľadiska uplatniteľnosti. Tento krok nielenže bezprecedentne narušuje jemné hranice delikátnosti práva veta, odkrýva trhliny konzistencie a vnútornej sily primátora, poukazuje jemne na rozochvenosť jeho moci, obavy a strach. Strach zo straty rešpektu a obrazu silného a kompetentného primátora.

SkryťVypnúť reklamu

Nervozita pod tlakom aktívnych poslancov

Peter Fiabáne čelí nebývalému tlaku poslaneckej aktivity súčasného zastupiteľstva. Tá do veľkej miery nastavuje zrkadlo mnohej nečinnosti časti jeho úradu, liknavosti, ale i polovičatým riešeniam. Nepamätám si volebné obdobie, v ktorom by v takom množstve padali na rokovací stôl zastupiteľstva návrhy zo strany poslancov a áno, neraz naprávajúce pohľady a plány radnice. Toto primátorovi pravdepodobne už veľmi dlho pekne brnká na nervy. Je dlhodobo čitateľný jeho mierne panický postoj na prevažnú väčšinu poslaneckých návrhov, ktoré svojimi komentármi výdatne torpéduje. Klub za ZA si v tomto smere už veľa užil.

SkryťVypnúť reklamu

Máme viacero príkladov zo života, k najbizarnejším patrí neschválený návrh nášho klubu o riešení otázky koľají na okrajových častiach zelene. Poslankyňa Zuzka Balogová vtedy zmapovala vo svojom obvode všetky kritické miesta, ktoré sme navrhovali riešiť pomerne jednouchými prostriedkami. Miriam Šuteková prišla s nápadom aplikácie v ktorej mohli občania kritické plochy presne označovať. Primátor namiesto toho, aby snahu uvítal, veľmi aktívne sa angažoval v snahe zastaviť schválenie návrhu s tým, že mesto má svoje vlastné riešenie. A aký je výsledok? Ubehol rok a doteraz nepodnikol mestský úrad vo veci ani krok. Téma ostala ako mnohé iné visieť vo vzduchoprázdne.

Poslanecké návrhy naburavajú primátorovi zdá sa pokoj i naďalej a to až natoľko, že po novom neobvykle prelamuje hranice štandardov normálnosti, keď siaha po nezákonnom zdôvodňovaní zrušenia uznesení. Poďme, ale ku konkrétnostiam.

Nebudem sa venovať analýze argumentov všetkým šiestich zdôvodnení, bude na to iný priestor. Upriamim pozornosť len na jedno z nich, uznesenie, ktoré vyšlo z dielne klubu za ZA. Týka sa materiálu o “Ochrane a prinavrátenie pozemkov do majetku mesta”. Poslanci zaviazali radnicu v tomto prípade okrem iného i k tomu, aby v prípade potreby zabezpečila právnu kanceláriu na riešenie vlastníckych sporov k pozemkom v lokalite „ za Vuralom“ a ihriska pri kostole v Bánovej, ktorú na základe referencií a skúseností potvrdí svojim schválením mestské zastupiteľstvo.

Materiál vzišiel z potreby veľmi vážnych medializovaných informácii ( o ktorých som písala v predchádzajúcom blogu) “ stratených” mestských pozemkov. Mesto o ne prichádza pravdepodobne nekorektným a nezákonným spôsobom avšak nerobí v tomto smere žiadne kroky na obhajobu svojich práv.

Ignorovanie poradných orgánov a odbornej diskusie

Podotýkam, že návrh vznikol hlavne pre obrovskú nečinnosť mesta, neochotu jeho vedenia konať a brániť svoj majetok účinnými krokmi. Dokument získal v zastupiteľstve nebývalú podporu 23 z 27 prítomných hlasov. Ani jeden poslanec nebol proti. Materiál prešiel odbornou diskusiou v komisiách, poslaneckým grémiom. Kým sa dostal na rokovanie zastupiteľstva, vedenie mesta a jeho pracovníci ho mali mesiac v rukách a mali šancu ho v dostatočnej miere pripomienkovať. Ani na jednom odbornom fóre sa tak nestalo, naopak, dokument za účasti mesta schválili všetky dotknuté komisie.

Aj napriek tejto realite ho primátor nepodpísal. Ťažisko svojho zamietavého postoja stavia primátor na jedinom argumente a to, že v kompetencii poslancov nie je právo schvaľovať výsledky verejného obstarávania, ktorému sa musí podľa neho podriadiť spomínaný výber právnickej firmy. A teda tento bod uznesenia je podľa primátora nevykonateľný, preto uznesenie zamieta. A presne tu sa musíme zastaviť. Lebo tu nám veci tak trošku nesedia.

Výber právnej firmy v prípade určujúcej žaloby o určenie vlastníckych práv totiž nespadá do oblasti “ostatných právnych služieb” ako sa píše vo vyjadrení primátora a teda jej výber nepodlieha výberovému konaniu. Prečo? Určujúca žaloba na ktorú obsah uznesenia poukazuje, je z povahy veci prirodzene predmetom takzvanej sporovej agendy.

Mesto musí obhájiť a dokázať v právnej bitke a v bitke argumentov, teda v spore, že jeho vlastníctvo k danému územiu k pozemkom je oprávnené. Ide o proces pred súdom, na ktorý si pochopiteľne najímajú strany sporu najlepších právnikov. Preto sa takéto prípady radia medzi výnimky zo zákona o verejnom obstarávaní. Výber právnika je v takýchto prípadoch totiž nielen aktom odbornosti, ale predovšetkým dôvery a to je subjektívna veličina, ktorá sa vo verejnej súťaži dá len veľmi ťažko uchopiť. Zákon v tomto smere garantuje slobodnú voľbu. Tieto prípady sú radené do oblasti rozhodcovského konania.

Čo z toho pre nás vyplýva?

Žiaľ musím vyjadriť názor, že primátor vo svojom zdôvodnení buď nevedome, ale vedome zavádza. I na základe vyjadrenia odborníkov z oblasti verejného obstarávania opakovane tvrdím, že podanie určujúcej žaloby je oblasť sporu, na ktorú si mesto môže zvoliť právnu firmu podľa ľubovôle.

Odborné prešľapy, opakované chyby z minulosti

Autori materiálu o “Ochrane pozemkov” … v dokumente žiadajú, aby právnikov schválilo na základe referencií dodatočne ešte mestské zastupiteľstvo. Je to preto, že Žilina už zažila v minulosti nemilý precedens s výberom právnickej firmy KARKO.

Pri príprave dohody s podnikateľom Trabelssim odviedla výkon s podpriemerným výsledkom pre mesto avšak s plánovanou miliónovou odmenou. Ukázalo sa, že i pozadie vzťahov právnej firmy nenahrávalo záujmom a obhajobe práv mesta, preto chcú mať dnes poslanci výber právnej firmy pod kontrolou. A teraz naspäť k meritu veci. Primátor mesta Peter Fiabáne nepodpísal uznesenie, na základe vlastného zdôvodnenia, ktoré nemá oporu v zákone. A teraz je na mieste otázka, či ide o opakovanú neodbornosť z minulosti v oblasti zákona o verejnom obstarávaní, keď výber právnej kancelárie Karka zo strany mesta namietal pred časom Úrad pre verejne obstarávanie SR, alebo je za nadprácou primátora jednoducho túžba zmariť uznesenie za každú cenu a je jedno po akých argumentoch siaha.

Nech je to akokoľvek, ani jedno zo zdôvodnení neprináša do veci pokoj a dôveru v kompetentnosť prvého muža samosprávy. Žilinský primátor posúva dnes výrazne svoje hranice. Pustil sa do boja a súťaže s poslancami a volí podľa mňa cestu, po ktorej nikdy nechcel ísť. Súťaživosť, hlavne s blížiacimi sa voľbami, je korektná a legitímna vec. Avšak mimo zákonnosti a pravidiel nikoho neteší a nepovzbudzuje. Vo svojom písomnom vyjadrení primátor tvrdí, že sa snaží hájiť a ochraňovať pracovníkov úradu, ktorí vraj na mnohé úlohy nemajú kapacity. Naozaj si nemyslím, že úlohou zastupiteľstva je priamo úkolovať a zamestnancov mesta.

Poslanci sú však volenými zástupcami občanov a majú zákonné právo podieľať sa na tvorbe života samosprávy, prichádzať s návrhmi. Zastupujú občanov. V Žiline naozaj platí, že mnoho tém sa nedarí riešiť, mesto sa v mnohých oblastiach doslova vlečie, koná len zotrvačne. Ak poslanec vníma takúto priepasť v živote mesta, je logické, že sa pokúša využiť svoje postavenie, právomoc a prichádza s vlastnými nápadmi. O to viac, ak jeho predstavitelia zaostávajú vážnym spôsobom v ochrane svojich práv a majetku. Je jasné, že sa môže zmýliť, streliť vedľa. Ale na to, aby sa tak nestalo, je tu prípravný proces schvaľovania materiálov ako rokovanie komisii, poslaneckého grémia, aby nelogizmy zo strany poslancov vylúčil, zamietol, či pozmenil.

Ak sa však odborné poradné orgány, v ktorých sú i zástupcovia mesta zhodnú, že poslanecký návrh je v poriadku, primátor mesta by mal k nemu pristúpiť čo najdôstojnejšie, k jeho obsahu i k jeho autorovi, čo sa v poslednom čase deje len veľmi zriedka. Naopak, poslanci hltajú zo strany primátora pomerne silné dávky posmeškov a ponižujúcich komentárov a tak sa zdá, že sa takto pomaly s istotou môžeme v Žiline prepracovať do času minulých volebných období, typické pre vládu Jána Slotu. Svojvôľa a autoritárstvo nebola cudzia ani Igorovi Chomovi.

Túžba po prvenstve, jedinečnosti, uznaní má silu obra a často vedie mnohé charaktery k podliezaniu latky. V tomto virvare naozaj obstoja len tí najlepší. Som si istá, že by nás to v ringu preplieskalo určite viacerých, presne ako neuniká „preplesku“ ani prvý muž na radnici. Vidíme, že kvapky jeho potu však dopadajú aj na iných, schytávajú to popri ňom aj poslanci. A tak sme, zdá sa, od teraz svedkami otvoreného boja - kto z koho. Je jasné, že s blížiacimi sa voľbami bude prituhovať a ako som už spomenula, je to v poriadku. Túžba zvíťaziť nemá však prerásť v ľubovôľu a nezákonné "naschvály." Minimálne nie pri mene, ktorému sme v minulosti prepožičali hlas s prívlastkom demokratický primátor.

Vanda Tuchyňová

Vanda Tuchyňová

Bloger 
  • Počet článkov:  55
  •  | 
  • Páči sa:  48x

Novinárka, aktivistka v oblasti boja proti korupcii: (www.protikorupcii.sk). Verím, že sloboda človeka spočíva v pravde a v jeho odovzdaní sa do Božej prozreteľnosti. Zoznam autorových rubrík:  Verejná kontrolaVeci Božie

Prémioví blogeri

Lívia Hlavačková

Lívia Hlavačková

41 článkov
Karolína Farská

Karolína Farská

4 články
Jiří Ščobák

Jiří Ščobák

713 článkov
Pavol Koprda

Pavol Koprda

9 článkov
Matúš Sarvaš

Matúš Sarvaš

2 články
Lucia Šicková

Lucia Šicková

4 články
SkryťZatvoriť reklamu