Stromy na Dunajskom nábreží sú nateraz zachránené

Rozhodnutie OÚ v Bratislave vyhovel nášmu odvolaniu. Výrubu stromov na nábreží pri bývalom PKO povedal jasné nie!

Stromy na Dunajskom nábreží sú nateraz zachránené
Písmo: A- | A+
Diskusia  (2)

Ako som už písal v blogu z 2. 3. 2021, podal som odvolanie(15.12.2020) proti výrubu 50-ročnej aleji vysokých stromov na Dunajskom nábreží.

Toto stromoradie je pre Bratislavčanov roky ikonickým miestom pre oddych a šport. Je smutné, že ešte aj dnes, je zeleň na dôležitých verejných miestach, tak slabo chránená úradom na to zriadeným. Bohužiaľ je tomu tak aj na úrade miestnej časti Staré Mesto ( MČ SM), keďže výrub niektorých stromov bol podpísaný pani starostkou, ktorá na to dala súhlasné stanovisko. Nezaregistrovali sme snahu orgánu ochrany prírody MČ SM, alebo pani starostky o záchranu niektorého z nich.

Skryť Vypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Toto tvrdenie potvrdil aj odvolací orgán - Okresný úradu v Bratislave, ktorý vydal rozhodnutie a zrušil výrubové rozhodnutie mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. 6608/47225/2020/DŽV/Bőe zo dňa 12. 10. 2020, lebo je nezákonné, čím vyhovel nášmu odvolaniu. (celé rozhodnutie dole)

Samotné rozhodnutie má cca 20 strán, pričom najzaujímavejšie sú strany 13 – 18, kde sa odvolací orgán zaoberá výkladom a odôvodnením, prečo musel zrušiť vydané výrubové rozhodnutie MČ Staré Mesto, v čom pochybili, čo zanedbali a v čom si nesplnili svoju povinnosť.

Pre zjednodušenie vyberám aspoň tie najpodstatnejšie časti a argumenty:

Skryť Vypnúť reklamu
  1. ...že MĆ SM neskúmala stav drevín a odôvodnenosť výrubu, a v Rozhodnutí odôvodnenosť výrubu oprela v zásade len o súhlas príslušného orgánu z konania o posudzovaní vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie, ktorého účel je širší a nemôže nahradiť ani prejudikovať rozhodnutie orgánu ochrany prírody o súhlase na výrub drevín, môžu vyvolávať pochybnosť o dostatočne spoľahlivom zistení stavu veci.

  2. ...že MČ SM sa možnosťou ochrany stromov pred vydaním Rozhodnutia napriek návrhom účastníkov konania osobitne nezaoberala, resp. svoje úvahy a závery dostatočne presvedčivo neobjasnila

  3. ...že MČ v podstate rozhodla o náhradnej výsadbe a finančnej náhrade len po prerokovaní so Žiadateľom (rozumej developerom, poznámka M.V.), aj napriek tomu, že viacerí iní účastníci konania sa dožadovali oboznámenia s jej návrhom a možnosti ho pripomienkovať, a podkladom Rozhodnutia nie je žiadny dôkaz, akým spôsobom si mestská časť preverila, či ani HMBA nedisponuje pozemkami vhodnými na náhradnú výsadbu, platné hmotno-právne predpisy a citované zásady správneho poriadku nerešpektovala

  4. ...že MČ v Rozhodnutí v II. a III. časti výroku rozhodla tak, že podľa odvolacieho orgánu nemá dostatočnú a zrozumiteľnú oporu v náležitom odôvodnení v súlade s § 47 ods. 3 správneho poriadku, na základe akej správnej úvahy a po akom prerokovaní s účastníkmi konania dospel orgán ochrany prírody k záveru, že práve ním uložené povinnosti sú primeranou náhradou za povolený výrub v súlade s § 48 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z. z. 

  5. ...že MČ podľa odvolacieho orgánu nezdôvodnila dostatočne a presvedčivo posúdenie výrubu a v danej veci absentuje. Pred vydaním súhlasu MČ sa dostatočne nezaoberala tým, aké funkcie dreviny v súčasnosti v území plnia, akou mierou sa podieľajú na stave životného prostredia v lokalite, príp. v jej širšom okolí, aký dopad z hľadiska jeho významu a trvania bude mať ich odstránenie a v akom čase a rozsahu budú nahradené po uskutočnení stavby, ktorá si ich výrub vynútila a pravdepodobne zásadným spôsobom zmení pomer zastavaných plôch a zelene v dotknutom území.

Ďalších pochybení a kopec nepresností MČ SM je v zdôvodnení rozhodnutia Okresného úradu ešte neúrekom, nemá zmysel ich tu všetky citovať. Treba tiež upozorniť na fakt, že aj pri iných výrubových konaniach MČ Staré Mesto, je dôvodná pochybnosť, či tento úrad skutočne rozhoduje v prospech záchrany stromov a skvalitnenia životného prostredia alebo práve naopak.

Na záver by som ešte rád poďakoval všetkým, ktorí pomohli pri zrušení vyššie uvedeného výrubového konania. Napísali sme otvorený list prednostovi OU (28.2.2021), kde sme ho požiadali o súčinnosť pri záchrane tejto aleje (môj blog z 4.3.2021). Mnohí občania sa pripojili a poslali túto výzvu a žiadosť prednostovi OÚ. Ďakujem im za prejavenú iniciatívu a záujem o zveľaďovanie a zachovávanie verejného priestoru.

Skryť Vypnúť reklamu

Tiež by som sa chcel poďakovať všetkým tým úradníkom na Okresnom úrade, odbore starostlivosti o životné prostredie, ktorí sa poctivo a odborne zaoberali naším odvolaním. V neposlednom rade patrí vďaka aj prednostovi OU, ak sa akýmkoľvek spôsobom pričinil k záchrane krásnej aleje stromov na Dunajskom nábreží.

Aj keď developer môže opäť konať a znova podať žiadosť o nové výrubové konanie, verím, že na toto jedinečné miesto nedáme dopustiť a spoločnými silami ho v prípade ďalšieho ohrozenia opäť uchránime. Prajem ešte veľa príjemných prechádzok a športovania na Dunajskej promenáde.

 

Rozhodnutie Okresného úradu

Matej Vagač

Matej Vagač

Bloger 
  • Počet článkov:  8
  •  | 
  • Páči sa:  58x

Som rodený bratislavčan, staromešťan, k Bratislave mám celoživotný vzťah, a preto sa už dve desaťročia snažím ako občiansky aktivista Bratislava otvorene (BAO) a ochranár zachovávať zeleň, stromy, kvalitné životné prostredie a kultúrne či historické dedičstvo Starého Mesta. Pôsobím ako poslanec mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy (Team Vallo) a miestneho zastupiteľstva mestskej časti Staré Mesto (Team Vallo). Zoznam autorových rubrík:  SúkromnéNezaradené

Prémioví blogeri

Karolína Farská

Karolína Farská

4 články
Juraj Hipš

Juraj Hipš

12 článkov
Pavol Koprda

Pavol Koprda

9 článkov
Róbert Ďurec

Róbert Ďurec

1 článok
Adam Valček

Adam Valček

6 článkov
Skryť Zatvoriť reklamu