Mestá, podporme domácich podnikateľov a rast zamestnanosti ...

Písmo: A- | A+

Ak má byť fungovanie mesta založené len na prerozdelení príjmovej zložky rozpočtu, je to cesta k stagnácii a úpadku. Mesto môže finančne podporovať kultúru, šport, občianske združenia a cez financie zabezpečiť chod organizácií aspoň tak, ako mu ukladá zákon. Z politického hľadiska je to aj najľahšia cesta ako si zabezpečiť oddanosť voliča. Najmä vtedy, ak je od tohto príjmu závislá potreba, záujem  alebo hobby, ktorému sa venuje. Otázkou je dokedy.  Vieme, že mnohé mestá sa boria nielen s demografickým vývojom obyvateľstva, čo spôsobuje výpadok daní - najdôležitejších príjmov, ale aj s rôznymi úspornými memorandami výdavkovej časti rozpočtov samosprávy. A to nepíšem o ich dlhoch.

Život a budúcnosť obcí a miest musí byť založený na moderných princípoch rozvoja a fungovania viacerých oblastí ich života. Jedným z nich je aj podpora rastu a rozvoja podnikania. S istotou nie v tej podobe, ako to poznáme vo väčšine obcí v súčasnosti. Vytváranie sťaby priemyselných parkov bez infraštruktúry a podpory samosprávy veľa veci, s výnimkou západného Slovenska, nezmení. Mestá sa často sústreďujú na dotiahnutie zahraničných investorov cez domáce alebo zahraničné agentúry. Bohužiaľ, zabúdajú na tých vlastných. Častou skúsenosťou je slabá komunikácia mesta a podnikateľa, boj o zákazky, protežovanie vyvolených a odmietanie nových nápadov a nereflektovanie základných požiadaviek podnikateľskej obce. Ako poslancovi mesta sa mi podnikatelia viackrát sťažovali, že majú možnosť a záujem rozšíriť vlastné podnikanie a vytvoriť pracovné miesta. Problémom je, že mesto s nimi nekomunikuje vôbec alebo takým spôsobom, že ich nadšenie a zámer rýchlo opadnú. Následne radšej premýšľajú o prevádzkach a investíciách v inom meste alebo v destináciách s lacnou pracovnou silou. A pritom ich požiadavky často smerujú len k vybudovaniu potrebných sietí alebo napríklad prístupovej cesty k pozemku, kde sa má postaviť alebo sprevádzkovať výrobná hala. Prečo je takýto prístup častým javom našich predstaviteľov vedenia miest, si neviem dosť dobre vysvetliť. Teda možno viem, avšak to je téma na iný článok. Človek by povedal, že každý vrcholný predstaviteľ mesta alebo obce, víta takýchto ľudí s chlebom a soľou, avšak nie je to tak. Mrzí a zaráža ma to o to viac, že týmto mestá prichádzajú o možnosť vytvárania pracovných miest a znižovania nezamestnanosti na ich území. Otázkou je, ako začať a zlepšiť podmienky na rozvoj podnikania. Myslím si, že na začiatku by mala byť dobrá a priebežná komunikácia mesta a podnikateľa. Ako si to predstavujem? Mestá a väčšie dediny by mohli vytvárať napríklad ,,Investičné rady rozvoja podnikania", ktoré by boli zastúpené podnikateľmi, vedením mesta a odbornými zamestnancami alebo prizvanými zástupcami organizácií na podporu a rozvoj podnikania, ktorí pôsobia v rôznych odvetviach hospodárskeho života. Rada by diskutovala o podmienkach, žiadostiach a nápadoch rozvoja mesta. Predovšetkým by išlo o prezentovanie požiadaviek podnikateľov na zlepšenie podmienok podnikania v meste a ich okolí. Treba si uvedomiť a konečne pochopiť, že podnikateľ nie je nepriateľ. V súčasnom svete trhovej ekonomiky je to človek, ktorý vytvára pridanú hodnotu a odvádza dane. Áno, ako všade, aj tu sú čierne ovce, avšak tie má riešiť iný štátny aparát. Prípadne je to vec morálky a podnikateľskej kultúry, ktorú treba neustále zlepšovať.

Ďalším pozitívnym spôsobom podpory podnikania sú konkrétne aktivity mesta. Ako príklad uvediem mesto Martin. V tomto meste ponúkajú mestskú kartu, ktorá je multifunkčná. Martinčania ju využívajú predovšetkým ako dopravnú kartu na cestovanie mestskými linkami dopravcov SAD Žilina, konkrétne MHD Martin. Okrem lacnejšieho cestovania v MHD však karta ponúka aj výhodnejšie nákupy v takmer 140 prevádzkach v Turci. Stačí, ak pri nakupovaní predložíte Mestskú kartu Martin a na nákup získate zľavu. Neviem do akej miery tento input funguje, avšak je to jedna z možností podpory domácich podnikateľov. Neposledným možným riešením je vytváranie obchodných partnerstiev so zahraničnými mestami. V súčasnosti fungujú spravidla kultúrne partnerstvá na spôsob rôznych stretnutí predstaviteľov mesta, prezentácie ich úspechov, dobrej zábavy a ukážkou rôznych atrakcií. Prečo by sme do týchto projektov nemohli zapojiť podnikateľov a zamerať sa aj na obchodnú spoluprácu? Prečo domácim podnikateľom nevytvárať podmienky a kontakty na úrovni samospráv? Myslím si, že pre občana by to bolo oveľa prospešnejšie. Takýmto spôsobom by mesto mohlo vytvárať skutočné obchodné partnerstvá s mestami alebo regiónmi krajín, ktoré majú neporovnateľný rast a sú z hľadiska záujmu investovania a obchodu najatraktívnejšie. Sú nimi napr. mestá v Číne, Rusku, Poľsku, Švajčiarsku ... . Verte, záujem zo strany týchto miest naozaj je, keďže s tým mám aj osobnú skúsenosť. Len sa treba vedieť predať a mať skutočný záujem. Slová a vízie treba pretaviť v realitu takýchto projektov a zamerať sa na výsledok, ktorý chcú mestá dosiahnuť. Za najdôležitejšiu podporu podnikateľov však stále považujem budovanie infraštruktúry v priemyselných zónach resp. parkoch a dobrú komunikáciu a ústretovosť.

Na záver ešte uvediem, že aj v našom živote často povieme, že mnoho veci spolu súvisí. V oblasti života mesta toto tvrdenie platí mnohonásobne viac. Ak si položíme otázku, ako chceme docieliť, aby v meste alebo obci fungovala podpora a rozvoj napr. športu a kultúry. Ako chceme vytvárať programy a aktivity pre podporu detí, mládeže a vlastne všetkých vekových skupín? Akým spôsobom chceme zabezpečiť plnohodnotný život občanov mesta ? Jednou z odpovedí je práca a príjem obyvateľov, čo môžeme zabezpečiť rozvojom podnikania a následne pracovných miest. Len občan s primeraným príjmom si môže dovoliť zaplatiť kultúrne podujatie pre celú rodinu, či vhodne vyplniť popoludňajší voľný čas svojich ratolestí športom alebo pôsobením v iných záujmových útvaroch. Všetko, totiž, stojí nejaké tie peniaze. Len s príjmom si môžete dovoliť kúpiť produkt alebo službu, či kúpiť byt. Nehovorím, že občan s peniazmi môže všetko, to určite nie. Vieme však, že s pravidelným príjmom sa žije o niečo ľahšie a nemať ho, znamená mať o problém viac.

Týmto som chcel poukázať na možnosti podpory podnikateľského prostredia a rastu zamestnanosti zo strany samospráv. Toto nie sú jediné riešenia. Možností je určite viac. Prvoradá je však stále komunikácia, ústretovosť a schopnosť počúvať tých, ktorí svojmu remeslu rozumejú.

Skryť Zatvoriť reklamu