O čom je rozvoj cestovného ruchu?

Čo hovorí zákon alebo "stratiť sa v slovách znamená stratiť sa v činoch".

Písmo: A- | A+
Diskusia  (0)

Taká je realita. Musíme si priznať, že so zákonom č. 91/2010 Z.z. o rozvoji cestovného ruchu nie je niečo v poriadku. Pozrime sa na veci z blízka - čo hovoria pojmy, ktoré zákon v §2 vymedzuje:

a)      Pod rozvojom cestovného ruchu sa rozumejú aktivity smerujúce k zvýšeniu počtu domácich a zahraničných návštevníkov (ukazovateľom je ich počet), predĺženie ich pobytu (ukazovateľom je priemerná dĺžka prenocovania) a zvýšeniu prínosu pre hospodárstvo (ukazovateľ - zvýšenie podielu výkonov CR na HDP).

Keďže sa jedná o dlhodobé ciele a systematickú podporu pre ich dosiahnutie, je prirodzené, že ukazovatele uvedené v zákone, by sa mali rovnako systematicky sledovať a pravidelne vyhodnocovať Sekciou cestovného ruchu na mindop.sk. Každý by ich mal ľahko nájsť na web stránke Cestovný ruch (mindop.sk). Vrátane vyhodnotenia efektivity vynaložených objemov finančnej podpor - s dôrazom na vyrovnávanie regionálnych rozdielov a na zaostalé regióny s predpokladmi pre cestovný ruch, pretože v uvedenom zákone práve o to ide. Alebo by malo ísť. Tak, aby sme sa my všetci dozvedeli, ako a na čo sa finančné prostriedky verejnej správy v dlhodobom časovom rozmedzí využívajú a či napĺňajú literu zákona.

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Pozrime sa na portál mindop.sk. Čo tam vidíme? Ako vyzerajú rozbory vývoja počtu návštevníkov, priemernej dĺžky pobytu a podielu na HDP?

 

b)      Pod integrovaným informačným systémom CR rozumieme databázu informácií týkajúcich sa prírodných, kultúrnych a ostatných hodnôt a atraktivít územia, infraštruktúry a stredísk CR, zariadení a poskytovateľov služieb obvykle využívaných v CR, o podujatiach týkajúcich sa CR.

Zákon hovorí o „poskytovateľoch služieb obvykle využívaných v CR“, nehovorí o „organizátoroch služieb“. Teda nehovorí o touroperátoroch, cestovných kanceláriách, ba ani o sprostredkovateľoch služieb - o cestovných agentúrach, globálnych rezervačných systémov alebo iných globálnych hráčov v obchode so službami v cestovnom ruchu. To nepriamo vypovedá, kto môže byť členom združenia CR.

SkryťVypnúť reklamu

Ďalej zákon pozabudol na dôležitý fakt: jedná sa o integrované regionálne informačné systémy CR, pričom integrácie sa týka všetkých regiónov CR (teda destinácií) – smerom dovnútra, ale i navonok, teda nielen na regionálnej, ale aj na republikovej úrovni. Nezabúdajme, že destinačný management (riadenie regiónov cestovného ruchu) odrazil svoj vývoj zmenenou cestou v dôsledku IT technológii a v budúcnosti budú informácie poskytované priamo z regiónu CR najdôležitejšie a najcennejšie - pre potenciálnych klientov. Tým oficiálna štátna propagácia bude musieť rovnako prehodnotiť sféru svojho pôsobenia.

Ruku na srdce: v ktorých združeniach CR sú členovia, ktoré tam podľa zákona nepatria? Ktoré tzv. „informačné systémy CR“ (k nim patria aj TIKy) prevádzkujú dokonca cestovné kancelárie. Podľa akého zákona? Pretože informačné systémy CR štát upravil vyššie menovaným zákonom a len takéto môžu byť spolufinancované z finančným prispením štátu a samosprávy. Ostatné len z prípadného členského (ak ide o združenia CR nezaložené podľa zákona 91/2010 Z.z) a súkromných finančných prostriedkov, pričom samospráva môže plniť len úlohy v zmysle citovaného zákona. Pretože zákonodarnú moc v oblasti cestovného ruchu v tomto štáte má štát a smerom k samosprávam posunul len oblasť jeho riadenia! Na rozdiel napr. od Švajčiarska či Rakúska. Táto nevýhoda je zároveň fantastickou výhodou, len ju musíme rozoznať a vedieť, na čo akým spôsobom ju využiť.

SkryťVypnúť reklamu

Pri integrovanom info systéme CR by podstate by malo ísť o to - podnikateľským subjektom v cestovnom ruchu vytvoriť také zázemie pre ich prácu, aby boli vo svojom podnikaní úspešní. Preto do regionálneho informačného systému CR patria v prvom rade informácie o prírodných krásach, kultúrnych, športových a zábavných možnostiach, o najrozličnejších aktivitách, ktoré umožňujú podmienky v danom regióne CR. Až potom príde na rad (jednoduchý) link na poskytovateľov služieb – v žiadnom prípade nie propagácia jeho služieb! Jedinú výnimku tvoria doplnkové služby, ktorých poskytovanie trvá kratšie ako 1 deň, teda výlety, exkurzie, okruhy, jednodenný sprievod horských vodcov, koncerty, športové súťaže, požičovne športových potrieb ai. podporujúce jednodňové aktivity výletníkov (do 24 hod.) či turistov (s prenocovaním). Len tieto služby je možné na internetovom portáli ak aj v kamennom info stredisku ponúkať, t.j. uviesť aj spolu s cenou a následne predávať!

SkryťVypnúť reklamu

V  info systéme regiónu CR (týka sa to aj slovakia.travel) by nemali byť uvedené informácie o obchodných spoločnostiach ako CK, CA ai. zaoberajúcich sa organizáciou balíkov služieb alebo sprostredkovaním ich predaja. Keďže pre tieto subjekty nie je neefektívne poskytovať informácie o regiónoch cestovného ruchu, odkaz na regionálny (oficiálny štátny) informačný portál  im uľahčí ich prácu. Ak tieto informačné kanály propagujú aj linky na ich konkurenciu ako CK, CA či globálne predajné systémy, odkazom na takýto portál by si obchodné organizácie ohrozili vlastnú existenciu!

Možno, že si poniektorí všimli, že nové destinácie -  v dovtedy slabo hospodársky rozvinutých štátoch sveta hojne navštevovaných nemeckými turistami, majú kvalitné informačné web stránky CR. V podstate ich na to naviedli (a zároveň vytvorili) nemecké obchodné subjekty v CR, pretože svojich pracovníkov platia za to, aby klienta informovali, koľko schodíkov vedie do bazéna hotela, ktorý im ponúkajú a nie aby ich podrobne informovali o kvalite turistických chodníkoch na blízky kopec  a pod. Na to slúži práve informačná databáza navštevovaného regiónu CR! Zodpovedá to efektívnej deľbe práce a vzájomného rešpektu zodpovednosti v rámci nej. Na čo u nás zabúdame. Zo zvyku ešte z čias, keď náš kolega bol lenivý alebo neschopný,  zatiahli sme za neho – bez nároku na odmenu.

Ubytovacie zariadenia by si mali uvedomiť, že bez rizika, že svoje objemy v obchodovaní so svojimi službami budú musieť poistiť (viď zákon č. 170/2018 Z.z. o zájazdoch a spojených službách), je pre nich výhodnejšie svojho potenciálneho hosťa odkázať na portál regiónu CR (destinácie), kde dostanú informácie, ktoré ich zaujímajú, pričom zároveň majú možnosť doobjednať si ďalšie doplnkové služby v regióne cez informačný kanál - web stránku, ktoré prevádzkuje združenie CR, ktorého je členom!

 

c)       Produktom CR je súbor služieb, ktoré produkuje a ponúka cieľové miesto, podniky a inštitúcie, ktoré majú schopnosť uspokojiť potreby návštevníkov a vytvoriť tak komplexný súbor zážitkov.

Ide o zmätočnú definíciu, pretože ak hovoríme o súbore služieb ide o „zájazd“, teda o „balík služieb“ alebo o „spojené cestovné služby“, ktoré ponúkajú a predávajú cestovné kancelárie či agentúry, rezervačné systémy alebo iné obchodné subjekty podnikajúce so službami  CR!

Takže čo je vlastne produkt CR? Je ním cyklotrasa novo otvorená pre letnú sezónu? Jazdenie, korčuľovanie, lyžovanie, plávanie alebo iné športové aktivity? Je ním kúpeľníctvo alebo sú ním kúpeľné služby? Sú ním organové dni alebo  zábava v nočnom bare? Sú ním rozširovanie športovísk pre nové športové podujatia? A čo so skvalitňovaním hygienických zariadení na verejných priestoroch? Tiež uspokojujú potreby návštevníkov! Na túto otázku by sme mali mať konkrétnu odpoveď.

Pri formulácii zákona z roku 2010 sme urobili chybu, že sme neodčlenili „investície do materiálno-technickej základne produktu CR“ od „výdavkov na jeho propagáciu“. Zároveň sme nepremysleli, ako navzájom súvisia a kto je za ich „tvorbu“ zodpovedný. Vyzerá to, akoby pri tvorbe zákona každý myslel len na nedostatočnú propagáciu „produktu CR“, v konečnom dôsledku za zlepšenie a zvýraznenie „image“ Slovenska a jeho turistických regiónov a ostatné zostalo v úzadí. Vtip je v tom, že v úzadí zostalo to najdôležitejšie: riadenie regionálneho rozvoja CR, ktorý má ešte tú smolu, že na jeho riadení sa podieľa viac rezortov, t.j má nadrezortný charakter. Tým nám uniklo, že našou povinnosťou je konečne vytvoriť integrovaný riadiaci systém regionálneho rozvoja CR a nie opätovne sa vracať k myšlienke zriadenia samostatného ministerstva pre CR.

Tak sa stalo, že došlo - ako ináč - k nesystémovému rozdeľovaniu štátnych financií. Napr. boli z nich financované aj iné potreby, dokonca aj niektorých obchodných subjektov, ktorých existencia bola pre región CR dôležitá. Pýtam sa však, kto je ten „dôležitý“  a kde sú pravidlá na také posudzovanie.

 

d)      Prenocovaním je prenocovanie fyzickej osoby v zariadení prevádzkovanom ekonomickým subjektom poskytujúcim služby prechodného ubytovania, za ktoré odviedol obci miestnu daň za ubytovanie.

Kto všetko je „ekonomický subjekt“?

Presné a správne vymedzenie pojmov je zmysluplná vec. V legislatíve veľmi dôležitá a nezameniteľná, aj keď mnohým sa zdá suchopárna. Návrh zákona môže robiť ten, kto má na to odborné i  gramatické kompetencie a zároveň dokáže následne ľudí, ktorí ďalej so zákonom pracujú, metodicky usmerniť.

Pretože: Stratiť sa v slovách, je stratiť sa v činoch.

Kam ideš, cestovný ruch?
Kam ideš, cestovný ruch? (zdroj: Vallova)

 

Rudolfa Vallová

Rudolfa Vallová

Bloger 
  • Počet článkov:  143
  •  | 
  • Páči sa:  50x

Dlhoročná odborníčka v oblasti cestovného ruchu otvára diskusiu o "Cestovnom ruchu v 21.storočí" a vyzýva k založeniu iniciatívy - clustra pre podporu kvalifikovaného spracovania Plánu obnovy pre cestovný ruch. Zoznam autorových rubrík:  Nezaradenácestovanie.smeekonomika.smesúkromnépolitika.sme

Prémioví blogeri

Lívia Hlavačková

Lívia Hlavačková

43 článkov
Martina Hilbertová

Martina Hilbertová

53 článkov
Lucia Šicková

Lucia Šicková

4 články
Milota Sidorová

Milota Sidorová

5 článkov
Jiří Ščobák

Jiří Ščobák

722 článkov
Matúš Sarvaš

Matúš Sarvaš

2 články
SkryťZatvoriť reklamu