Aká budúcnosť čaká naše deti?

Island a proces obnovy demokracie zdola-nahor. Počas rozhovoru s Vilborg, spoluzakladateľkou a exekutívnou koordinátorkou Islandskej siete proti chudobe ( EAPN Island ), ktorá navštívila tohto roku Piešťany v rámci Bilaterálneho projektu „Všetci sme na jednej lodi", finančne podporeného. Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom prostredníctvom Programu aktívne občianstvo a inklúzia, ktorý realizuje Nadácia Ekopolis v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska a SOCIA - nadácia pre sociálne zmeny, som sa dozvedela, ako to na Islande po finančnej kríze a kolapsu islandských bánk prebiehalo. Rada by som sa s Vami o tieto informácie podelila, aby sme lepšie spoznali Islanďanov a ich mentalitu, aj cestu, ktorou t.č. kráčajú. Avšak na začiatku tohto obrodného procesu si položili otázku „Aká budúcnosť čaká naše deti?"

Písmo: A- | A+
Diskusia  (0)
Obrázok blogu

Island a proces obnovy demokracie zdola-nahor

EAPN Island sa zrodila v strede krízy v hurhaji zmobilizovania celej krajiny a reflexie spoločnosti, v ktorej chcú ľudia žiť. Rola Islandskej sieti proti chudobe značne vzrástla v očiach verejnosti, verejných autorít a médií. Prehĺbil sa verejný dialóg a v minulom roku 22.-23. 11. 2013 EAPN Island zorganizovala stretnutie Európskej sieti proti chudobe, aby referovala o tom, čo sa udialo po kríze, ktorá začala 6. októbra 2008 prejavom predsedu vlády národu.

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

V tom čase skolabovala tretia veľká banka a bol vyhlásený mimoriadny stav. Vytvorila sa špeciálna vyšetrovacia skupina, ktorá mala odhaliť príčinu kolapsu islandských bánk. Viedol ju predseda vlády. Bola navrhnutá ako odborná, tak etická analýza, ktorá vyústila do obsiahlej správy, publikovanej r. 2010. Na túto analýzu nadviazal Parlament a pokračoval vo vyšetrovaní príčin. Súbežne sa konali mnohé protesty a demonštrácie pred parlamentom, aj v meste. Nové voľby boli r. 2009. V tom istom roku došlo k revízii Ústavy. Islanďania potrebovali znovu obnoviť rebríček hodnôt, aj preto zmenili Ústavu spoločne. Tento proces reformy Ústavy bol značne odlišný od toho, čo sa dialo inde, v tom, že bola úprimná snaha zapojiť do tohto procesu čo najviac ľudí. Vytýčili sa 3 kroky:

SkryťVypnúť reklamu
  • Národné fórum r. 2010

  • Ústavný výbor, ktorý organizoval Národné fórum

  • Ústavné zhromaždenie bolo verejne volené

Cieľom bolo spustiť proces zapojenia občianskej spoločnosti. Z 522 kandidátov sa zvolilo 25. Ústavný výbor bol zvolený z odborníkov. Tento výbor pripravoval Národné fórum a vyhodnotil ho v Správe (700 strán). O novej ústave na ňom diskutovalo 950 účastníkov po celý deň. Avšak voľby boli Najvyšším súdom zrušené. Pôvodne bolo zvolených 25 občanov a schválených Parlamentom. Ústavný výbor mal 4 mesiace na prípravu novej Ústavy od apríla do júla 2011 transparentne, včítane otvoreného dialógu a mnohými príležitosťami. Napriek krátkemu času sa podarilo zaangažovať verejnosť. Zhromaždenie bolo podrobené kritike, lebo chýbala rozmanitosť ( väčšina ľudí pochádzala z Reykjavíku). Kritizoval sa nedostatok dialógu medzi občianskou spoločnosťou a politickou sférou. Verejný dialóg mal pokračovať. Reforma Ústavy si vyžadovala široký konsenzus ohľadom doplnkov.

SkryťVypnúť reklamu

Aktuálna situácia

Prebehli horúce diskusie medzi politickými stranami ohľadom odsúhlasenia doplnkov k ústavným dodatkom. Vytvoril sa nový ústavný výbor. Ľudia pochopili, že je dôležité, aby to politici brali vážne.

Ide o proces obnovy demokracie zdola-nahor. Politici sú sebastrední, nemajú záujem brať do úvahy výsledky referenda a niečo urobiť. Ale ide o život nás všetkých, uvedomili si občania.

Nová Ústava je otvorená priamej demokracii s väčším oddelením vlády od parlamentu, aby sa moc nespájala. Veľká diskusia sa viedla o národných zdrojoch a do Ústavy sa dostalo: naše národné zdroje vlastní národ/verejnosť. Vplyv V. Británie a USA boli silne proti tomu. Po veľkom snažení upadla t.č. motivácia ľudí, ale v prípade potreby sa znovu ľudia zaktivizujú.

SkryťVypnúť reklamu

Podľa Lara Bjornsdóttir, predsedníčky Well Being Watch, je veľký rozdiel medzi well-being (spokojnosťou) a blahobytom. Po storočia bol Island homogénny národ bez prisťahovalcov. Rapídne sa menila spoločnosť posledné desaťročia aj kvôli systému prinášajúcemu blahobyt pre 320 000 obyvateľov a 74 samospráv. Parlament má 63 členov. Island je mladá krajina (deti reprezentujú 25% populácie). 27% je neúplných rodín s deťmi, 24% detí žije s jedným rodičom, zamestnanosť je 79, 3 %, seniorov nad 67 rokov je okolo 10 %.

Po r. 2008 Island stratil v zahraničí kredibilitu, dôveryhodnosť, banky skolabovali, v populácii sa značne šíril hnev, beznádej, nedôvera, smútok a zlosť. Takmer všetci sa pýtali, ako sa to mohlo stať? Boli veľké straty.

Aká budúcnosť čaká naše deti?

Dočasné vlády sa rýchlo menili: od októbra 2008 - 2013 boli štyri vlády. Všetky sľúbili, že zabezpečia prosperitu, rovnako ako všetky politické strany, ale čo urobili? Jedna sledovala dopad finančnej krízy na rodiny a jedincov, a k tomu zosieťovala 21-člennú skupinu zo 6 ministerstiev, MVO, odborov, Mesta Reykjavík. Výsledok: Buďte aktívni, jedzte, spite, pracujte, aktívne oddychujte, žite skromne, pozerajte pozitívne do budúcnosti.

Hlavným cieľom Well-being Watch bolo:

  • Zozbierať informácie, čo najviac pomohlo pohnúť vecami, čo sa pohlo

  • Zozbierať informácie ohľadom dôsledkov finančnej krízy

  • Predložiť odporučenia ministrom a vláde.

Keďže členovia tejto skupiny pochádzali z rôznych oblastí a boli experti, skupina, napriek tomu, že dostala mandát od Ministerstva hospodárstva, bola nezávislá. Odporučenia boli dané na podklade pravdivých informácií, expertíz a výskumu. Spolupracovali s 8 skupinami (spolu 100 členov). Spolupráca sa realizovala vo všetkých smeroch: získavali informácie z komunít, MVO, miestnych autorít, s pomocou univerzít.

Najväčší dôraz bol kladený na dobro detí a mládeže.

Podporovali sa mladé rodiny s deťmi a boj proti nezamestnanosti mladých. V tom čase bola nezamestnanosť 10%. Rástla dlhodobá nezamestnanosť a nezamestnanosť mladých.

Prebehlo veľa aktivít a snaženia, písali sa rôzne listy miestnym a národným autoritám. Napr. sa poslali listy miestnym autoritám a všetky deti následne dostávajú rovnaký obed zdarma na všetkých základných školách dodnes. Veci sa dali do pohybu.

Vypracovali sa hlásenia, štatistiky, sociálne indikátory. Takto sa zabránilo vážnemu dopadu finančnej krízy na rodiny a jedincov, predišlo stratám

R. 2013 bol dôraz kladený na zraniteľné skupiny a rodiny s nízkym príjmom a mladými deťmi, obzvlášť neúplné rodiny. Chudoba je t.č. viditeľnejšia než kedysi.

Spojením síl má väčšina ľudí prácu, nie sú viditeľné zdravotné problémy, situácia detí je stabilizovaná doma aj v škole. Aj infraštruktúra sa zlepšila. Wellfare Watch realizuje dlhodobý proces pozorovania a merania indikátorov.

Podľa OECD sa stal Island najlepším miestom pre život žien. Znovu sa ukazuje, že ak chcete mať prosperujúcu krajinu, treba investovať do žien a detí, mladých ľudí. Na Islande majú ženy plat nižší o 10% než muži. Najviac si vytrpeli na dôsledky krízy, ak boli samé s deťmi.

Majetková nerovnosť sa postupne znižuje, dá sa pozorovať proces aj 10 rokov dozadu vďaka sociálnym indikátorom. Chudoba neprišla s finančnou krízou.

Totem chudoby.

Podľa Batt Samfelag z MVO Sidbot (r. vzniku 2010) pre penzistov a nezamestnaných, je dôležitý otvorený dialóg medzi staršími občanmi, ministrami, politikmi, a zástupcami poisťovní. Chudobní ľudia dostali „kartu pre chudobných" a začali ju využívať. V júli 2013 začali protesty pred ministerstvami. Došlo k dialógu, ktorého sa zúčastnil aj prezident Islandu, ktorý aktívne kooperoval. Na poslednej demonštrácii sa použili čisté papiere, odpadky na uliciach, z ktorých sa vytvoril Totem chudoby. Tí, ktorí dostali podporu od štátu, upadli v životnej úrovni. Ale ľudia dostávajúci plat si polepšili, zvyšovaním príjmu a odmien.

Pripravuje sa ďalší protest r. 2014 a je veľká vynaliezavosť akou formou. Je to dôležité dosiahnuť nápravu a nové metódy protestu sú nápomocné.

Islandská sieť proti chudobe sa aktívne zapája do činnosti Európskej sieti proti chudobe, ktorá publikovala novú architektúru výziev pre Európsku komisiu v júli 2013. Zrealizovala sa úspešná európska kampaň, týkajúca sa peňazí EU vyčlenených na zníženie chudoby. 19. novembra 2013 EP schválil 20 % ESF (Európskeho sociálneho fondu) na sociálnu inklúziu a zníženie chudoby.

Na zamedzenie privatizácie vodných zdrojov sa vyzbieralo 1,9 miliónov podpisov. T.č. prebieha kampaň volieb do Európskeho parlamentu.

Islandská sieť proti chudobe je strešnou organizáciou, ktorá má 28 000 členov.

Postupne chápeme lepšie nášho nového partnera z Islandu a tešíme sa na spoluprácu.

http://www.siblings.greenheart.sk/r-1-uvod

Anka Galovičová

Anka Galovičová

Bloger 
  • Počet článkov:  53
  •  | 
  • Páči sa:  0x

Mám vnuka Peťka, ktorý vie zotrvať v prirodzenom stave mysli, zatiaľ čo ja som sa to musela učiť aj u Dalajlámu Tibetu pod jeho vedením. Rada cestujem za sebapoznávaním najmä na pútne miesta. V knižnici palmových listov v Indii som našla napísaný svoj osud zhodný s mojou profesiou psychologičky pomáhať ľuďom nezakrpatieť, odovzdávať svoje skúsenosti a poznatky. Zoznam autorových rubrík:  SúkromnéNezaradené

Prémioví blogeri

Matúš Sarvaš

Matúš Sarvaš

2 články
Juraj Hipš

Juraj Hipš

12 článkov
Milota Sidorová

Milota Sidorová

5 článkov
Zmudri.sk

Zmudri.sk

3 články
Lucia Šicková

Lucia Šicková

4 články
SkryťZatvoriť reklamu