Päť dôvodov, prečo pri štúdiu na UNYPe zvážiť pracovnú skúsenosť v rámci stáže

Písmo: A- | A+

Aj keď môžete mať úplne jasnú víziu o tom, kam by mala po dokončení bakalárskeho titulu Vaša kariéra smerovať, výber vhodnej stáže pri štúdiu na UNYPe môže byť aj napriek tomu veľmi dobrou voľbou.

Praha síce zostáva pre študentov z pohľadu zamestnanosti a ponuky voľných miest prívetivou destináciou, konkurencia sa však neustále zvyšuje a získané pracovné skúsenosti vedľa získaného diplomu na životopise vyniknú veľmi dobre. Stáž nie je nikdy jednoduchou záležitosťou a to predovšetkým v prípade, keď sa prelína so semestrom. Ponúka však objavenie nových perspektív a môže hrať zásadnú rolu v rozhodovaní o budúcej kariére. Študenti verejných aj súkromných vysokých škôl majú mnohokrát ku štúdiu pasívny prístup a tendenciu prehliadať dôležitosť pracovných skúseností - veľmi zriedka sa tiež zúčastňujú dobrovoľných aktivít v rámci kampusu.

Skúste si, aké je to mať skutočné zamestnanie: vyberte si stáž pri štúdiu v Prahe

Možnosť bezprostredne preskúmať prostredie, ktoré Vás zaujíma, pomôže a objasní, aké by bolo v ňom pracovať na plný úväzok – dynamika medzi stážistami a zamestnancami je často veľmi odlišná od tej, na ktorú môžu byť študenti pri štúdiu zvyknutí. Získanie pracovných skúseností v ranných štádiách štúdia môže mať pozitívny vplyv aj na akademické výsledky a ponúka skvelú príležitosť, ako si vyskúšať teóriu získanú štúdiom v praxi. Podarilo sa nám Vás presvedčiť?

Tu je hneď niekoľko dôvodov, prečo je stáž skvelou investíciou do budúcna:

Budovanie sebavedomia

V priebehu praxe budete v kontakte s profesionálmi rôzneho veku aj manažérskej úrovne. Stáž je perfektnou cestou, ako trénovať tzv. "soft skills" a čeliť komplexným situáciám, čo má pozitívny efekt na budovanie zdravého sebavedomia. Jeden príklad za všetky: isto budete menej nervózny na ďalšom pracovnom pohovore.

Známky verzus pracovná morálka

Fakt, že v priebehu štúdia dosahujete skvelé úspechy a zbierate tie najlepšie hodnotenia, ešte nezaručuje, že z Vás bude rovnako skvelý zamestnanec. Prax v rámci stáže pomáha budovať silnú pracovnú morálku. Naučíte sa rozumieť sami sebe, vybudujete si vôľu tvrdo pracovať a osvojíte si spôsoby, ako si udržať pozitívny prístup aj pri riešení zložitých výziev, ktoré sa občas objavujú v každom zamestnaní. Stáž tiež ponúka príležitosti testovať a zlepšovať schopnosť adaptácie, učiť sa a prispôsobovať sa rôznym osobnostným typom a pracovným nárokom v rámci kolektívu.

Budete vystavený novým situáciám

Stáže všeobecne podporujú osobnostný rozvoj a vedú k lepšiemu sebapoznaniu. Predstavte si, že napríklad študujete psychológiu alebo marketing a podarí sa Vám získať letnú stáž v prostredí, ktoré sa priamo týka Vášho štúdia a toho, čo Vás zaujíma. Podobná príležitosť môže pomôcť pri rozhodovaní, či ide naozaj o správny smer alebo naopak či nebude lepšie skúsiť inú kariérnu cestu.

Budovanie profesijnej identity

V začiatkoch hľadania stáží a práce všeobecne je dobré si založiť LinkedIn profil (v prípade, že ste tak ešte neučinili) a začať budovať profesijnú sociálnu sieť. Založenie profilu na tejto platforme môže pomôcť k tvorbe a rozvoji dobre premysleného naratívu, ktorým sa budete prezentovať budúcim potencionálnym zamestnávateľom. Poskytuje akúsi predstavu alebo pocit, ktorý bude Váš životopis sprostredkovávať a na ktorom budete môcť stavať pri pohovoroch. Zatiaľ čo životopis predstavuje veľmi priamočiaru prezentáciu Vášho akademického a profesijného backroundu a získaných skúseností, krátke bio alebo LinkedIn predstavenie môže poskytnúť iný druh pohľadu na Vaše silné stránky, zručnosti a záujmy. Skúsenosti zo stáží môžu vytvoriť základ pre Váš profesijný naratív, ktorý budete môcť s postupom času nahradiť reálnymi výsledkami a skúsenosťami z plnohodnotných zamestnaní.

Správny krok smerom k prvému zamestnaniu

V prípade, že sa musia zamestnávatelia rozhodovať medzi dvoma kandidátmi na juniornú pozíciu, pravdepodobne si vyberú niekoho, kto už má za sebou nejaké konkrétne skúsenosti. Praxe zo stáží sú pre potencionálnych zamestnávateľov jasným dôkazom, že máte záujem o kariéru v prostredí, na ktoré ste sa v rámci štúdia pripravovali.

Skryť Zatvoriť reklamu