Rybársky zväz už rok šikanuje dôchodcu - štát sa už rok nečinne prizerá

Rozhodol som sa opísať skúsenosť so Slovenským rybárskym zväzom - Mestskou organizáciou v Žiline a aroganciou zo strany štátnych orgánov.

Písmo: A- | A+
Diskusia  (8)

Otec je rybárom celý život, v minulosti významne pomohol tejto organizácii, za čo mu bolo udelené aj čestné členstvo. Žiaľ časom sa dostal, tak ako viacero ďalších ľudí, do osobného sporu s istým členom rybárskej stráže tejto organizácie, ktorý je bratom koaličného poslanca NR SR za SNS, zároveň poslanca Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja.

Na začiatku to začalo len častými rybárskymi kontrolami, sledovaním, či jeho fotografovaním počas lovu rýb. Toto bolo "len" nepríjemne. Na otca sa mu nepodarilo za roky ( od 2008 ) nájsť vôbec nič. Čiže bolo treba zmeniť stratégiu a pritvrdiť.

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Neúposluchnutie príkazu - časť prvá

priebehu jedného mesiaca v roku 2018 prišli od tohto člena rybárskej stráže dve udania a to že otec neuposlúchol výzvu rybárskej stráže. Čiže otec bol predvolaný pred disciplinárnu komisiu tejto organizácie.

Zistilo sa, že otec lovil ryby z člna približne 100 metrov od brehu (čo bolo dovolené) a spomínaný člen rybárskej stráže údajne kričal na otca z brehu. Otec je človek pred sedemdesiatkou, už má svoje zdravotné problémy a žiadny krik nepočul (pred tým ho kontroloval veľa krát a tým jeho kontrolám sa vždy podrobil). Čiže disciplinárna komisia danú vec legitímne ukončila (takto vykonaná kontrola bola v rozpore so zákonom, k tomu ale ďalej).

SkryťVypnúť reklamu

Trestný čin pytliactva - časť prvá

V priebehu toho istého mesiaca bol otec opäť kontrolovaný tým istým členom rybárskej stráže, kedy si už otec nechtiac zmýlil jeden dátum v zázname o úlovkoch. Našťastie otec mal chytených dvoch kaprov, pričom touto kombináciou dĺžok dvoch rýb sa dalo hodnoverne preukázať, že ich zapísané mal a skutočne si len zmýlil dátum (boli aj ďalšie dôkazy).

Lenže tomuto členovi rybárskej stráže sa splnil konečne jeho dlhoročný sen. Takže obmedzil 70 ročného človeka na osobnej slobode, v rozpore so zákonom mu odobral rybársky lístok a zavolal na neho políciu. Pred políciou ho ale už obvinil z iných skutkov, teda že ulovil podmierové ryby, že lovil s neplatným rybárskym lístkom, že dlhodobo lovil v ochrannom pásme a že nemal zapísaný úlovok - čiže obvinil otca pred políciou z úmyselného trestného činu pytliactva, ktorého sa mal dopustiť uvedenými skutkami (vychádzam z písomného policajného záznamu).

SkryťVypnúť reklamu

Polícia preverila každý oznámený skutok: sama ryby zmerala a nafotila - tie na počudovanie tú „mieru“ bezpečne mali (obe vyše 50 cm), rybársky lístok bol platný (to aj potvrdila samotná organizácia), údajné ochranné pásmo sa ukázalo, že nie je ochranným pásmom a ryby zapísané boli – len na nesprávny dátum. Čiže polícia danú vec chcela odovzdať na ďalšie riešenie rybárskemu zväzu.

Trestný čin pytliactva - časť druhá

Predseda tejto organizácie ale trval na tom, že zmýlenie si dátumu je úmyselným trestným činom pytliactva - neskôr sa obhajoval, že pred políciou vypovedal len ako laik. Čiže polícia medzi vianočným sviatkami 2018 predvolala 70 ročného dôchodcu opäť na výsluch - už ako podozrivého z trestného činu pytliactva. Aj duplicitné policajné vyšetrovanie prinieslo rovnaký výsledok – išlo "iba" o neúmyselnú chybu staršieho človeka v jednom dátume, čo nebolo ani trestným činom, ani priestupkom. Potvrdil to aj prokurátor a danú vec teda posunuli na doriešenie rybárskemu zväzu.

SkryťVypnúť reklamu

Do tretice danú vec prešetrovala disciplinárna komisia rybárskeho zväzu, ktorá zhodne skonštatovala, že otec si povinnosti rybára riadne splnil (zapísal si revír, aj úlovok), spravil len neúmyselnú „pisársku“ chybu v dátume, za čo mohol byť len poučený o nesprávnosti konania. Zároveň písomne skonštatovali, že oznámenie o spáchanom skutku sa preukázateľne udialo ináč, ako bolo oznámené - diplomaticky povedané, otec bol členom rybárskej stráže krivo obvinený. Kvôli jednej chybe v dátume šikanovali 8 mesiacov sedemdesiat ročného človeka a úplne zbytočne (dalo sa to vyriešiť na mieste).

Zneužitie osobných údajov a falšovanie

Vrátim sa ešte k tým vianočným sviatkom 2018. Otcovi telefonovali viacerí zaskočení známi. Rybársky zväz totižto nemeškal a zverejnil na svojej webovej stránke negatívnu informáciu s otcovým menom a priezviskom, že bolo na neho podané hlásenie pre nešpecifikované porušenie zákona. Za celú históriu takto postupovali len v otcovom prípade - a tú informáciu mali hádajte od koho (akurát si neuvedomovali možné následky takéhoto konania).

Danú vec som ( ==> ja <== ) postúpil Úradu na ochranu osobných údajov SR, ktorí to mali prešetriť. Počas šetrenia sa zistilo, že tento "poctivý" rybársky zväz sa pokúsil obhajovať pred týmto úradom antidatovaným falzifikátom otcovho súhlasu na spracovávanie osobných údajov. Paradoxne si pri falšovaní sami zmýlili dátum, keďže dátum na súhlase bol z roku 2015, ale IČO organizácie na ňom uvedené, jej bolo pridelené až v roku 2016 (čiže v roku 2015 nemohol otec podpísať formulár, ktorý mohol vzniknúť najskôr až v roku 2016 - podvod a falšovanie).

Úrad na ochranu osobných údajov SR rozhodol, že organizácia porušila zákon a za to ich oficiálne napomenul. Úrad bol ale podozrivo zhovievavý a odmietol sa zaoberať písomným dôkazom falšovania, nakoľko tento sfalšovaný súhlas by organizácii aj tak nepomohol (lebo sa netýkal zverejnenia na internete) – čiže skutok sa stal, ale páchateľ to falšoval zbytočne, tak sa tvárme, že sa nič nestalo (polícia to odmietla rovnako prešetriť).

Neúposluchnutie príkazu - časť druhá

Ako som už uviedol, v priebehu roka 2019, sa otcovi podarilo vyvrátiť všetky krivé obvinenia. Keďže ho ale zastrašovali (za moje podanie na Úrade na ochranu osobných údajov), prestal radšej takmer úplne chodiť na ryby. Čiže by sa zdalo, že ich zastrašovanie sa minie účinku a táto organizácia už nebude mať na otca absolútne žiadny dosah.

Žiaľ táto úvaha sa ukázala ako mylná ...

Za zneužitie osobných údajov a falzifikát súhlasu sú zodpovední istí členovia výboru tejto organizácie. Samozrejme nečakajte, že by sa čo i len formálne ospravedlnili, oni zvolili inú stratégiu. Čiže tento istý výbor SRZ následne vymenil disciplinárnu komisiu a táto vymenená disciplinárna komisia začala okamžite na konci roka 2019 otca opäť disciplinárne stíhať za neuposlúchnutie výzvy člena rybárskej stráže. Áno, jedná sa o ten istý skutok, ktorý som spomenul v úvode a mal sa udiať v roku 2018. Otec vtedy netrval na písomnom rozhodnutí – chyba, ktorú zneužili na svoju pomstu. Napriek tomu, že nepopierajú existenciu tohto rozhodnutia, odmietajú mu ho vydať (opäť v rozpore so zákonom).

Toto duplicitné disciplinárne stíhanie je ale v rozpore s viacerými ustanoveniami samotného disciplinárneho poriadku, v mene ktorého konajú - čiže je neprípustné a protizákonné. Nový predseda tejto disciplinárnej komisie, ešte pred tým, ako by otca čo i len vypočul, tak ho písomne zastrašoval, že mu hrozí jediný možný trest – a to vylúčenie z členstva. Aj táto "vyhrážka" sa ukázala ako lož, len aby vystrašili staršieho človeka. Mňa sa zas tento predseda disciplinárnej komisie písomne zastrašoval trestným oznámením (tvrdil, že moje písomné upozornenie na nezákonnosť tohto duplicitného disciplinárneho konania je trestným činom vydierania).

Otec písomne a opakovane žiadal, aby mu bolo umožnené nahliadnuť do disciplinárneho spisu a aby sa mohol oboznámiť s tým, čo mu kladú za vinu (keďže je to celé podozrivé). V rozpore so zákonom, mu nevydali nič – proste my ti nedáme žiadne právo a v rozpore so zákonom ťa budeme stíhať. Do dnešného dňa odignorovali štyri písomné žiadosti !

Obviniť rybára (dokonca duplicitne), že nepočul krik z diaľky je absurdné a v rozpore so zdravým rozumom. Na takúto absurdnú situáciu ale myslel zákon, podľa ktorého každý člen rybárskej stráže je povinný mať služobný odznak na takom mieste, aby bolo osobe, ktorá má byť kontrolovaná, dostatočne zrejmé, že ide o člena rybárskej stráže (viď https://lnk.sk/ekZ9 - bod 1 a 2, článku IV na strane 4). Čiže takto vykonaná kontrola bola neoprávnená (keďže rybár v člne nemohol vidieť tento odznak - čo je zákonnou podmienkou), čiže takto vykonaná kontrola je zákonným dôvodom pre stíhanie samotnej rybárskej stráže, ale nie rybára.

Kontrolu rybára v člne je možné vykonať len rybárskou kontrolou z člna - nie pokrikovaním z brehu. Rybárska stráž disponuje vlastným člnom, ale záhadne ho nepoužili. Člen rybárskej stráže, ktorý na otca posiela tieto udania, má jeho telefónne číslo - ak otec nereagoval kričanie, mohol mu zavolať. Nič z toho sa nestalo ...

Toto duplicitné disciplinárne konanie stále trvá ...

Zhrnutie

Aby som to zhrnul, člen rybárskej stráže preukázateľne krivo obvinil pred políciou sedemdesiat ročného dôchodcusnažil sa mu klamstvom privodiť trestné stíhanie. Zároveň mu v rozpore so zákonom odobral rybársky lístok (na čo nemal právo) a v rozpore so zákonom ho obmedzil na osobnej slobode. Rybársky zväz zverejnil bez súhlasu člena na svojej internetovej stránke jeho osobné údaje s negatívnou informáciou a pokúsil sa to legalizovať sfalšovaným súhlasom na spracovávanie osobných údajov. Po beztrestnom napomenutí organizácie za porušenie zákona, začala táto organizácia v rozpore s celou radou ustanovení viacerých zákonov, duplicitne disciplinárne stíhať sedemdesiat ročného dôchodcu za to, že pred rokom údajne nepočul krik z brehu. Napriek duplictnému stíhaniu mu odopierajú nahliadnuť do spisu.

Všetkým to prešlo beztrestne - len poškodený je stíhaný.

Nedá sa to nazvať nijako inač, ako dlhodobé a posadnuté šikanovanie, kde bola na míle prekročená hranica zákona, sú na to písomné dôkazy a trvá to už viac ako rok.

Čo na to štát ?

Otec celý život pracoval, nebol ani deň nezamestnaný, minimálne chorý, poctivo odvádzal dane a teraz potrebuje od tohto štátu nejakú pomoc.

Slovenský rybársky zväz – Mestská organizácia Žilina, ako aj materská organizácia SRZ Rada, odmietli v danej veci konať (to znamená bez reakcie - odignorované). Zistil som, že podanie bolo zadržiavané a zrejme sa ani nedostalo ku kompetentným "orgánom" týchto organizácii. Napriek už jednému preukázanému krivému obvineniu zo strany člena rybárskej stráže, tento člen rybárskej stráže legitímne svedčí v duplicitnom stíhaní proti otcovi - pričom jeho preukázaný skutok sa neprešetroval vôbec.

Okresný úrad Žilina – Odbor starostlivosti o životné prostredie má právomoc zasiahnuť voči rybárskej stráži (napr. za preukázateľné viacnásobné porušenie sľubu). V danej veci odmietli konať, čiže sťažnosť rovnako odignorovali bez akejkoľvek písomnej odpovede (stav po roku).

Netrestný odbor prokuratúry dozoruje štátne úrady, ich nečinnosť. V tomto prípade zakryli okresný úrad vymyslenou výhovorkou, že moje podanie bolo preposlané na Ministerstvo životného prostredia. Keď sa to ukázalo ako lož, prišli s ďalšou výhovorkou, teda že moja sťažnosť nebola sťažnosťou, ale podnetom na správne konanie, kde nie som účastníkom - čiže ma okresný úrad nemusí o ničom informovať (keďže OÚ nespravil absolútne vôbec nič).

Ministerstvo vnútra SR – Sekcia verejnej správy má právomoc upozorniť občianske združenie na porušenie zákona. Na moju výzvu reagovali pomerne rýchlo s tým, že daná organizácia je len organizačnou zložkou občianskeho združenia a odporúčali ma na Ministerstvo životného prostredia SR. Keď som im oponoval, že podľa §12, ods. 4/ Zákona č. 83/1990 Zb. sa tento zákon vzťahuje rovnako aj na organizačnú zložku, pracovníčka MV mi odpísala, že sa mi už vyjadrila - aby som ju viac nekontaktoval.

Ministerstvo životného prostredia SR na moje výzvy vždy reagovalo. Reagovalo ale s tým, že sa mám obrátiť na Okresný úrad alebo Ministerstvo vnútra SR, či políciu, sami v danej veci zatiaľ nespravili vôbec nič.

Polícia: Na základe odporúčaní takmer každého z oslovených štátnych orgánov, som podal trestné oznámenie. Všetko záhadne vyšetroval jeden policajt, dokonca aj vec, ktorá mu vecne neprislúchala (odobral ju vecne príslušnému policajtovi). Podľa policajta sa skutok nestal, niektorými vecami sa dokonca nezaoberal vôbec. Uisťoval ma, že je nestranný, nakoľko mu ani ryby nechutia (tak to ma vážne ukludnilo) ...

Trestná prokuratúra: Voči zamietavému rozhodnutiu tohto policajta sa bolo možné zákonne brániť a to opravným prostriedkom – čiže sťažnosťou voči jeho uzneseniu. Prokurátorka okresnej prokuratúry v Žiline toto právo otcovi odoprela a odmietla sa touto sťažnosťou zaoberať. Uviedla, že podľa názoru prokuratúry, nebol v danej veci otec nijako poškodený (čo ale záhadne nezdôvodnila). Bez ohľadu na tento názor, mal by mať rovnaké procesné práva aj ako oznamovateľ - čo ale zostalo odignorované.

Čo na záver ?

Každý oslovený úrad bol konfrontovaný s písomnými dôkazmi, kde spomenutá organizácia porušila a ďalej porušuje zákon a až posadnuto šikanuje sedemdesiat ročného dôchodcu. Každý oslovený úrad som konfrontoval s informáciou, že mama má zdravotné problémy so srdcom a vysokým krvným tlakom - keď bol otec predvolaný na políciu ako podozrivý z trestného činu, na základe krivého obvinenia, ona skončila v nemocnici. Pritom stačilo napríklad, aby organizáciu beztrestne napomenuli - tak ako im to prikazuje zákon. Napriek svojej úradnej povinnosti odmietli spraviť čokoľvek v rámci svojej pôsobnosti (okrem vyhovárania sa na niekoho iného).

Viem s určitosťou povedať, že som spravil maximum, nenechal som sa odbiť prvým skorumpovaným, či lenivým úradníkom (to zrejme potvrdia viacerí zo zainteresovaných). Ak by nekonal len jeden úrad, stáva sa. Ale v tomto prípade nekonali tri úrady a podľa polície s prokuratúrou sa skutok vôbec ani nestal.

Čiže podľa tohto štátu je všetko v najlepšom poriadku.

Týchto úradníkov si platíme z našich daní a keď ich potrebujete, oni tu nie sú pre Vás – nie je to len fráza, ale trpká a reálna skúsenosť. Preto som sa rozhodol takto osloviť slušných ľudí a verejne poukázať na toto svinstvo za naše peniaze.

Keďže toto šikanovanie stále trvá, budem Vás priebežne informovať o ďalších krokoch tejto organizácie , ako aj rozhodnutiach štátnych orgánov. Po porade s právnikom zverejním aj ich mená.

V tomto článku som sa snažil držať faktov - teda vecí, ktoré viem v prípade potreby preukázať nejakým písomným dôkazom. Chcem Vás poprosiť o zdieľanie tohto článku, aby sa čo najviac ľudí dozvedelo o tejto neprávosti.

Ďakujem Vám.

Andrej Vágner

Andrej Vágner

Bloger 
  • Počet článkov:  2
  •  | 
  • Páči sa:  33x

Neznášam nespravodlivosť, ktorej je žiaľ okolo nás strašne veľa ... Svojimi postrehmi prispejem sa snažím prispieť k trošku lepšiemu Slovensku. Zoznam autorových rubrík:  NezaradenéSúkromné

Prémioví blogeri

Iveta Rall

Iveta Rall

53 článkov
Jiří Ščobák

Jiří Ščobák

717 článkov
Lucia Šicková

Lucia Šicková

4 články
Zmudri.sk

Zmudri.sk

3 články
Lívia Hlavačková

Lívia Hlavačková

43 článkov
Juraj Hipš

Juraj Hipš

12 článkov
SkryťZatvoriť reklamu