Voľby ako sebareflexia

Ak platí, čo si mysleli najväčší myslitelia, vizionári, proroci, rišiovia na našej planéte od staroveku po dnes, a väčšina ľudí od nepamäti žijúcich na Zemi, že „TO“ je vyššia inteligencia, pre lepšie chápanie „Inteligencia“...

Písmo: A- | A+
Diskusia  (3)

...potom niet pochybností, že sa nad výsledkami volieb do parlamentu treba dobre, ale veľmi dobre zamyslieť. 

Pokus vidieť voľby očami Mahátmá Gándhiho.

Aj preto, že nie všetci mysliaci ľudia sú na rovnakom stupni rozvoja inteligencie. Dokonca výskumy psychológov sa zhodujú, že je inteligencia rozložená na Zemi v tvare „klobúka“ (Gaussovej krivky), čo znamená, že najviac ľudí je v pásme priemer, mierny podpriemer, mierny nadpriemer a len mizivé percento v pásme hlbokej mentálnej retardácie (idiocie) a v pásme vysokej nadpriemernej inteligencie (geniality). Inými slovami povedané: len pár percent ľudí sa dokáže ponoriť k jadru veci a pochopiť o čom tie výsledky volieb vôbec sú. A je na chválu odborníkov a osobností z rôznych oblastí, že sa snažili o to. Veď ľahšie je poskladať obraz a vylúštiť rébus, ak máme rôzne časti (uhly pohľadu) danej veci, či predmetu.

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Vedel to aj Buddha pred 2 500 rokmi, keď stretol na ceste lesom niekoľko slepcov, ktorí ho požiadali, aby ich rozsúdil, ktorý má pravdu. Išlo o slona, ktorého cestou stretli. Jeden sa dotkol jeho brucha, tak toto zviera pripodobnil krave. Iný sa zasa dotkol ucha a naopak tvrdil, že predsa toto zviera je ako lopúch. A ďalší zasa podľa silnej nohy usúdil, že je ako stĺp. Buddha poznamenal: „všetci máte pravdu“. A postupne im to vysvetlil, že sa nejedná len o všeobecnú frázu, ale realitu, ktorá je multi-level. Tak ako naša inteligencia a pohľad na svet.

A keď už mudrujeme, tak sa mi vybavila prednáška šamanky v Bratislave krátko po páde totalitného režimu, kedy spomenula, že my na Západe sa učíme o 5 zmysloch. A z nich využívame mnohí len tri. Lebo „vidíme“, čo chceme vidieť a počujeme spravidla len to „čo chceme počuť“ a nie to čo je. A keď toto dokážeme pochopiť, tak sa nám otvára 6.zmysel. A dodala, že mnohé národy aj Indiáni (nielen Indovia) sa učia o viacerých centrách, (čakrách), aktiváciou ktorých nahliadame na svet z viacerých úrovní. Ale nie každý je schopný využiť svoj mentálny potenciál. Naopak. Zomierame a ani nevieme, aké sily, schopnosti, talent v nás drieme.

SkryťVypnúť reklamu

Aj o tom je slávny a po celej Európe od severu na juh, a od západu na východ vizuálne známy symbol Eskulapovej palici, či symbol váhy na lekárňach s pozdvihnutým hadom. Už iná vec je, že sme zabudli, čo znamenajú a symbolizujú, okrem toho, že akosi súvisia s lekármi, s ozdravením, aj s duševným zdravím, nielen s ozdravením tela. Veď v staroveku pozerali na svet aj lekári očami Buddhu, videli a liečili celého človeka holisticky, nielen chorú časť.

Ale vráťme sa k našim voľbám. A položme si takúto otázku: ako by chápal, presnejšie povedané dešifroval výsledky volieb mysliteľ staroveku. Je a bolo viac mysliteľov dneška, ktorí skúmali a krok za krokom odhaľujú múdrosť našich predkov. A k takým patril i Mahátma Gándhi.

SkryťVypnúť reklamu

Realita hovorí, že budeme mať takú vládu, akú sme si zaslúžili. Aj preto 5.marca v exit-poole o 22h sa vedeli experti svojím výpočtom priblížiť k realite na dosah. Aj preto astronómovia dokážu takmer presne vypočítať polohu mesiaca o 10- 100 rokov.

Otázka č.1

Má potom význam zredukovať volebné výsledky na dve-tri osoby a viniť ich, že zlyhali? Kto vôbec zlyhal? Zákonitosť? Kauzalita? Vyšší princíp? Pravda?

Otázka č. 2

Prečo nedôverujeme zákonitosti?

Nebudem písať, čo som už naznačila hore, ako naše zmysly, myslenie fungujú. Mimochodom, Eskulapova palica, váhy so zdvihnutým hadom majú čo do činenia s poznaním, o ktorom vedel žiak Hermesa Trismegistra gréckym pomenovaním Aisklepios (Eskulap latinsky), i druhý žiak Tata, ktorý vyryl tento text na Smaragdovú dosku „ Na svojej púti sa budeš s dobrom stretávať všade, a všade ho aj uvidíš, i v okamihoch a na miestach, kde by si ho najmenej čakal, pri bdení aj zaspávaní, plavbe či chôdzi, v noci i cez deň, pri rozhovore i mlčaní, lebo neexistuje nič, kde by nebolo.“

SkryťVypnúť reklamu

A keď som r. 2005 navštívila školu v rodisku Jána Amosa Komenského, v hale nás privítal jeho citát: „ Želajme si svetlo, ktoré by ľuďom ukazovalo ich dobro, a to všetkým a všestranne.“

Ukazuje sa, že takto môžeme pozdvihnúť našu mentálnu úroveň, posilnením viery, vzájomnej dôvery. Rozlíšením, že je tu úroveň sebastredná, nižšia, kedy myslíme egoisticky, konáme v mene seba, príp. v mene najbližších, ktorí sú súčasťou nášho jastva. Sem patrí rodinkárstvo, klientelizmus, partokracia. Treba dodať, takých ľudí je väčšina. Nie osvietených. To by bol raj na zemi.

A potom je tu aj vyššia úroveň, ktorú spravidla väčšina nevidí, nechápe, nerozlišuje, až na mizivé percento vysoko nadpriemerne nadaných s otvoreným „vnútorným okom“, medzi ktorých zaiste patril aj Mahátma Gándhi, či patrí Jeho svätosť pápež František, či 14.dalajláma Tibetu, vizionári, múdri ľudia, ktorí prekonali nižšiu úroveň a dokážu pozdvihnúť ľudí.

A zasa sme pri našich voľbách, lebo je tu už skupina ľudí, ktorým sa otvára vnútorný zrak, 6. zmysel. Aj o tom to je „ voľby ako sebareflexia“, aby sa títo ľudia uistili, že vidia dobre prítomnosť i najbližšiu budúcnosť. A pochopili, že každá situácia dáva šancu poskočiť na vyššiu úroveň ako na intrapsychickej rovine, sťaby jedinec, tak na interpsychickej rovine, sťaby sociálna bytosť v svojom tíme. I na transpersonálnej úrovni, kedy sa dejú veľké historické skoky.

Rozvíjaním vyššieho intelektu sme schopní vnímať, že všetko živé i neživé je prepojené jednoduchou sieťou nazývanou Boh. Tí, ktorí si dokážu dlhodobo uvedomovať, pripomínať toto spojenie, získavajú stav vedomia „Jedno vo všetkom, všetko v Jednom“. Mimochodom, je to stará védska mantra. Spoločná múdrosť rôznych velikánov ducha.

Ľudia volajú po pravde, poctivosti, chcú spravodlivý, lepší svet. Áno, nie je to o lietajúcich automobiloch, či Bill Gatesoch dookola. Ale tieto materiálne výdobytky nášho umu, podobne ako výpočet expertov v exit-poole, sú pre nás lakmusovým papierikom, že sme „v tom“. Ozaj sa dvíhame, nesnívame. Aj o tom je stará múdrosť: čo je „hore“, je aj „dole“. Málokto pochopil, na akom kozmickom korábe to žijeme. A prečo je pre človeka dôležité vzlietnuť a obletieť zemeguľu.

Ak sme pochopili, že budúca vláda je súčasť, v Jeho pláne a réžii, nie v réžii akýchsi osôb v pozadí, nech ich onálepkujeme rôznymi menami, tak sme pochopili podstatu týchto volieb – posilniť vieru, ktorá ide ruka v ruke s príchylnosťou k pravde.

Veď Pravda je Boh. Áno, jedinci sa môžu o voličoch vyjadriť aj vulgárne, slušne povedané zredukovať na nič, prázdnotu. Ale svet Inteligencie tak funguje, že sa ponížení dvíhajú a vyvýšení padajú. A keďže žijeme v časopriestore, tak je tu obdobie tranzitu, kedy jedni rastú a druhí krpatejú.

A keď sme citovo labilní, rozkolísaní veľkou zmenou, ktorá nastala po voľbách, tak to chce čas, aby sme sa vyliečili a ošetrili rany a mikrotraumy z minulosti. Postupne si zvykli, že netreba nič a nikoho démonizovať. A prestať sa báť toho, či onoho. Ozaj to aj v každodennom živote tak býva, že akú otázku na skúškach študent nechce, taká často príde. Aj počasie sa nemení bleskovo, ale postupne sa mraky rozchádzajú. Veď v každom z nás je Boh, tak prečo preklínať, ubližovať ostatným? Chce to zostať nepripútaný.

Ak sa spacifikujeme, utíšime, tak získame jasný nadhľad aj vnútornú silu sebatransformácie. Jasne pochopíme a prestaneme tápať, že treba byť nekompromisný súper voči klamstvu, pokrytectvu, polopravde, zahmlievaniu, násilným skratkám k úspechu, aj v službe dobrej veci. Ako to pomenoval Gándhi a pred ním mnoho mysliteľov,“ pravda nie je nič materiálne, ale čistá inteligencia. Takmer ju zakúšame, jej záblesky. Nedá sa vidieť zoči-voči.

Príchylnosť k pravde, pravdivosť, pravdovravnosť môže narastať láskou k pravde, alebo sa scvrkávať, zahmlievaním. Ľudské dohody by mali byť pravde podriadené. Ak nie sú, dochádza k odpojeniu od Celku, k stagnácii, k záhube. Aj o tomto sú naše voľby. A následné zapálenie sa pre pravdu. Je to nenásilná, duchovná zbraň v boji so silami zla, nespravodlivosti a klamstva.

Gándhi túto zbraň nazval Satjagraha (satja=pravda). Vyžaduje si tréning a dôveru. Tréning znamená dennú sebakontrolu aj v drobných lžiach, chápať Pravdu ako to, čo nás spája, denne meditovať, aby sme otvorili 6.zmysel, kontrolovali myseľ a neboli jej otrokmi. Premýšľali pred premýšľaním. Lebo myšlienky sebectva, nenávisti, chamtivosti pramenia v mysli. Bez očisty srdca stúpenec Satjagrahy nezíska vnútornú silu, ktorá je nevyhnutná k premene myslenia súperov.

Gándhiho zapálenie pre Pravdu a jej presadzovanie ho zbavilo strachu, dodalo odvahu a súcitenie – tri zdroje duševnej sily. Učil ľudí osobným príkladom, že dobrovoľné utrpenie, ako napr. niekoľko týždňový pôst alebo prijatie potrestania bez zloby od násilníkov, sú pomocníkmi Satjagraha, prehlbujú introspekciu a premenu negatívnych hnutí v mysli v pozitívne.

Už pred 2.svetovou vojnou Gándhi proklamoval, že rozšírenie Satjagraha do sveta ako duchovnej zbrane dokáže prehĺbiť sociálne cítenie a zabrániť militarizácii a despotizmu.

Či mali pravdu odborníci, alebo zvolení členovia pravicových strán, ktorí výsledky volieb dešifrovali tak, že koalícia so Smerom je z hľadiska celoslovenskej úrovne lepšia, uvidíme podľa toho, ako sa obsadia dôležité posty, či nás to pozdvihne, alebo naopak.

A vôbec nemusí ísť o makroekonomické ukazovatele. Ale o sebareflexiu vládnej garnitúry v každodennom živote. Napr. aj v riešení chudoby, veď peňazí na zníženie chudoby Európska komisia na čele s Junckersom uvoľnila v enormnej veľkosti a je to jedna z piatich priorít Stratégie Európa 2020. Alebo naďalej budú trestaní len tí „dolu“ exekúciami, skonfiškovaním ich malého majetku, bytov, i nespravodlivo?

Anka Galovičová

Anka Galovičová

Bloger 
  • Počet článkov:  53
  •  | 
  • Páči sa:  0x

Mám vnuka Peťka, ktorý vie zotrvať v prirodzenom stave mysli, zatiaľ čo ja som sa to musela učiť aj u Dalajlámu Tibetu pod jeho vedením. Rada cestujem za sebapoznávaním najmä na pútne miesta. V knižnici palmových listov v Indii som našla napísaný svoj osud zhodný s mojou profesiou psychologičky pomáhať ľuďom nezakrpatieť, odovzdávať svoje skúsenosti a poznatky. Zoznam autorových rubrík:  SúkromnéNezaradené

Prémioví blogeri

Matúš Sarvaš

Matúš Sarvaš

2 články
Iveta Rall

Iveta Rall

52 článkov
Zmudri.sk

Zmudri.sk

3 články
Pavol Koprda

Pavol Koprda

9 článkov
SkryťZatvoriť reklamu