Bezpečnosť naša každodenná

Písmo: A- | A+

Pre zvýšenie istoty obyvateľov Petržalky v oblasti bezpečnosti je nevyhnutné presadzovať peší pohyb hliadok mestskej i štátnej polície po uliciach Petržalky.

Ich poslaním je predsa "pomáhať a chrániť" , teda presne to, čo občan potrebuje. Tu však je veľmi dôležitá koordinácia potreby polície na konkrétnom mieste a jej skutočnou prítomnosťou v čase páchania priestupkov.

Nebudem zasahovať do zabehnutých a osvedčených koloritov. Na druhej strane sa však budem pýtať obyvateľov, aké predstavy majú pri zaistení bezpečnosti v mieste ich bydliska, na ich postrehy zo skutočného pôsobenia polície, jej efektívnosti a podielu prevencie na zamedzení a predchádzaní priestupkom a trestným činom.

Zaujímať sa tiež budem o štatistiky výskytu priestupkov v jednotlivých teritóriách mestskej časti a o prijaté opatrenia na zamedzenie ich opakovaniu. Pre starostu je dôležité poznať spravovanú mestskú časť aj z tohto uhla pohľadu, lebo spokojnosť obyvateľov je meraná aj pocitom bezpečnosti !

Po dohode s veliteľmi štátnej a mestskej polície budem rokovať o posilnení hliadok na uliciach najmä v nočných hodinách a o umiestnení stacionárnych detašovaných pracovísk polície v najkritickejších častiach Petržalky. Páchatelia priestupkov musia mať pocit, že sú pod neustálou kontrolou, ktorá však nebude zameraná na nich, ale na priestor, ktorý bude za týmto účelom monitorovaný fyzickou prítomnosťou hliadok.

Na úrovni mesta budem presadzovať zvýšenie právomoci starostu nad velením mestskej polície formou jej podriadenia rade starostov a primátora, ktorej vytvorenie chcem iniciovať. Doterajší systém spolupráce vedenia mestskej časti a mestskej polície považujem za nedostatočný! Ak som zodpovedný za bezpečnosť obyvateľov vo zverenej mestskej časti, musím mať právo aj prikazovať, nie len žiadať!

VÍZIA : Viem, aká by mala Petržalka byť

CIEĽ : Viem, kam sa má Petržalka uberať

SRDCE : Viem, aký nástroj k tomu použiť

VY : Viem, s kým spoločne to dosiahnuť

Jozef Augustín

kandidát na starostu Petržalky

Skryť Zatvoriť reklamu