Internetová reklama - jej výhody, nevýhody a najčastejšie formy

V prvých rokoch 21. storočia sme zaznamenali posun komunikácie od tradičných médií (televízia, tlač, rozhlas) k celosvetovej on-line interakcii. Takéto dynamické zmeny pochopiteľne neobišli ani špecifický druh komunikácie - marketingovú komunikáciu. Rovnako výrazne sa dotkli aj reklamného priemyslu. Dnes už firmám nestačí spoliehať sa výlučne na tradičné reklamné médiá. Na reklamnom trhu sa objavil nový, významný hráč web. On-line reklama sa stáva neoddeliteľnou súčasťou komunikačného mixu každej významnejšej firmy.

Písmo: A- | A+
Diskusia  (5)

Internetová reklama

Dĺžkou pôsobenia možno považovať internetovú reklamu za nováčika na reklamnom trhu. To však neznižuje jej dôležitosť. Internetová reklama so sebou priniesla množstvo výhod. Za relatívne nízke náklady umožňuje komunikovať s masami. Ďalším významným atribútom internetu je jeho interaktívnosť. Spotrebiteľovi prináša možnosť prakticky okamžite sa vyjadriť k danému produktu, k danej reklame alebo spoločnosti. V prípade mimoriadne zaujímavej reklamy si ju môžu spotrebitelia dokonca šíriť ďalej medzi sebou, čo ušetrí firme náklady a reklamná správa tak zasiahne ešte viac ľudí. Ďalšou z výhod internetovej reklamy je merateľnosť jej efektu. Počtom kliknutí na daný odkaz alebo počtom zobrazení požadovanej stránky možno veľmi ľahko zistiť, koľkých spotrebiteľov naša reklama zasiahla. Pri výbere reklamného média by sa teda malo okrem tradičných elektronických médií (televízia, rozhlas) uvažovať aj o možnosti umiestnenia reklamy na internet.

Skryť Vypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Internetová reklama

výhody

nevýhody

rýchlosť a pružnosť

preplnenie média informáciami

kapacita média

obmedzená štruktúra návštevníkov webu

nízka cena produkcie a umiestnenia

technické prekážky

interaktívnosť

software na elimináciu reklamy

dobrá možnosť zacielenia a hodnotenia efektivity

absencia historickej tradície

možnosť zachytiť cieľovú skupinu v ktorúkoľvek dobu

krátka životnosť - vysoké nároky na aktuálnosť

Tabuľka 1: Výhody a nevýhody internetovej reklamy[1]

Pre požadovanú účinnosť on-line reklamy je potrebné klásť dôraz na jej umiestnenie, grafické prevedenie, nápaditosť a výber vhodnej formy.[2] Internetová reklama sa dnes teší veľkej obľube. Prevádzkovatelia web stránok hľadajú nové možnosti ako predať plochu svojich webov na reklamné účely. Inzerenti požadujú stále rozmanitejšie a modernejšie formy internetovej reklamy. Dnes sa na webe môžeme stretnúť s reklamou v rozličných podobách. Jej najpoužívanejšie formy si definujeme na nasledujúcich stranách.

Skryť Vypnúť reklamu

Bannerová reklama

Je najstaršou, no stále jednou z najčastejšie využívaných foriem internetovej reklamy. Prvý reklamný banner sa na obrazovke počítača objavil už v roku 1994. Banner možno definovať ako reklamný prúžok obsahujúci určité reklamné posolstvo. Web stránky majú pre bannery presne vymedzené reklamné pozície na ich zobrazovanie. Veľkou výhodou reklamných bannerov je veľa možností stvárnenia reklamného posolstva. Od statickej kombinácie textu a obrázkov až po rozličné kreslené animácie, využívanie fotografií, zvuku alebo videa. Práve video reklamné bannery sú dnes veľmi populárne, keďže majú najväčší potenciál upútať spotrebiteľa. Najčastejší rozmer reklamných bannerov je 468x60 pixelov. Bannery sú umiestňované na web stránkach s vysokou návštevnosťou. Cena za umiestnenie je odvodená od sledovanosti stránky (počet zobrazení stránky), počtu kliknutí na banner alebo na základe akcie a predaja (návštevník sa cez banner dostane na web, z ktorého vykoná určitú akciu – napr. objedná si tovar). Distribúcia bannerov je zabezpečená špeciálnym softwarom.[3] Bannerovú reklamu rozlišujeme podľa formátu na: fullbaner (468x60 pix.), halfbanner (234x60 pix.), microbar (88x31 pix.) a skyscraper (120x600 pix.) Keď sa reklamné bannery objavili, konzumenti na ne klikali často. Postupom času ich početnosť rástla a začala sa objavovať tzv. „bannerová slepota", teda stav, keď internetoví užívatelia prestali túto formu reklamy vnímať. Inzerenti sa preto dnes musia zamerať aj na iné formy internetovej reklamy.[4] Pri tvorbe úspešného reklamného banneru je potrebná kreativita a nápaditosť.

Skryť Vypnúť reklamu

Obr. 1: fullbanner

Obr. 2: halfbanner Obr.3: microbar

Kontextová reklama

Pod pojmom kontextová reklama sa označuje reklamné posolstvo vkladané do web stránok v kontexte s ich obsahom. Využitím kontextovej reklamy je zabezpečená vysoká pravdepodobnosť zacielenia na presne vytipovanú cieľovú skupinu. Takáto forma zacielenia reklamy je podstatne účinnejšia ako umiestňovanie množstva reklamných bannerov na web stránky bez ohľadu na ich obsah. Podstata kontextovej reklamy spočíva v prideľovaní kľúčových slov k reklamným posolstvám a ich porovnávanie s tematickým obsahom web stránok. Tento proces je realizovaný formou tzv. reklamných systémov. Inzerent si do reklamného systému zadá svoje reklamné posolstvo a pridelí k nemu zoznam kľúčových slov, na ktoré chce danú reklamu zobrazovať. Na druhej strane reklamného systému vystupujú majitelia webov, ktoré poskytujú priestor pre zobrazovanie reklám inzerentov. Tieto stránky sú v reklamných systémoch najčastejšie označované ako obsahová sieť. Skúmanie tém a obsahu stránok zabezpečuje algoritmus reklamného systému.[5] Kontextová reklama predstavuje efektívny spôsob zacielenia reklamy. Môže sa vyskytovať v rôznych formách, v závislosti na konkrétnych reklamných systémoch. Jednou z hlavných výhod kontextovej reklamy je spôsob jej platby. Inzerent tu neplatí za zobrazenie reklamy, ale až za návštevu jeho cieľovej stránky (kliknutie). Takýto spôsob propagácie sa nazýva PPC (pay per click).[6] Vďaka PPC reklame je možné rýchlo a efektívne zvýšiť návštevnosť firemného webu. Pre inzerenta je PPC reklama výhodná, keďže neplatí za umiestnenie reklamy ako v prípade klasických bannerov, ale len za reálne privedených ľudí, ktorí na daný odkaz skutočne kliknú. Dnes je pomocou PPC reklamy možné zasiahnuť väčšinu užívateľov internetu. Najčastejšie formou krátkych textových inzerátov zobrazovaných vo vyhľadávačoch a na sociálnych sieťach. Používa sa pri propagácii značky v podobe bannerovej reklamy a zobrazuje sa na cudzích weboch formou kontextovej reklamy. K hlavným výhodám PPC reklamy patrí vysoká účinnosť, vysoký stupeň zacielenia, ľahká merateľnosť výsledkov, rýchlosť realizácie a flexibilita.[7] K najznámejším systémom PPC reklamy na Slovensku patria systémy spoločností Adfox a Etarget. Vo svete patria k najpopulárnejším systémy Google AdSense, Yahoo! Publisher Network a AdBrite.[8]

Skryť Vypnúť reklamu

Obr.4: Príklad kontextovej reklamy

Pop-up reklama

Pop-up reklamu možno charakterizovať ako vyskakovacie okno s reklamným posolstvom, zobrazované pri príchode na web stránku. Je to veľmi agresívny reklamný formát. V dnešnej dobe sa táto forma reklamy využíva zriedkavejšie, vďaka programom blokujúcim samovoľné otváranie okien. Štandartne využívaný rozmer pop-up reklamy je 250x250 pix.

Pop-down reklama

Ide o pop-up reklamu, ktorá sa pri otvorení web stránky zobrazí na pozadí. Využíva sa, pretože užívatelia zatvárajú pop-up okná ešte skôr, ako sa do nich stihne načítať obrázok alebo animácia. Pop-down tento problém eliminuje. Užívateľ ju spozoruje až po nejakom čase, keď už bude obsah okna načítaný.[9]

Superstitial a interstitial reklama

Interstitial je druh veľkoplošnej internetovej reklamy, ktorá sa zobrazí na pár sekúnd cez celé okno obrazovky ešte pred načítaním web stránky. Mal by sa zobrazovať na dobu maximálne piatich sekúnd len pri prvom načítaní web stránky. Užívateľovi by malo byť umožnené reklamu vypnúť kliknutím na odkaz „preskočiť“. Pre časové obmedzenie je dôležité poskytnúť optimálne množstvo informácií. Superstitial predstavuje slušnejšiu formu on-line reklamy. Najčastejšie sa jedná o Flash animáciu zobrazovanú v novom otvorenom okne. Veľkou výhodou je princíp „slušného“ spôsobu doručenia reklamného posolstva užívateľovi. Keď návštevník otvorí web stránku obsahujúcu superstitial, stránka sa načíta a až po úplnom ukončení načítania sa začne na pozadí sťahovať superstitial. Nakoniec sa zobrazí reklama v novom okne, ktorú má možnosť užívateľ ihneď vypnúť, pomocou zreteľne viditeľného tlačidla „zavrieť“.[10]

Out of the box reklama

Je jednou z najagresívnejších foriem internetovej reklamy. Ide o statický alebo animovaný obrázok s rozmermi 75x75 pix. pohybujúci sa po stránke. Tento formát internetovej reklamy je užívateľmi odmietaný a môže mať negatívny dopad na image web stránky i samotného inzerenta.

Captcha reklama

Pojem captcha predstavuje políčko obsahujúce náhodné znaky, ktoré je potrebné prepísať pre úspešné vykonanie požadovanej akcie na webe (registrácia účtu užívateľa, download/upload súboru...). Captcha kódy sa využívajú na ochranu prevádzkovateľov web stránok pred internetovými robotmi, schopnými zahltiť web stovkami falošných účtov. Keď sa captcha stala neoddeliteľnou súčasťou väčšiny webových formulárov, objavila sa myšlienka využiť náhodne generované kódy na propagačné účely. Namiesto klasického captcha okna s náhodne generovaným kódom sa tak dnes môžeme stretnúť s reklamou v podobe captcha okna s logom spoločnosti, do ktorého namiesto náhodne generovaného kódu zapisujeme slogan alebo vybraný produkt danej spoločnosti. Efektivita takejto reklamy je pomerne vysoká, keďže každý užívateľ je nútený vpísať daný kód.[11]

Obr. 5: Captcha reklama

Dnes už len veľmi ťažko nájdeme spotrebiteľa bez počítača s pripojením na internet. Počítačová gramotnosť sa každoročne zvyšuje. Internet sa stal pre spotrebiteľov dôležitým zdrojom informácií pri plánovaných nákupoch a prostriedkom na realizovanie samotných nákupov. Podľa štúdie E-commerce 2010, realizovanej výskumnou agentúrou Gemius až 82% slovenských užívateľov internetu nakupuje on-line. Toto číslo znamená pre slovenské firmy nevyhnutnosť venovať pozornosť aj reklame na webe. Pred vznikom webu existoval jediný účinný spôsob reklamy, schopný osloviť masy - tradičná, všeobecne zameraná reklama v novinách, rádiách, časopisoch, na megaboardoch alebo v televízii. Dnes tu máme moderný nástroj umožňujúci priamy kontakt s masami za podstatne nižšie náklady.[12]

Zoznam použitej literatúry:

DORČÁK, P – POLLÁK, F. : Marketing & E-Business. 1. vyd. Prešov : EZO.sk, 2010. 113 s. ISBN 978-80-970564-0-7.

SCOTT, D. M. : Nové pravidlá marketingu & PR. 1.vyd. Bratislava : Eastone Books, 2010. 257 s. ISBN978-80-8109-149-0.

VYSEKALOVÁ, J. – MIKEŠ, J. : Reklama – Jak dělat reklamu. 3. vyd. Praha : Grada Publishing, 2010. 208 s. ISBN 978-80-247-3492-7.

PŘIKRYLOVÁ, J. – JAHODOVÁ, H. : Moderní marketingová komunikace. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 2010. 303 s. ISBN 978-80-247-3622-8.

PODLAHOVÁ, I. : Kontextová reklama. [online]. Dostupné na internete :

<http://blog.dobryweb.cz/newsletter-kontextova-reklama>. [2011-11-21].

ADAPTIC, s.r.o. : PPC reklama. [online]. Dostupné na internete:

<http://www.adaptic.cz/marketing/ppc-reklama/ >. [2011-11-21].

GOLD, T. : Alternativní formy reklamy 1. [online]. Dostupné na internete:

<http://interval.cz/clanky/alternativni-formy-reklamy-1/>. [2011-11-21].


JANOVSKÝ, D. : Skriptové formáty grafické reklamy. [online]. Dostupné na internete:

<http://www.jakpsatweb.cz/reklama/skriptove-formaty.html>. [2011-11-21].

FISHBEIN, I. – WEISBERG, J. : Solve Media Captcha. [online]. Dostupné na internete:

<http://wordpress.org/extend/plugins/solvemedia/>. [2011-11-22].

Zoznam použitých obrázkov:

Obr. 1 fullbanner

http://www.tsa.gov/graphics/images/whatwedo/sf_full_banner_468x60.jpg Obr. 2 halfbanner

http://www.funcakedecoratingideas.com/images/banner234x60.jpg Obr. 3 microbar

http://www.aerobic.sk/ico_aerobic.gif Obr. 4: kontextová reklama

http://www.netmark.sk/images/google-results.png Obr. 5: captcha reklama

http://data.tyinternety.cz/img/article/img/fe/f9be7213e7c796707b6ba1c8bc2a38.jpg[1] VYSEKALOVÁ, J. – MIKEŠ, J. : Reklama – Jak dělat reklamu. 3. vyd. Praha : Grada Publishing, 2010. s. 43

[2] DORČÁK, P. – POLLÁK, F. : Marketing & E-Business. Prešov : EZO.sk, 2010. s. 35

[3] PŘIKRYLOVÁ, J. – JAHODOVÁ, H. : Moderní marketingová komunikace. Praha : Grada Publishing, 2010. s. 227

[4] DORČÁK, P. – POLLÁK, F. : Marketing & E-Business. Prešov : EZO.sk, 2010. s. 47-48

[5] PODLAHOVÁ, I. : Kontextová reklama. [online]. Dostupné na internete:

<http://blog.dobryweb.cz/newsletter-kontextova-reklama>. [2011-11-21]

[6] DORČÁK, P. – POLLÁK, F. : Marketing & E-Business. Prešov : EZO.sk, 2010. s. 37

[7] ADAPTIC, s.r.o. : PPC reklama. [online]. Dostupné na internete:

<http://www.adaptic.cz/marketing/ppc-reklama/>. [2011-11-21]

[8] DORČÁK, P. – POLLÁK, F. : Marketing & E-Business. Prešov : EZO.sk, 2010. s. 40

[9] JANOVSKÝ, D. : Skriptové formáty grafické reklamy. [online]. Dostupné na internete:

<http://www.jakpsatweb.cz/reklama/skriptove-formaty.html>. [2011-11-21]

[10] GOLD, T. : Alternativní formy reklamy 1. [online]. Dostupné na internete:

<http://interval.cz/clanky/alternativni-formy-reklamy-1/>. [2011-11-21]

[11] FISHBEIN, I. – WEISBERG, J. : Solve Media Captcha. [online]. Dostupné na internete:

<http://wordpress.org/extend/plugins/solvemedia/>. [2011-11-22]

[12] SCOTT, D. M. : Nové pravidlá marketingu & PR. Bratislava : Eastone Books, 2010. s. 5Aleš Lettrich

Aleš Lettrich

Bloger 
  • Počet článkov:  3
  •  | 
  • Páči sa:  0x

Študent marketingovej komunikácie UCM FMK Zoznam autorových rubrík:  Marketing

Prémioví blogeri

Skryť Zatvoriť reklamu