Štátnice, konferencie, workshopy a nové publikácie | Týmto žil ÚVP záverom akademického roka.

Prehľad našich aktivít a bonus v podobe tipov na letné čítanie a počúvanie.

Štátnice, konferencie, workshopy a nové publikácie | Týmto žil ÚVP záverom akademického roka.
Písmo: A- | A+
Diskusia  (0)

Hoci záver ďalšieho akademického roka už klope na dvere, na Ústave verejnej politiky FSEV UK zažívame stále veľmi dynamický čas. Okrem toho, že vyučujúci a vyučujúce známkujú posledné seminárne práce, písomky a ukončuje sa administratíva okolo štátnych skúšok členovia a členky kolektívu ÚVP publikujú, zúčastňujú sa konferencií a workshopov, samy workshopy organizujú a pokračujú vo svojich výskumných aktivitách a projektoch.

1.      Zúčastnili sme sa a diskutovali sme

Doc. Katarína Staroňová a naši doktorandi Róbert Martin Hudec a Monika Michalcová prezentovali výstupy svojej práce na NISPAcee Annual Conference, ktorá sa tento rok konala v Bukurešti. Katarína Staroňová predsedala pracovnej skupine o politicko-administratívnych vzťahoch, v ktorej aj prezentovala článok "Trust Or Competencies? Exploring Personal Ties between Senior Civil Servants and Politicians" na ktorom pracuje spoločne s Marekom Rybářom z MUNI a Róbert v tomto paneli prezentoval na tému "Policy Advisory Systems during Covid-19 crisis: A case study of Slovak Advisory Committees". Okrem tohto panelu bola za ÚVP prezentovaná aj práca Niny Šťastnej, Kataríny Staroňovej a Matúša Slobodu - "Emergency legislation in Covid-19 Pandemic and regulatory quality: Case of Regulatory Process in Slovakia". V rámci panelu Evidence-based policy making prezentovala časť svojho dizertačného výkumu Monika, ktorej príspevok sa volal „The Family Policy Index: a tool for evidence-based policy evaluation“.

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Obrázok blogu

Naša doktorandka Nikoleta Sláviková sa zúčasnila na 51. Konferencii českej demografickej spoločnosti v Tábore. Vo svojom príspevku pod názvom „Pracovná migrácia Rómov: Ako ju ovplyvňuje rodina?“ prezentovala prvé výsledky výskumu, ktorý práve realizuje v rámci svojej dizertačnej práce.

Okrem toho, bola prizvaná ako účastníčka diskusie okrúhleho stola na konferenciu k APVV projektu v Starej Lesnej pod názvom „Pracovné miesta, nerovnosti a Rómovia. Snaha o dôstojný život.“. V rámci tejto diskusie s odborníčkami a odborníkmi z praxe diskutovala o najväčších problémoch v zamestnanosti Rómov na Slovensku, ale aj o pozitívnych príkladoch z praxe.

SkryťVypnúť reklamu

Obrázok blogu

Ďalej, až na Univerzite v Bordeaux sme boli načerpať inšpirácie na nový semester. Matúš Sloboda PhD. sa zúčastnil v rámci projektu Enlight 3-dňového workshopu „Teaching in the international classroom“. V rámci interaktívneho worshopu spolu s ďalšími lektormi a lektorkami skúšali rôzne didaktické postupy a spôsoby efektívneho učenia. Študenti a študentky na ÚVP sa tak môžu v septembri tešiť na pár inovácií!

Pokračujeme v budovaní medzinárodného profilu UVP. Náš vyučujúci Brian Fabo strávil máj ako hosťujúci výskumník v centrálnej banke Fínska, kde sa v spolupráci s fínskymi kolegami zaoberal témou dopadu nekonvenčných monetárnych politík na ekonomiky rozvojových krajín. Čiastkové výsledky výskumu prezentoval na seminári výskumného odboru Bank of Finland. A našiel si čas aj povzbudiť našich hokejistov na MS v ľadovom hokeji.

SkryťVypnúť reklamu

Do zahraničia za výskumnými aktivitami vycestovali aj niekoľký naši doktorandi. Monika Michalcová navštívila Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej v poľskom Lubline. S kolegami a kolegyňami z Fakulty filozofie a sociológie pracovala na výskumnom dizajne svojej dizertácie. Zoznámila sa s viacerými novými kvantitatívnymi a kvalitatívnymi technikami a aplikáciou umelej inteligencie v oblasti spoločenských vied. Ďalej, posledný rok štúdia strávil náš doktorand Róbert Martin Hudec na Erasmus+ výmene na rumunskej Akadémií ekonomických štúdií v Bukurešti, ktorá je jednou z najväčších vysokých škôl v regióne a z jej výzoru naozaj cítiť duch bývalého Rumunského kráľovstva (bola založená v roku 1913 kráľom Karolom prvým). A aj Nikoleta Slavíková absolvovala výmenný pobyt v Poľsku, aby konzultovala svoj výskum s odborníkmi v regióne. Cez program CEEPUS navštívila Univerzitu v Lodži (Department of Political and Historical Geography & Regional studies) a Univerzitu Adama Mickiewicza v Poznani (Ethnology and Cultural Anthropology Department).

SkryťVypnúť reklamu

Obrázok blogu

Napokon, nie len my cestujeme za vzdelaním, ale aj na ÚVP pozývame zaujímavých hostí. Medzi nich patrí aj Milota Sidorová, ktorá je vedúcou kancelárie participatívneho plánovania na Metropolitnom inštitúte Bratislavy (MIB). Zúčastnila sa prednášky v rámci predmetu "Komparatívna verejná politika - viac-úrovňové vládnutie". V rámci predmetu Analýza verejnej politiky zase študenti diskutovali s Renátou Hall na tému "Politiku je potrebné dobre pripraviť. Kľúčové však je, ju presadiť." Renáta Hall je poradkyňou pre vysoké školstvo premiéra Eduarda Hegera. Pracovala v Slovenskej akreditačnej agentúre pre VŠ, v MESA 10 viedla projekt To dá rozum, pôsobila v SGI, na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny a bola poradkyňou premiérky Ivety Radičovej.

Absolvovali sme a pripravili niekoľko workshopov

Dňa 16.6.2022 sme školili v rámci workshopu ambasádorov k behaviorálnym technikám na tému Top-down a bottom-up aktivácie samospráv a občanov. Workshop bol organizovaný v rámci EU Climate pact. workshop v Kosiciach.

18.5. sme mali zase spojený workshop ku projektu Parti II pre Splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti. V rámci projektu sa spolu snažíme zmapovať prostredie neziskových organizácií vo vybraných oblastiach a identifikovať bariéry spolupráce štátu a tretieho sektora, ako aj príklady dobrej praxe.

Veľmi sa tešíme z našej doc. Kataríny Staroňovej, ktorá bola pozvaná na workshop na London School of Economics, kde sa stretli prestížni výskumníci z celého sveta, ktorý skúmajú "patronáž a politizáciu štánej správy". Spolu s ňou na workshope boli Guy Peters, Francisco Panizza, Conrado Ramos, Jan Meyer-Sahling, Carmine Bianchi, Saltanat Janenova, Kim Min Han, všetci ako odborníci na výskum v danej oblasti v Latinskej Amerike, Južnej Európe, Východnej Európe, ďalekej Ázii a Strednej Ázii. Workshop bol zameraný na zhrnutie poznania, použitie nových metod a možnsoti globálneho komparatívneho výskumu.

V spolupráci s Radou Európy a v nadväznosti na jej projekt ku hodnoteniu korupčného rizika sme uskutočnili školenie pre zamestnancov obcí ohľadom metodiky hodnotenia rizika korupcie. Lektorkami boli Alexandra Poláková-Suchálová a prof. Emília Sičáková-Beblavá.

Uskutočnili sme aj školenia na Najvyššom kontrolnom úrade na tému efektívnejšieho písania Správ z kontrolnej činnosti. Účastníci diskutovali o štandardoch z pohľadu INTOSAI (The International Organization of Supreme Audit Institutions) pre výkonnostný audit a analyzovali kvalitu vlastných správ. Školili Katarína Staroňová, Matúš Sloboda a Alexandra Poláková-Suchálová.

Obrázok blogu

Nakoniec, nemožno vynechať naše pravidelné vedecké semináre, tzv. jourfixy. Tento semester sme ich stihli takmer desiatku. Na jourfixoch sme si tradične v rámci tímu ÚVP zdieľali naše výskumné zámery, dávali si spätnú väzbu a diskutovali nápady na ďalšie výskumy.

Ocenenia a „mimoškolské“ aktivity

Prirodzene, s koncom akademického roka na ÚVP prišiel čas aj na štátnice. Gratulujeme novým magistrom verejnej politiky a osobitne Michalovi Tóthovi, ktorý získal cenu riaditeľky za najlepšiu diplomovú prácu, v ktorej sa pozeral na príčiny úniku verejných financií zo Slovenska do daňových rajov.

Obrázok blogu

Naša FSEV-ka v júni oslávila už 20 rokov. Pri tejto príležitosti mala Emília Sičáková-Beblavá profesorskú prednášku na tému: Príliš slabá pre náročných, príliš náročná pre slabých? Svet poznania, inovácií a účinného učenia a miesto FSEV v ňom.

26.5.2022 sa konalo každoročné vyhlásenie Úradníckeho činu roka. Ocenenie od roku 2019 udeľujú Inštitút SGI a Klub úradníkov dobrej vôle. Vyzdvihnutie zaujímavých príbehov z našich úradov poukazuje na iniciatívnosť, šikovnosť a moderné prístupy našich úradníkov a úradníčok. Sme veľmi radi, že od vzniku tohto ocenenie sú naše Emilia Sičáková-Beblavá a Katarina Staroňova členkami poroty.

Na ÚVP spolu trávime radi čas aj nad rámec vyučovania, preto sme tento rok zorganizovali tri spoločné návštevy Slovenského národného divadla. Veríme, že sa táto milá aktivita stane tradíciou a budeme sa takto spoločne kultúrne vyžívať aj naďalej.

Obrázok blogu

Napísali sme (výber)

Našej doc. Kataríne Staroňovej s kolektívom vyšla nová publikácia „Kvalita regulačného procesu počas pandémie Covid-19“. Môžete si o nej prečítať aj v osobitnom článku na blogu ÚVP TU. V rámci medzinárodného tímu sa Katrína podieľala aj na príprave monografie „Civil Servants and Globalization. Integrating MENA Countries in Globalized Economy“. A do tretice, ďalšiu jej publikáciu v spoluautorstve s Veronikou Prachárovou, Matúšom Slobodom a Alexandrou Polakovou Suchalovou nájdete ju pod názvom „Hodnotenie výkonu zamestnancov verejného sektora. Krajina jednotkárov?“. Ďalej, naša trojica behaviorálnych vedcov Matúš Sloboda, Patrik Pavlovský a Emília Sičáková-Beblavá publikovali článok „The effectiveness of behavioural interventions on increasing revenue from local fee“.

Brianovi Fabovi zase vyšiel ECB Working Paper na tému pružnosti cien v kontexte inflácie. Článok je výsledkom dlhodobej spolupráce centrálnych bánk Francúzska, Nemecka, Luxemburska, Talianska, Rakúska, Slovenska, Lotyšska, Litvy, Grécka, Španielska a Belgicka. Ďalší Working paper vzišiel zo spolupráce s Luciou Mýtnou Kurekovou (SAV) a bol uverejnený Medzinárodnou organizáciou práce (ILO). Zaoberá sa metodologickými aspektmi využitia pracovných inzerátov uverejnených na internete pri výskume trhu práce.

Záverom a naše tipy na letné čítanie a počúvanie

Napokon Vám, našim čitateľom a čitateľkám, chceme zaželať pokojné leto plné priestoru na aktivity, ktoré dlhšie odkladáte a naplnené inšpiráciami na ďalšiu prácu. Azda Vám letné chvíle spríjemnia aj nasledujúce čitateľské tipy od tímu ÚVP. Hoci zväčša všetci čítame odbornú literatúru, veríme, že aj beletria má svoje nezastupiteľné miesto v knižnici.

Lovec draků od Khaleda Hosseini

Sofiina voľba od Williama Styron

Listopád od Aleny Mornštajnovej

Kľúče od kráľovstva od J.A. Cronina

Keď Nietsche plakal od I.D. Yaloma

Cloud Empires od Viliho Lehdonvirta

Why Nudge od Cassa Sunstaina

Do pozornosti dávame aj podcast Verejne o politike, ktorý samy tvoríme. Možno Vás obohatí napríklad počas letných ciest.

Sú emócie dobrým nástrojom pre tvorcov verejných politík? Touto a ďalšími otázkami z psychológie politického konania sa rozprávala naša študentka, Nina Kotlebová spolu s profesorkou Emíliou Sičákovou-Beblavou a sociálnou psychologičkou Barbarou Lášticovou, ktorá pôsobí na Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV. Podcast môžete počúvať na: Spotify shorturl.at/ehyCR alebo Apple Podcasts shorturl.at/rHK09

V ďalšom dieli nášho podcastu sa študent ÚVP Mikuláš Lakatoš a prof. Emilia Sičáková-Beblavá rozprávali s hosťom Jánom Herom, splnomocnencom vlády SR pre rómske komunity. Diskutovalo sa na tému tzv. „Rómskej otázky“ a súvisiacich verejných politík SR voči marginalizovaným rómskym komunitám.

Najnovší výskum odhaľuje silné a slabé stránky implementácie hodnotenia výkonu v organizáciach verejného sektora SR na úrovni ústredných orgánov štátnej správy a samospráv. Vypočujte si o ňom od jeho autoriek: Kataríny Staroňovej, Veroniky Prachárovej a Matúša Slobodu. Podcast môžete počúvať na Spotify: www.shorturl.at/ciY06 alebo na Apple podcast: www.shorturl.at/mvFHO

Obrázok blogu
Ústav verejnej politiky FSEV  UK

Ústav verejnej politiky FSEV UK

Bloger 
  • Počet článkov:  75
  •  | 
  • Páči sa:  43x

Ústav verejnej politiky FSEV UK - tím ľudí, ktorý sa snaží skúmať vecí verejné na Slovensku a učiť o nich ostatných (aj seba). Zoznam autorových rubrík:  Verejne o politike 2020Verejne o politike 2021Verejne o politike 2022

Prémioví blogeri

Lucia Šicková

Lucia Šicková

4 články
Zmudri.sk

Zmudri.sk

3 články
Pavol Koprda

Pavol Koprda

9 článkov
Adam Valček

Adam Valček

14 článkov
Jiří Ščobák

Jiří Ščobák

723 článkov
SkryťZatvoriť reklamu