reklama

Ako na úspešných politikov a pritom sa nepomýliť

V akom štáte chceme žiť? Položme si túto otázku pri výbere politickej strany ešte pred voľbami.

Písmo: A- | A+
Diskusia  (0)

Keď sa nedávno komentátor Tkačenko zo sme.sk  vyjadril na adresu Róberta Fica, že je vynikajúcim politikom, zarazila som sa. Význam slova nebol v súlade s obsahom komentáru.

Kto je teda „vynikajúcim politikom“? Môžeme tak nazvať aj Adolfa Hitlera? Veď zdokonalil národný socializmus a posunul ho až k fašizmu. Akým politikom je Vladimír Putin? Čo znamená byť úspešným a vynikajúcim politikom? Nebyť ekonóma Friedmana, ani Ronald Regan, ba ani Margaret Thather by neboli úspešní.

Čakajú nás voľby do parlamentu. Preto je mimoriadne dôležité, aby si sme my, voliči od západného až po východné Slovensko, pri hodnotení úspešnosti politických strán a ich politikov v prvom rade uvedomili, aký štát vôbec vlastne chceme a následne zhodnotili, ktorá politická strana a ktorý politik má k nemu najbližšie.

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Nemajte obavy, v podstate existujú len 4 typy štátov. Každý z nich má svoje špecifiká, pričom pri hodnotení politikov je potrebné si všímať, ktoré ekonomické teórie zastavajú a aké ekonomické myslenia sú im blízke.

1.       typ: Vrchnostenský štát, ktorý pre lepšie názornosť môžeme nazvať aj feudálny

Hoci sa v Európe vyskytoval v stredoveku a jeho absolutizmus bol vážne spochybnený Veľkou francúzskou revolúciou, existuje aj v dnešných časoch. Na spôsob „otcovskej moci“ reguluje všetko. Stavia na náboženstve a viere v najvyššieho vládcu - Boha, ktorý (vraj)poskytol „vyvoleným“ právo doživotne vládnuť. Také sú Spojené arabské emiráty, ktorých vládna skupina si uvedomila dôležitosť vzdelania a osvojila si potrebu investovať do nových techník a technológií. Takto si vytvárajú predpoklady udržať moc cez ekonomiku (stavajú na ekonomickej teórii merkantilizmu). Moc a nadvláda nad okolitými štátmi zaujíma aj konzervatívny Irán, ktorý si zvolil militantnú cestu ako isté riešenie. Mali by sme si však uvedomiť, že aj v Európe stále prežíva určitý druh romantizmu 18.stor., ktorý neskôr vyústil do 1.svetovej vojny a dnes v podstate deformuje princíp Európskej únie...

SkryťVypnúť reklamu
reklama

U nás, v SR, ide skôr o snahu niektorých konzervatívnych politikov udržať v plnom rozsahu chápanie katolicizmu ako náboženského hnutia a myslenia známeho v stredoveku.  To má viac spoločného s fundamentalizmom, ako s teóriou života a smrti v modernej spoločnosti.

2.       typ: Právny štát

Podstatou právneho štátu je liberalizmus (prosím nezamieňať s politickými stranami). Stavia na individualistickej ako aj prirodzeno-právnej ideológii a hlása politickú, náboženskú a hospodársku slobodu. Snaží sa o obmedzovanie zásahov štátu do týchto slobôd, nakoľko ich považuje za trvalo neudržateľné. Politika takého štátu je namierená na jednotlivca a zdôrazňuje rovnako tak jeho právo ako aj zodpovednosť, čo je v maximálnej miere vyjadrené v legislatíve.

SkryťVypnúť reklamu
reklama

Nemali by sme zabúdať, že liberalizmus vznikol v Európe, ale rozvinuli ho v Severnej Amerike. Jeho nositeľmi boli viacerí známi ekonómovia. Politici ako Ronald Regan ako aj Margaret Thatcher vsadili na neoliberálne ekonomické učenie Friedmana  čím sa stali obaja úspešnými. (Friedman v 1976 dostal Nobelovu cenu,  v 1988 Medailu mieru od R.Regana). Zmiernili štátnu reguláciu, kládli väčší dôraz na finančnú politiku ako na dôležitý faktor stability, znížili dane, odbúravali obchodné prekážky. Vytvorili predpoklady na sprístupnenie luxusnej produkcie za nižšiu cenu širokým vrstvám obyvateľstva, čím zvýšili dopyt po tovaroch a službách - zároveň aj príjmy štátu.

SkryťVypnúť reklamu
reklama

3.       typ: Blahobytný sociálny štát

Blahobyt sociálneho štátu tiež nepadá z neba. Rovnako sa mu nevyhýbajú krízy. Preto takýto štát šetrí v čase hojnosti, aby mohol prekonať ťažké obdobia. Okrem iného sa zameriava na sociálnu spravodlivosť (sociálna politika, starostlivosť o starších a ľudí v núdzi) a jeho cieľom je vyrovnanie životnej úrovne obyvateľstva. Nie je mu cudzie progresívne zdaňovanie. Má záujem o dokonalú legislatívu, ale nie takú, ktorá by štátu zabránila v zásahoch štátu do hospodárstva.

Tento typ štátu, typický pre Európu, je v našich zemepisných šírkach stále nedostatočne vyvinutý. Preto je pre politikov vhodné bližšie sa zoznámiť s pozitívnym Keynesianizmom. Jeho predstaviteľ John Maynard Keynes (1883-1946) tvrdil, že dopyt v hospodárstve je základnou hybnou silou konjunktúry. Pokiaľ tento opadne, predĺži sa čas ozdravenia ekonomiky. Je preto dôležité dobre zvážiť, ako by mal štát podporiť oživenie a ako dlho by mali trvať štátne opatrenia.

Dnes zažívame energetickú krízu. Ponuka statkov je stále obrovská, ale ich ceny rastú pri znižujúcom sa dopyte. Je ťažko hľadať oblasť, ktorej dopyt má dlhodobú tendenciu rásť. Zásah každého politika za účelom vyrovnania sociálnej spravodlivosti je mimoriadne komplikovaný a môže skončiť fiaskom. Táto situácia vyzýva politikov poobzerať sa po ekonomických stratégoch, po ekonomických teóriách, ktoré v čase krízy „pracujú“.

4.       typ: Totalitný štát

Nárokuje si na úpravu hospodárskej činnosti (povoľuje len takú, ktorú predpíše) a upravuje politiku, kultúru a všetky prejavy verejného a často aj súkromného života jednotlivcov. Medzi totalitné štáty patrí národnosocialistický a fašistický štát, ale aj štáty socialistické/komunistické. Totalitné štáty sa koncentrujú len na potreby (svojho) národa či štátu, nie je im cudzie uprednostňovanie národných záujmov či rasistické učenie. Socialisti sa zase držia Marxistickej ekonomickej teórii a či socialistickej teórii Mao Cetunga.

 

Čo si všímať pred voľbami:

Populizmus nie je návod na dlhodobý úspech. Práve po takom túžime. Pozornosť populistov venovaná voličom síce voliča teší, no to nie je záruka naplnenia predvolebných sľubov.

Dôležité je si uvedomiť, v akom štáte by sme radi žili. Následne sa poobzerať po politickej strane, ktorej hlavné ciele sú zamerané  na budovanie „nášho“ typu štátu. Žiadna z politických strán na Slovensku totiž nie je totožná s konkrétnym typom štátu a ešte si počkáme zopár rokov na dozretie politickej scény porovnateľnej napríklad s Nemeckom alebo mnohonárodnostným Švajčiarskom.

Nemenej dôležité je si uvedomiť, že politickú stranu si vyberáme my sami. Nevyberá ju za nás politik, médiá či sociálna sieť. Každá informácia je potrebná, no musí prejsť analýzou v našej v našej vlastnej hlave.

Dovolím si uviesť môj pohľad na niektoré politické strany. Som jedna z Vás, teda voličov/voličiek postavená pred vlastné rozhodnutie. Možno bude inšpirovať vás na prehodnotenie vašich vlastných postojov:

KDH – je ideovo blízke vrchnostenskému typu štátu alebo historicky pokračuje vo svojom národnom socializme? Konzervatívna strana, ktorá už vládla v nejednom vládnom zoskupení politicky rôznorodých strán, je stále uzatvorená do seba samej. Aký je jej program pre 21.storočie?

SNS – národný socializmus je typický znak totalitného štátu. Jeho ideológia je zameraná na národ a jeho historické spojenie so Slovanmi. Lenže dnes náš štát je členom EÚ i NATO. Naše občianstvo je slovenské. Teda všetci sme Slováci či Slovenky - bez ohľadu, či sme maďarskej, rusínskej či slovenskej národnosti. Nezamieňame si politickú stranu z občianskym združením? Ide nám o charakter štátu alebo o udržanie si národnostnej kultúry?

SMER – v názve má „sociálna demokracia“. V podstate sa k tomuto druhu demokracie prihlásila ako prvá politická strana. Pre určitý nesúlad v prejavoch demokracie tejto politickej strany s charakterom rozvinutého sociálneho štátu som pred 10-timi rokmi diskutovala s Nemcami o problémoch jednotlivých politík (v tom čase FDP prežívalo svoje ťažšie časy, čo spôsobilo "politické vrenie"). Pri tejto príležitosti ma upozornili na rozdiel medzi „sociálnou demokraciou“ a „socialistami“. Po desiatich rokoch sa tento rozdiel len zvýraznil.

Hlas – zažívame druhý pokus o vytvorenie „sociálnej demokracie“, ktorá by sa mala pričiniť k reálnemu vybudovaniu rozvinutého sociálneho štátu. V čase energetickej krízy je veľmi ťažká úloha, hlavne, ak doposiaľ z parlamentu zaznievala tvrdá kritika a odpor k spolupráci na tvorbe strategického investičného plánu obnovy. Pre Slovensko rozhodujúceho. Aký bude volebný program tejto strany? Ktorí ekonómovia patria k poradcom tejto strany?

OĽANO – je poučením, že politika sa nedá robiť s ľuďmi rôzneho ideologického, ideového či kultúrneho zamerania. Navyše, ak do toho všetkého vstupuje ešte aj horúci taliansky temperament. Štát je obrovský mechanizmus a potrebuje systematický prístup k jeho riadeniu.

Sme rodina – na podporu rodiny zameraná politická strana s výrazným záujmom hovoriť nielen do sociálnej, ale aj do hospodárskej politiky. Taká politická strana potrebuje širokú podporu ekonomických stratégov a spoľahlivé ekonomické rady nielen namierené na reformy, ale aj na to, ako von z krízy, pretože všetko je spojené aj s bezpečnostnými rizikami. Aké má táto politická strana pre realizáciu svojich cieľov dostatočné odborné zázemie?

Demokrati – akým smerom sa chcú uberať, je známe: vyspelý sociálny štát. Aká strana to bude, sa ešte len ukáže. Zatiaľ je isté, že je to strana konzervatívna otvorená k zmenám. Pozitívne je, že ju vedie talentovaný ekonóm rozumejúci sa financovaniu štátu. Pozitívne je aj to, že jej predseda prináša čerstvý vietor pre oživenie etických noriem, ktoré spoločnosť v SR nevyhnutne potrebuje k novému reštartu ako aj k zmene charakteru štátu, teda nánosov ešte z komunistickej minulosti.

SaS – liberálna politická strana s konzervatívnou orientáciou zastáva predovšetkým záujmy podnikateľov či živnostníkov. Vyžaduje to ekonomicky podkutých politikov. Jej predseda v oblasti daní kedysi presvedčil, že je makro ekonóm opierajúci sa o tzv. Rakúsku školu a uznáva ekonóma Fridricha von Hayeka. Tým jednoznačne potvrdzuje svoju pravicovú orientáciu na budovanie právneho štátu a to aj rezolútne presadzujú. Napriek všetkej kritike - v posledných rokoch úspešne a pre potreby štátu. Riskantný spôsob pre tých, ktorí pred problémami radšej zatvoria oči, mlčia alebo potrebu jeho riešenia prehliadajú.

 PS – ľaví „zelení“ liberáli, teda ľavicovo orientovaní, čo v „modernom jazyku“ potvrdzuje ochotu vzdať sa svojho ega, pokiaľ to budúcnosť našej spoločnosti a planéty, na ktorej žijeme, potrebuje. Vyžaduje to nadosobné, nadnárodné cítenie a zmysel pre kolektívnu zodpovednosť. Je to nové, je to ťažké, je to komplikované, ale prináša to nádej, že jednotlivci sa raz v budúcnosti nebudú koncentrovať natoľko na svoje vlastné zisky a predsa budú žiť v slobodnej spoločnosti. Teda v právnom štáte. Kedy sa to na Slovensku podarí?

Čo je vo hviezdach?

Budúcnosť je, milí voliči, v našich rukách, resp. následne v rukách politikov a politických strán, ktorých si zvolíme.

Tá astrologická nás upozorňuje, že koncom roka 2023 prejde Pluto do znamenia Vodnára. Zatiaľ si v znamení Kozorožca plní svoju úlohu – tých, ktorí sami seba povýšili nad inými, zabudli na svoju zodpovednosť za svoje činy, zhadzuje z výšky dole.  Pluto mení nielen ich status, ale aj berie hlboko do podzemia, aby ich donútil preskúmať ich vlastné duše. Je to aj čas, v ktorom kvitne manipulovanie iných – stretávame sa s tým nielen u nás na Slovensku, ale aj vo svete, USA nevynímajúc. Do budúcnosti si preto odnášame poučenie, že každé povýšenie nad seba samého prinesie náležitú odplatu. Adolf Hitler sa jej dočkal po 12-tich rokoch (jedna otáčka Jupitera astrologickou mandalou – Jupiter ako aj Saturn sú planéty majúce vzťah k spoločnosti).

Pluto v znamení Vodnára nás bude viesť inými cestami. Pri svojom poslednom tranzite cez znamenie Vodnára došlo k zvrhnutiu absolutizmu počas Veľkej francúzskej revolúcie, ale aj k veľkým objavom, akým bol objav Mikuláša Koperníka. Odvtedy ľudstvo nepochybuje, že je to Zem, ktorá sa točí okolo Slnka. Môžeme očakávať, že prichádza nová doba, ale musíme sa na ňu pripraviť. V prvom rade cez skvalitnenie vzdelávania a cez rozvoj vedy a výskumu. Nové objavy by totiž mohli priniesť pozitívny zvrat pre život na našej zemeguli.

Rudolfa Vallová

Rudolfa Vallová

Bloger 
  • Počet článkov:  167
  •  | 
  • Páči sa:  129x

Dlhoročná odborníčka v oblasti cestovného ruchu otvára diskusiu o "Cestovnom ruchu v 21.storočí" a vyzýva k založeniu iniciatívy - clustra pre podporu kvalifikovaného spracovania Plánu obnovy pre cestovný ruch. Zoznam autorových rubrík:  Nezaradenácestovanie.smeekonomika.smesúkromnépolitika.sme

Prémioví blogeri

reklama
reklama
SkryťZatvoriť reklamu