Koľko zaplatia Petržalčania za parkovanie ?

Písmo: A- | A+

24.6.2014 schválilo miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Petržalka Postup a zásady parkovacej politiky na území mestskej časti Bratislava - Petržalka, ktorej realizáciu a prevádzku zabezpečí externá spoločnosť na účet mestskej časti.

Parkovanie, teda statická doprava v Petržalke je na biednej úrovni. Iba sem tam sa objavia nové riešenia formou rozšírenia počtu parkovacích miest, najmä tam, kde sa obyvatelia racionálne postavia k investičnému zámeru niečo radikálne zmeniť. Veľký počet snáh však sitom odporu občanov voči výstavbe nových parkovacích domov, či rozširovania parkovacích plôch na úkor zelene neprešiel. Na príčine nie sú nesúhlasiaci obyvatelia, ale nekoncepčná parkovacia politika vedenia mestskej časti a celého mesta v minulých rokoch.

Preto vítam materiál pod názvom „Postup a zásady parkovacej politiky v mestskej časti Bratislava - Petržalkaprijatý miestnym zastupiteľstvom v júni 2014. Analýzy obsiahnuté v materiáli môžu veľmi dobre poslúžiť novému zloženiu zastupiteľstva pri prijatí zásadných rozhodnutí a spustení celého procesu zmien v parkovacej politike mestskej časti. Je škoda, že odchádzajúci starosta a celé končiace zastupiteľstvo nenašlo odvahu a materiál dopracovať a oboznámiť s ním celú verejnosť. Považujem to za alibistické, keď na takú dôležitú otázku, akou je cena za parkovanie, nevyužili čas pred blížiacimi sa voľbami a neoslovili obyvateľov s požiadaním o ich názor. Veď diskusia o tomto bode Postupu a Zásad by bola veľmi dobrou predvolebnou témou, ktorá by nenechala nikoho ľahostajným.

Takto sa občan o pripravovanej cene za parkovanie dozvie až po voľbách a bude sa štyri roky spamätávať zo šoku. Čo iné možno očakávať, keď výška parkovného pre všetkých majiteľov motorových vozidiel v Petržalke zostala utajená. Toto tajomstvo a strach z jeho zverejnenia sú jasnými dôkazmi, že obyvateľ Petržalky sa má na čo (ne)tešiť.

Vážený volič, priprav si peňaženku! Za prvé motorové vozidlo v rodine podľa dobre informovaných kruhov budeš platiť niekoľko desiatok EUR (vraj 30 ?) a za každé ďalšie auto v rodine, ktoré môžu vlastniť napríklad tvoje deti až desaťnásobok (vraj 300 EUR ?). A keď večer prídeš z práce, bude ako doteraz všetko plné. Rozdiel je len v tom, že tvoje peniaze budú vo vrecku súkromnej firmy, ktorá bude správcom celého systému parkovania. Komu tá firma bude patriť, to ukáže až výberové konanie. A na ne existujú špecialisti. Transparentno netransparentní.

Stavať garážové domy a parkoviská je možné tam, kde budú dodržané regulatívy územných zón prijaté po dohode s ich obyvateľmi. Som za to, že ak niekto zaberie výstavbou garážového domu určitý počet existujúcich parkovacích miest, musí poskytnúť obyvateľom po ukončení stavby 1,5 až dvojnásobný počet verejných parkovacích miest. Zvyšok môže prenajímať tým, ktorí chcú mať miesto rezervované pre seba. Garážový dom musí mať takú výšku, že nebude dominantou príslušného územia, že nebude prekážať vo výhľade obyvateľom priľahlých domov na okolie. Investori zároveň musia po ukončení stavby vybudovať v jej okolí dostatok zelene, aby sa obyvateľ necítil stavbou obmedzený.

Ako kandidát na starostu Petržalky som jednoznačne za bezplatné parkovanie pre obyvateľov našej mestskej časti. Veď platíme v súvislosti s motorovými vozidlami už niekoľko daní, či už daň z motorového vozidla, či spotrebnú daň v cene pohonných hmôt.

Skryť Zatvoriť reklamu