7 mýtov o druhom pilieri

Písmo: A- | A+

Máte viac ako 18 rokov, pracujete a nie ste na dôchodku? Toto čítanie je pre každého druhého z vás. V druhom pilieri je totiž viacej ako polovica pracujúcej populácie.

Zhromaždili sme 7 mýtov, ktoré sa najčastejšie spájajú s druhým dôchodkovým pilierom.

1. Výkonnosť druhého piliera zaostáva za svetom

2. DSS-ky majú vysoké poplatky

3. Novozélandský penzijný fond zarába viac

4. Investičná aktivita DSS-iek neprináša hodnotu

5. Mladí sporitelia nejdú do akciových fondov

6. DSS-ky majú v portfóliu málo akcií

7. DSS-kám chýbajú benchmarky

Všetky grafy, čísla, argumenty a porovnanie nájdete pod textom alebo v preklikoch. Tak poďme na tie mýty:

1. Výkonnosť druhého piliera zaostáva za svetom

Nepravda.

Odkedy môžu dôchodkové správcovské spoločnosti „normálne“ investovať, čiže od roku 2013, výkonnosti dôchodkových fondov konkurujú najväčším a najlacnejším fondom vo svete.

Súhlasím s konštatovaním, že výkonnosti boli nízke v rokoch 2009 – 2013, keď štát de facto zakázal DSS-kám investovať do akcií. Spájať tieto dve obdobia do jedného je však zavádzajúce.

2. DSS-ky majú vysoké poplatky

Nepravda.

Dôchodkové správcovské spoločnosti majú najnižšie správcovské poplatky na Slovensku, dokonca najnižšie v regióne. Nižšie poplatky majú iba najväčšie schémy na svete, a to vďaka tomu, že spravujú násobne väčšie objemy úspor.

Jediný poplatok hodný prehodnotenia je poplatok za zhodnotenie v indexovom fonde.

3. Novozélandský penzijný fond zarába viac

Diskutabilné!

Poznáte fenomén cherry picking? Akože si vyberáte čerešničky na torte? Na svete sú tisícky fondov a isto nájdete vždy nejaký lepší ako ten váš.

Novozélandský fond investuje do private equity a iných alternatívnych aktív, na ktorých zarába svoje „nadvýnosy“. DSS-ky majú tieto aktíva zákonom zakázané. Rozdielov je, samozrejme, mnoho – novozélandský dolár, novozélandské akcie, historicky jeden z najlepších akciových trhov na svete či intenzívne používanie derivátov (opäť – DSS majú zakázané).

A aj napriek tomu, že novozélandský fond je jedným z najvýkonnejších na svete, t. j. je ukážkovým príkladomcherry pickingu, prekonáva indexové fondy DSS iba o viac ako 1 percento p. a.

4. Investičná aktivita DSS-iek neprináša hodnotu

Nepravda.

Ak porovnáme pomer výnos/riziko, vyhrávajú aktívne fondy DSS-iek. Platí to, ak porovnávame aktívne zmiešané a akciové fondy s pasívnymi indexovými fondmi (resp. indexmi), ale aj ak porovnávame aktívne dlhopisové fondy s pasívnymi dlhopisovými indexmi.

Výnos má prirodzene tendenciu v dlhom horizonte byť najvyšší pri najrizikovejších (indexových) fondoch, nie každý však preferuje najrizikovejšie fondy.

5. Mladí sporitelia nejdú do akciových fondov

Nepravda.

95 percent nových sporiteľov smeruje do indexových, akciových a zmiešaných fondov.

Do dlhopisových fondov nasmeroval sporiteľov jedine štát v roku 2013 akciou „návratky“. Kto nezaslal návratku, bol presunutý do dlhopisových fondov – vtedy presunul štát 80 % sporiteľov do dlhopisových fondov.

6. DSS-ky majú v portfóliu málo akcií

Nepravda.

DSS „držia“ toľko akcií ako iné penzijné fondy vo svete. Málo akcií v portfóliu bolo pri vzniku piliera v rokoch 2004 – 2008, keď niesli dlhopisy výnosy aj viac ako 5 percent p. a., a keď to v rokoch 2009 – 2013 legislatíva neumožňovala zavedením garancií.

7. DSS-kám chýbajú benchmarky

Nepravda.

Benchmark je dobré vodidlo, no zlý pán. Keď sa voči nemu nastaví odmeňovanie, fondy majú tendenciu ho kopírovať a to zabíja konkurenciu.

Trhy sa dynamicky menia a statické, kapitalizačne vážené benchmarky môžu byť nebezpečné. V 70. rokoch bol najlepší japonský benchmark, v 80. európsky, v 90. americký, v prvej dekáde tohto storočia zas benchmark pre rozvíjajúce sa trhy, svetový benchmark „nadvažuje“ USA a tak ďalej. Takže ktorý vyberieme?

Navyše, ak by bol napríklad na začiatku roku 2021 pre dlhopisové fondy nastavený benchmark (Bloomberg Barclays Global Aggregate index), znamenalo by to na najbližších 9 rokov očakávaný výnos nula percent ročne a to ešte pred poplatkami.

Prečo má tento benchmark očakávaný výnos rovný nule? Pretože presne taký je priemerný výnos do splatnosti dlhopisov v uvedenom indexe v eurách. DSS-ky by tak boli nepriamo motivované nakupovať tieto dlhopisy s nízkymi výnosmi, aby sa príliš neodchýlili od benchmarku. 

Záverom?

Viacej ako 1,6 milióna sporiteľov predstavuje dlhodobý záväzok a zodpovednosť pre správcov úspor aj štát. Takže odborná diskusia o našich dôchodkoch s uvádzaním aktuálnych faktov je nevyhnutná.

DSS-ky od roku 2013, odkedy fondy nie sú deformované štátnymi garanciami, faktograficky dokazujú, že sa výsledkami môžu smelo porovnávať s najväčšími svetovými fondmi.

***

Igor Vilček, vedúci oddelenia Riadenia investícií, VÚB Generali DSS a kolektív autorov VÚB Generali DSS 

Igor Vilček
Igor Vilček 

Upozornenie podľa zákona č. 43/2004 Z. z.: S uzatvorením zmluvy s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou je spojené aj riziko a doterajší alebo propagovaný výnos portfólia dôchodkového fondu v jej správe nie je zárukou budúceho výnosu portfólia dôchodkového fondu. Činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti je pod dohľadom Národnej banky Slovenska.

 

Skryť Zatvoriť reklamu