Vláda nemá byť Bruce Willis

Písmo: A- | A+

Súčasná vláda dostatočne nerozumie, čo je jej úlohou. Zachraňovať krajinu jej úlohou nie je. Je to nudné, ale úlohou vlády je iba vyberať z hotových možností a brať politickú zodpovednosť za tieto rozhodnutia. Nie vymýšlať koleso.

Súčasná pandemická situácia v krajine ako aj súčasná vládna kríza podľa mojej mienky plynie aj z dôležitého nepochopenia úlohy vlády a jej členov.

Na verejnosť sa dostalo už mnoho informácií o tom, ako prebiehajú rokovania vlády. Okrem nekonštruktívnych osobných útokov a malicherností, priamo na mieste členovia vlády brainstormujú nápady ako riešiť pandemickú krízu.

Pritom toto je absolútne neefektívne hneď z niekoľkých dôvodov. Primárny je ten, že ani jeden člen vlády nie je odborníkom na vakcináciu, manažovanie pandémií, farmakologické právo, aktuálne znenie všetkých zákonov a zmlúv a podobne.

Preto nemá zmysel aby niečo vláda brainstormovala.

Na Slovensku však existujú odborníci na mnoho z týchto oblastí. To, čo vláda má urobiť je zohnať týchto odborníkov, požiadať si od nich analýzu problému, niekoľko scenárov, VIACERÝCH návrhov na riešenia, analýzu rizík a benefitov navrhnutých krokov, prípadne zadanie na zisk iných potrebných dát. Potom vláda určí tejto pracovnej skupine deadline, dokedy má prísť s takýmto dokumentom,.

Následne vybraní odborníci odprezentujú materiál vláde a vláda si hlasovaním vyberie na základe analýz jeden z viacerých ponúknutých scenárov.

Veľmi ľahko potom vie vláda verejnosti vysvetliť z ktorých možností si vybrala, aké riziká a benefity zvažovala a obhájiť prečo tak rozhodla. Analýzy predložené na vládu by mohli byť pre maximálnu mieru transparentnosti verejné vždy keď to je možné.

Vláda a jej členovia sa nemajú hrať na Brucea Willisa a snažiť sa vlastnými iniciatívami zachraňovať Slovensko. Nemajú vymýšlať megalomanské nápady a pretláčať si následne svoju vôľu. Vláda a jej členovia majú možno na pohľad nudnú úlohu výberu z niekoľkých možností, prevzatia zodpovednosti za tento výber a následné transparentné vysvetlenie dôvodov, prečo k tomuto rozhodnutiu došlo.

Tento prístup má hneď niekoľko pozitív:

a) Keďže návrhy riešení nebudú pochádzať od členov vlády, ale od iných ľudí, ak sa nepodarí nejaké riešenie pretlačiť, prípadne nejaký člen vlády ho kritizuje, je menšia šanca, že aj keby si to autor nápadu zobral osobne, trpeli by vzťahy vo vláde/koalícii.

b) Zasadnutia vlády budú výrazne kratšie. Preto budú mať členovia vlády viac času venovať sa svojej agende a nie malichernostiam.

c) Výstupy vlády budú pre verejnosť omnoho čitatelnejšie. Verejnosť bude lepšie informovaná.

d) Členovia vlády môžu hlasovať rôzne a na verejnosti lepšie vysvetliť prečo hlasovali inak. Miesto obviňovania že niekto nedrží s vládou, miesto obviňovania, že vláda rozhoduje nekompetentne, budú do kontrastu dávané odlišné priority a pohľady na problematiku v kontexte riešení navrhovaných odborníkmi.

e) Ani odborníci často nerozhodnú o riešeniach problémov rovnako. Vždy však vedia prezentovať výhody ako aj nevýhody svojich rozhodnutí. Vďaka tomu, že odborníci budú mať zadanie od vlády prísť s viacerými návrhmi riešení, zabezpečí sa lepšia súťaž nápadov a konečná vyššia kvalita nápadov a výstupov.

f) Naopak, často sa odborníci zhodujú. Navrhované riešenie je preto pravdepodne dobré. Pre vládu je potom ľahšie navrhované riešenie prijať.

g) Členovia vlády budú mať čas zoznámiť sa s materiálom. Budú lepšie pripravení zaujať stanovisko a prevziať zodpovednosť za vybrané riešenia.

h) Priestor na politikárčenie bude výrazne menší.

Verím, že tento prístup je konštruktívnejší aj z mnohých iných dôvodov, ktoré nie su uvedené vyššie.

V rozhovoroch o rekonštrukcii vlády by sa nemalo hovoriť len o personálnych otázkach. Členovia koalície urobia len dobre, ak zvážia aj nové modely svojho fungovania a viac sa zamyslia nad tým, čo vlastne je a nie je ich úlohou. Zachraňovať svet či Slovensko, alebo 'inšpirovať svet' totižto úlohou vlády nie je.

Poznámka na záver: Otázky ako efektívne riadiť vládu, aké modely fungovania tímu zvoliť, ako riadiť krízu atď. sú otázky, ktoré si nekladieme len na Slovensku a nie sú nové. Existuje mnoho literatúry a úvah ako na to. Silno odporúčam členom vlády, aby v čo najskoršej dobe si spravili samoštúdium na túto tému. Je pravdepodobné, že doteraz členovia vlády neskúsili rozmýšľať nad týmito otázkami. A na Slovensku som si zatiaľ ani podobnú diskusiu nevšimol. To je škoda.

Skryť Zatvoriť reklamu