Nehaňte nesprávnych. Alebo kto môže za nízke výnosy II. piliera

Písmo: A- | A+

Slovenský dôchodkový systém potrebuje zmenu. O tom nepochybuje nikto, ani my dôchodkoví správcovia...

Obrázok blogu

Už minimálne tri roky disponuje ministerstvo práce analýzou, vďaka ktorej by mohli byť úspory na súkromných dôchodkových účtoch násobne vyššie. Prečo im tak dlho trvá prijať zmeny v dôchodkoch?

Najväčšiu dieru do súkromných úspor vypálil pred rokmi Robert Fico, keď presunul takmer všetkých sporiteľov do dlhopisových garantovaných fondov.

Áno, jednou z problematických častí sú nepochybne aj výnosy jednotlivých fondov. Správcovia majú zviazané ruky, nie je však pravda, že nerobia nič, aby ich zvýšili.

Napríklad, aj naša DSS počas vlaňajšej krízy dokázala svojim sporiteľom aktívnym manažmentom vyniesť zárobky na úrovni dvojciferných čísel, čím sme prekonali benchmarky.

Rovnako sa snažíme edukovať našich sporiteľov. Tu však treba pripomenúť, že kým správcom súkromných dôchodkov štát nariaďuje informovať o predpokladanej výške dôchodku z druhého piliera, štátna Sociálna poisťovňa pri prvom pilieri túto povinnosť nemá. Akákoľvek snaha o prepočítavanie možnej výšky štátneho dôchodku je len chiméra.

A žiaľ, ľudia sa bez tejto informácie nepohnú. Pričom chcem veriť tomu, že ak by ju mali, začali by aktívnejšie pristupovať k peniazom uloženým v druhom pilieri.

Ani s týmto však nemôže štát automaticky rátať.

Kým nie je zavedený povinný vstup do druhého piliera s predvolenou lifecycling investičnou stratégiou, ani fondy, ktoré by boli namiešané najlepšie na svete, by nedokázali Slovákom priniesť spokojnú starobu. Pretože by si ju užil iba malý zlomok sporiteľov, ktorí sa aspoň ako-tak vyznajú v investovaní.

Tí ostatní by zostali „trčať“ v garantovaných fondoch tak ako i doteraz a pripravili by sa tak o možnosť vyššieho výnosu.

Kým neodstránime tieto nedostatky, darmo budeme upierať zrak k nórskym, kanadským či novozélandským dôchodkom.

To však neznamená, že sa nimi nemôžeme inšpirovať. Ministerstvo práce ich má zanalyzované minimálne tri roky. Nič im nebráni urýchlene si prisvojiť to dobré a dať všetkým – aj finančne menej gramotným – možnosť slušného života na dôchodku.

***

Gabriel Balog

generálny riaditeľ DSS Poštovej banky

Obrázok blogu
(zdroj: Gabriel Balog)

Upozornenie podľa zákona č. 43/2004 Z. z.: S uzatvorením zmluvy s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou je spojené aj riziko a doterajší alebo propagovaný výnos portfólia dôchodkového fondu v jej správe nie je zárukou budúceho výnosu portfólia dôchodkového fondu. Činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti je pod dohľadom Národnej banky Slovenska.

Skryť Zatvoriť reklamu