University of New York in Prague reaguje na dopyt trhu po profesionáloch v  odbore podnikových služieb

University of New York in Prague reaguje na dopyt trhu po profesionáloch v  odbore podnikových služieb
Písmo: A- | A+

Podnikové služby boli jednými z mála odborov, ktoré za posledné dva roky počas pandémie prekvitali. Tento plne digitalizovaný odbor sa tak v súčasnej dobe teší rapídnemu rastu.

Spolu s týmto progresom je prirodzené, že firmy potrebujú naberať profesionálov, ktorí budú vysoko efektívni v podnikových službách. University of New York in Prague ako prvá univerzita v  Českej republike spúšťa MBA program, ktorý sa bude sústrediť na podnikové služby (UNYP MBA in Global Business Services).

Dôležitosť tohto kroku zdôrazňuje Sotiris Karagiannis, riaditeľ MBA programov na University of New York in Prague takto: „Ľudia pracujúci v  podnikových službách sa od transakčných činností stále viac presúvajú ku kvalifikovanejším úlohám. Klientom z  celého sveta poskytujú napríklad obchodnú analytiku a mnoho ďalších služieb, ktoré sú zásadné pre strategické rozhodovanie danej spoločnosti. Kontinuálne vzdelávanie v  tomto sektore je tak veľmi dôležité a zamestnancom dáva konkurenčnú výhodu a schopnosť porozumieť súčasným výzvam."

Tento program University of New York in Prague zakladá v spolupráci so vzdelávacou a certifikačnou organizáciou Hackett Institute. Celý program následne zastrešuje asociácia ABSL, ktorá sa sústredí na rozvoj odboru podnikových služieb. Riaditeľ ABSL, pán Jonathan Appleton zdôrazňuje dôležitosť vzdelania v podnikových službách: „Odbor sa veľmi dynamicky rozvíja, stojí na zrode inovácií veľkých svetových firiem, rozširuje svoj záber a rastie. Spolu s  tým, však rastie aj potreba rozvíjať manažérov a rozširovať ich kvalifikáciu o nové oblasti, či už ide o riadenie ľudí v  digitálnej dobe, kvalitnú prácu s dátami, zavádzanie inovácií či stratégií rozvoja. Som presvedčený o tom, že patrične zamerané manažérske vzdelávanie má potenciál, rast podnikových služieb, práve ďalej podporiť. Program, ktorý sme vytvorili v spolupráci s  University of New York in Prague a Hackett Institute, poskytne absolventom veľmi zaujímavé kariérne šance.“

Program sa skladá z 12 kurzov pod vedením lektorov UNYPu, 10 kurzov Hackett Institute a z rady prednášok od členov ABSL. Každý absolvent obdŕža okrem MBA diplomu aj diplom v rámci medzinárodne uznávanej certifikácie od Hackett Institute. Študenti sa budú počas štúdia zaoberať témami strategického riadenia v  digitálnej dobe, financiami, marketingom, projektovým riadením či ľudskými zdrojmi a rozvíjať budú aj svoje manažérske schopnosti. Všetky tieto témy reflektujú potreby odboru a takisto sú previazané praktickými príkladmi a skúsenosťami z praxe.

Prví študenti nastúpili do programu v  októbri tohto roku. Štúdium bude prebiehať vždy dva víkendy v  mesiaci a potrvá dokopy 18 mesiacov. Program je dostupný komukoľvek, kto má záujem o MBA štúdium a chce si rozšíriť kvalifikáciu v rámci kariéry v odbore podnikových služieb. Zamestnanci z  členských organizácií ABSL zaplatia za štúdium 11 000 eur, ostatní o 3 000 eur viac.

Odbor podnikových služieb dnes zamestnáva 120 000 ľudí a patrí k  najrýchlejšie sa rozvíjajúcim odvetviam na českom trhu. Podľa nedávno zverejnenej štúdie, ktorú publikovala asociácia ABSL s poradenskou spoločnosťou McKinsey & Company, sa odbor do roku 2025 zaradí medzi najdôležitejšie sektory českej ekonomiky z  hľadiska zamestnanosti a ekonomickej výkonnosti. Zároveň má potenciál premeniť Českú republiku z tradičnej výrobnej ekonomiky s  lacnou pracovnou silou na zem moderných a inovatívnych služieb s vysokou pridanou hodnotou. Vzdelávanie šité na mieru tomuto odboru bude preto stále viac a viac dôležitejšie. 

„Jedným z  našich cieľov je podporiť povesť Českej republiky ako jednej z  najatraktívnejších destinácií na budovanie a prevádzkovanie centier podnikových služieb v  Európe. Novo prichádzajúci investori budú mať vďaka novému programu istotu, že u nás máme schopných manažérov s  komplexnými znalosťami pre vybudovanie nových moderných organizácií. Existujúce centrá sa zase môžu spoľahnúť na to, že rozvíjame znalosti a schopnosti, ktoré potrebujú, aby mohli svoje služby posunúť vpred,“ povedal na záver Jonathan Appleton.

Skryť Zatvoriť reklamu