Biela pastelka – nedávajte vaše peniaze do verejnej zbierky ktorá proste nemá zmysel

Biela pastelka – nedávajte vaše peniaze do verejnej zbierky ktorá proste nemá zmysel
Písmo: A- | A+

Štvrtá časť miniseriálu ohľadom zbierky Biela pastelka. Dávam info na zváženie pre darcov či to má zmysel dávať peniaze alebo nie. Sám som prakticky nevidiaci s bielou palicou a pomoc sám potrebujem.

Drahí čitatelia, pokračujem pre Vás štvrtou častou krátko pred zbierkovaním nech naozaj máte seriózne informácie či hodno vôbec uvážiť dať vaše peniaze do kasičky zbierky Biela pastelka alebo nie. Ja sám som prakticky nevidiaci, chodím s bielou palicou a pomoc naozaj potrebujem a nepíše sa mi to ľahko tieto články ale chcem aby ste nevnímali iba podsúvaný marketing ale pritom x+1000 vecí vám je zámerne skryté pred očami aby ste nevideli.

 

Chápem vedenie ÚNSS, úniakov, že keď ľuďom ukazujem jasne pred oči ich zlyhania, fakty o dlhodobo stratovej predajni pomôcok ktorú má pod palcom rodina predsedu, poukazujem na tú hanebnú reklamu na komerčný software na webe únie pre top kamarátov vedenia, ukazujem absurdnosti fungovania vedenia ... tak logicky vedenie ma nebude za to chváliť.

 

Ak tak strašne klamem zavádzam šírim bludy ... tak najúčinnejšia cesta čo s tým je predsa napísať faktové vyzdrojované ich stanovisko na svojom webe k obsahu článkov čo píšem kde ku každej zásadnej veci čo píšem predostrú fakty argumenty dôkazy ...  a úplne rozmetajú moje hlavné tvrdenia na prach. Tým na faktoch ma tak strašne verejne znemožnia aký som klamár, hlúpy človek ..., že JA PRVÝ rýchlosťou Bolta budem chcieť ja sám všetky svoje príspevky rýchlo mazať dávať preč lebo sa tak strašne znemožním pred ľuďmi utŕžim takú hanbu, že rok sa nebudem vedieť pozrieť ľuďom do očí. A je to úplne zadarmo :) Prečo sa to nedeje? Jasnou faktovou reakciou by ma sfúkli ako sviečku. Čo sa ale deje? Presne naopak, hordy fanatikov nahlasujú tieto moje články adminom bez reálnych dôvodov a argumentov, na Facebooku kdekto blokuje bez toho aby si vôbec poriadne prečítal, podsúvajú sa zámerne účelové polopravdy až lži na oklamanie ... než aby sa viedla poctivá diskusia a sloboda názoru. Takže zjavne to ukazuje, že proste hovorím PRAVDU.

 

Drahí čitatelia na úvod, stále vravím, všetky informácie čo píšem, čo dostávate z druhej strany si samy overujte, kriticky analyzujte a tomu komu sa fakty k veci samotnej vám budú potvrdzovať a ukazovať ako pravdivé, tak tam dávajte svoju dôveru. Prečo to hnusné mamojkovské vedenie nezverejnia ZMLUVU ohľadom tých dvoch komerčných reklám publikované na webe ÚNSS pre Corvus? Veď zavesia celé znenie zmluvy, kópiu faktúry, ukážu koľko bol príjem za tú reklamu, kde tie peniaze použili ... a potom môžete vy samy nezávisle odo mňa sa opýtať nejakej solídnej reklamnej agentúry či to je objektívna suma. Chcú dnes tvoje peniaze aby si dal do kasičky? Tak to pre teba ako drobnosť spravia :)

 

 

COVID tlačivá – pomáhali úniáci v informačnej prístupnosti tlačív v špecifickej úprave keď v zbierke tak masívne žobrú že chcú pomáhať aj v informačnej prístupnosti?

 

Všetci uznáte, že na vašom živote, na vašom zdraví a bezpečí vám iste záleží. A nie je vám jedno čo kde podpisujete. Zvažujete prispieť? Skúste si dnes urobiť krátky test a podľa výsledku uvážte samy. Skoro rok sa testuje, očkuje. V očkovacích centrách tí čo ste sa dali zaočkovať viete, že skôr ako vám aplikujú vakcínu tak vyplňujete podpisujete tri tlačivá – informovaný súhlas, o anamnéze (alergiách), oboznámenie o vakcinačnej látke.

 

Skočte vo vašom okolí do niektorého očkovacieho centra a opýtajte sa na mieste samy či tam majú k dispozícii tie kovid tlačivá vo verzii v zväčšenej čiernotlači (veľké písmená) resp. v Braillovom písme pre zrakovo postihnutých ktorí sa chcú zaočkovať. Ak úniáci tak intenzívne celý deň žobrúňajú po ulici na pomoc nevidiacim ... tak na tak kľúčovú vec tohto roku, tak pri tom ako sa skoro rok už očkuje resp. testuje, tak si dali sakra záležať aby tie tlačivá vedeli zrakáči prečítať vyplniť podpísať. Keď na mieste zbierkovania vám ich ukážu ako ukážku tak skvelý marketing nie? Dnes žobrú pomôžte lebo chcú zlepšovať prístupnosť, tak si samy overte v praxi pre tak životne dôležitú vec v akom stave sú tie tlačivá.

 

Ja som to spravil a zisťoval. Výsledok je úniácka klasika - nikde nie je vôbec ale vôbec nič. Iba klasické tlačivá s malými písmenami. Čo robila ÚNSS celý rok? Nevšimli si to? Jediný kto sa o to fakt zaujímal SOM BOL JA kto sa ozval a zisťoval na Ministerstve zdravotníctva SR resp. Úrade verejného zdravotníctva a úradníkom som nedal pokoj. A na moju otázku či sa ozval niekedy v tomto smere niekto z ÚNSS (povedal som celý názov organizácie nie len skratku) odpoveď bola - NIE. Prečo dnes od teba žobrú peniaze na prístupnosť v zbierke keď toto im neprišlo obhajovať práva zrakovo postihnutých na čo tiež je priorita uvádzaná na webe zbierky ???

 

V záujme korektnosti aby ste vedeli o čo právne ide. Slovensko v roku 2010 ratifikovalo medzinárodnú zmluvu Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím:

https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/uvod/legislativa/socialna-pomoc-podpora/dohovor-osn-pravach-osob-so-zdravotnym-postihnutim-opcny-protokol-sk-aj.pdf

ktorý vstúpil do platnosti v roku 2010. Táto medzinárodná zmluva jej práva z nej plynúce majú PREDNOSŤ pred právnym poriadkom (ústavou) Slovenskej republiky takže všetky zákony, vyhlášky, nariadenia ÚVZ ... všetko musí byť v súlade s týmto dokumentom ohľadom nás zrakáčov takže to nie je len tak obyčajný predpisík.

 

Pozorne si pozrime článok 2 vymedzenie pojmu komunikácia a potom kľúčový článok 21:

 

Článok 2  - „komunikácia“ je jazyk, zobrazenie textu, Braillovo písmo, taktilná komunikácia, zväčšené písmo, prístupné multimédiá, ako aj písané, zvukové, jazykovo jednoduché, predčítavané, augmentatívne a ďalšie alternatívne spôsoby, prostriedky a formáty komunikácie vrátane prístupných informačných a komunikačných technológií

 

Článok 21 (Sloboda prejavu a presvedčenia a prístup k informáciám)

Zmluvné strany prijmú všetky príslušné opatrenia, ktorými zabezpečia, aby osoby so zdravotným postihnutím mohli uplatňovať právo na slobodu prejavu a presvedčenia vrátane slobody vyhľadávať, prijímať a šíriť informácie a myšlienky na rovnakom základe s ostatnými, a to prostredníctvom všetkých foriem komunikácie podľa vlastného výberu, v zmysle definície uvedenej v článku 2 tohto dohovoru, a to aj tým, že

b) budú akceptovať a umožnia osobám so zdravotným postihnutím používať posunkové jazyky, Braillovo písmo, augmentatívnu a alternatívnu komunikáciu, ako aj ďalšie prístupné prostriedky, spôsoby a formáty komunikácie podľa ich vlastného výberu v oficiálnej komunikácii;

 

Takže podľa tohto článku 21 v kovid centre ja zrakáč mám právo vybrať si formát a spôsob prístupnosti vyhotovenia tlačiva (v prístupe k informácii) podľa môjho vlastného výberu ako mi vyhovuje s ohľadom na úroveň zrakových schopností – teda či chcem zväčšené písmo,  v Braillovom písme apod. Mám informovať, vyberám si dajte mi prosím v zväčšenej čiernotlači a personál mi má dať do ruky verziu podľa toho čo som vybral lebo oni majú povinnosť akceptovať môj výber lebo toto zaručené právo z dohovoru, a podľa neho mi to tlačivo v takej podobe dať. Iná osoba nemá právo vyberať za mňa formát či spôsob prístupnosti, meditovať či jej návrh predstava je pre mňa dostačujúca alebo nie, nemá klásť požiadavku aby som našiel nejakú inú osobu ktorá mi to má prečítať ... či môj výber neakceptovať pozmeniť odmietnuť apod. Pozrite si článok 4. Dohovor to jasne vymedzuje. Majú mi umožniť výber prístupnosti podľa vlastného uváženia, oni majú povinnosť urobiť všetko preto aby som ten výber mohol vykonať a oni mali všetko zabezpečené tak aby ja som dostal to čo som si vybral. Úplne jednoduché. Toto právo mi zaručuje medzinárodná zmluva.

 

Nech sa páči overte si to samy v praxi čo máme :) Skoro rok sa očkuje tak snáď uvidíte nejaký konkrétny výsledok práce v prístupnosti info zo strany ÚNSS :) Stav je taký, že nie je vôbec nič - tak potom prosím vôbec nič nedávajte dnes do tejto cynickej pouličnej žobráčky :) Proste si vaše peniaze proste vôbec nezaslúžia.

 

 

Ako používajú úniaci peniaze zo zbierky Biela pastelka?

 

Poviete si, čo vlastne robia s nazbieranými peniazmi zo zbierky čo od ľudí vymámia? Keď súrne naozaj potrebujú peniaze na niečo naozaj dôležité dobré čo fakt chcú robiť, tak očakávate, že budú u vás budovať serióznu dôveru a s informovaním ku vám sú maximálne otvorení, transparentní, sprístupnia všetko svetelný rok nad rámec toho čo vraví Zákon ... lebo si ctia tvoju dobrotivosť a nemajú tí čestní čo skrývať. Tak ako sa veci majú? Poďme sa pozrieť na web zbierky – www.bielapastelka.sk v časti Výnos.

https://bielapastelka.sk/vynos-zbierky/

 

Na stránke vidíme celkové sumy za jednotlivé roky. Veľmi pekné cifry peňazí až príliš veľa na to ako im bolo hodno od ľudí dávať. Vidíme správy verejnej zbierky po rokoch ako predbežná a záverečná správa. Tak poďme si otvoriť niečo:

 

Rok 2020:

Predbežná - https://unss.sk/wp-content/uploads/2021/04/00_predbezna%20sprava_BP_2020_web.pdf

Rok 2019:

Predbežná - https://unss.sk/wp-content/uploads/2020/03/00_predbezna_sprava_bp_2019_web.pdf

A kde je záverečná správa za rok 2019? Spravidla sa dáva ku koncu (v decembri) ďalšieho roku ako sa zbierkovalo takže na konci roku 2020 mala byť ... Nie je. Keď ste čítali tretí diel tak nič nové neprekvapujúce 3:)

Rok 2018:

Predbežná - https://unss.sk/subory/2019/predbezna_sprava_vz_biela_pastelka-2018.rtf

Záverečná - https://unss.sk/subory/2019/zaverecna_sprava_vz_biela_pastelka-2018.pdf

 

Čo sa dočítate v predbežnej správe? Bla, bla, bla, bla frázy frázy ale nič seriózne čo by vás naozaj zaujalo. A čo záverečná? Voľne povedané plná veľká „truhlica“ nazbieraného sa rozdelila akosi na pekne vypadajúce zabalené veľké krabice s lákavou ceduľou a napísané sumačné hodnoty v tabuľke. A čo ďalej? Čo je vo vnútri? To konkrétne vecné na čo presne išli TVOJE prachy? Z týchto krátkych formálnych správ sa nedozviete vôbec ale vôbec nič. Proste také pravé po mamojkovsku :)

 

Ľudia čo ma poznajú vedia, že sa nedám len tak odbiť a ja tú krabicu chcem otvorenú a vidieť čo tam skutočne je nahádzané čo sa nasčítavalo. Dal som si námahu a do elektronickej podateľne Ministerstva vnútra SR:

https://www.minv.sk/?kontakty-18&kontakt=7286&od=12774

som v zmysle infozákona požiadal o sprístupnenie informácií (listín) pre tú zbierku aby mi tie prílohy v rámci možností za posledných 5 rokov zaslali. A poviem vám, keď to začnete čítať tak to bude dosť drsné čítanie proste úplne iný príbeh ako ten krásny marketing čo vám robia pred očami v zbierkový deň :) Odporúčam samy si požiadajte a prečítajte.

 

Pre dôveryhodnosť textu a aby článok nemal desiatky strán, tak uvediem pár chuťoviek.

 

Záverečná správa z roku 2016:

Vyplatenie 2x1000 eur za  „Vypracovanie návrhu na vyradenie dokum. z archívu“ z 6.4.2016 resp. 7.11.2016. A ja sa pýtam, čo to je? Načo tam šlo až 1000 eur dva krát z kasičiek od ľudí ??? Ako tým pomohli rádovým zrakáčom ako som ja? Keby 10 euro tak snáď niečo, ale 1000 eur? To vyradzovali z 1000 šanónov nejaké papiere že to tak veľa stálo?? Keby bolo vypracovanie návrhu projektu budovy – architektovi projektantovi na odstraňovanie bariér niekde kde fakt treba tak pochopím, ale TOTO?

 

Opäť záverečná správa rok 2016:

DF 1600489 (14.10.2016) divadelné predstavenie v SND v termíne 23.11.2016 cena 2 106,50 eur. Nezmyselný plýtvavý zbytočný výdaj na voľnočasovú akciou pre len zopár máličko ľudí. Čo z toho majú zrakáči z východného Slovenska? SND roky ponúka zľavy pre skupinové lístky či ZŤPS ak je dostatok voľných miest nevyužitých. V pohode sa dá dojednať výrazná zľava ktorú pre x záujemcov zrakáčov o kultúrnu akciu si vedia v pohode dovoliť – ak chcú. Načo zo zbierky vyhadzovať peniaze na takúto úplnú neprioritnú zbytočnosť z ktorej obecný osoh je skoro nulový? Prečo pre toto si nehľadali súkromných sponzorov z firiem v Bratislave ktoré mohli v pohode sa nazbierať takto spríjemniť čas pre pár zrakáčov a samy si urobiť z toho dobrý marketing v rámci svojej filantropie?

 

Platenie energií, platov, údržba motorových vozidiel v centrále ... Moja otázka, keď dnes žobrúňajú od teba peniaze pomôžte nevidiacim ... samy si pozrite či budú mať niekde uvedené že idete dávať peniaze na režijný chod centrály v bohatej Bratislave kde centrála má skvelý potenciál byť vysoko prebytková ??? Prečo toto neplatia z podielov spoločníka zo ziskov firmy Tyflocomp s.r.o. kde ÚNSS je 100% spoločník a rodina predsedu to má pod palcom? Jáááj, firma je dlhodobo v strate ... :) A čo iné firmy či komerčné projekty na ktorých sa ÚNSS podieľala? Kde šli z toho peniaze? Prečo na webe nedajú detailnú štruktúrovanú info?

 

Samozrejme vedel by som písať hodiny a hodiny, ale samy si podľa infozákona tie celé správy vyžiadajte a bude to horor čítanie ak ste nebodaj im dali vyššiu sumu peňazí. A taká drobnosť. Ten súbor čo vám pošlú z ministerstva očakávajte škaredé krivo naskenované (nafotené) PDFKá a hlavne ultra vysoko neprístupné pre zrakáčov. Dostali takúto sračkovú kvalitu prístupnosti corvusári s reklamou na webe ÚNSS? NIE, nie, nie, tí dostali VIP prvotriedny luxus.

 

 

Čo robiť ak veríte práci miestnej ZOčky lebo tých ľudí poznáte a dôverujete im?

 

Keďže je zbierkový deň a úniáci budú vonku, nech sa páči samy sa ich opýtajte KOĽKO peňazí aký podiel zostane z jedného eura v kasičke tu pre činnosť aktivity vo vašom regióne? Zo správ z ministerstva za rok 2011 bol podiel tuším 15 percent, v roku 2016 ak počítame podiel pre regióny od celkovej sumy tak to bolo cca. okolo štvrtiny.

 

Solidarita je spoločenský počin keď bohatý je solidárny so zodpovedným chudobným, zdravý s chorým, mladý so starým ale NIE NAOPAK. Prečo má byť chudobný okres ako Medzilaborce, Snina, Rimavská Sobota, Kežmarok ... solidárny s bohatou Bratislavou, s centrálou? Nad tým sa zamyslíte o čom je vlastne zbierka o pomáhaní peniazmi pre centrálu pre ich príjem alebo skutočne o pomoci zrakáčom v (chudobných) regiónoch Slovenska ???

 

Takže všetky peniaze čo sa vyzbierajú tvoria hrubý výnos zbierky. Najprv sa dajú preč na náklady výkonu zbierky. To je ten všetok materiál, ľudia, organizácia, médiá, marketing, režijné náklady ... takže tá základná suma sa hneď výrazne zcvrkne. Zatiaľ koncoví ŽIADNY zrakáči nedostali reálne vôbec nič. Z toho čo zostalo sa rozdelí podiel ktorý na aktivity činnosť si zhrabne centrála. To sú tie náklady na energie, údržba vozidiel v centrále, platy, na koncert v SND, vyradzovanie dokumentov z archívu ... Takže už z tej zcvrknutej sumy sa to zase rapídne zcvrkne čo zostalo. Zatiaľ tí rádoví zrakáči v regiónoch nedostali vôbec ale vôbec nič. Ďalšej sa odoberú peniaze na grantové výzvy ... na akože projekty ... proste hlavne na nepodstatné neprioritné hlavne voľnočasové aktivity ako tu za minulý rok:

https://unss.sk/grantova-komisia-prezradza-vysledky-2-tohtorocnej-vyzvy/

... a až tá maličká časť sa bude rozdeľovať úmerne pre regióny (okresy) kde vaše miestne ZOčky vyzbierávali. A keďže mnohé ZOčky taktiež používajú peniaze zo zbierky na krytie nákladov na chod (prenájom ...) tak zase už z tak mála sa zase rapídne zcvrkne. A keď odčítate zase miestne použitie na voľnočasové aktivity neprioritné nepodstatné veci ako výlety večierok ... tak z toho čo skutočne sa použije na tie top dôležité hlavné priority ako sú prístupnosť, bezbariérovosť, vzdelávanie a seriózna sociálna rehabilitácia pre rádových zrakáčov v okresoch, tak na to zostanú z tej veľkej sumy naozaj už LEN DROBNÉ.

 

Ak teda máte u vás Základnú organizáciu ktorej naozaj dôverujete a poznáte ľudí ktorí tam robia a viete že to dobre robia a chcete im dať vyššiu sumu peňazí na dobré aktivity, tak vám radím do zbierky kasičky NEDAJTE ANI CENT. Radšej si s miestnou ZOčkou zjednajte a podpíšte štandardnú darovaciu zmluvu kde si presne vymedzíte na aký účel ako kde sa použijú vaše darované peniaze a ako si budete kontrolovať užitie. Takto z celej 100 eurovej bankovky zostane v regióne celá 100 eurová bankovka presne na to čo treba a čo chcete podporiť. Keď hodíte do tej kasičky tak v tom vašom dobrom regióne na fakt dobré veci zostane naozaj len málo drobných. Po ceste ako vidíte budete napríklad dotovať centrálu v bohatej Bratislave kde je to hnusné odporné vedenie pričom miestny ZOčkári nemusia s vedením súhlasiť.

 

 

Záver – má zbierka Biela pastelka v takom stave a forme ako to robia vôbec zmysel? NIE, NIE, NIE

 

Drahí čitatelia, pôvodne som chcel celý september písať veľa príspevkov lebo fakt mám toho na seriál desiatok dielov čo viem povedať ale viete žijem bežný život rádového zrakáča a nemám toľko času aby som vedel deň čo deň pripraviť precízne príspevok lebo každé slovo si musím dávať sakra veľký pozor aby zlí ľudia čo nechcú aby som Vám ukazoval pravdu, aby ma na nejakom preklepe nepozornosti nepodchytili – a to berie veľa času.

 

Česká Liga proti rakovine čo robí najväčšiu verejnú finančnú zbierku v Česko-slovensku už dávno upustili od toho staromódneho blbého behania s kasičkami po meste ľudovo žobráčiek. Už dávno prešli na moderné trendy a samy si stiahnite ich skvelú mobilnú darcovskú appku a pozrite ako je skvele urobená, aký objem informácií tam darca dostávate, ako vás o všetkom precízne pozorne štruktúrovane informujú, a HLAVNE pozrite si ich stánky čo ponúkajú. Skvelé desiatky informačných brožúr o rakovine pre ľudí v stánkoch zadarmo na zobratie, výborné veci čo si môžete zakúpiť a tak podporiť ich činnosť. Výborný kultúrny program. Zbierkové dni sú vrchol roka v komunikácii s ľuďmi a prezentácie organizácie kde marketing a aktivity robia po celý rok a ukazujú sa ľuďom. Zbierka je iba sprostredkovanie fundingu v dialógu medzi vami a nimi na pomoc dobrých vecí jasne ukázaných pred tebou – čerešnička na torte motivácie vás im pomáhať. Prečo ÚNSS pre Bielu pastelku nemá tak skvelú appku pre teba darcu? Veď corvusári programátori programujú appky pre mobily tak za tie mega mega pozornosti čo roky rokúce dostávali tak oni by mali zadarmo ÚNSS vedeniu luxusnú appku zadarmo naprogramovať :) Prečo ju neviem nikde nájsť?

 

Takže samy si položte otázku aký zmysel má vlastne tá pouličná dnešná zbierka či skôr žobráčka? Snaha vyžobrať maximum peňazí aby vedenie malo dosť veľa príjmu pre seba? Veď vedenie rozhoduje hlavne čo koľko pôjde tam či tam - malé ZOčky kdesi na východe určite do toho veľa nehovoria :) Ak na miestnej úrovni miestny úniáci zbierajú peniaze tak načo to má zmysel než aby zbierkovali samy pre seba hlavne? Pracovali po celý rok aktívne komunikačne v okrese a väčšie dary dostali na priame darcovské zmluvy?

 

A pri pohľade na to hnusné zlé vedenie čo tam straší desiatky rokov čo fakt v komunite zrakovo postihnutých je vysoko neobľúbené, tak JA, prakticky nevidiaci čo pomoc naozaj potrebujem, čo naozaj robím veľa aktivít v oblasti prístupnosti informácií, čo som aktívny aj na známej charite, tak JA vám radím ŽIADNE peniaze dnes do kasičky zbierky Biela pastelka nedávajte. Každý cent čo dáte tak podporujete aby naďalej fungovalo to hnusné vedenie čo je tam teraz a ďalšie a ďalšie zaostávanie oproti trebars Českej republike kde rozdiel medzi nami je už teraz galaktický.

 

Ďakujem všetkým ktorí ste si moje články prečítali a boli pre vás moje informácie užitočné a ste radi, že sa fakt niečo seriózne dozviete a mohli tak zvážiť či má zmysel dať svoje peniaze do tejto pouličnej zbierky alebo nie. Ja si myslím, že je to obyčajná žobráčka a radím ľuďom v mojom okolí aby im nedali ani cent pri tomto hnusnom mamojkove ktoré tam je a je aké je:) Ja som za 20 rokov zbierky doposiaľ nedostal vôbec ale vôbec nič a ničím hmatateľným mi dodnes nepomohli. Takže tak.

Skryť Zatvoriť reklamu