Odpadové hospodárstvo a recyklácia sú historicky najväčšou biznisovou príležitosťou. Nespime na vavrínoch

Odpadové hospodárstvo a recyklácia sú historicky najväčšou biznisovou príležitosťou. Nespime na vavrínoch
Freepik.com
Písmo: A- | A+

Slovensko je krajina, ktorej hospodárstvo stojí na priemysle minulého storočia. Prechod na cirkulárnu ekonomiku znamená nebezpečenstvo pre tých, ktorí zmeny ignorujú, a príležitosť pre tých, ktorí sa dokážu prispôsobiť.

Sme montážnou dielňou áut so spaľovacími motormi, ktorých produkcia sa skončí v roku 2035. Sme tak ukážkovým príkladom lineárneho hospodárstva minulého storočia.

V nasledujúcich rokoch však bude prechádzať naše lineárne hospodárstvo zásadnou transformáciou na obehové hospodárstvo. Prechod aj samotná cirkulárna ekonomika znamenajú veľké nebezpečenstvo pre tých, ktorí budú zmeny ignorovať, a veľkú príležitosť pre tých, ktorí sa dokážu rýchlo prispôsobiť a inovovať.

Symbolom transformácie v Európe je Green Deal. Európska Zelená dohodaFit for 55. Tento legislatívny balík má členským štátom pomôcť znížiť emisie skleníkových plynov do roku 2030 o 55 percent v porovnaní s rokom 1990 a zároveň smeruje k dosiahnutiu uhlíkovej neutrality v roku 2050.

Dôležitú úlohu v prechode na uhlíkovú neutralitu bude mať odpadové hospodárstvo a recyklácia. Zároveň sú nástrojmi prechodu na cirkulárnu ekonomiku.

Odpadové hospodárstvo čaká veľa zmien. Zvrátiť sa už nedajú, a preto je potrebné hľadať riešenia, ako ich naplniť.

Regulácie a legislatíva, ktoré postupne vstupujú do účinnosti, robia z odpadového hospodárstva technologicky náročné odvetvie. Z „jednoduchých prepravcov odpadu od spotrebiteľov na skládku“ sa odpadové firmy musia stať inovatívnymi firmami, ktoré využívajú všetky dostupné technológie.

Problémom je, že slovenská legislatíva je voči inováciám a zmenám veľmi rezistentná. Napríklad ostatná vyhláška s minimálnymi sadzbami pre zberové spoločnosti podporuje viac konzervatívne nakladanie s odpadom ako inovácie, keďže na rovnakú úroveň dala energetické zhodnocovanie a materiálovú recykláciu.

Ani dotačné mechanizmy nie sú nastavené tak, aby  podporovali inovácie. Plán obnovy nevyčlenil na podporu prechodu na cirkulárnu ekonomiku ani euro. Podpora je nastavená na „jednoduchú“ oblasť stavebníctva, a pritom nás v najbližších rokoch čakajú významné zmeny, akými sú zvýšenie a zmena recyklačných cieľov na obaly alebo faktický koniec skládkovania.

Už rok 2022 bude veľmi náročný. Všetky doteraz budované a prevádzkované triediace linky na odpady sa pobijú o existenciu. Po zavedení záloh na vybrané nápojové obaly a pri aktuálnom nastavení legislatívy bude totiž veľmi lákavé plastový odpad nedotrieďovať, ale jednoducho vyrábať z neho alternatívne palivo.

I keď triediace linky prežijú, tak to bude len na chvíľu, pretože výzvou budúcnosti je technologický posun triedenia odpadu a spracovávanie odpadu pred uložením na skládku.

Z jednoduchého dotrieďovania na manuálnych triediacich linkách prejdeme na technologicky vyspelé spracovanie odpadu. To sa už nebude dať robiť v každej väčšej obci alebo menšom mestečku v jednej hale s dopravníkovým pásom a lisom. Budú to technologické celky s veľkou kapacitou, čo následne prinesie ďalšie úlohy pre logistiku.

V prípade recyklácie sú výzvou polyméry, ktoré sa doteraz predovšetkým energeticky zhodnocovali alebo končili na skládke. Samostatnou výzvou pre vedecké pracoviská je chemická recyklácia, ktorá nájde v blízkom čase uplatnenie vo firmách rôznej veľkosti.

Príklady a viac informácií vás čakajú v prednáške Trendy v recyklácii a možnosti rozvoja podnikania na Slovensku na konferencii Odpadové hospodárstvo 2021 v Jasnej. Uvidíme sa 27. – 28. septembra na konferencii alebo online.

***

Miroslav Jurkovič – špecialista cirkulárnej ekonomiky ASEKOL SK

Miroslav Jurkovič
Miroslav Jurkovič 
Skryť Zatvoriť reklamu