Mesto vyrúbilo revitalizáciu parku v Žiline – pokus č.2

Písmo: A- | A+

Revitalizácia parku v mestskej časti Bôrik je zahájená. Mesto Žilina pred pár týždňami na prekvapenie mnohých občanov začalo vykonávať jej prvú fázu - výrub stromov.

V marci tohto roku vedenie mesta Žilina predstavilo svoj plán na uskutočnenie revitalizácie parku v mestskej časti Bôrik. Predstavilo projekt, na ktorého spracovanie bolo vynaložených takmer 10 000 € v roku 2012. Samotného predstavenia projektu sa zúčastnilo takmer 30 občanov mesta na jar tohto roku. Tento projekt vzbudil u občanov viacero otázok a dodatočných návrhov a v mnohých ohľadoch ľudia kritizovali samotnú zmenu a zásah do parku. Vedenie mesta nakoniec samotnú realizáciu odložilo, prisľúbilo zapracovanie podnetov od ľudí a v tichosti projekt stiahlo.

Posledné dva-tri týždne sa začali v médiách objavovať informácie, že mesto Žilina začína s revitalizáciou parku, konkrétne vykonaním jej prvej fázy a to je výrub stromov. Stromy už začali skutočne z parku miznúť.

Obrázok blogu

Podľa informácií z inzertných novín prebehlo začiatkom októbra k revitalizácií zelene stretnutie vedenia mesta, odborných pracovníkov a poslancov s radovými občanmi priamo v parku. Pokladám sa za človeka, ktorý sleduje verejné diane v Žiline, ale informáciu o konaní takéhoto stretnutia som pred jeho uskutočnením nezachytil zo žiadneho dostupného zdroja; web stránka mesta Žiliny, oficiálne facebookové stránky predstaviteľov mesta a ani spätne som takúto pozvánku na stretnutie nikde nenašiel. Fakt, že toto stretnutie nebolo dostatočne spropagované a oznámené vedením mesta svedčí aj samotná účasť/neúčasť na stretnutí – na zverejnenej fotke boli asi 4 predstavitelia mesta a jeden poslanec. Hovorcovi mesta neprišlo divné, že napriek slušnej účasti na jar tohto roku, neprišiel tentoraz nikto a jednoducho usúdil, že ľudia nemajú záujem.

Taktiež je znepokojujúce, že stretnutie poslancov mestskej časti sa podľa posledných zverejnených zápisníc uskutočnilo v mesiaci Máj. Z toho vyplýva, že občania nemohli byť informovaní o spustení revitalizácie ani svojimi poslancami.

Faktom je, že na revitalizáciu parku bol na konci augusta zadaný už druhý projekt v hodnote takmer 16 000 € s dátumom odovzdania 30. 11. 2015. Netreba ani zdôrazňovať, že na riešenie rekonštrukcie parku nebola vypísaná verejná architektonická súťaž. Vlastne neboli predstavené ani detaily projektu, ktorého zmluvný termín dokončenia je na konci tohto mesiaca. Vieme, že celková rekonštrukcia, ktorá bude prebiehať do roku 2017, bude stáť 1,7 milióna € a prispeje na to aj Nadácia Kia Motors Slovakia. Ale neviem koľko vlastne Nadácia prispeje a z akých zdrojov sa pokryje zvyšok investície, ani čo presne celková investícia obsahuje. Budúcnosť zapáchajúceho a vyplavujúceho sa potoka Všivák je tiež naďalej nejasná. Taktiež by bolo zaujímavé zistiť, kde a kedy bola takáto investícia schválená mestským zastupiteľstvom.

Vzhľadom na vlnu nespokojnosti s plánovaným pokusom č.1 o revitalizáciu z marca tohto roku pokladám za nesprávne ak sa revitalizácia zahájila bez uverejnenia jej podrobného plánu. Občania tým pádom nemali jasnú možnosť oboznámiť sa so zmenami v projekte a vyjadriť svoj názor na samotnú realizáciu ešte pred jej začatím. Park na Bôriku má silný Genius loci (slovné spojenie, tak často používané niektorými predstaviteľmi mesta), a preto je každý zásah veľmi citlivý a mal by byť dostatočne odkomunikovaný s občanmi tohto mesta.

Nechám na posúdenie každého komu a prečo vyhovuje začiatok revitalizácie parku, ktorý sa vykonal v tichosti.

Skryť Zatvoriť reklamu